Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet englannin kieli kirjeet kritiikki lämpötila matkat melankolia naiset ranskan kieli sää sanomalehdet taidekauppa taidekritiikki talous tilaukset

Café de la Régence d. 7 Juni 1881.
Älskade Mamma,
I största hast. Jag skickar härmed af de
petersburgska pengarna 1000 mk hvaraf jag
ber mamma hålla 500 för min räkning och behålla
resten för eget behof. Jag skulle gerna skickat allt-
sammans men då min spanska tafla skrider
långsamt framåt har jag funderat på att be
Knoedler (tafvelhandlaren från New York) vänta
dermed till hösten – Pasteurs porträtt och en
liten tafla à 400 för Bullas räkning upptaga min
tid. Jag vill ej ännu fixera någon datum
för min afresa – dock vill jag resa härifrån
innan Juni månads utgång, vore det också först
den 30. Mina taflor omtalas fördelaktigt
i pressen. Flere köpanbud på Chez l'ar-
tiste har jag fått. Såsom bevis på huru
rysligt det ljuges i tafvelaffärer, vill jag

anföra att man på Cercle de la Presse
(dit jag aldrig går) berättat att jag fått
mig 20,000 frcs erbjudna för taflan. Jag
längtar mycket efter att få göra något
dugligt, allvarligt (om ej till ämnet, så
åtminstone till sättet och uppfattningen).
– Tacka Anni för hennes bref. Jag skall
försöka få något mörkgrönt eller mörk-
blott tyg, stickadt med rödt silke såsom
nu brukas. Tante Gadds näsdukar skall
Jag ej glömma, lika litet som Mammas
en cas. Blir vädret vackert skall jag på
lediga stunder måla flickorna. Blir det
kallt, regnigt och ruskigt, blir det omöjligt
att hinna med mera än 1 tafla.
Efter 30 grader i skuggan ha vi nu
med ens fått 11 à 12, blåst, regn med
thy åtföljande vinterpaletåer och ullstrum-
por. Detta väder kan göra en helt melan-

kolisk. – Under senaste vecka har jag
varit bjuden till Boit igen. Ack hvad
de har det fint! Mme Boit är ovanligt
glad och fördomsfri, en rigtigt "bon
garçon", fastän kapriciös och bortskämd
som man blir då man är mycket rik.
Emellertid är hon rolig att vara med,
emedan hon ej är det ringaste sipp eller
"bégueule" och ej har något af den anglo-
saxiska styfheten. Hon talar utmärkt
bra franska, men Sargent påstår dock
att hon är ännu roligare på engelska,
att hon har ett mycket komiskt och
lustigt sätt att uttrycka sig och alltid
utmärker sig genom djerfva ideer och
galet prat.
Berndtson funderar på att stanna
här i Frankrike under sommaren, men
får, hvar gång jag talar om Finland,
ett litet anfall af hemlängtan. Det
är derföre möjligt att han en vacker
dag ger goddag i Dieppe och Trouville

och kommer tillbaka till fädernelandets
bygder.
Helsa fru Etter rigtigt hjertligt från
mig. Jag hoppas att landtluften skall
göra godt åt hennes krafter, uttömda
under denna förfärliga vinter.
Som sagdt, jag skall uppvakta Anni
med bref. Jag väntar Krohn alla
dagar, men ännu har han ej hörts
af. –
Hvarför, hvarför ha alla hôtel, alla
gästgifvargårdar och alla krogar på
hela jordklotet det allra sämsta papper,
de allra uslaste, hvassa pennor och
det tjockaste bläck? Om inspirationen
dukar under under denna kamp mot
skrifvenets vedervärdigheter är det
ej underligt. Farväl och aurevoir
Mammas
Atte

None

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • I största hast. Jag skickar härmed af de petersburgska pengarna 1000 mk hvaraf jag ber mamma hålla 500 för min räkning och behålla resten för eget behof.

  Dmitrij Petrovitj Botkin
 • Jag skulle gerna skickat alltsammans men då min spanska tafla skrider långsamt framåt har jag funderat på att be Knoedler (tafvelhandlaren från New York) vänta dermed till hösten

  New York Roland Knoedler
 • Pasteurs porträtt och en liten tafla à 400 för Bullas räkning upptaga min tid.

  Joseph Bulla Jean Baptiste Pasteur
 • Jag vill ej ännu fixera någon datum för min afresa – dock vill jag resa härifrån innan Juni månads utgång, vore det också först den 30.

 • Flere köpanbud på Chez l'artiste har jag fått. Såsom bevis på huru rysligt det ljuges i tafvelaffärer, vill jag anföra att man på Cercle de la Presse (dit jag aldrig går) berättat att fått mig 20,000 frcs erbjudna för taflan.

 • Jag längtar mycket efter att få göra något dugligt, allvarligt (om ej till ämnet, så åtminstone till sättet och uppfattningen).

 • Tacka Anni för hennes bref.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag skall försöka få något mörkgrönt eller mörkblott tyg, stickadt med rödt silke såsom nu brukas. Tante Gadds näsdukar skall Jag ej glömma, lika litet som Mammas en cas.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Blir det kallt, regnigt och ruskigt, blir det omöjligt att hinna med mera än 1 tafla.

 • Efter 30 grader i skuggan ha vi nu med ens fått 11 à 12, blåst, regn med thy åtföljande vinterpaletåer och ullstrumpor. Detta väder kan göra en helt melankolisk.

 • Under senaste vecka har jag varit bjuden till Boit igen. Ack hvad de har det fint! Mme Boit är ovanligt glad och fördomsfri, en rigtigt "bon garçon", fastän kapriciös och bortskämd som man blir då man är mycket rik. Emellertid är hon rolig att vara med, emedan hon ej är det ringaste sipp eller "bégueule" och ej har något af den anglosaxiska styfheten. Hon talar utmärkt bra franska, men Sargent påstår dock att hon är ännu roligare på engelska, att hon har ett mycket komiskt och lustigt sätt att uttrycka sig och alltid utmärker sig genom djerfva ideer och galet prat.

  John Singer Sargent Edward Boit Mary Louisa Boit
 • Berndtson funderar på att stanna här i Frankrike under sommaren, men får, hvar gång jag talar om Finland, ett litet anfall af hemlängtan. Det är derföre möjligt att han en vacker dag ger goddag i Dieppe och Trouville och kommer tillbaka till fädernelandets bygder.

  Ranska Suomi Dieppe Trouville Gunnar Berndtson
 • Helsa fru Etter rigtigt hjertligt från mig. Jag hoppas att landtluften skall göra godt åt hennes krafter, uttömda under denna förfärliga vinter.

  Emilie von Etter
 • Som sagdt, jag skall uppvakta Anni med bref.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag väntar Krohn alla dagar, men ännu har han ej hörts af.

  Pietro Krohn
 • Hvarför, hvarför ha alla hôtel, alla gästgifvargårdar och alla krogar på hela jordklotet det allra sämsta papper, de allra uslaste, hvassa pennor och det tjockaste bläck? Om inspirationen dukar under under denna kamp mot skrifvenets vedervärdigheter är det ej underligt. Farväl och aurevoir Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt