Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel nihilism militärer (personer) personlighet aateli attentaatit englannin kieli henkilökuvat instrumentit junat keisarit kielet kirjeet kuninkaalliset lapset (perheenjäsenet) linnat mallit (ammatti) matkat musiikki päivälliset palatsit palvelusväki politiikka rautatiet sää saksan kieli sveitsiläiset tilaukset työjärjestys univormut vaatteet

Lördag – 19 nov. 81.
Älskade Mamma,
Strax efter en familjemiddag hos Manzeys,
som för resten varit ganska lifvad. Schura
Etter spelar piano, Paul o. fröken Sophie
prata, gubben M. läser tidningar och fruar-
na arbeta. Tack för brefvet i går.
– I morgon får jag en fridag, och
det kan nog behöfvas, ty detta re-
sande till o. från Zarskoje jemte oron
för porträtterna gör mig helt enerverad.
Både i går och i dag har jag stigit
upp kl. ½ 7, rakat mig, klädt mig
i frack o. hvit duk och begifvit
mig af i det ohyggligaste väder
till Bangården kl. 9 ½ är jag i Zarskoje
åker upp till slottet, en dryg quarttimme
och träder in. Först bocka 4 Schweitzare
och 2 cuirassièrer, sedan klifver jag upp

för trappan och träder in i mat-
salen, der vanligvis ett 10 tal betjenter
i svarta livréer sitta och sofva, derefter
öppnar jag salongsdörren, går igenom
salongen och har då utsigt in åt
storfurstens och storfurstinnans rum,
bugar djupt om jag ser någon af dem
och fortsätter in i Vinterträdgården.
Sedan låter jag kalla på barnen, och
börjar – kl. ½ 1 beger jag mig af, tar
tåget och är först kl närmare 2 hemma.
Jag har nu ebaucherat taflan,
men ännu kan man ej alls se
hvad det skall bli. Storfursten är
nöjd. – I går kom han 4 gånger
in och tittade på mig och mina modeller
satte sig ned och lekte med ungdomen,
och talte om allt möjligt. I dag
kom han direkt från jagten, till
hälften afklädd – i ullskjorta och
stora jagtstöflar och talte med mig
på några dagar så jag slipper resandet. Tusen helsningar Atte.

om måleri och dylikt. Berthas por-
trätt är nu derute och har stor succès.
Storfurstinnan har jag sett bara en
gång, första dagen, hon är styf,
förnäm, talar franska med sin man
och engelska med barnen, allt med
tysk accent. Han talar bara engelska
med barnen, och jag likaså, så mycket
jag behöfver. De äro skämtsamma
herrar, komma och kittla mig, fingrera
om mina färger o.d. Ack alla barn
äro ju precis desamma, höga och låga.
Lille Boris öfverraskade mig idag
med att peka på sin egen bild
på taflan och säga: "that is
his imperial highness mister Boris"
– han vet således redan att han är
en highness – För resten utmärkt söta
barn, snälla och lydiga, och när jag
ber dem sitta så sitta de – så godt barn
göra det. Härnäst skall jag skicka
måste sluta. Om tisdag tror jag jag flyttar till Ellis' i Zarskoje

en croquis – taflan är ung. en aln
bred och 3 quarter hög – den ena
sitter på soffan (Kirill) och den andre
leker på en stor björnhud bredvid –
Bibeloter, dynor o.d. magnifika bl.
a. en stor spetsdyna med kejserliga
kronor. – Märkvärdigt att Storfursten är
så lugn – de mest oroande nyheter gå om
hotelser mot Kejsarn. Gen. Ellis som i
dag varit hos kejsarn i Gatschina sade
att nihilisterna hotat oupphörligen. –
I går voro storfurstarne Sergei och Paul
i full husaruniform (det var neml. i går
gardeshusarernas fest i Zarskoje)
och sågo på teckningen.
– de
föreföllo utmärkt hyggliga – tala engelska
sinsemellen – Paul liknar mycket den
döde tronföljaren Nikolai. – Det är så
eget att se allt detta på så nära håll.
I går voro derute prins Leuchtenberg
och hans fru Beauharnais, Storf. Nikolai,
son o.a. alla i rummet i bredvid
så att jag måste se dem och höra
hvart ord som sades – mera härnäst. Nu pratas det så att jag

None

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Strax efter en familjemiddag hos Manzeys, som för resten varit ganska lifvad. Schura Etter spelar piano, Paul o. fröken Sophie prata, gubben M. läser tidningar och fruarna arbeta. Tack för brefvet i går.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexander von Etter Paul von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I morgon får jag en fridag, och det kan nog behöfvas, ty detta resande till o. från Zarskoje jemte oron för porträtterna gör mig helt enerverad.

  Tsarskoje Selo
 • Både i går och i dag har jag stigit upp kl. ½ 7, rakat mig, klädt mig i frack o. hvit duk och begifvit mig af i det ohyggligaste väder till Bangården kl. 9 ½ är jag i Zarskoje åker upp till slottet, en dryg quarttimme och träder in. Först bocka 4 Schweitzare och 2 cuirassièrer, sedan klifver jag upp för trappan och träder in i matsalen, der vanligvis ett 10 tal betjenter i svarta livréer sitta och sofva, derefter öppnar jag salongsdörren, går igenom salongen och har då utsigt in åt storfurstens och storfurstinnans rum, bugar djupt om jag ser någon af dem och fortsätter in i Vinterträdgården. Sedan låter jag kalla på barnen, och börjar – kl. ½ 1 beger jag mig af, tar tåget och är först kl närmare 2 hemma.

  Tsarskoje Selo Maria Pavlovna Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj Vladimir Alexandrovitj
 • Jag har nu ebaucherat taflan, men ännu kan man ej alls se hvad det skall bli. Storfursten är nöjd. – I går kom han 4 gånger in och tittade på mig och mina modeller satte sig ned och lekte med ungdomen, och talte om allt möjligt. I dag kom han direkt från jagten, till hälften afklädd – i ullskjorta och stora jagtstöflar och talte med mig om måleri och dylikt. Berthas porträtt är nu derute och har stor succès.

  Berta Edelfelt Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj Vladimir Alexandrovitj
 • Storfurstinnan har jag sett bara en gång, första dagen, hon är styf, förnäm, talar franska med sin man och engelska med barnen, allt med tysk accent. Han talar bara engelska med barnen, och jag likaså, så mycket jag behöfver. De äro skämtsamma herrar, komma och kittla mig, fingrera om mina färger o.d. Ack alla barn äro ju precis desamma, höga och låga. Lille Boris öfverraskade mig idag med att peka på sin egen bild på taflan och säga: "that is his imperial highness mister Boris" – han vet således redan att han är en highness – För resten utmärkt söta barn, snälla och lydiga, och när jag ber dem sitta så sitta de – så godt barn göra det. Härnäst skall jag skicka en croquis – taflan är ung. en aln bred och 3 quarter hög – den ena sitter på soffan (Kirill) och den andre leker på en stor björnhud bredvid – Bibeloter, dynor o.d. magnifika bl.a. en stor spetsdyna med kejserliga kronor.

  Maria Pavlovna Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj Vladimir Alexandrovitj
 • Märkvärdigt att Storfursten är så lugn – de mest oroande nyheter gå om hotelser mot Kejsarn. Gen. Ellis som i dag varit hos kejsarn i Gatschina sade att nihilisterna hotat oupphörligen.

  Gattjina Alexander III Alexander Venjaminovitj Ellis Vladimir Alexandrovitj
 • I går voro storfurstarne Sergei och Paul i full husaruniform (det var neml. i går gardeshusarernas fest i Zarskoje) och sågo på teckningen. – de föreföllo utmärkt hyggliga – tala engelska sinsemellen – Paul liknar mycket den döde tronföljaren Nikolai. – Det är så eget att se allt detta på så nära håll.

  Tsarskoje Selo Nikolaj Alexandrovitj Paul Alexandrovitj Sergej Alexandrovitj
 • I går voro derute prins Leuchtenberg och hans fru Beauharnais, Storf. Nikolai, son o.a. alla i rummet i bredvid så att jag måste se dem och höra *hvart ord som sades – mera härnäst. Nu pratas det så att jag måste sluta.

  Nikolaj Nikolajevitj Nikolaj Maximilianovitj von Leuchtenberg Nadezjda Sergievna de Beauharnais
 • *Om tisdag tror jag jag flyttar till Ellis' i Zarskoje på några dagar så jag slipper resandet. Tusen helsningar Atte.

  Tsarskoje Selo Sofia Alexandrovna Ellis Alexander Venjaminovitj Ellis