Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

förälskelse amatörer (entusiaster) militärer (personer) hov (samhälleliga system) sjukdom (tillstånd) aamiaiset eläimet henkilökuvat keisarit kirjeet kuninkaalliset lapset (perheenjäsenet) mallit (ammatti) palvelusväki rakkaus ruoka sanomalehdet vierailut

Gatchina Onsdag d. 2 febr. 1882
Älskade Mamma,
Jag har ej annat papper än ritpapper, som synes, men vill ej låta ett långt
bref till Krohn afgå utan att medsända några rader till Mamma. Mam-
mas bref skickas nu hitut. I går fick jag ett med reflexioner om Ehrnrooths, i hvilka
jag helt och hållet instämmer. Inte tror jag Mamma behöfver frukta
för någon förhastad förbindelse. Om det ej blir något af på Petersburgska
vägen, så är jag brandförsäkrad för flere år – och så väl kan det vara.
– Taflan blir bra nu ändtligen – Alla menniskor och jag sjelf
mena att den gjort stora framsteg, att flickan är mycket lik och att
pojken blir bättre och bättre. Färgen är bra, bland det friskaste jag
gjordt, temmeligen raskt påstruken. Mr Heath vill nu bara att
jag skall sätta idé i taflan – Idèn representerad af en brödbit som
Micha räcker åt hunden. Jag har förgäfves sökt förklara att detta alls
ej skulle passa in med ställningen, men han vill ej afstå från
sin fundering. Han målar aqvareller, helt små, 2 och 3 om dagen

alla de chic, men temmeligen nätta. – Jag tror att jag får
taflan färdig om söndag eller måndag. Madame Flotow och
Madame Binet (Kammarjungfrun) äro i extas, guvernörerna och
officerarne tycka också att jag lyckats. – I morgon lärer jag resa
in till staden på qvällen för att om fredag morgon återkomma.
Öfverste Bogaewsky berättade mig att ”Golos” i dag talt om
mina taflor i välvilliga ordalag. – Den gamle kommendanten
som är så vänlig ehuru han tyckes vara litet ålderdomsvag
heter Baguwut (Baggehufvud) och kommer alltid och
himlar sig öfver mitt "excellent travail – permettez moi de
vous féliciter – priskurant samma sak. En mycket pratsam
herre är kosacköfversten Ivaschkin-Patapoff. Han liknar Skobeleff
och ser ganska grann ut i den långa kaftanen med silfverpatro-
nerna på bröstet. – Jag börjar nu känna alla officerar-
ne och nästan alla underofficerarne här. Också går och
kommer jag nu som jag vill och tycker, löper i lönntrappor

och korridorer utan att någon bekymrar sig om mig.
Heath frågad hvarföre Rosina Z. ej är förlofvad ännu.
Han är mycket betagen i gumman Z för hennes rigtiga
omdöme och intelligens som alltid slår hufvudet på
spiken. – (frukost – entreacte
Nu är frukosten undanstökad. Det räcker en qvarttimme.
De hade i dag en slags höns med rifvet bröd och potatis
i mjölksås med persilja som var utmärkt godt. –
På eftermiddagen komma barnen igen – Mischa är oreger
ligare än någonsin – bara väsnas och är olydig, så att en
engels tålamod ej räcker till. Ibland är jag också helt nervös.
– I går såg jag kejsarn och helsade på honom. Dörren stod
öppen till rummet bredvid, och jag såg med ens kejsarn
komma in med hoffuriren. De tycktes söka någon möbel –
”Il est ici, chez le peintre? hörde jag honom fråga, och på furirens

jakande svar sade han ”Dans ce cas, laisser le, il ne faut pas
le déranger. Jag steg emellertid upp och bockade, och han
hälsade på distans. Han vet naturligtvis att jag är här, men
ingen ser honom just. De vakthafvande officerarne se honom
endast om söndagen då han går i kyrkan, annars har
han sina egna in- och utgångar, trappor o.d.
I slutet af veckan skall Mima Lerche ta sitt bad och det
Manzeyska huset blir då igen tillgängligt för andra menniskor.
– Svårt blir det då skön Anna kommer – hur jag än ställer
mig så kommer jag alltid i mellanhand, och blir i hvarje
fall klandrad från någotdera hållet. –
Sista söndags var jag på visit hos herrskapet Runeberg-Forsman,
men de voro ej hemma och jag lemnade kort – en mörk tråkig
entresal bebo de. Likaså var jag hos gubben Furuhjelm som har
en samling dåliga taflor – Tyrolerlandskap från 1830 – tu vois
ça d’ici! – Tusen helsningar – Stackars Butti som var ute i
”orkanen – jag kysser henne och Anni af allt hjerta.
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag har ej annat papper än ritpapper, som synes, men vill ej låta ett långt bref till Krohn afgå utan att medsända några rader till Mamma.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Mammas bref skickas nu hitut. I går fick jag ett med reflexioner om Ehrnrooths, i hvilka jag helt och hållet instämmer. Inte tror jag Mamma behöfver frukta för någon förhastad förbindelse. Om det ej blir något af på Petersburgska vägen, så är jag brandförsäkrad för flere år – och så väl kan det vara.

  Pietari Alexandra Edelfelt Sophie Manzey Anna Ehrnrooth
 • Taflan blir bra nu ändtligen – Alla menniskor och jag sjelf mena att den gjort stora framsteg, att flickan är mycket lik och att pojken blir bättre och bättre. Färgen är bra, bland det friskaste jag gjordt, temmeligen raskt påstruken. Mr Heath vill nu bara att jag skall sätta idé i taflan – Idèn representerad af en brödbit som Micha räcker åt hunden. Jag har förgäfves sökt förklara att detta alls ej skulle passa in med ställningen, men han vill ej afstå från sin fundering. Han målar aqvareller, helt små, 2 och 3 om dagen alla de chic, men temmeligen nätta.

  Charles Heath Michail Alexandrovitj Xenia Alexandrovna
 • Jag tror att jag får taflan färdig om söndag eller måndag. Madame Flotow och Madame Binet (Kammarjungfrun) äro i extas, guvernörerna och officerarne tycka också att jag lyckats.

  Binet Marie von Flotow
 • I morgon lärer jag resa in till staden på qvällen för att om fredag morgon återkomma. Öfverste Bogaewsky berättade mig att ”Golos” i dag talt om mina taflor i välvilliga ordalag. – Den gamle kommendanten som är så vänlig ehuru han tyckes vara litet ålderdomsvag heter Baguwut (Baggehufvud) och kommer alltid och himlar sig öfver mitt "excellent travail – permettez moi de vous féliciter – priskurant samma sak. En mycket pratsam herre är kosacköfversten Ivaschkin-Patapoff. Han liknar Skobeleff och ser ganska grann ut i den långa kaftanen med silfverpatronerna på bröstet. – Jag börjar nu känna alla officerarne och nästan alla underofficerarne här. Också går och kommer jag nu som jag vill och tycker, löper i lönntrappor och korridorer utan att någon bekymrar sig om mig.

  Baguwut (Baggehufvud) Bogajevskij Modest Alexandrovitj Ivasjkin-Potapov Michail Dmitrijevitj Skobeljev
 • Heath frågad hvarföre Rosina Z. ej är förlofvad ännu. Han är mycket betagen i gumman Z för hennes rigtiga omdöme och intelligens som alltid slår hufvudet på spiken.

  Ida Charlotta Zilliacus Charles Heath Rosina Zilliacus
 • (frukost – entreacte Nu är frukosten undanstökad. Det räcker en qvarttimme. De hade i dag en slags höns med rifvet bröd och potatis i mjölksås med persilja som var utmärkt godt.

 • På eftermiddagen komma barnen igen – Mischa är oregerligare än någonsin – bara väsnas och är olydig, så att en engels tålamod ej räcker till. Ibland är jag också helt nervös.

  Michail Alexandrovitj Xenia Alexandrovna
 • I går såg jag kejsarn och helsade på honom. Dörren stod öppen till rummet bredvid, och jag såg med ens kejsarn komma in med hoffuriren. De tycktes söka någon möbel – ”Il est ici, chez le peintre? hörde jag honom fråga, och på furirens jakande svar sade han ”Dans ce cas, laisser le, il ne faut pas le déranger. Jag steg emellertid upp och bockade, och han hälsade på distans. Han vet naturligtvis att jag är här, men ingen ser honom just. De vakthafvande officerarne se honom endast om söndagen då han går i kyrkan, annars har han sina egna in- och utgångar, trappor o.d.

  Alexander III
 • I slutet af veckan skall Mima Lerche ta sitt bad och det Manzeyska huset blir då igen tillgängligt för andra menniskor.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia Lerche Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Svårt blir det då skön Anna kommer – hur jag än ställer mig så kommer jag alltid i mellanhand, och blir i hvarje fall klandrad från någotdera hållet.

  Sophie Manzey Anna Ehrnrooth
 • Sista söndags var jag på visit hos herrskapet Runeberg-Forsman, men de voro ej hemma och jag lemnade kort – en mörk tråkig entresal bebo de.

  Naëma Runeberg Robert Runeberg
 • Likaså var jag hos gubben Furuhjelm som har en samling dåliga taflor – Tyrolerlandskap från 1830 – tu vois ça d’ici!

  Tiroli Otto Furuhjelm
 • Tusen helsningar – Stackars Butti som var ute i ”orkanen – jag kysser henne och Anni af allt hjerta. Atte

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt