Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

cirkus (konstart) balett (konstarter) asunnot häät henkilökuvat kalusteet keisarit kielet kirjeet kuninkaalliset näyttelijät näyttelyt osoitteet päivälliset palvelusväki passit poliisi ruotsalaiset sähkeet seuraelämä taidenäyttelyt teatteritaide vaatteet varallisuus venäjän kieli vesimittarit (luteet) vierailut

Tisdag 8 nov. 1881.
Älskade Mamma
Jag har fått alla bref o. telegram, och
kan ej förstå hvarföre dvorniken krångla-
de med telegrammet. De äro så bråkiga
och dumma här, isynnerhet när en
arm syndare ej kan tala med dem.
Det har räckt i dagatal innan mitt
pass blifvit viseradt af polisen. I ett
certifikat som dvorniken har han
uttydt Т. А. Зgегљфедмљ. Genrich
Alexandrowitsch, under hvilket välljudan
de namn jag nu för polisen får existera.
– Ack Mamma, Mamma, jag är ej
ett grand gladare än Mamma är. –
Jag känner på mig att om jag skrifva
allt till Mamma, som jag dagligen och
stundligen tänker, så finge mina epistlar
ett bra stort tycke af de mest glödande
kärleksbref. Om jag saknar Mamma? –
Jag håller bestämdt af Mamma mera
för hvarje dag. Ack hvad jag tycker
Mamma vara tusen gånger klokare,
intressantare, bättre än alla andra –
Hvad jag förstår mig sjelf bra då Mamma
hjelper till att reda ut mina idéer.

Och hvad jag vid hvarje steg här
ville tala med Mamma, beklaga mig
eller rasa ut mot ett eller annat,
och nu har jag ingen att tala med.
Emilia Ivanovna, jo, men det är
så sällan jag får vara på tu manhand
med henne. Pojkarne, enkannerligen
Wanja, ha sina Haikovanor – tiga
och samtycka, men sitta med lyssnande
öron och öppna munnar. –
Taflan är nu på akademin. Jag har
beställt ram till Buttis porträtt, som
också skall exponeras. Om fredag
morgon kl. 10 skall jag vara der
i frack och hvit duk för att bli H. K.
H. Wladimir förestäld. – Om tre år får
jag titeln af professor, hvilket qvittar
mig lika. I dag har jag ändtligen träffat
Iseeff, som berättat mig allt detta.
Många bugningar på ömse sidor, –
Jag en stor talent, han ett utmärkt
geheimeråd. – Kejsarn kommer
ej hit på hela vintern, och låter
i allmänhet ingen menniska närma
sig.
– Häromaftonen voro vi på middag

hos Manzeys och gingo derefter
på cirkus, der en stor ballet bl.a.
uppfördes. I går var det middag
här med Jacoby, Manzeys och
fru Spetschinsky. Bara ryska
talades, så att jag blef alldeles
alamodiger. Fru Etter öfversatte
visserligen de största qvickheterna som
sades, , men jag kände mig ändå
så förfärligt dum. – Då Manzeys
äro ensamma hemma är jag
rigtigt à mon aise, men så snart
någon annan kommer då blir det
igen den evinnerliga ryskan, bara
ryska ingenting annat än ryska.
All konversation rör sig om Wolkoffs
Odinzoffs, Armfelts, Sacha, Wolodja
och Mitja, German Gustavovitsch etc.
– Fru Etter är tyst, stukad, alls
ej densamma som på Haiko. Hon
är dessutom nedslagen för att hennes
man ej är nöjd i Moskva, utan
önskar att hon skall komma
dit med. De svenska köksorna
äro ändtligen i antågande, de komma
i afton med tåget sedan vi ett ögon
blick fruktat att de fastnat i isen
eller alls ej afrest – och just nu

hade fru Etter engagerat en ny
kock. Min älskvärda värdinna
fruktar att det evigt enahanda
i familjen, de samma samtalsäm-
nena o.s.v. skola trötta mig och
säger ofta "Comme vous devez vous
ennuyer". – Fröken M. är också
mycket rysk af sig – talar så mycket
ryska som möjligt. Jag var i går
på visit hos fru Linder, som jag
träffade på cirkus, likasom Wold.
Frenckell. fr. Linder bor förfärligt
långt borta på Wassili Ostroff, och
var ej hemma. – Spetschinsky
sjelf är nu i Moskva. I afton
äro vi alla ditbjudna på middag.
– De bebo ett rigtigt furstligt palats
med balsalong som går genom två
våningar, förgyllningar o.s.v. –
ingen så vacker balsalong finnes i
Helsingfors. – De äro ännu ej rigtigt
installerade i sitt nya hus, men
der kan bli vackert. Men uti all
denna rikedom finnes ej detta
något som man anträffas i Paris,
"le goût et le chic". Är det förgyldt
så är det för mycket förgyldt

bredvid en marmorvas af flere
tusen rubels värde står en simpel
skärm eller något dylikt. Fru Etter
har mest smak af alla systrarna.
Fru Spetschinsky ser ut som sin
egen piga i detta granna palats,
så förskräckligt enkel är hon. – Jag
vet ej hvarföre de äro så enkla,
dessa fruntimmer, då de ändå
betala fabulösa priser för hvarje
tråd de ha på kroppen. Om
några dagar skola vi gå på
ryska theatern för att se Savina.
Om jag föresatte mig tror jag att jag
ganska lätt skulle lära mig något
ryska – ordentligt aldrig. Med
fru Etter har jag haft några samvets
frågor på tapeten – Ce n'est pas assez
serieux ni d'un coté ni de l'autre"
säger hon. – Armfelt har gjort
mig mycket illa både genom sitt
gräl om Finland och de små försåtliga
snärtar han gifvit min person. –
Jag är ändå bra barnslig som
känner mig stukad här. – Har
Jag ej Paris framför mig och der

der vinkar mig rykte och rikedom?
– Lifvet är ändå så helt annorlunda
än hos oss – och det skall fru Etters
6 år i Finland till för att öppna
ögonen på dem. – Finland är för
dem här lika obekant som Nouka-
Hiva och Patagonien.
Men tiden lider och jag måste göra
mig i ordning för middagen. Som
jag tidigt i morgse begaf mig ut
för att få taflan, har jag så godt
som alls ej sett fru Etter i dag –
Manzeys äro förtjusta i Schuras
porträtt – och vilja nödvändigt ut-
ställa det – det blir också ganska
bra och mycket likt. Boris är i
Saratov på sin brors bröllopp men –
kommer tillbaka om några dagar.
Brefvet från Paris var från min
skräddare som säger sig ha erhållit
pengarna och som tackar ödmjukast
derför. Mamma får ej vara ledsen
eller ha alltför tråkigt, var säker
på att jag alltjemnt tänker på
Mamma, att jag med ingen menniska
på hela jorden har så roligt som med
Mamma, och att jag saknar Mamma
ofantligt, ofantligt. –
Tusen helsningar
från Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag har fått alla bref o. telegram, och kan ej förstå hvarföre dvorniken krånglade med telegrammet. De äro så bråkiga och dumma här, isynnerhet när en arm syndare ej kan tala med dem. Det har räckt i dagatal innan mitt pass blifvit viseradt af polisen. I ett certifikat som dvorniken har han uttydt Т. А. Зgегљфедмљ. Genrich Alexandrowitsch, under hvilket välljudande namn jag nu för polisen får existera.

 • Ack Mamma, Mamma, jag är ej ett grand gladare än Mamma är. – Jag känner på mig att om jag skrifva allt till Mamma, som jag dagligen och stundligen tänker, så finge mina epistlar ett bra stort tycke af de mest glödande kärleksbref. Om jag saknar Mamma? – Jag håller bestämdt af Mamma mera för hvarje dag. Ack hvad jag tycker Mamma vara tusen gånger klokare, intressantare, bättre än alla andra – Hvad jag förstår mig sjelf bra då Mamma hjelper till att reda ut mina idéer. Och hvad jag vid hvarje steg här ville tala med Mamma, beklaga mig eller rasa ut mot ett eller annat, och nu har jag ingen att tala med. Emilia Ivanovna, jo, men det är så sällan jag får vara på tu manhand med henne. Pojkarne, enkannerligen Wanja, ha sina Haikovanor – tiga och samtycka, men sitta med lyssnande öron och öppna munnar.

  Haikko Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter
 • Taflan är nu på akademin. Jag har beställt ram till Buttis porträtt, som också skall exponeras. Om fredag morgon kl. 10 skall jag vara der i frack och hvit duk för att bli H. K. H. Wladimir förestäld. – Om tre år får jag titeln af professor, hvilket qvittar mig lika. I dag har jag ändtligen träffat Iseeff, som berättat mig allt detta. Många bugningar på ömse sidor, – Jag en stor talent, han ett utmärkt geheimeråd. – Kejsarn kommer ej hit på hela vintern, och låter i allmänhet ingen menniska närma sig.

  Berta Edelfelt Alexander III Pjotr Feodorovitj Isejev Vladimir Alexandrovitj
 • Häromaftonen voro vi på middag hos Manzeys och gingo derefter på cirkus, der en stor ballet bl.a. uppfördes.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I går var det middag här med Jacoby, Manzeys och fru Spetschinsky. Bara ryska talades, så att jag blef alldeles alamodiger. Fru Etter öfversatte visserligen de största qvickheterna som sades, , men jag kände mig ändå så förfärligt dum. – Då Manzeys äro ensamma hemma är jag rigtigt à mon aise, men så snart någon annan kommer då blir det igen den evinnerliga ryskan, bara ryska ingenting annat än ryska. All konversation rör sig om Wolkoffs Odinzoffs, Armfelts, Sacha, Wolodja och Mitja, German Gustavovitsch etc.

  Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Eugénie Spetschinsky Sophie Manzey Carl Alexander Armfelt Alexander Jacobson Dmitrij Ivanovitj Jacobson Vladimir Ivanovitj Jacobson Valery Jacobi Herman Gustavovitj Lerche Nikolaj Nikolajevitj Manzey Alexej Alexejevitj Odintsov Jelizaveta Alexejevna Odintsova Nikolaj Alexejevitj Odintsov Michail Sergejevitj Volkov Alexander Sergejevitj Volkov
 • Fru Etter är tyst, stukad, alls ej densamma som på Haiko. Hon är dessutom nedslagen för att hennes man ej är nöjd i Moskva, utan önskar att hon skall komma dit med.

  Moskova Haikko Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • De svenska köksorna äro ändtligen i antågande, de komma i afton med tåget sedan vi ett ögonblick fruktat att de fastnat i isen eller alls ej afrest – och just nu hade fru Etter engagerat en ny kock.

  Emilie von Etter Matilda (epävarma yhteys)
 • Min älskvärda värdinna fruktar att det evigt enahanda i familjen, de samma samtalsämnena o.s.v. skola trötta mig och säger ofta "Comme vous devez vous ennuyer"

  Emilie von Etter
 • Fröken M. är också mycket rysk af sig – talar så mycket ryska som möjligt.

  Sophie Manzey
 • Jag var i går på visit hos fru Linder, som jag träffade på cirkus, likasom Wold. Frenckell. fr. Linder bor förfärligt långt borta på Wassili Ostroff, och var ej hemma.

  Waldemar von Frenckell Helène Linder
 • Spetschinsky sjelf är nu i Moskva. I afton äro vi alla ditbjudna på middag. – De bebo ett rigtigt furstligt palats med balsalong som går genom två våningar, förgyllningar o.s.v. – ingen så vacker balsalong finnes i Helsingfors. – De äro ännu ej rigtigt installerade i sitt nya hus, men der kan bli vackert. Men uti all denna rikedom finnes ej detta något som man anträffas i Paris, "le goût et le chic". Är det förgyldt så är det för mycket förgyldt bredvid en marmorvas af flere tusen rubels värde står en simpel skärm eller något dylikt. Fru Etter har mest smak af alla systrarna. Fru Spetschinsky ser ut som sin egen piga i detta granna palats, så förskräckligt enkel är hon. – Jag vet ej hvarföre de äro så enkla, dessa fruntimmer, då de ändå betala fabulösa priser för hvarje tråd de ha på kroppen.

  Helsinki Pariisi Moskova Emilie von Etter Eugénie Spetschinsky Viktor Alexandrovitj Spetschinsky
 • Om några dagar skola vi gå på ryska theatern för att se Savina.

  Maria Gavrilovna Savina
 • Om jag föresatte mig tror jag att jag ganska lätt skulle lära mig något ryska – ordentligt aldrig.

 • Med fru Etter har jag haft några samvetsfrågor på tapeten – Ce n'est pas assez serieux ni d'un coté ni de l'autre" säger hon. – Armfelt har gjort mig mycket illa både genom sitt gräl om Finland och de små försåtliga snärtar han gifvit min person. – Jag är ändå bra barnslig som känner mig stukad här. – Har Jag ej Paris framför mig och der der vinkar mig rykte och rikedom? – Lifvet är ändå så helt annorlunda än hos oss – och det skall fru Etters 6 år i Finland till för att öppna ögonen på dem. – Finland är för dem här lika obekant som Nouka-Hiva och Patagonien.

  Suomi Pariisi Nuku Hiva Patagonien Emilie von Etter Carl Alexander Armfelt
 • Men tiden lider och jag måste göra mig i ordning för middagen. Som jag tidigt i morgse begaf mig ut för att få taflan, har jag så godt som alls ej sett fru Etter i dag

  Emilie von Etter
 • Manzeys äro förtjusta i Schuras porträtt – och vilja nödvändigt utställa det – det blir också ganska bra och mycket likt.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Boris är i Saratov på sin brors bröllopp men – kommer tillbaka om några dagar.

  Saratov Boris
 • Brefvet från Paris var från min skräddare som säger sig ha erhållit pengarna och som tackar ödmjukast derför.

  Pariisi
 • Mamma får ej vara ledsen eller ha alltför tråkigt, var säker på att jag alltjemnt tänker på Mamma, att jag med ingen menniska på hela jorden har så roligt som med Mamma, och att jag saknar Mamma ofantligt, ofantligt. – Tusen helsningar från Atte

  Alexandra Edelfelt