Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) förälskelse ministerstatssekreterare personlighet orientaliska mattor belgier (nutidsfolk) aamiaiset aateli diplomaatit espanjalaiset hyvästely Jumala junat kukat kuninkaalliset lahjat matkat matot naiset näytelmät näyttelyt palatsit rakkaus ranskan kieli rautatiet ruokavaliot sähkeet seuraelämä suomalaiset taidenäyttelyt talous tanssiaiset tilaukset ulkonäkö vaatteet valokuvat vierailut

P.burg. tisdag afton d 28 mars 1882
Älskade Mamma
Först nu fick jag det kära telegrammet. Min
resa måste dock uppskjutas någon eller några
dagar. Jag har nämligen i går och i dag
varit temmeligen dramatiskt omöjlig genom
en liten släng af diarhée, tills jag nu i afton
beslöt mig för en ricinoljekur som redan
hjelpt, så att jag hoppas vara kry i morgon.
Tillstås måste, att jag i går ej förde den
diet som af omständigheterna anvisats mig –
På morgonen med hela familjen Manzey, Etter
och Armfelt på akademin, der mina Wladi-
mirovitschar mycket beundrades så frukost med
Paul, så en exposition, derefter visiter till
fru Linder, Volkoffs, Nikiforakys m.fl. så ett evinner-
ligt språng efter Duperret, som suttit och vän-
tat på mig halfva e.m. och underhållit sig med
fru Etter, och sist bal hos Bruuns, derifrån jag
kom kl. 5 på morgonen. – Då jag igår kl. 5 ½
kom hem, mötte jag fru och fröken Manzey, som
tydligen hade någon surprise i faggorna. Två
karlar buro något mycket stort och tungt – aldrig
kunde jag tro att jag var föremålet för öfver-
raskningen. – Fröken Sophie ville lemna
mig
ett litet
minne af P.burg – och så rullades upp i Etters stora
förrum en magnifik, magnifik persisk matta,
som upptog mera äm ¾ af rummet. Jag kun-
de aldrig tro det och likväl var det sannt.
Fröken hade satt sig emot alla silfver och guld-
saker, ringar o.d. och yrkat på något som jag

kunde ha i ateliern. Likväl beklagade
de att jag skulle ha tull att betala. Mattan
är som sagdt utmärkt – mörkröd och svart
med en massa helt små orientaliska mönster
och en bred kant. Den ser ut att ha kostat
några hundratal rubel, kanske 400, 500.
Hvad sägs om en sådan present? Alla mina
om och men voro onödiga. Denna matta
är väfd någonstädes i Turkestan, så att den
på sätt och vis är rysk. Under två dagar lära
mor och dotter ha sökt den. Jag var rörd –
Fru Etter sade, för att trösta mig, då jag låg
förkrossad i medvetandet om min ovär-
dighet: Pourquoi n’aurait-elle pas le droit
de vous en faire cadeaux, vous êtes cependant
des grands amies, vous deux. –
Jag skickade tvärt en stor blomsterkorg
med hvita syrener, do rosor, kamelior och
hyacinther och liljekonvaljer till Manzeys.
– (I dag har jag ej kunnat gå dit. Prosaiska
skäl har hållit mig till privatlifvet och
de nödvändigaste resorna).
Så kom balen hos Bruuns som börjades
med sällskapspektakel. Fröken Poggenpol
spelade bäst – god franska taltes, men säll-
skapsspektakel har alltid något komligt
och obeqvämt i sig. La roses de Flemcen
(Beusinas ros) och de evinnerliga balskorna,
som nu spelats på alla sällskapsspektakel
redan 10 år. – balen efteråt var ganska

animerad och väl arrangerad. 150 per-
soner ungefär. Fru Linder var sublim
i sin modjournals-storhet. Jag dansade
med henne, med en dotter till rumäniska
ministern en liten hvit-gul mulatt-unge,
och kotiljongen med en fröken Cognard,
syster till fru Froloff, och vän och bekant
till Olli Tobiesen och de andra flickorna
i Hfors som varit dömda att tillbringa
sommaren der. Fru Zaũme var också
der – gammal och alls ej välklädd.
– Fru Linder presenterade mig för spanske
ministern, markis de Campo Sagrado,
om hvilken fru Miatleff talat mycket.
Det är en jätte, enorm, men en typ för
en bon garçon och viveur. Han lär vara
gift med kungens kusin, och ha denna
slägtskap att tacka för att han nu är
ambassadör. – Vi talte om Spanien, om
fruntimren der, och då blef vår Campo
lifvad – Voyez vous, madame, sade han,
åt fru L. vous autres dames de Petersbourg
vous avez toutes des petits glaçons là
ou nos espagnoles ont un coeur. –
Vid supén satt jag igen bredvid fru Linder
som reserverat mig en plats – på andra
sidan satt belgiska ministern, grefve de Zeele,
som berättade anekdoter för fru Linder – Hon
är så tom att det är rysligt. Icke ens i
koketteri kan hon gå långt, emedan hon
alltid har sina usla trasor att tänka
på. – Kotiljongen måste jag afbryta

tillföljd af knip i magen – jag förkla-
rade för fröken Cognard att jag var trött
och mådde illa (kl. var nära 4) och så
lemnade jag henne i hennes hulda
moders vård
Hos fru Miatleff var jag i dag på
afsked – mina afskedstal skulle ha blifvit
mycket bättre om ej just i midten
jag igen fått knipningar – ingenting på
jorden ta så bort poesin från tal och
tankar. Ledsamt nog kan jag ej nu
se Leuchtenbergska palatset, emedan
den del der taflorna äro, är under reparation
tills om 10 dagar. – Fru M. gaf mig sina
fotografier, tackade mig, och bad mig
för all del komma ut till dem i sommar,
och alltid vara precis som hemma hos
dem. Gubben låg till sängs och sade att
han hade ett bref (betalningen) att
skicka till mig i morgon. –
I går blef jag också presenterad för
grefvinnan Heyden, som länge pratade
med mig. – Jag hade efter beskrifningen
trott henne vara mycket mera distingue-
rad och grand dame. – En massa
finnar voro der i går. Med Naema
Forsman Runeberg dansade jag ofta,
med fru Fiken Ehrström pratade jag
o.s.v. – I dag på aftonen afreste
Sebastian, rörd öfver skilsmessan

mycket rörd. Vi följde alla till
stationen, och jag och han pussades
tre gånger. Vi ha varit de bästa
vänner hela tiden. Senare gick jag
ut med Paul för att köpa något
åt gossarne och Lily – åt de förre
köpte jag mycket välkomna saker
men åt Lily hittade vi ännu ej på
något. Åt Wania gaf jag en stor
fotografi af Munkaczys Kristus inför
Pilatus åt Koki en samling croquis
militaires af Detaille och de Neuville –
Fru Etter förklarade detta vara folier
men jag är rigtigt glad att jag
kom mig till dessa uppköp. Schura
har jag tröstat med att han ej skall
bli utan, och år Lily skall vi försöka
få något i morgon. –
Nu god natt – jag skrifver bestämdt
ännu innan jag reser – i dag har dagen
gått till spillo, i morgon skall jag
åter skrida till arbetet d.v.s. att
åka på visiter. Och nu farväl med
Er, Gud välsigne er –
Mammas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Först nu fick jag det kära telegrammet. Min resa måste dock uppskjutas någon eller några dagar. Jag har nämligen i går och i dag varit temmeligen dramatiskt omöjlig genom en liten släng af diarhée, tills jag nu i afton beslöt mig för en ricinoljekur som redan hjelpt, så att jag hoppas vara kry i morgon.

 • Tillstås måste, att jag i går ej förde den diet som av omständigheterna anvisats mig – På morgonen med hela familjen Manzey, Etter och Armfelt på akademin, der mina Wladimirovitschar mycket beundrades så frukost med Paul, så en exposition, derefter visiter till fru Linder, Volkoffs, Nikiforakys m.fl. så ett evinnerligt språng efter Duperret, som suttit och väntat på mig halfva e.m. och underhållit sig med fru Etter, och sist bal hos Bruuns, derifrån jag kom kl. 5 på morgonen.

  Ryska konstakademien Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Maria Bruun Carl Alexander Armfelt Henri-A. Duperret Paul von Etter Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey Nikolaj Jegorovitj Nikiforaki Alexandra Nikiforaki Vladimir Alexandrovitj Michail Sergejevitj Volkov Alexander Sergejevitj Volkov Helène Linder Theodor Bruun Jelena Nikolajevna Volkova
 • Då jag igår kl. 5 ½ kom hem, mötte jag fru och fröken Manzey, som tydligen hade någon surprise i faggorna. Två karlar buro något mycket stort och tungt – aldrig kunde jag tro att jag var föremålet för öfverraskningen. – Fröken Sophie ville lemna mig ett litet minne af P.burg – och så rullades upp i Etters stora förrum en magnifik, magnifik persisk matta, som upptog mera äm ¾ af rummet. Jag kunde aldrig tro det och likväl var det sannt. Fröken hade satt sig emot alla silfver och guldsaker, ringar o.d. och yrkat på något som jag kunde ha i ateliern. Likväl beklagade de att jag skulle ha tull att betala. Mattan är som sagdt utmärkt – mörkröd och svart med en massa helt små orientaliska mönster och en bred kant. Den ser ut att ha kostat några hundratal rubel, kanske 400, 500. Hvad sägs om en sådan present? Alla mina om och men voro onödiga. Denna matta är väfd någonstädes i Turkestan, så att den på sätt och vis är rysk. Under två dagar lära mor och dotter ha sökt den. Jag var rörd – Fru Etter sade, för att trösta mig, då jag låg förkrossad i medvetandet om min ovärdighet: Pourquoi n’aurait-elle pas le droit de vous en faire cadeaux, vous êtes cependant des grands amies, vous deux. – Jag skickade tvärt en stor blomsterkorg med hvita syrener, do rosor, kamelior och hyacinther och liljekonvaljer till Manzeys. – (I dag har jag ej kunnat gå dit. Prosaiska skäl har hållit mig till privatlifvet och de nödvändigaste resorna).

  Pietari Turkestan Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey
 • Så kom balen hos Bruuns som börjades med sällskapspektakel. Fröken Poggenpol spelade bäst – god franska taltes, men sällskapsspektakel har alltid något komligt och obeqvämt i sig. La roses de Flemcen (Beusinas ros) och de evinnerliga balskorna, som nu spelats på alla sällskapsspektakel redan 10 år.

  Maria Bruun Poggenpohl Theodor Bruun
 • balen efteråt var ganska animerad och väl arrangerad. 150 personer ungefär. Fru Linder var sublim i sin modjournals-storhet. Jag dansade med henne, med en dotter till rumäniska ministern en liten hvit-gul mulatt-unge, och kotiljongen med en fröken Cognard, syster till fru Froloff, och vän och bekant till Olli Tobiesen och de andra flickorna i Hfors som varit dömda att tillbringa sommaren der. Fru Zaũme var också der – gammal och alls ej välklädd.

  Helsinki Cognard Frolov Olga von Tobiesen Laura von Seüme Helène Linder
 • Fru Linder presenterade mig för spanske ministern, markis de Campo Sagrado, om hvilken fru Miatleff talat mycket. Det är en jätte, enorm, men en typ för en bon garçon och viveur. Han lär vara gift med kungens kusin, och ha denna slägtskap att tacka för att han nu är ambassadör. – Vi talte om Spanien, om fruntimren der, och då blef vår Campo lifvad – Voyez vous, madame, sade han, åt fru L. vous autres dames de Petersbourg vous avez toutes des petits glaçons là ou nos espagnoles ont un coeur.

  Pietari Espanja Varvara Iljinitjna Mjatleva Jose Maria Bernaldo Campo Sagrado Helène Linder María Cristina Muños y de Borbón
 • Vid supén satt jag igen bredvid fru Linder som reserverat mig en plats – på andra sidan satt belgiska ministern, grefve de Zeele, som berättade anekdoter för fru Linder – Hon är så tom att det är rysligt. Icke ens i koketteri kan hon gå långt, emedan hon alltid har sina usla trasor att tänka på. – Kotiljongen måste jag afbryta tillföljd af knip i magen – jag förklarade för fröken Cognard att jag var trött och mådde illa (kl. var nära 4) och så lemnade jag henne i hennes hulda moders vård

  Cognard de Zeele Helène Linder Cognard
 • Hos fru Miatleff var jag i dag på afsked – mina afskedstal skulle ha blifvit mycket bättre om ej just i midten jag igen fått knipningar – ingenting på jorden ta så bort poesin från tal och tankar. Ledsamt nog kan jag ej nu se Leuchtenbergska palatset, emedan den del der taflorna äro, är under reparation tills om 10 dagar. – Fru M. gaf mig sina fotografier, tackade mig, och bad mig för all del komma ut till dem i sommar, och alltid vara precis som hemma hos dem. Gubben låg till sängs och sade att han hade ett bref (betalningen) att skicka till mig i morgon.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Vladimir Ivanovitj Mjatlev George von Leuchtenberg Therese Petrovna von Leuchtenberg
 • I går blef jag också presenterad för grefvinnan Heyden, som länge pratade med mig. – Jag hade efter beskrifningen trott henne vara mycket mera distinguerad och grand dame. – En massa finnar voro der i går. Med Naema Forsman Runeberg dansade jag ofta, med fru Fiken Ehrström pratade jag o.s.v.

  Fredrika Ehrström Naëma Runeberg Elisabeth Nikolajevna Heyden
 • I dag på aftonen afreste Sebastian, rörd öfver skilsmessan mycket rörd. Vi följde alla till stationen, och jag och han pussades tre gånger. Vi ha varit de bästa vänner hela tiden.

  Sebastian von Etter
 • Senare gick jag ut med Paul för att köpa något åt gossarne och Lily – åt de förre köpte jag mycket välkomna saker men åt Lily hittade vi ännu ej på något. Åt Wania gaf jag en stor fotografi af Munkaczys Kristus inför Pilatus åt Koki en samling croquis militaires af Detaille och de Neuville – Fru Etter förklarade detta vara folier men jag är rigtigt glad att jag kom mig till dessa uppköp. Schura har jag tröstat med att han ej skall bli utan, och år Lily skall vi försöka få något i morgon.

  Emilie von Etter Édouard Detaille Alexander von Etter Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Mihály Munkácsy Alphonse de Neuville Kristus Pontius Pilatus
 • Nu god natt – jag skrifver bestämdt ännu innan jag reser – i dag har dagen gått till spillo, i morgon skall jag åter skrida till arbetet d.v.s. att åka på visiter. Och nu farväl med Er, Gud välsigne er – Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt