Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

förälskelse sötsaker promenader hov (samhälleliga system) militärer (personer) aamiaiset henkilökuvat huonekalut kalusteet keisarinnat keisarit kenraalit kuninkaalliset lahjat luistelu maapäivät naiset palvelusväki ruoka seuraelämä tilaukset uusivuosi

Gatchina fredag.
Älskade Mamma,
I förrgår på aftonen voro Manzeys
och Armfelts hos Etters. Under dagen
hade jag tecknat Serioscha Spetschinskys
ben och armar, och ätit frukost der,
köpt en vexel, skickat rek. bref till
Paris, och sedan åkt skridsko med
Unge Bruun, Armfelts och fröken Sophie till
kl. 4. På aftonen gaf jag henne aqvarellen,
som gjorde stormande lycka. Hon är så
bortskämd med presenter o.d. att det får lof
att vara något rigtigt bra som skall falla
henne på läppen. – Kl. 1 gingo vi alla
till fots och följde Manzeys – jag var grymt
trött. I går på f.m. kom jag hit – ja
Kejsarinnan hade låtit telegrafera efter mig
på onsdag qväll. Barnen äro nu fullk. fria
från snufva, men sitta lika illa som förr.
På e.m. brukar aldrig någon annan än betjen-
terna komma. Jag satt derföre och rökte och
smågnolade, hörde att dörrn gick upp bakom
mig, men lät mig ej störa – öfvertygad som jag
var att det var betjenten – Tänk, det
var kejsarinnan, som med ett goddag fick

mig att flyga upp från stolen. Hon
beklagade nu att jag blifvit uppehållen
så länge, och sade att jag troligen gerna
ville vara i Paris vid det här laget. – Hon
anmärkte ett och annat, isynnerhet om
den lilla, som hon tyckte alltför allvarsam –
"i grunden ær det en lille Skælm" sade hon.
Jag förklarade huru svårt det var att måla
barn, så små som Michael Alexandrowitsh
isynnerhet, och sade att jag ofta varit alldeles
förtviflad öfver denna tafla, så mycket mera
som jag nu ville göra något rigtigt utmärkt,
så att "Ers Majestät blefve nöjd dermed" "Vær De
kun ganske rolig" sade hon "det blir nog ud-
mærket; det hele ær så godt, kompositionen og
Farven ære nydelige, og Xenia ligner allerede.
Om en stund kom storfursten Michael, den
äldre, Madame Flotow och barnen – Hvad M.
ser ut. röd med utslag i hela ansigtet. Då
Kejsarinnan Mme Flotow och jag talade danska
vände sig M. som gått omkring i rummet tvärt
till gumman Flotow och frågade: pourquoi parlez
vous danois? "Parceque cela fait plaisir à
Sa Majesté" hvartill Dagmar smålog. – Kejsarin-
nan erbjöd sig nu att sjelf hålla i Michael Alexandro
vitsh, så att han skulle stå. Jag satte mig att
måla, och Kejsarinnan steg då och då upp, stälde
sig bakom stolen och bad mig måla fortfarande
Som Snoilsky säger: Han sitter och hon står. –
Då det började skymma, kl. 1/2 4 gingo de

och hon försäkrade ännu att det blefve
utmärkt bra. Ce sera un trés joli tableau
sade storfursten, och så gjorde jag min stora
bockning. – Nu går det med raska steg med
målningen – I dag har jag gjort mycket
och om jag blott finge den lille att stå
10 minuter i gången vore jag räddad. –
I dag på morgonen var guvernören öfver
slottet en gammal, gammal general utan
tänder deruppe: Quel talent monsieur –
comme je vous envie, quel talent, chaaar-
mant – et patati et patata. I afton är
jag bjuden till general Danilovsky, storf. guver-
nör med Duperré. I går afton kom Wesander
hitin och satt och pratade – i dag kl. 5 skall
jag gå ner till "Gauptwacht" der han är
Nu just serveras min frukost – betjenten
kommer in och frågar "moschno podavatj" och
jag svarar Moschno – är jag ej slängd i
ryska, hvasa? – Xenia sitter litet bättre nu,
men jag kan beklagligtvis ej inspirera tecken
till respekt – hon sticker ut tungan, kommer
och rycker mig i rocken, och ritar alltjämt
mitt porträtt – Monsieur Edelfelt, that is
your portrait. I dag läste hon upp för mig
nyårsverser som M. Duperré skrifvit och
inlärt henne, och som hon sagt åt Kejsarn
De började så
"Cher papa, dire gue je t'aime,
C'est bien facile, tu le sais,
Mais j'ai du mal tout de même
Quand il faut le dire en français –
Seså, nu är frukosten afäten – kall fisk
med mayonnaise, hjerpkotletter o. glace – när

man är ensam går det mycket fort.
Med landtdagshögtidligheterna har jag följt
genom tidningarna. Motionsrätt och
landtdagens inkallande hvart 3de år –
men det är ju utmärkt bra allt det der.
Måtte Alexander III alltid fortfara i sam-
ma rigtning.
Nu hinner jag ej mera – jag måste
springa dit upp – först skall jag ned
till kejsarinnans rum der jag skall be
att få låna en stol som jag målar i
taflan. Det är mörkt i dag och jag
måste profitera af den korta ljusa tiden –
Helsa alla – Lampén och Wallgren.
Morbror G. – ingen glömd
från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Under dagen hade jag tecknat Serioscha Spetschinskys ben och armar, och ätit frukost der, köpt en vexel, skickat rek. bref till Paris, och sedan åkt skridsko med Unge Bruun, Armfelts och fröken Sophie till kl. 4.

  Pariisi Nadine Armfelt Sophie Manzey Carl Alexander Armfelt Theodor Bruun Sergej Viktorovitj Spetschinsky
 • På aftonen gaf jag henne aqvarellen, som gjorde stormande lycka. Hon är så bortskämd med presenter o.d. att det får lof att vara något rigtigt bra som skall falla henne på läppen.

  Sophie Manzey
 • Kl. 1 gingo vi alla till fots och följde Manzeys – jag var grymt trött.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I går på f.m. kom jag hit – ja Kejsarinnan hade låtit telegrafera efter mig på onsdag qväll. Barnen äro nu fullk. fria från snufva, men sitta lika illa som förr. På e.m. brukar aldrig någon annan än betjenterna komma. Jag satt derföre och rökte och smågnolade, hörde att dörrn gick upp bakom mig, men lät mig ej störa – öfvertygad som jag var att det var betjenten – Tänk, det var kejsarinnan, som med ett goddag fick mig att flyga upp från stolen. Hon beklagade nu att jag blifvit uppehållen så länge, och sade att jag troligen gerna ville vara i Paris vid det här laget. – Hon anmärkte ett och annat, isynnerhet om den lilla, som hon tyckte alltför allvarsam – "i grunden ær det en lille Skælm" sade hon. Jag förklarade huru svårt det var att måla barn, så små som Michael Alexandrowitsh isynnerhet, och sade att jag ofta varit alldeles förtviflad öfver denna tafla, så mycket mera som jag nu ville göra något rigtigt utmärkt, så att "Ers Majestät blefve nöjd dermed" "Vær De kun ganske rolig" sade hon "det blir nog udmærket; det hele ær så godt, kompositionen og Farven ære nydelige, og Xenia ligner allerede. Om en stund kom storfursten Michael, den äldre, Madame Flotow och barnen – Hvad M. ser ut. röd med utslag i hela ansigtet. Då Kejsarinnan Mme Flotow och jag talade danska vände sig M. som gått omkring i rummet tvärt till gumman Flotow och frågade: pourquoi parlez vous danois? "Parceque cela fait plaisir à Sa Majesté" hvartill Dagmar smålog. – Kejsarinnan erbjöd sig nu att sjelf hålla i Michael Alexandrovitsh, så att han skulle stå. Jag satte mig att måla, och Kejsarinnan steg då och då upp, stälde sig bakom stolen och bad mig måla fortfarande Som Snoilsky säger: Han sitter och hon står. – Då det började skymma, kl. 1/2 4 gingo de och hon försäkrade ännu att det blefve utmärkt bra. Ce sera un trés joli tableau sade storfursten, och så gjorde jag min stora bockning. Nu går det med raska steg med målningen – I dag har jag gjort mycket och om jag blott finge den lille att stå 10 minuter i gången vore jag räddad.

  Pariisi Carl Snoilsky Maria Fjodorovna Marie von Flotow Michail Alexandrovitj Michail Michailovitj (epävarma yhteys) Xenia Alexandrovna
 • I dag på morgonen var guvernören öfver slottet en gammal, gammal general utan tänder deruppe: Quel talent monsieur – comme je vous envie, quel talent, chaaarmant – et patati et patata.

  Baguwut (Baggehufvud) (epävarma yhteys)
 • I afton är jag bjuden till general Danilovsky, storf. guvernör med Duperré.

  Danilovskij (Danilovitj) Henri-A. Duperret
 • I går afton kom Wesander hitin och satt och pratade – i dag kl. 5 skall jag gå ner till "Gauptwacht" der han är

  Oskar August Wesander
 • Nu just serveras min frukost – betjenten kommer in och frågar "moschno podavatj" och jag svarar Moschno – är jag ej slängd i ryska, hvasa?

 • Xenia sitter litet bättre nu, men jag kan beklagligtvis ej inspirera tecken till respekt – hon sticker ut tungan, kommer och rycker mig i rocken, och ritar alltjämt mitt porträtt – Monsieur Edelfelt, that is your portrait. I dag läste hon upp för mig nyårsverser som M. Duperré skrifvit och inlärt henne, och som hon sagt åt Kejsarn De började så "Cher papa, dire gue je t'aime, C'est bien facile, tu le sais, Mais j'ai du mal tout de même Quand il faut le dire en français

  Alexander III Henri-A. Duperret Xenia Alexandrovna
 • Seså, nu är frukosten afäten – kall fisk med mayonnaise, hjerpkotletter o. glace – när man är ensam går det mycket fort.

 • Med landtdagshögtidligheterna har jag följt genom tidningarna. Motionsrätt och landtdagens inkallande hvart 3de år – men det är ju utmärkt bra allt det der. Måtte Alexander III alltid fortfara i samma rigtning.

  Alexander III
 • Nu hinner jag ej mera – jag måste springa dit upp – först skall jag ned till kejsarinnans rum der jag skall be att få låna en stol som jag målar i taflan. Det är mörkt i dag och jag måste profitera af den korta ljusa tiden

  Maria Fjodorovna
 • Helsa alla – Lampén och Wallgren. Morbror G. – ingen glömd från Atte.

  Gustaf Brandt Georg Vallgren Kristian Lampén