Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) tilaukset tutkinnot vaatteet

Handskar och höstklädningar skall
Jag bestyra om. – Knoedler har
beställt en mindre tafla, i stil med
pojkarna som rigga båten – när skall
Jag få tid till allt detta.
Helsa flickorna – Jag hoppas att
de nu äro uthvilade efter sina
examina. Jag kan egentligen ej förstå
hvad Annie nu genomgått för en examen,
men jag får väl förklaring derpå
i sinom tid. Måtte de nu ej trötta
ut sig – – Munthe sade att det
Jag skulle behöfva nu är fjorton da-
gars absolut sysslolöshet och still-
het. Jag skall försöka få tag i denna
herrliga hvila derhemma.
Eder Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Handskar och höstklädningar skall Jag bestyra om.

 • Knoedler har beställt en mindre tafla, i stil med pojkarna som rigga båten – när skall Jag få tid till allt detta.

  Roland Knoedler
 • Helsa flickorna – Jag hoppas att de nu äro uthvilade efter sina examina. Jag kan egentligen ej förstå hvad Annie nu genomgått för en examen, men jag får väl förklaring derpå i sinom tid. Måtte de nu ej trötta ut sig

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Munthe sade att det Jag skulle behöfva nu är fjorton dagars absolut sysslolöshet och stillhet. Jag skall försöka få tag i denna herrliga hvila derhemma. Eder Atte

  Axel Munthe