Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

baddräkter sömmerskor skärgårdsbor landskap (fysiska helheter) henkilökuvat kylpylät maaseutu matkat naiset ranskalaiset sanomalehdet suomalaiset tilaukset toimittajat ulkonäkö vaatteet

d. 20 Juni 81.
Älskade Mamma
Jag gick länge och sköt upp att
skrifva, emedan jag ville bestämma
dagen för min afresa med detsam-
ma. Jag hade tänkt ge mig ifärd den
23, nu ser jag ingen möjlighet att
bli fri förrän den 27, då jag troligen
öfver Stockholm beger mig hem så
direkt som möjligt. Pasteurs porträtt
är nu underkastadt familjens kritik
och de som alla andra porträttafsynare
finna att der är något i ögonen –
om en stund väntar jag gubben P.
En kritiker journalist som hört talas om
porträttet men ej sett det, talar dock, i den
medsända artikeln om detsamma. Min
spanska tafla är snart färdig, men det
är alltid denna "coup de la fin" som
är så elastisk. Och jag längtar, längtar
att bli klar och helsar den 27 som en
befrielsens dag. – Flickornas klädningar
ge mig mera besvär än jag tänkte. Jag

hade köpt tyget till dem på Louvre,
men ville ha dem gjorda hos en
god
söm-
merska. Detta var lättare sagdt än gjordt.
Jag har sprungit 2 dar för att
få tag i en som har tid, alla alla
äro de nu vid sommarsäsongens öpp-
nande öfverhopade af arbete.
En Mme Collignon har dock lofvat
dem till nästa lördag d. 25. jag har
valt ett helt ljust ylletyg (bättre
kostymer, danskostymer för vintern,
ståtdrägter för sommarn) med silkes-
skärp i samma färg, paille, samt mörk-
gröna med röda sidendraperier (cerise)
för vintern. Jag låter göra endast
de ljusa klädningarna, de andra kun-
na ju kopieras derefter under som-
maren. De ljusa klädningarna som
äro ytterst fina i färgen, kunna bli
mycket vackra. Jag har haft en
lång consultation med Mme Collignon
om rynkningar och veck, och vi ha
kommit till ett resultat – måtte de
nu bli bra gjorda. De bli mycket enkla
såsom det anstår dylika ungdomar,
men bli icke desto mindre chic, såsom

jag hoppas. Jag har sett på
"mantilj" åt mamma, och kommer
att ta en s.k. visite samt en
slags duk att svepa kring halsen,
stor af samma sorts peluche som
de kravatter jag skickade åt flickor-
na i fjol. Ett grått sidentyg skall
Jag ta prof på, ingenting är lättare
än att sedan anförskrifva det.
Hela veckan sist gick jag och
kämpade mot frestelsen att med
Berndtson och Baude resa till Lon-
don – deraf blef dock intet, då jag
skulle behöft minst 8 dagar till ett
sådant skutt öfver la Manche. B.
och jag reste för att trösta oss på 2
dagar till Dieppe, der jag för första
gången såg ett stort sjöbad. Visser
ligen var säsongen ännu ej i
sitt flor, men jag tog mig dock
några bad, och såg badande ska-
ror. Damerna äro alla öfver
en kam grymma i baddrägter,
de må än vara huru vackra
som helst till lands. Långa byxor
för det mesta, med långa, drypande
bakdelar, förfärligt fult, badskor

utan klackar – usch! Naturen
är herrlig. Jag seglade ut åt hafvet
och gjorde några utflykter i landsbygden
Hafvet är ändå bra mycket mera
storartadt än hos oss. – Folket liknar
vår skäriallmoge alldeles ofantligt,
isynnerhet karlarna; alla dessa bisar
med örringar, tvärskuret hår och
skägg under hakan i sydvestar
storstöflar och blå skjortor föreföllo
mig så innerligen bekanta. –
– Jag har beställt kläder men
får dem först om torsdag, så att
jag knappast kan tänka på att
resa samma dag. Tygerna och de
färdiggjorda klädningarna låter
jag Böning skicka direkt från Lü-
beck. det blir visserligen bråk och
utgifter i tullen, men jag vill ej ha
bråk med de obehagliga svenska
tullsnokarna. – Jag reser näml.
öfver Lübeck–Stockholm Helsingfors
ty jag har nu alldeles öfvernog af
Reval der jag fick ligga i 30 tim
mar i höstas, och som jag svor
att aldrig återse här i lifvet.
Posten går, mera om några
dagar
Mammas Atte
som bara längtar att komma
till Haiko
Många helsningar till Etters, tant Gadd, flickorna

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag gick länge och sköt upp att skrifva, emedan jag ville bestämma dagen för min afresa med detsamma. Jag hade tänkt ge mig ifärd den 23, nu ser jag ingen möjlighet att bli fri förrän den 27, då jag troligen öfver Stockholm beger mig hem sådirekt som möjligt.

  Tukholma
 • Pasteurs porträtt är nu underkastadt familjens kritik och de som alla andra porträttafsynare finna att der är något i ögonen – om en stund väntar jag gubben P. En kritiker journalist som hört talas om porträttet men ej sett det, talar dock, i den medsända artikeln om detsamma.

  Jean Baptiste Pasteur Louis Pasteur Marie Pasteur Jeanne Pasteur
 • Min spanska tafla är snart färdig, men det är alltid denna "coup de la fin" som är så elastisk. Och jag längtar, längtar att bli klar och helsar den 27 som en befrielsens dag.

 • Flickornas klädningar ge mig mera besvär än jag tänkte. Jag hade köpt tyget till dem på Louvre, men ville ha dem gjorda hos en god sömmerska. Detta var lättare sagdt än gjordt. Jag har sprungit 2 dar för att få tag i en som har tid, alla alla äro de nu vid sommarsäsongens öppnande öfverhopade af arbete. En Mme Collignon har dock lofvat dem till nästa lördag d. 25. jag har valt ett helt ljust ylletyg (bättre kostymer, danskostymer för vintern, ståtdrägter för sommarn) med silkesskärp i samma färg, paille, samt mörkgröna med röda sidendraperier (cerise) för vintern. Jag låter göra endast de ljusa klädningarna, de andra kunna ju kopieras derefter under sommaren. De ljusa klädningarna som äro ytterst fina i färgen, kunna bli mycket vackra. Jag har haft en lång consultation med Mme Collignon om rynkningar och veck, och vi ha kommit till ett resultat – måtte de nu bli bra gjorda. De bli mycket enkla såsom det anstår dylika ungdomar, men bli icke desto mindre chic, såsom jag hoppas.

  Grands Magasins du Louvre Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Collignon
 • Jag har sett på "mantilj" åt mamma, och kommer att ta en s.k. visite samt en slags duk att svepa kring halsen, stor af samma sorts peluche som de kravatter jag skickade åt flickorna i fjol. Ett grått sidentyg skall Jag ta prof på, ingenting är lättare än att sedan anförskrifva det.

  Alexandra Edelfelt
 • Hela veckan sist gick jag och kämpade mot frestelsen att med Berndtson och Baude resa till London – deraf blef dock intet, då jag skulle behöft minst 8 dagar till ett sådant skutt öfver la Manche.

  Lontoo Engelska kanalen Charles Baude Gunnar Berndtson
 • B. och jag reste för att trösta oss på 2 dagar till Dieppe, der jag för första gången såg ett stort sjöbad. Visserligen var säsongen ännu ej i sitt flor, men jag tog mig dock några bad, och såg badande skaror.

  Dieppe Gunnar Berndtson
 • Damerna äro alla öfver en kam grymma i baddrägter, de må än vara huru vackra som helst till lands. Långa byxor för det mesta, med långa, drypande bakdelar, förfärligt fult, badskor utan klackar – usch!

 • Naturen är herrlig. Jag seglade ut åt hafvet och gjorde några utflykter i landsbygden Hafvet är ändå bra mycket mera storartadt än hos oss.

 • Folket liknar vår skäriallmoge alldeles ofantligt, isynnerhet karlarna; alla dessa bisar med örringar, tvärskuret hår och skägg under hakan i sydvestar storstöflar och blå skjortor föreföllo mig så innerligen bekanta.

 • Jag har beställt kläder men får dem först om torsdag, så att jag knappast kan tänka på att resa samma dag. Tygerna och de färdiggjorda klädningarna låter jag Böning skicka direkt från Lübeck. det blir visserligen bråk och utgifter i tullen, men jag vill ej ha bråk med de obehagliga svenska tullsnokarna.

  Lyypekki Böning
 • Jag reser näml. öfver Lübeck–Stockholm Helsingfors ty jag har nu alldeles öfvernog af Reval der jag fick ligga i 30 timmar i höstas, och som jag svor att aldrig återse här i lifvet. Posten går, mera om några dagar Mammas Atte som bara längtar att komma till Haiko *Många helsningar till Etters, tant Gadd, flickorna

  Helsinki Tallinna Tukholma Haikko Lyypekki Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Emilie von Etter Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Sebastian von Etter