Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

staten (offentlig makt) förälskelse avioliitto kaupungit maaseutu ministeriöt museot naiset promootiot rakkaus sukulaiset syntymäpäivät taidekauppa taiteilijat taiteilijuus

roligt var det att läsa om promotio-
nen, dock ser jag nu en sådan
högtidlighet med andra blickar än
förr
Ännu har jag ej fått något
svar från ministeriet an-
gående taflan, men skall, så snart
jag får tid gå ditupp och höra
åt.
Ett hufvud som jag målat och tänker
ta 2000 för säljer jag endera åt
en Richard, konsthandlare eller åt
Wald. Freckell. Dock ville jag göra
något litet större åt honom så att
Jag kunde ta 3000 derföre. –
Helsa nu hjertligt alla Etters
Fråga om det icke är den 20 juni
gamla stilen som det är fröken,
Manzeys fördelsedag. Då jag någon
gång tänker på mina planer i
detta afseende, tycker jag att
hon omöjligen kunde vara
lycklig här, med en artist till man.
Hon borde ha en homme du monde

som alltid skulle stå på tå för
henne, och lefva i Petersburg. Det
är ändå en himmelsvid skilnad
i allt mellan de två städerna –
nog kan Pburg ha sina företräden,
men jag trifs ej der, och skulle
gå rakt till grunden om jag
tvangs att lefva der.
De stackars målarfruarne, som
ej ha slägt i Paris, känna sig
alltid ensamma – t.ex. Dagnans
fru. Hon är dessutom sjuklig,
och han har lidit mera deraf
än hon. I går t.ex. på middagen
kunde han ej vara med – om en
vecka skall han resa till landet
för att hon längtar hem till sina
föräldrar– han kan derföre
ej göra en tafla som han börjat
på med. –
Farväl för denna gång – Måtte
jag nu bara komma mig för att
hastigt måla dessa taflor färdiga
tusen helsningar från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • [början saknas] roligt var det att läsa om promotionen, dock ser jag nu en sådan högtidlighet med andra blickar än förr

 • Ännu har jag ej fått något svar från ministeriet angående taflan, men skall, så snart jag får tid gå ditupp och höra åt.

 • Ett hufvud som jag målat och tänker ta 2000 för säljer jag endera åt en Richard, konsthandlare eller åt Wald. Freckell. Dock ville jag göra något litet större åt honom så att Jag kunde ta 3000 derföre.

  Waldemar von Frenckell Richard
 • Helsa nu hjertligt alla Etters Fråga om det icke är den 20 juni gamla stilen som det är fröken Manzeys fördelsedag. Då jag någon gång tänker på mina planer i detta afseende, tycker jag att hon omöjligen kunde vara lycklig här, med en artist till man. Hon borde ha en homme du monde som alltid skulle stå på tå för henne, och lefva i Petersburg. Det är ändå en himmelsvid skilnad i allt mellan de två städerna – nog kan Pburg ha sina företräden, men jag trifs ej der, och skulle gå rakt till grunden om jag tvangs att lefva der.

  Pietari Emilie von Etter Sophie Manzey Sebastian von Etter
 • De stackars målarfruarne, som ej ha slägt i Paris, känna sig alltid ensamma – t.ex. Dagnans fru. Hon är dessutom sjuklig, och han har lidit mera deraf än hon. I går t.ex. på middagen kunde han ej vara med – om en vecka skall han resa till landet för att hon längtar hem till sina föräldrar – han kan derföre ej göra en tafla som han börjat på med.

  Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret
 • Farväl för denna gång – Måtte jag nu bara komma mig för att hastigt måla dessa taflor färdiga tusen helsningar från Atte.