Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

hattar översättning (informationsrelaterat skapande) henkilökuvat hotellit junat kirjeet matkat osoitteet rautatiet sää sähkeet sanomalehdet tilaukset toimittajat tulvat vaatteet

Paris d. 7 april kl. 5 e.m.
Älskade mamma
Jo Mammas bref kom verkli-
gen tids nog för att sända mig
en sista helsning från det älska
de hemmet. Om 2 timmar reser
jag. Vädret är grymt.
Tänk att det är så stor öfver-
svämningar i Sevilla nu, att
Jag troligen ej kan resa dit.
I öfvermorgon lördag, kl. 9
på morgonen är jag i Madrid
och skall då söka upp Seilern,
Madrazo o.a. Hvar mina
reskamrater hålla hus vet
jag ej. Kanske äro de i Gra-
nada. Jag skall telegrafera
till dem från Madrid.
Häromdagen skickade jag
sommarkappor åt flickorna,
hattar både simpla och bättre
åt dem och mamma samt
några par strumpor från Bon

Marché och Louvre.
Mamma vet huru "hätä-
kello" jag är när det gäller
afresa. Jag har derföre ej
ro att skrifva och rigtigt
tala om huru förtjust jag
är på förhand åt allt det
Jag kommer att se.
Måtte blott Guadalquivir
lägga sig till 20 igen, så
att jag kan komma till
Sevilla, om ej förr så i Maj.
Jag har skickat Pasteurs
artikel till Mamma, Bos
och Dagbladet, samt Croizettes
porträtt till Paul Etter och
Mamma. Måtte de nu
öfversätta artikeln något
så när menskligt.
Och nu farväl, goda

älskade Mamma tusen
tack för brefvet, tack för i
går, för i dag, för alla
dagar.
helsa hjertligt småflickor-
na och alla
från
Atte
Ledsamt blir att skaka
ensam i jernväg.
Gud var med Eder!
Jag skrifver härnäst från
Madrid
Vill mamma skrifva till
Granada så skrif.
Fonda de los Siete Suelos
Granada.
(Espagne).
det hôtet der jag kommer att
ta in.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jo Mammas bref kom verkligen tids nog för att sända mig en sista helsning från det älskade hemmet.

  Alexandra Edelfelt
 • Om 2 timmar reser jag. Vädret är grymt. Tänk att det är så stor öfversvämningar i Sevilla nu, att Jag troligen ej kan resa dit.

  Sevilla
 • I öfvermorgon lördag, kl. 9 på morgonen är jag i Madrid och skall då söka upp Seilern, Madrazo o.a.

  Madrid Federico de Madrazo (epävarma yhteys) Ricardo de Madrazo y Garreta (epävarma yhteys) von Seilern
 • Hvar mina reskamrater hålla hus vet jag ej. Kanske äro de i Granada. Jag skall telegrafera till dem från Madrid.

  Granada Madrid Edward Boit Albert Noël (epävarma yhteys)
 • Häromdagen skickade jag sommarkappor åt flickorna, hattar både simpla och bättre åt dem och mamma samt några par strumpor från Bon Marché och Louvre.

  Grands Magasins du Louvre Bon Marché Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Mamma vet huru "hätäkello" jag är när det gäller afresa. Jag har derföre ej ro att skrifva och rigtigt tala om huru förtjust jag är på förhand åt allt det Jag kommer att se. Måtte blott Guadalquivir lägga sig till 20 igen, så att jag kan komma till Sevilla, om ej förr så i Maj.

  Sevilla Guadalquivir Alexandra Edelfelt
 • Jag har skickat Pasteurs artikel till Mamma, Bos och Dagbladet, samt Croizettes porträtt till Paul Etter och Mamma. Måtte de nu öfversätta artikeln något så när menskligt.

  Alexandra Edelfelt Sophie Croizette Paul von Etter Jean Baptiste Pasteur Berndt Otto Schauman
 • Och nu farväl, goda älskade Mamma tusen tack för brefvet, tack för i går, för i dag, för alla dagar. helsa hjertligt småflickorna och alla från Atte Ledsamt blir att skaka ensam i jernväg. Gud var med Eder! Jag skrifver härnäst från Madrid Vill mamma skrifva till Granada så skrif. Fonda de los Siete Suelos Granada. (Espagne). det hôtet der jag kommer att ta in.

  Granada Madrid Espanja Fonda de los Siete Suelos Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt