Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

landskap (fysiska helheter) morer moskéer aateli akatemiat arkkitehtuuri barokki eläimet espanjalaiset espanjan kieli henkilökuvat historia hotellit islam italialaiset järjestöt junat juomat kansallispuvut kansallisuus kaupungit kielet kirjeenvaihtajat kirjeet kirkkokunnat kuningattaret kuninkaalliset kuninkaat linnoitukset luonteenpiirteet matkat miehet museot naiset näyttelijät osoitteet palvelusväki ruoka sää sähkeet sanomalehdet seuraelämä sikarit taide taidekokoelmat taiteilijat talous taulut teatteritaide ulkonäkö vaatteet viinit yhteiskuntaluokat

Madrid, måndag d. 11 april 1881.
Älskade Mamma
Jag hade börjat ett bref till Bos, men som
jag fruktar att han skickar det till någon
tidning och jag omöjligen nu hinner vårda
stilen, väntar jag med detta tills jag kommer
i lugn och ro till Granada. I afton reser
jag kl. 6 med express till Cordova, der jag
är i morgon bittida kl. 5, derifrån till Gra-
nada kl. 12, och så kommer jag fram i morgon
afton kl. 8.
Två ting ha varit öfver mina förväntningar
här i Madrid – Museet och fruntimren.
Ricardo de Madrzo har varit alldeles
utmärkt vänlig och under dessa 3 dagar ej
lemnat mig, fört mig öfverallt, skaffat mig
inträde till privata samlingar o.s.v. fört
mig på theatern der jag såg Madrids eleganta
verld, på Prado, i Buen Retiro o.s.v. och
han har rent af förhindrat mig att betala
hvart vi kommit. Med njuggan nöd för-
mådde jag honom att anta en middags-
bjudning i går. Grefve Seilern har jag
träffat – också han mycket artig, ehuru
jag nu ej på något sätt behöfde honom –
Det blir till härnäst. I går infördes
jag i en artistklubb, der jag blef mycket
vänligt emottagen – ja alla menniskor
ha varit utmärkt hyggliga. I dag på mor

gonen förde Madrazo mig till en kyrka
utanför Madrid der det finnes fresker
af Goya, de mest spirituelt bizarra
man kan se, makalösa i färgen. I förr
går voro vi på la Comedia española –
Jag förstod ej mycket – den bästa aktrisen
liknar fröken Grahn på ett hår – för-
resten är det en ganska vanlig typ här
men publiken – sådana fruntimmer!
Theophile Gauthier säger att af 4
Madrileñas 3 äro vackra – få tre,
om ej fyra. De äro förtjusande, mera
vackra än sköna. Jag har ännu ej
sett en enda s.k. spansk typ. De likna
fröken Grahn, Ellan, men alls ej fröken
Nordenstam. Hvit hy, svarta eller chatain
men alls ej becksvarta. Mantillan klär dem
ypperligt. De se en stinnt i ansigtet
som italienskorna, men utan fräckhet.
De äro små, smärta, fint byggda isyn-
nerhet smala om höfterna, ha fylligt
bröst och små händer – Fötterna, de
beprisade ser man ej mera, t.f. af
de långa franska klädningarne. Igår
på Prado voro tusentals vagnar
Kungen och Drottningen, infanterna med
förriddare, pager i uniform till häst och
sedan hela aristokratin. Madrazo
kände de flesta och hvar minut


sade han: Voici la duchesse Carmen
de Fernan-Luñes, la comtesse Jinez de
Capoquinta, fröknar den och den – alla
Spaniens grannaste namn – alla med
de vackraste förnamn – Pepita, Dolores,
Carmen – och de buro dem bra. Damerna
i le grand monde äro kanske ännu vackrare
än las manolas, qvinnorna af folket,
och det vill säga mycket. Vädret var
herrligt, himmeln mörkblå nedanför
foten af Buen Retiro (som mycket på
minner om Monte Pincio) Madrid och
den långa konsonten af ödemark
och Sierra Guadarrama med snötoppar
Solen gick ned och de tusentals promene
rande stodo som silhouetter mot den
röda himlen – vackert makalöst vackert.
Herrarna se ut som Caballeros, mindre
knoddiskt-positiv spelare än italienarne
– I går skulle jag ha fått vara med om
en högtidlighet i
Spanska
akademien. Madrazos
onkel Don Pedro de Madrazo, konsthisto-
riker blef intagen i ak. och Marquès de Molinas
svarade på inträdestalet, men som jag
ville söka upp Seilern och dessutom ej för-
står castillanska språket – gick jag ej dit.
Då jag kommer tillbaka har Madrazo
lofvat presentera mig för vackra fruntim
mer (det äro de alla) han tänker arrange
ra några utfärder med unga damer
i le monde till Escorial, la Granja
o.s.v. – Il faut que vous voyiez

comme elles sont gentilles. – ”Je vois
que vous aimez l’Espagne, et que vous
la comprenez“ säger han ofta. Jag
börjar nu förstå några ord och har
i dag på egen hand köpt en röd
spansk mantel att svepa in sig i om
natten på jernväg, samt en röd ”faja”
magbindel, saker som äro nödvändiga
ty nätterna äro kalla. –
Museet! Det är det bästa galleri
i verlden – om ej för en estetiker (de
begripa ej mycket) så för en målare.
Det är rakt som om alla verldens må-
lare Tizian, Rafael, Moro, Dũrer, Rubens
Van Dyck skulle ha beslutat att ställa till
en concours för att ej skämmas vid
sidan af Velasquez, och deraf har upp-
stått den makalösaste samling af
mästerverk. Här har jag sett den
bästa Tizian jag nånsin sett, ett porträtt
af Philip II. Och Velasquez – ingen, ingen
har målat så i olja och tänk att
här finnes ungefär 20 stora taflor af
honom. Murillo, hvars bästa saker
också finnas här, är bra för mamseller
i jemförelse med Velasques – en målar-
mästare som hette duga. – De
spanska målarne, som mycket följa med
Paris kände alla till min ”convoi en
Finlande) som jag fått många komplimanger

för. Rosen var här i fjol, men
hans talang tycka de vara temmeligen
tvifvelaktig. Han lär ha gjort en då-
lig kopia af den sämsta Velasquez som
finnes i Museo del Prado.
Goya – den mest excentriska kolorist
som någonsin funnits den verklige
förelöparen för den Moderna skolan.
Delacroix har kopierat honom, Regnault
har fått idéer af honom, Fortuny o.
Madrazo ha mycket inspirerat sig
af detta allenastående snille. –
I morgon bittida är jag i Cordova
och skall solo be se staden och
Mosquéen – Jag kommer med ens
in i Morernas stormagtstid.
Madrid har inga arkitektoniska mäster
verk – några i barockstil, men staden
är i och för sig sjelf modern och temme-
ligen tråkigt bygd. Mycket nationalkostu-
mer ser man. I går på Prado väckte
en Señora från Salamanca stort
uppseende. Hon bar en kostym så
rikt broderad att på hela klädningen ej
fanns en fingersbredd utan serater.
I morgon afton är jag således i –
Alhambra ty Fonda de los Siete Suelos
ligger i sjelfva Alhambra – Der träffar
jag Messieurs Noël et Boït som telegra

ferat att de vänta mig der.
Jag stannar 1 à 2 veckor i Granada
och kommer så upp igen öfver
Sevilla och Toledo. Madrazo kommer
troligen med mig till Paris
– Jag är mycket nyfiken att se
Andalusien. Jag tro knappt
det blir tid till någon resa
öfver Malaga till Tanger, det
får bli till en annan gång. –
Och nu farväl, Goda älskade
Mamma, tusen tusen helsningar
till alla från Mammas
lycklige
Atte
Maten är icke särdeles god, men
ätbar, vinet härrligt, cigarretterna
goda. –
Vill Mamma skrifva poste restante
hit så gör det, eller skicka brefven
till min n.v. adress (jag tar in här
igen då jag kommer
Señor Dominique Dupruilh.
Casa de Huespedes
Calle de la Salud 13
Madrid.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag hade börjat ett bref till Bos, men som jag fruktar att han skickar det till någon tidning och jag omöjligen nu hinner vårda stilen, väntar jag med detta tills jag kommer i lugn och ro till Granada.

  Granada Berndt Otto Schauman
 • I afton reser jag kl. 6 med express till Cordova, der jag är i morgon bittida kl. 5, derifrån till Granada kl. 12, och så kommer jag fram i morgon afton kl. 8.

  Granada Córdoba
 • Två ting ha varit öfver mina förväntningar här i Madrid – Museet och fruntimren.

  Madrid Pradomuséet
 • Ricardo de Madrzo har varit alldeles utmärkt vänlig och under dessa 3 dagar ej lemnat mig, fört mig öfverallt, skaffat mig inträde till privata samlingar o.s.v. fört mig på theatern der jag såg Madrids eleganta verld, på Prado, i Buen Retero o.s.v. och han har rent af förhindrat mig att betala hvart vi kommit. Med njuggan nöd förmådde jag honom att anta en middagsbjudning i går.

  Madrid Pradomuséet Buen Retiro Ricardo de Madrazo y Garreta
 • Grefve Seilern har jag träffat – också han mycket artig, ehuru jag nu ej på något sätt behöfde honom – Det blir till härnäst.

  von Seilern
 • I går infördes jag i en artistklubb, der jag blef mycket vänligt emottagen – ja alla menniskor ha varit utmärkt hyggliga.

 • I dag på morgonen förde Madrazo mig till en kyrka utanför Madrid der det finnes fresker af Goya, de mest spirituelt bizarra man kan se, makalösa i färgen.

  Madrid Ermita de San Antonio de la Florida Ricardo de Madrazo y Garreta Fransisco de Goya
 • I förr går voro vi på la Comedia española – Jag förstod ej mycket – den bästa aktrisen liknar fröken Grahn på ett hår – förresten är det en ganska vanlig typ här men publiken – sådana fruntimmer! Theophile Gauthier säger att af 4 Madrileñas 3 äro vackra – få tre, om ej fyra. De äro förtjusande, mera vackra än sköna. Jag har ännu ej sett en enda s.k. spansk typ. De likna fröken Grahn, Ellan, men alls ej fröken Nordenstam. Hvit hy, svarta eller chatain men alls ej becksvarta. Mantillan klär dem ypperligt. De se en stinnt i ansigtet som italienskorna, men utan fräckhet. De äro små, smärta, fint byggda isynnerhet smala om höfterna, ha fylligt bröst och små händer – Fötterna, de beprisade ser man ej mera, t.f. af de långa franska klädningarne.

  Sofia Nordenstam Ellan de la Chapelle Théophile Gautier Grahn
 • Igår på Prado voro tusentals vagnar Kungen och Drottningen, infanterna med förriddare, pager i uniform till häst och sedan hela aristokratin. Madrazo kände de flesta och hvar minut sade han: Voici la duchesse Carmen de Fernan-Luñes, la comtesse Iinez de Capoquinta, fröknar den och den – alla Spaniens grannaste namn – alla med de vackraste förnamn – Pepita, Dolores, Carmen – och de buro dem bra. Damerna i le grand monde äro kanske ännu vackrare än las manolas, qvinnorna af folket, och det vill säga mycket. Vädret var herrligt, himmeln mörkblå nedanför foten af Buen Retiro (som mycket påminner om Monte Pincio) Madrid och den långa konsonten af ödemark och Sierra Guadarrama med snötoppar Solen gick ned och de tusentals promenerande stodo som silhouetter mot den röda himlen – vackert makalöst vackert. Herrarna se ut som Caballeros, mindre knoddiskt-positiv spelare än italienarne

  Espanja Pradomuséet Pincio Buen Retiro Sierra de Guadarrama Alfons XII Ricardo de Madrazo y Garreta Maria Christina Carmen de Fernan-Luñes Inez de Capoquinta
 • I går skulle jag ha fått vara med om en högtidlighet i Spanska akademien. Madrazos onkel Don Pedro de Madrazo, konsthistoriker blef intagen i ak. och Marquès de Molinas svarade på inträdestalet, men som jag ville söka upp Seilern och dessutom ej förstår castillanska språket – gick jag ej dit.

  Ricardo de Madrazo y Garreta Mariano de Molíns von Seilern Pedro de Madrazo y Kuntz
 • Då jag kommer tillbaka har Madrazo lofvat presentera mig för vackra fruntimmer (det äro de alla) han tänker arrangera några utfärder med unga damer i le monde till Escorial, la Granja o.s.v. – Il faut que vous voyiez comme elles sont gentilles. – ”Je vois que vous aimez l’Espagne, et que vous la comprenez“ säger han ofta.

  Espanja El Escorial Palacio Real de La Granja de San Ildefonso Ricardo de Madrazo y Garreta
 • Jag börjar nu förstå några ord och har i dag på egen hand köpt en röd spansk mantel att svepa in sig i om natten på jernväg, samt en röd ”faja” magbindel, saker som äro nödvändiga ty nätterna äro kalla.

 • Museet! Det är det bästa galleri i verlden – om ej för en estetiker (de begripa ej mycket) så för en målare. Det är rakt som om alla verldens målare Tizian, Rafael, Moro, Dũrer, Rubens Van Dyck skulle ha beslutat att ställa till en concours för att ej skämmas vid sidan af Velasquez, och deraf har uppstått den makalösaste samling af mästerverk. Här har jag sett den bästa Tizian jag nånsin sett, ett porträtt af Philip II. Och Velasquez – ingen, ingen har målat så i olja och tänk att här finnes ungefär 20 stora taflor af honom. Murillo, hvars bästa saker också finnas här, är bra för mamseller i jemförelse med Velasques – en målarmästare som hette duga.

  Pradomuséet Albrecht Dürer Philip II Rafael Peter Paul Rubens Tizian Anthonis van Dyck Diego Velázquez Bartolomé Murillo Antonio Moro
 • De spanska målarne, som mycket följa med Paris kände alla till min ”convoi en Finlande) som jag fått många komplimanger för.

  Suomi Pariisi
 • Rosen var här i fjol, men hans talang tycka de vara temmeligen tvifvelaktig. Han lär ha gjort en dålig kopia af den sämsta Velasquez som finnes i Museo del Prado.

  Pradomuséet Georg von Rosen Diego Velázquez
 • Goya – den mest excentriska kolorist som någonsin funnits den verklige förelöparen för den Moderna skolan. Delacroix har kopierat honom, Regnault har fått idéer af honom, Fortuny o. Madrazo ha mycket inspirerat sig af detta allenastående snille.

  Raimundo de Madrazo Henri Regnault Marià Fortuny Eugène Delacroix Fransisco de Goya
 • I morgon bittida är jag i Cordova och skall solo be se staden och Mosquéen – Jag kommer med ens in i Morernas stormagtstid.

  Mezquita / moskén i Córdoba Córdoba
 • Madrid har inga arkitektoniska mäster verk – några i barockstil, men staden är i och för sig sjelf modern och temmeligen tråkigt bygd. Mycket nationalkostumer ser man. I går på Prado väckte en Señora från Salamanca stort uppseende. Hon bar en kostym så rikt broderad att på hela klädningen ej fanns en fingersbredd utan serater.

  Madrid Pradomuséet Salamanca
 • I morgon afton är jag således i – Alhambra ty Fonda de los Siete Suelos ligger i sjelfva Alhambra – Der träffar jag Messieurs Noël et Boït som telegraferat att de vänta mig der.

  Alhambra Fonda de los Siete Suelos Edward Boit Albert Noël
 • Jag stannar 1 à 2 veckor i Granada och kommer så upp igen öfver Sevilla och Toledo.

  Granada Sevilla Toledo
 • Madrazo kommer troligen med mig till Paris

  Pariisi Ricardo de Madrazo y Garreta
 • Jag är mycket nyfiken att se Andalusien. Jag tro knappt det blir tid till någon resa öfver Malaga till Tanger, det får bli till en annan gång.

  Tanger Andalusien Málaga
 • Och nu farväl, Goda älskade Mamma, tusen tusen helsningar till alla från Mammas lycklige Atte

  Alexandra Edelfelt
 • Maten är icke särdeles god, men ätbar, vinet härrligt, cigarretterna goda.

 • Vill Mamma skrifva poste restante hit så gör det, eller skicka brefven till min n.v. adress (jag tar in här igen då jag kommer Señor Dominique Dupruilh. Casa de Huespedes Calle de la Salud 13 Madrid.

  Madrid Alexandra Edelfelt Domenico Dupruilhe