Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

trädgårdsmästare transportmedel amerikkalaiset diplomaatit espanjalaiset espanjan kieli henkilökuvat hotellit Jumala kielet kuolema matkailijat matkat naiset puutarhat rautatiet sää suositukset tilaukset vaatteet

Torsdag d. 21 april
Älskade Mamma,
Jag vill egna den sista qvarttim-
men i Granada åt Mamma. Ingen
ordentlig penna har jag, men det är
likavälment med blyerts ändå,
Det är tungt att skiljas härifrån,
om jag också nu beger mig till
”Andalusiens blomma”, Sevilla.
Vädret har i dag och i går varit
ostadigt och regnigt och jag har
ej kunnat måla mycket. Jag
skulle behöfva minst 3 månader
här – men det är nu en gång för
alla beslutadt att jag blott skall göra
en kort tur i Spanien i år. Madrazo

hade gifvit mig rekommendation
till en Don Diègo Castillo, en
intim vän till Fortuny, samlare
och konstvän och denna herre har
varit artigheten sjelf, fört mig om-
kring till märkvärdiga ställen som
resande i vanliga fall ej besöker
och var just nu häruppe med speciella
rekommendationsbref för mig till
3 herrar i Sevilla, hvaraf 1 stor samla-
re och 1 målare. Don Diègo talar
mycket litet franska – en äldre herre –
och jag har derföre i dag hela da-
gen gnott på med de 10 à 20 spanska
ord jag kan. På Generalife har
jag också talat spanska i dag och

i går med några målare och
trädgårdsmästarens dotter, en
fullkomlig skönhet. En af de
spanska målarne sade henne att
troligen ingen af de slutaninnor
som gått och vankat der i trädgår-
den varit så vacker som hon –
hvilket hon med särdeles nöje
tycktes höra på.
Hvad det är ledsamt att resa
från Granada och Alhambra.
Gud vet när eller om jag kommer
hit igen! Jag har sällan känt
mig så frisk, så glad, så helt
uppe i fantasin, så förtjust som
under de 10 dagar jag passerat här.
– Jag har köpt en fullständig

spansk-andalusisk kostym af
Mariano-paltor som kunna be-
gagnas för måleri – hela slurfven,
hatt, broderade damasker, skärp, tröja
o.s.v. 25 frs. –
I dag har här varit stor exposition
af mina studier, d.v.s. en massa
folk i hotellet har bedt att få se dem
Amerikanska ministerns i Madrid
fru och döttrar (mycket söta, fina men-
niskor) har sett dem. De kommer i Maj
till Paris och ha då lofvat söka
upp mig. De läto mig t.o.m. förstå
att jag skulle måla den äldre
dotterns porträtt (vacker, kokett, lung-
sigtig).
Señorita Matilda har jag redan
sagt ett ömt farväl åt. Hon
är bra vacker. De ha ett så

eget sätt att se på en, anda-
lusiskorna – des regards
incendiaires –. Men tiden lider
Farväl Granada, Al-
hambra, Generalife!
– Nu måste jag skynda mig,
det regnar och jag har en
15 timmars jernvägsresa för
mig med 3 tågombyten.
Allt praktiskt står på dåliga
fötter här, jernvägarne långsam-
ma, förfärligt långsamma.
– Au revoir, nästa gång
skrifver jag från Sevilla.
Får se om jag kan sanna
ordspråket

”Quien non hay visto a Sevilla
Non hay visto una maravilla,
– Och nu farväl, tusen
helsningar till alla – kyss
de små kära systrarna. –
Och så slutar jag med det
spanska afskedsordet:
”Vaya Usted con Dìos”
”Gå med Gud”
– Mammas
Atte
Jag har skrifvit till fru Etter.
Hvad jag deltager djupt i hennes
och hela familjens sorg!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag vill egna den sista qvarttimmen i Granada åt Mamma. Ingen ordentlig penna har jag, men det är likavälment med blyerts ändå, Det är tungt att skiljas härifrån, om jag också nu beger mig till ”Andalusiens blomma”, Sevilla.

  Granada Sevilla Andalusien Alexandra Edelfelt
 • Vädret har i dag och i går varit ostadigt och regnigt och jag har ej kunnat måla mycket. Jag skulle behöfva minst 3 månader här – men det är nu en gång för alla beslutadt att jag blott skall göra en kort tur i Spanien i år.

  Espanja
 • Madrazo hade gifvit mig rekommendation till en Don Diègo Castillo, en intim vän till Fortuny, samlare och konstvän och denna herre har varit artigheten sjelf, fört mig omkring till märkvärdiga ställen som resande i vanliga fall ej besöker och var just nu häruppe med speciella rekommendationsbref för mig till 3 herrar i Sevilla, hvaraf 1 stor samlare och 1 målare. Don Diègo talar mycket litet franska – en äldre herre – och jag har derföre i dag hela dagen gnott på med de 10 à 20 spanska ord jag kan.

  Sevilla Marià Fortuny Federico de Madrazo (epävarma yhteys) Ricardo de Madrazo y Garreta (epävarma yhteys) Diego de Castillo José de Guyena
 • På Generalife har jag också talat spanska i dag och i går med några målare och trädgårdsmästarens dotter, en fullkomlig skönhet. En af de spanska målarne sade henne att troligen ingen af de slutaninnor som gått och vankat der i trädgården varit så vacker som hon – hvilket hon med särdeles nöje tycktes höra på.

  Generalife
 • Hvad det är ledsamt att resa från Granada och Alhambra. Gud vet när eller om jag kommer hit igen! Jag har sällan känt mig så frisk, så glad, så helt uppe i fantasin, så förtjust som under de 10 dagar jag passerat här.

  Alhambra Granada
 • Jag har köpt en fullständig andalusisk kostym af Mariano-paltor som kunna begagnas för måleri – hela slurfven, hatt, broderade damasker, skärp, tröja o.s.v. 25 frs.

  Mariano
 • Amerikanska ministerns i Madrid fru och döttrar (mycket söta, fina menniskor) har sett dem. De kommer i Maj till Paris och ha då lofvat söka upp mig. De läto mig t.o.m. förstå att jag skulle måla den äldre dotterns porträtt (vacker, kokett, lungsigtig).

  Pariisi Madrid Lucius Fairchild Frances Fairchild Mary Fairchild Sarah Fairchild
 • Señorita Matilda har jag redan sagt ett ömt farväl åt. Hon är bra vacker.

  Matilda Gadea
 • De ha ett så eget sätt att se på en, andalusiskorna – des regards incendiaires

 • Men tiden lider Farväl Granada, Alhambra, Generalife! – Nu måste jag skynda mig, det regnar och jag har en 15 timmars jernvägsresa för mig med 3 tågombyten. Allt praktiskt står på dåliga fötter här, jernvägarne långsamma, förfärligt långsamma. – Au revoir, nästa gång skrifver jag från Sevilla. Får se om jag kan sanna ordspråket ”Quien non hay visto a Sevilla Non hay visto una maravilla,

  Alhambra Granada Sevilla Generalife
 • Och nu farväl, tusen helsningar till alla – kyss de små kära systrarna. – Och så slutar jag med det spanska afskedsordet: ”Vaya Usted con Dìos” ”Gå med Gud” – Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jag har skrifvit till fru Etter. Hvad jag deltager djupt i hennes och hela familjens sorg!

  Emilia Venjaminovna Jacobson Emilie von Etter