Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet soaréer sommarvillor staten (offentlig makt) aamiaiset aateli amerikkalaiset espanjalaiset espanjalaisuus henkilökuvat instrumentit laulajat miehet ministeriöt museot musiikki naiset päivälliset ruotsalaiset sää saksalaiset seuraelämä taidekauppa tilaukset

Mins Mamma Dahlberg, den der
pianisten, det milda fåret? Han
bor nu med en tysk kontorist,
och han hade häromdagen bjudit
"bror Albert" och "bror gunnar” och
Emma Engdahl, och tante Tammelin
och kreti och pleti på en musikalisk
soirée, med program, förfriskningar o.d
hemma i hans och tyskens "lilla hem".
Hans tanter, ty han har förmågan
att upptäcka tanter öfverallt, lika-
som magneten drar till sig jernet, äro
ganska lyckade, några gamla svenskor
omkr. 60 år med stora chignonger
och guldringar på fingrarna. Fru Engdahl
sjöng, tyskarne sjöngo och Dahlberg spelade
"Choping" – Då fru Engdahl hade sjungit,
högt deruppe bland fjä -hällen grå" steg
Dahlberg, rörd fram, räckte henne en
bukett, kysste hennes hand, och sade henne,
några välvalda ord – Vi voro alla rörda,
nästan till tårar.
Ricardo Madrazo reser i dag (han har
varit här i fjorton dar) till Venedig, der
han stannar hela sommarn med

Sargent, Rico o.a. De tänka ar-
beta der i sommarhettan, bada vid
Lido och lifva lugnt. Det vore roligt
att följa med dem. Häromafto-
nen var jag hos hans slägtingar
Ochoas, i går var jag der på
middag för att säga farväl åt
Ricardo. Sista gången var der
bl.a en markisinna de Brieba,
som Sargent och jag blefvo alldeles
betagna i. S. känner henne sedan
länge och vill nödvändigt måla
hennes porträtt. Hon är en rigtigt
Andalusisk typ, och lär ha varit en
af Sevillas största skönheter i sin
tid, ty nu är hon redan nära 30 år
hon lär vara en grefvinna Castilleja
i sig sjelf. – Sådana händer! och
– pour la petitesse
de son pied, elle était andalouse et comtesse.
Hon ser litet högfärdig ut, men före-
faller ej dum att tala med.
Jag skickar härmed ett porträtt
typen är ju så spansk som möjligt,

icke sannt? Men hennes man!
En gammalt torrt skinn, obetydlig-
heten personifierad. – Både sista
gången och i går voro der en amerikanska
och en ung sångeska från Nizza, som
båda varit länge i Spanien, och
som trakterade oss med peteneras
Seguedillas, malagueñas etc. – Jag
märker nu att vi ganska mycket
misstagit oss på takten och rythmen
i "Señor alcalde mayor” etc. –
Hvad detta spanska förefaller
mig bekant och sympathiskt, och
dock var jag ju ej der i 2 månader
ens – och 5, 6, månader i Ryssland
ha icke kunnat uppväcka samma
känslor. – Ochoas resa om några
dagar till Compiègne der de hyrt
ett landthus, och jag har lofvat
att komma dit ut med en spansk
familj Brasco och helsa på dem.
Gumman Ochoa heter Madrazo
också, syster till gamla gubben M. –
hon har känt Thorvaldsen mycket

väl i Rom, der hon bott i 20
år i sin ungdom. Hennes far elev
af David var också målare. – Brodren
Sonen, Nevöerna, Fortuny och Madrazo
således ett ganska artistiskt sällskap.
Sargent blef lifvad för spansk mu-
sik och satt sig ned och spelade –
ack hvad han spelar bra – med
pappers remsor på strängarne på
flygeln efterhärmades, guitarr och
den der amerikanska frun kunde
verkligen göra illusionen mycket bra.
– hon sjöng peteneras ypperligt. –
– Staten har nu gjort ett anbud
på min tafla på 3000, och
brefvet från ministeriet säger
angående Luxembourg: le
gouvernement ne peut à present
prendre aucun engagement formel –
mais etc. je crois toutefois
pouvoir vous donner, Monsieur,
dès maintenant l'assurance

que l’administration des Beaux-
Arts, désireuse de s'assurer la
possession de votre tableau, fera
tout ce qui dépendra d'elle pour qu'il
soit donné satisfaction à votre
désir. – Jag tror jag säljer
den ty både Mantz och Arago
ha lagt att det är för Luxem-
bourg de velat ha den och
att de önska det. Dessutom kunna
de ej gerna skicka en tafla som
fått en 2dra klassens medalj
till provinsen. –
Noël reser i natt till Petersburg
och Moskva, och jag är bjuden
på frukost af honom i dag.
– Jag rekommenderar honom
till Sebastian (för att få rekom-
mendation till en god och hederlig
advokat) till Runeberg och Ahren-
berg – den siste blott för att litet
föra honom omkring. – Var lugn,
jag skall instruera honom så

att han ej begär af hvar
och en mera än han förmår.
Det är för att rädda flere hunda
tusen frcs som han och några
andra ha nedlagt i en rysk
affär och som moskoviterna
nu vilja stjäla från dem, som
han reser dit.
Nu måste jag sluta ty
Noël väntar mig. Dagnan
reser i dagarna – måtte nu
vädret bli sådant att jag
kan måla ute, och snart
får min tafla färdig.
Helsa hjertligt Etters, systrar
na tant Gadd och alla
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Mins Mamma Dahlberg, den der pianisten, det milda fåret? Han bor nu med en tysk kontorist, och han hade häromdagen bjudit "bror Albert" och "bror gunnar” och Emma Engdahl, och tante Tammelin och kreti och pleti på en musikalisk soirée, med program, förfriskningar o.d hemma i hans och tyskens "lilla hem". Hans tanter, ty han har förmågan att upptäcka tanter öfverallt, likasom magneten drar till sig jernet, äro ganska lyckade, några gamla svenskor omkr. 60 år med stora chignonger och guldringar på fingrarna. Fru Engdahl sjöng, tyskarne sjöngo och Dahlberg spelade "Choping" – Då fru Engdahl hade sjungit, högt deruppe bland fjä -hällen grå" steg Dahlberg, rörd fram, räckte henne en bukett, kysste hennes hand, och sade henne, några välvalda ord – Vi voro alla rörda, nästan till tårar.

  Frédéric Chopin Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Dahlberg N. N. Emma Engdahl-Jägerskiöld Tammelin
 • Ricardo Madrazo reser i dag (han har varit här i fjorton dar) till Venedig, der han stannar hela sommarn med Sargent, Rico o.a. De tänka arbeta der i sommarhettan, bada vid Lido och lifva lugnt. Det vore roligt att följa med dem.

  Venetsia Lido di Venezia John Singer Sargent Martín Rico Ricardo de Madrazo y Garreta
 • Häromaftonen var jag hos hans slägtingar Ochoas, i går var jag der på middag för att säga farväl åt Ricardo.

  Rafael de Ochoa Carlota de Ochoa Ricardo de Madrazo y Garreta
 • Sista gången var der bl.a en markisinna de Brieba, som Sargent och jag blefvo alldeles betagna i. S. känner henne sedan länge och vill nödvändigt måla hennes porträtt. Hon är en rigtigt Andalusisk typ, och lär ha varit en af Sevillas största skönheter i sin tid, ty nu är hon redan nära 30 år hon lär vara en grefvinna Castilleja i sig sjelf. – Sådana händer! och – pour la petitesse de son pied, elle était andalouse et comtesse. Hon ser litet högfärdig ut, men förefaller ej dum att tala med. Jag skickar härmed ett porträtt typen är ju så spansk som möjligt, icke sannt? Men hennes man! En gammalt torrt skinn, obetydligheten personifierad.

  Sevilla John Singer Sargent de Brieva de Brieva
 • Både sista gången och i går voro der en amerikanska och en ung sångeska från Nizza, som båda varit länge i Spanien, och som trakterade oss med peteneras Seguedillas, malagueñas etc. – Jag märker nu att vi ganska mycket misstagit oss på takten och rythmen i "Señor alcalde mayor” etc.

  Nizza Espanja
 • Hvad detta spanska förefaller mig bekant och sympathiskt, och dock var jag ju ej der i 2 månader ens – och 5, 6, månader i Ryssland ha icke kunnat uppväcka samma känslor.

  Venäjä
 • Ochoas resa om några dagar till Compiègne der de hyrt ett landthus, och jag har lofvat att komma dit ut med en spansk familj Brasco och helsa på dem.

  Compiègne Rafael de Ochoa Carlota de Ochoa Brasco
 • Gumman Ochoa heter Madrazo också, syster till gamla gubben M.

  Federico de Madrazo Carlota de Ochoa
 • hon har känt Thorvaldsen mycket väl i Rom, der hon bott i 20 år i sin ungdom. Hennes far elev af David var också målare. – Brodren Sonen, Nevöerna, Fortuny och Madrazo således ett ganska artistiskt sällskap.

  lukumuistit Jaques-Louis David Raimundo de Madrazo Rafael de Ochoa Marià Fortuny Bertel Thorvaldsen Federico de Madrazo Carlota de Ochoa Ricardo de Madrazo y Garreta José de Madrazo y Agudo
 • Sargent blef lifvad för spansk musik och satt sig ned och spelade – ack hvad han spelar bra – med pappers remsor på strängarne på flygeln efterhärmades, guitarr och den der amerikanska frun kunde verkligen göra illusionen mycket bra. – hon sjöng peteneras ypperligt.

  John Singer Sargent
 • Staten har nu gjort ett anbud på min tafla på 3000, och brefvet från ministeriet säger angående Luxembourg: le gouvernement ne peut à present prendre aucun engagement formel – mais etc. je crois toutefois pouvoir vous donner, Monsieur, dès maintenant l'assurance que l’administration des Beaux-Arts, désireuse de s'assurer la possession de votre tableau, fera tout ce qui dépendra d'elle pour qu'il soit donné satisfaction à votre désir. – Jag tror jag säljer den ty både Mantz och Arago ha lagt att det är för Luxembourg de velat ha den och att de önska det. Dessutom kunna de ej gerna skicka en tafla som fått en 2dra klassens medalj till provinsen.

  Luxembourgpalatset Étienne Arago Paul Mantz
 • Noël reser i natt till Petersburg och Moskva, och jag är bjuden på frukost af honom i dag. – Jag rekommenderar honom till Sebastian (för att få rekommendation till en god och hederlig advokat) till Runeberg och Ahrenberg – den siste blott för att litet föra honom omkring. – Var lugn, jag skall instruera honom så att han ej begär af hvar och en mera än han förmår. Det är för att rädda flere hunda tusen frcs som han och några andra ha nedlagt i en rysk affär och som moskoviterna nu vilja stjäla från dem, som han reser dit. Nu måste jag sluta ty Noël väntar mig.

  Moskova Pietari Johan Jacob Ahrenberg Sebastian von Etter Robert Runeberg (epävarma yhteys) Albert Noël
 • Dagnan reser i dagarna

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • måtte nu vädret bli sådant att jag kan måla ute, och snart får min tafla färdig.

 • Helsa hjertligt Etters, systrarna tant Gadd och alla från Atte

  Berta Edelfelt Emilie von Etter Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Sebastian von Etter