Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) transportmedel kaffe personlighet englantilaiset juomat kalusteet kuninkaalliset linnat musiikki palatsit palvelusväki rautatiet ruoka sanomalehdet seuraelämä sikarit taulut viinit

Petersburg söndag 28/ 1881
nov.
Älskade Mamma,
Återigen efter en middag hos Manzeys.
Ungdomen nu föstärkt genom Boris som i
dag kommit från Saratov efter en månads uppe-
håll der, roar sig med musik. Fröken Sophie
är förtjusande söt – Gud vet om det är bara
koketteri. I allmänhet känner jag mig så
väl till mods då Armfelts, Spetschinskys och
Sascha ej äro med, såsom nu är fallet.
– Egentligen borde jag nu på aftonen
vara i Zarskoïe, men kommer att
flytta till Ellises först i morgon. – Hör nu
på huru det gick i morgse. Vi hade varit
på en glad soirée hos Ms i går, och
kommo först kl. 2 derifrån. Storfursten hade
sagt att jag kunde komma alla dagar,
helg- och söken, och jag skulle derföre upp i
morgse kl. 7. Litande på Feodor sof jag
lugnt, då jag med ens hörde fru Etter
ropa: Levez-vous, vite vite, il est 8 h ½.
– Sannt! Jag klädde mig på 1 minut och
flög af som en narr fick en istvostschik

och reste af. Olyckligt är det att
bangården ligger så långt borta.
Wladimir Alexandrovitsch kom in flere
gånger, såg preoccuperad ut – intet
under i dessa dystra tider, men uttryckte
igen sin förnöjelse med taflan. Mais
ce sera très-très bien. De finna det
och då är ju allt bra. Jag bad om
att få fortsätta efter ½ 1, och han anvi-
sade mig ett rum der jag kunde vara
ostörd. Strax efteråt kom hofmästaren
och sade att jag hade att befalla hvad
som helst i mat- och dryckväg: nur
sagen, nur sagen. Kl. 12 serverade man
frukost – Jag alldeles ensam i audiens
rummet. – Köttbullar med spenat, kyckling
beignet de pomme – temmeligen vanligt –
vinet utmärkt – derefter kaffe, cigarrer o.d.
hvarpå jag gick och fortsatte målningen
– Det är så många detaljer som jag
kan göra hvar som helst. Storfurstin
nan sade att jag ej skulle få börja den
lille innan detta vore färdigt, ty hon
var så nyfiken att se taflan rigtigt afslutad.
– Den äldre gossen Kirill är alldeles
utmärkt fin. Han fick nya kläder

i dag och afkläddes helt simpelt ända
till pajtan midt i vinterträdgården –
En sådan liten makalös kropp! –
Då den engelska sköterskan läste en
saga för dem om en liten flicka som
förvillade sig i London, tillspordes
de unga om hvad de i liknande fall
skulle svara en "främmande herre" "We
are the Grand Duke Wladimirs little boys"
– Hvart ögonblick frågas jag om någonting
och min åsigt måste höras. It's not
Mr painter? – Kirill härmar mig när
jag grinar och gör grimaser under
målningen: Now you make grimaces
again! säger han och hotar med pekfingret.
– Söta barn äro de, snälla och glada,
men hålles ej stilla en minut.
– Jag tror jag inskränker min vistelse
hos Ellis till morgondagens afton, ty
nu då jag arbetar till 2 à 3 och dejeunerar
på slottet, går nog arbetet raskt
undan. Hittills ha seancerna varit
löjligt korta.
Tack för tidningarne i dag.
Sedan jag kom från Zarskoje var
det hela tiden folk hos fru Etter.

Fru Linder med döttrar, fru Sassiâtsky
(en rik fru som mest bor i utlandet), en
chevaliergarde Kireeff, samt den
hatade Lerche med sin nya fru
född Osten-Sacken, hvilken nu presen-
terades för fru Etter. En liten tyska
som
många
andra, men ändå för god åt ho-
nom, om det är möjligt allt hvad som
säges om honom.
Nu bad fröken Sophie oss komma
in i hennes rum – en liten nätt Jungfru-
bur i ljusgrått, för att hålla en konklav
om nya tableuax-vivants som skola
gå af stapeln nästa lördag. Meningen
är att framställa (humoristiskt) ett
vaxkabinett, der Koki skall bli menni-
skan från eldslandet o.s.v.
Nu farväl, mera härnäst. Jag
är oroligt för lilla Waldemar Brandt –
Helsa morbror och moster så mycket
– Just nu resonerade fröken länge om
Anni och Bertha – jag tror verkligen hon
hålla af dem – Tusen helsningar
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Återigen efter en middag hos Manzeys. Ungdomen nu föstärkt genom Boris som i dag kommit från Saratov efter en månads uppehåll der, roar sig med musik. Fröken Sophie är förtjusande söt – Gud vet om det är bara koketteri. I allmänhet känner jag mig så väl till mods då Armfelts, Spetschinskys och Sascha ej äro med, såsom nu är fallet.

  Saratov Nadine Armfelt Alexandra Ivanovna Manzey Eugénie Spetschinsky Sophie Manzey Carl Alexander Armfelt Boris Alexander Jacobson Nikolaj Nikolajevitj Manzey Viktor Alexandrovitj Spetschinsky
 • Egentligen borde jag nu på aftonen vara i Zarskoïe, men kommer att flytta till Ellises först i morgon.

  Tsarskoje Selo Sofia Alexandrovna Ellis Alexander Venjaminovitj Ellis
 • Hör nu på huru det gick i morgse. Vi hade varit på en glad soirée hos Ms i går, och kommo först kl. 2 derifrån. Storfursten hade sagt att jag kunde komma alla dagar, helg- och söken, och jag skulle derföre upp i morgse kl. 7. Litande på Feodor sof jag lugnt, då jag med ens hörde fru Etter ropa: Levez-vous, vite vite, il est 8 h ½. – Sannt!Jag klädde mig på 1 minut och flög af som en narr fick en istvostschik och reste af. Olyckligt är det att bangården ligger så långt borta.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Feodor Nikolaj Nikolajevitj Manzey Vladimir Alexandrovitj
 • Wladimir Alexandrovitsch kom in flere gånger, såg preoccuperad ut – intet under i dessa dystra tider, men uttryckte igen sin förnöjelse med taflan. Mais ce sera très-très bien. De finna det och då är ju allt bra. Jag bad om att få fortsätta efter ½ 1, och han anvisade mig ett rum der jag kunde vara ostörd. Strax efteråt kom hofmästaren och sade att jag hade att befalla hvad som helst i mat- och dryckväg: nur sagen, nur sagen. Kl. 12 serverade man frukost – Jag alldeles ensam i audiensrummet. – Köttbullar med spenat, kyckling beignet de pomme temmeligen vanligt – vinet utmärkt – derefter kaffe, cigarrer o.d. hvarpå jag gick och fortsatte målningen – Det är så många detaljer som jag kan göra hvar som helst. Storfurstinnan sade att jag ej skulle få börja den lille innan detta vore färdigt, ty hon var så nyfiken att se taflan rigtigt afslutad.

  Maria Pavlovna Andrej Vladimirovitj Vladimir Alexandrovitj
 • Den äldre gossen Kirill är alldeles utmärkt fin. Han fick nya kläder i dag och afkläddes helt simpelt ända till pajtan midt i vinterträdgården – En sådan liten makalös kropp! – Då den engelska sköterskan läste en saga för dem om en liten flicka som förvillade sig i London, tillspordes de unga om hvad de i liknande fall skulle svara en "främmande herre" "We are the Grand Duke Wladimirs little boys" – Hvart ögonblick frågas jag om någonting och min åsigt måste höras. It's not Mr painter? – Kirill härmar mig när jag grinar och gör grimaser under målningen:Now you make grimaces again! säger han och hotar med pekfingret. – Söta barn äro de, snälla och glada, men hålles ej stilla en minut.

  Lontoo Boris Kirill Vladimirovitj Mill (epävarma yhteys) Vladimir Alexandrovitj
 • Jag tror jag inskränker min vistelse hos Ellis till morgondagens afton, ty nu då jag arbetar till 2 à 3 och dejeunerar på slottet, går nog arbetet raskt undan. Hittills ha seancerna varit löjligt korta.

  Sofia Alexandrovna Ellis Alexander Venjaminovitj Ellis
 • Tack för tidningarne i dag.

 • Sedan jag kom från Zarskoje var det hela tiden folk hos fru Etter. Fru Linder med döttrar, fru Sassiâtsky (en rik fru som mest bor i utlandet), en chevaliergarde Kireeff, samt den hatade Lerche med sin nya fru född Osten-Sacken, hvilken nu presenterades för fru Etter. En liten tyska som många andra, men ändå för god åt honom, om det är möjligt allt hvad som säges om honom.

  Tsarskoje Selo Emilie von Etter Augusta Lerche Kirejev Herman Gustavovitj Lerche Emilia Magdalena Linder Maria Linder Sassiatsky Helène Linder
 • Nu bad fröken Sophie oss komma in i hennes rum – en liten nätt Jungfrubur i ljusgrått, för att hålla en konklav om nya tableuax-vivants som skola gå af stapeln nästa lördag. Meningen är att framställa (humoristiskt) ett vaxkabinett, der Koki skall bli menniskan från eldslandet o.s.v.

  Sophie Manzey Nikolaj von Etter
 • Nu farväl, mera härnäst. Jag är oroligt för lilla Waldemar Brandt – Helsa morbror och moster så mycket – Just nu resonerade fröken länge om Anni och Bertha – jag tror verkligen hon hålla af dem – Tusen helsningar från Atte

  Berta Edelfelt Fanny Brandt Sophie Manzey Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Waldemar Brandt