Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel dricks förälskelse henkilökuvat hyvästely junat kuninkaalliset matkat naiset päivälliset palatsit rakkaus rautatiet sää seuraelämä talous tanssiaiset tilaukset vaatteet vierailut

Lördag afton kl. ½ 12 på natten
hos Manzeys.
Älskade Mamma,
Tusen tusen tack för sist. Jag känner
mig ändå öfverallt utom hemma
hos Mamma som en vilsen främling. –
Tack för skorna – jag skulle aldrig ha
kunnat begripa hvart de tagit vägen.
Fick Mamma paketterna med Horn-
borg. – I går var vädret vackert.
Jag hade sofvit mycket godt
på bantåget och var derföre
alls ej trött. Manzeys företogo
en tur i vagn till öarna – Derefter
var jag på akademin der Iseeff
sade mig att storfurstinnan så pinat
på sin herre och man att de oväntadt
tidigt gifvit sig af – i går på
morgonen. – Barnen stanna här,

tänk så eget att hon ger
sig af utan den lilla flickan –
Hvad i all verlden må så ha
kunnat såra henne att hon glömmer
allt, allt. Lille Kyrill skall resa
efter om en vecka med Madame
Scalon. – Iseeff sade mig att
storfursten ytterligare förklarat
sin förnöjelse med porträtten, att
han skickat dem till Akademin
för att derifrån ytterligare transpo-
rteras till Moskva, samt att
pengarne stodo att lyftas i palatset.
(I dag har jag också lyft 2500
rubel). Har målat på Mme
Miatleff som blir allt bättre
och bättre, och som jag defini-
tivt slutar i morgon. – Buistroff
har hört storfursten Wladimir
säga att han ej kunde tänka
sig bättre porträtt än dem jag

gjort. Troligt är att Wladimir
kommer till Paris på återvägen.
– I dag tråkiga afskedsvisiter
hos gubben Furuhjelm och
Bruuns, dit jag blifvit bjuden
på stor bal om måndag –
Nu gå –
Ja, längre hann jag ej hos Manzeys. –
Vid hemkomsten var brefkortet här. Skorna
kommo redan i morgse, således icke ett dygn
efter mig. Hur var det – månne jag gaf dricks-
pengar åt Mari? Jag har fått en fruktan
på mig, att jag skulle ha glömt det. Säkert
är att jag hade 10 mk färdigt för detta än-
damål. – I morgon skall jag sluta fru
Miatleff, gå till Botkin, o.s.v. fru M. har
lofvat fråga hvilken dag jag kunde gå
till Leuchtenbergska palatset. – Det är
märkvärdigt hvad fröken M. har tinat
upp – ty det är ett faktum att vi sedan
Paris i fjol ej varit sams. – Månne skils-
messan vara orsaken dertill?
Jag hinner ypperligt och utan fjesk göra
det jag har att uträtta så att jag
kan resa om onsdag. Vi skulle så ger-
na ha damerna med oss på en supé

på Samarkand, men får se om det går i
lås. Seb. reser ännu ej i morgon, således
kan man ej räkna på morgondagen, och
Gubben Manzey tyckes ej vara lifvad
för företaget. – Med Hornborg lära
de ha redt ut affärer i går, ehuru
de voro indignerade öfver Alex. Es be-
teende och pretentioner. Lyckligtvis är
det blidt nu så att jag ej behöfver
någon skinnmössa. –
Fru Miatleff tog mycket vänligt emot mig
och talade om för mig allt det goda
man sagt om porträttet sedan jag
reste. – Med fru Etter har jag talat
ytterst litet, hon är så helt upptagen
af sin herre och man. I morgon skall
jag försöka att få tag i Duperret, som
jag måste bjuda på middag innan jag
far.
Baude har skrifvit och sagt att taflan
i Paris gör ett godt intryck och att
man funnit den ”bien vu et largement peint”.
God natt älskade Mamma, god natt älska-
de små saknade systrar, god natt hela
huset –, alla som äro mig kära.
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tusen tusen tack för sist. Jag känner mig ändå öfverallt utom hemma hos Mamma som en vilsen främling. – Tack för skorna – jag skulle aldrig ha kunnat begripa hvart de tagit vägen. Fick Mamma paketterna med Hornborg.

  Alexandra Edelfelt Hornborg
 • I går var vädret vackert. Jag hade sofvit mycket godt på bantåget och var derföre alls ej trött. Manzeys företogo en tur i vagn till öarna

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Derefter var jag på akademin der Iseeff sade mig att storfurstinnan så pinat på sin herre och man att de oväntadt tidigt gifvit sig af – i går på morgonen. – Barnen stanna här, tänk så eget att hon ger sig af utan den lilla flickan – Hvad i all verlden må så ha kunnat såra henne att hon glömmer allt, allt. Lille Kyrill skall resa efter om en vecka med Madame Scalon. – Iseeff sade mig att storfursten ytterligare förklarat sin förnöjelse med porträtten, att han skickat dem till Akademin för att derifrån ytterligare transporteras till Moskva, samt att pengarne stodo att lyftas i palatset. (I dag har jag också lyft 2500 rubel).

  Moskova Ryska konstakademien Maria Pavlovna Andrej Vladimirovitj Boris Vladimirovitj Pjotr Feodorovitj Isejev Kirill Vladimirovitj Scalon Vladimir Alexandrovitj Helena Vladimirovna
 • Har målat på Mme Miatleff som blir allt bättre och bättre, och som jag definitivt slutar i morgon.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Buistroff har hört storfursten Wladimir säga att han ej kunde tänka sig bättre porträtt än dem jag gjort. Troligt är att Wladimir kommer till Paris på återvägen.

  Pariisi Nikolaj Ivanovitj Bystrov Vladimir Alexandrovitj
 • I dag tråkiga afskedsvisiter hos gubben Furuhjelm och Bruuns, dit jag blifvit bjuden på stor bal om måndag – Nu gå – Ja, längre hann jag ej hos Manzeys.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Maria Bruun Otto Furuhjelm Nikolaj Nikolajevitj Manzey Theodor Bruun
 • Vid hemkomsten var brefkortet här. Skorna kommo redan i morgse, således icke ett dygn efter mig. Hur var det – månne jag gaf drickspengar åt Mari? Jag har fått en fruktan på mig, att jag skulle ha glömt det. Säkert är att jag hade 10 mk färdigt för detta ändamål.

  Mari / Marie
 • I morgon skall jag sluta fru Miatleff, gå till Botkin, o.s.v. fru M. har lofvat fråga hvilken dag jag kunde gå till Leuchtenbergska palatset.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Dmitrij Petrovitj Botkin George von Leuchtenberg Therese Petrovna von Leuchtenberg
 • Det är märkvärdigt hvad fröken M. har tinat upp – ty det är ett faktum att vi sedan Paris i fjol ej varit sams. – Månne skilsmessan vara orsaken dertill?

  Pariisi Sophie Manzey
 • Jag hinner ypperligt och utan fjesk göra det jag har att uträtta så att jag kan resa om onsdag. Vi skulle så gerna ha damerna med oss på en supé på Samarkand, men får se om det går i lås. Seb. reser ännu ej i morgon, således kan man ej räkna på morgondagen, och Gubben Manzey tyckes ej vara lifvad för företaget. Med Hornborg lära de ha redt ut affärer i går, ehuru de voro indignerade öfver Alex. Es beteende och pretentioner.

  Samarkand Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Sebastian von Etter Axel Hornborg Nikolaj Nikolajevitj Manzey Alexander von Etter
 • Lyckligtvis är det blidt nu så att jag ej behöfver någon skinnmössa.

 • Fru Miatleff tog mycket vänligt emot mig och talade om för mig allt det goda man sagt om porträttet sedan jag reste.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Med fru Etter har jag talat ytterst litet, hon är så helt upptagen af sin herre och man.

  Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • I morgon skall jag försöka att få tag i Duperret, som jag måste bjuda på middag innan jag far.

  Henri-A. Duperret
 • Baude har skrifvit och sagt att taflan i Paris gör ett godt intryck och att man funnit den ”bien vu et largement peint”.

  Pariisi Charles Baude
 • God natt älskade Mamma, god natt älskade små saknade systrar god natt hela huset –, alla som äro mig kära. Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt