Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) handikapp kuskar transportmedel militärer (personer) förälskelse blindhet hyväntekeväisyys juoruilu kaupungit kirjeet konsertit lapset (perheenjäsenet) muusikot naiset palvelusväki teatteritaide tilaukset vaatteet valokuvat venäjän kieli venäläiset venäläisyys yhteiskuntaluokat ystävät

Söndag nov. 1881
Älskade Mamma,
Just på ögonblicket fick jag Mammas
bref och skall genast skicka fotografien
af de furstliga barnen. Fröken Manzey
är här på middag, vi ha just intagit
kaffe, klockan är 1/2 8 och fru Linder
med döttrar var bjuden hit, men skickade
just nu bud att hon var illamående.
– I dag har jag ej varit i Zarskoje,
eftersom det var söndag, men i morgon
skall jag åter begynna detta kuskande fram
och tillbaka. Gerna skulle jag dröja några
dagar med ens, men nu är det svårt,
ty mina dagar eller rättare sagdt aftnar
äro alla upptagna. Imorgon på middag
hos Buistroff (frun liknar Emilie
Levong, också hvad åldern beträffar),
tisdag hos Sascha J. som ehuru jag
ej tål honom, lär ha stor vänskap
för mig, onsdag bjudning hos
Spetschinsky, torsdag ny koncert
af Sarasate. I dag har jag haft
en svår dag – tänk jag har härdat
ut med en 5 akters rysk dram

do rysk sång och deklamation
på en matinée på ryska theatern
för välgörande ändamål. Den stora
aktrisen Savina spelade – ganska
bra. Pjesen, ny, något i Dukke-
hjemet's stil – en lärd som gifter
sig med en slinka, de skiljas åt
hon går i kloster (!) och han tar
lifvet af sig – långtrådigt. Mina vän-
ner här äro mycket stora beundrare
af Savina, liksom ryska theatern
och ryska operan äro de theatrar
de mest gå på. – Fru Etter sade
rent ut att de blifvit ryskare
än ryssarne sjelfva genom de ut-
ländska namnen de bära. –
Nikiforaky har ingenting gjort för
mig och kan i allmänhet ingenting
göra tror jag. Hellre då gubben Ellis
Ser Mamma här är det så, att
öfverst står det kejserliga huset
och sedan långt derunder står det
simpla folket – till hvilket generaler
höra likaväl som isvostschikar. –
Gud skall veta att beställningen kom-

mit så utan alla intriger som
möjligt – att folk skall ljuga och
förtala är ju klart. A propos, så lär
Armfelt på allt sätt göra klart
för Manzeys att jag är den flygti-
gaste menniska på Jorden, likasom
fru A. aldrig försummar ett till-
fälle att säga mig att jag är
falsk, hycklar, ljugar o.s.v. –
och ändå säger hon att hon har
så mycket sympathier för mig –
drôle de femme!
Storfurstinnan har låtit säga mig
att jag ej behöfver komma i frack
mera, och i morgon tar jag derföre
redingote. De odrägliga betjenter
na – Jag tycker de borde flyga
för mig, och jag har svårt att
väcka dem ur deras slummer
då jag behöfver en trasa, eller något
dylikt.
– Hvad Petersburg, sjelfva sta-
den är för en tråkig ort –
dessa milslånga, genomtrå-

kiga prospekter, dessa usla isvost-
schikar, denna isiga fuktiga vind
– hu!
Jag kommer nu bättre öfverens
med fröken M. än först. Hon har
sagt rent ut att hon så hört
talas om min flygtighet, att det
gjort ett visst intryck på henne –
Jag hatar sqvaller, och har aldrig
dolt det minsta – snarare för
litet än för mycket.
Två gånger har jag varit hos Ellises.
Fru Ellis är litterär, har läst upp ett
manuskript för mig (rysk kulturhistoria)
litet manièrerad, och gås derför åt
af slägten. Mig förefaller hon vara
en ganska ämabel och fin fru,
med mera vana än Jacobsons.
Hon har en blind 18 årig dotter, som
beklagligtvis icke vill
låta
synas
att hon är
blind,
har mycket mondain smak o.s.v.
– Jag kan ej försumma damer-
na helt och hållet och slutar
derföre – I morgon mera.
Fullmagten medföljer

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Just på ögonblicket fick jag Mammas bref och skall genast skicka fotografien af de furstliga barnen.

  Alexandra Edelfelt Boris Vladimirovitj Kirill Vladimirovitj
 • Fröken Manzey är här på middag, vi ha just intagit kaffe, klockan är 1/2 8 och fru Linder med döttrar var bjuden hit, men skickade just nu bud att hon var illamående.

  Sophie Manzey Emilia Magdalena Linder Maria Linder Helène Linder
 • I dag har jag ej varit i Zarskoje, eftersom det var söndag, men i morgon skall jag åter begynna detta kuskande fram och tillbaka. Gerna skulle jag dröja några dagar med ens, men nu är det svårt, ty mina dagar eller rättare sagdt aftnar äro alla upptagna. Imorgon på middag hos Buistroff (frun liknar Emilie Levong, också hvad åldern beträffar), tisdag hos Sascha J. som ehuru jag ej tål honom, lär ha stor vänskap för mig, onsdag bjudning hos Spetschinsky, torsdag ny koncert af Sarasate.

  Tsarskoje Selo Eugénie Spetschinsky Nikolaj Ivanovitj Bystrov Bystrov Alexander Jacobson Emelie Levong Pablo de Sarasate Viktor Alexandrovitj Spetschinsky
 • I dag har jag haft en svår dag – tänk jag har härdat ut med en 5 akters rysk dram do rysk sång och deklamation på en matinée på ryska theatern för välgörande ändamål. Den stora aktrisen Savina spelade – ganska bra. Pjesen, ny, något i Dukkehjemet's stil – en lärd som gifter sig med en slinka, de skiljas åt hon går i kloster (!) och han tar lifvet af sig – långtrådigt.

  Ryska teatern / Alexandrinskijteatern Maria Gavrilovna Savina
 • Mina vänner här äro mycket stora beundrare af Savina, liksom ryska theatern och ryska operan äro de theatrar de mest gå på. – Fru Etter sade rent ut att de blifvit ryskare än ryssarne sjelfva genom de utländska namnen de bära.

  Ryska teatern / Alexandrinskijteatern Mariinskijteatern Emilie von Etter Maria Gavrilovna Savina
 • Nikiforaky har ingenting gjort för mig och kan i allmänhet ingenting göra tror jag. Hellre då gubben Ellis Ser Mamma här är det så, att öfverst står det kejserliga huset och sedan långt derunder står det simpla folket – till hvilket generaler höra likaväl som isvostschikar. Gud skall veta att beställningen kommit så utan alla intriger som möjligt – att folk skall ljuga och förtala är ju klart.

  Alexandra Edelfelt Alexander Venjaminovitj Ellis Nikolaj Jegorovitj Nikiforaki
 • A propos, så lär Armfelt på allt sätt göra klart för Manzeys att jag är den flygtigaste menniska på Jorden, likasom fru A. aldrig försummar ett tillfälle att säga mig att jag är falsk, hycklar, ljugar o.s.v. – och ändå säger hon att hon har så mycket sympathier för mig – drôle de femme!

  Nadine Armfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Carl Alexander Armfelt Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Storfurstinnan har låtit säga mig att jag ej behöfver komma i frack mera, och i morgon tar jag derföre redingote.

  Maria Pavlovna
 • De odrägliga betjenterna – Jag tycker de borde flyga för mig, och jag har svårt att väcka dem ur deras slummer då jag behöfver en trasa, eller något dylikt.

 • Hvad Petersburg, sjelfva staden är för en tråkig ort – dessa milslånga, genomtråkiga prospekter, dessa usla isvostschikar, denna isiga fuktiga vind – hu!

  Pietari
 • Jag kommer nu bättre öfverens med fröken M. än först. Hon har sagt rent ut att hon så hört talas om min flygtighet, att det gjort ett visst intryck på henne – Jag hatar sqvaller, och har aldrig dolt det minsta – snarare för litet än för mycket.

  Sophie Manzey
 • Två gånger har jag varit hos Ellises. Fru Ellis är litterär, har läst upp ett manuskript för mig (rysk kulturhistoria) litet manièrerad, och gås derför åt af slägten. Mig förefaller hon vara en ganska ämabel och fin fru, med mera vana än Jacobsons. Hon har en blind 18 årig dotter, som beklagligtvis icke vill låta synas att hon är blind, har mycket mondain smak o.s.v.

  Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Eugénie Spetschinsky Sofia Alexandrovna Ellis Alexander Venjaminovitj Ellis Anastasia Alexandrovna Ellis
 • Jag kan ej försumma damerna helt och hållet och slutar derföre – I morgon mera. Fullmagten medföljer

  Emilie von Etter Sophie Manzey