Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

festligheter antikvariat bibliofili grammatik ansiomerkit ateljeet kielet kirjat kuningattaret kunniamerkit mitalit naiset näyttelyt ranskan kieli ruotsin kieli saksalaiset saksan kieli taidenäyttelyt talous tilaukset venäjän kieli venäläiset

Paris 16 Juni 1882.
Älskade Mamma,
Mamma han verkligen ej ana
hvarföre jag ej har tid att
skrifva längre nu – jo det
är för den förbaskade ryskans
skull. Min lärare Nikolai Ivano
vitsh Pajevski har näml börjat
morska sig och förehåller mig
min stora lättja. (Tala ej om
för fru Etter att jag låts ta
lektioner) Jag får nu sitta och
plugga på två sidor från Demon
som jag skall kunna som ett
vatten, slå opp ord, deklinera –
konjugera – jag är fullkomligt
abruti. Också när Nikolaj Ivano-
vitsh frågar hvilket ord som är
subjekt i satsen svarar jag alltid

med predikatet, hvadan Nikolaj
Ivanowitsh begynner och omständligt
förklara hvad man förstår med
subjekt och predikat. att han i
allmänhet mycket tviflar på
min intelligens, det ser jag tydligt.
Jag känner också att jag ser
idiotisk ut när jag sitter och illfä-
nas med
nom. Mascha, genitivus Maschi
dat. Masche, accusativus Maschu
Prepositionalis o Masché, instrumentalis
Mascheju eller Maschéi = genom Mascha
– Kan man ej bli tokig, säg?
Här sitter jag och läser och lär mig
ingenting – Nej lefde jag så länge
som Metusalah så blef jag ändå
alltid den "falske tysken" inför den
"trogne ryssen".
Idag tänker jag gå på Salongen
för sista gången, ty den stängs
om tisdag. Medaljerna utdelas

med stor ceremoi den 23 Kl.
2 på dagen i Industripalatset. –
– I går och förrgår sprang
jag hela dagen för Bos Shau-
mans bok – Portalis, och några
andra bibliofiler som jag rådfrå-
gade (Portalis bjöd mig på frukost
i går) menade att boken var
värd omkr. 500 frcs, emedan exempla-
ret var smutsigt, illa inbundet
och med för smala marginaler –
skulle det varit rent, inbundet
i maroquin och med större kanter
vore det värdt 1500 – att ett exemplar
såldes 5000 beror derpå att detta
tillhört MarieAntoinette och hade
hennes chiffer och namnteckning
hvilket mycket förändrar saken.
De flesta bibliofiler ha boken
Portalis rådde mig derföre att
sälja den åt någon antiqvarisk
bokhadlare. Jag var hos 6 hvilka
alla bjödo 300, 350 o.s.v. den siste
bjöd 400 och jag sålde den. De 400
frcs skall jag i Dag skicka Schau-

man. – Har jag gjort en dum-
het? Säkert är att jag ej skulle
ha fått mycket mera för den
i alla fall, äfven om jag sprungit
ännu en dag. – Berndtson och
Pasteur ha nu haft att göra med
saken ett års tid och det har ej
blifvit något af.
Jag önskar blott att snart
bli färdig (ändå ej förr än om en
månad) med mina taflor. Fröken
Tobiesen reser i dag. Hon var
litet stött på mig för att den
utlofvade visiten i min atelier
ej blifvit af, men jag visste
ej att hon skulle resa så snart.
Igår var jag der (hos Martinows)
på aftonen. De äro ohelsosamma för
mina nerver dessa 2 fröknar Martinow
och Mamma dito – Deras tysk-svenska
plågar mig, men ännu mera den
franska de tala sinsemellan – De
försäkra att högst få menniskor tala
vacker fanska här i Paris – och att
man i ryssland och Finland i allmän-

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Mamma kan verkligen ej ana hvarföre jag ej har tid att skrifva längre nu – jo det är för den förbaskade ryskans skull. Min lärare Nikolai Ivanovitsh Pajevski har näml börjat morska sig och förehåller mig min stora lättja. (Tala ej om för fru Etter att jag låts ta lektioner) Jag får nu sitta och plugga på två sidor från Demon som jag skall kunna som ett vatten, slå opp ord, deklinera – konjugera – jag är fullkomligt abruti. Också när Nikolaj Ivanovitsh frågar hvilket ord som är subjekt i satsen svarar jag alltid med predikatet, hvadan Nikolaj Ivanowitsh begynner och omständligt förklara hvad man förstår med subjekt och predikat. att han i allmänhet mycket tviflar på min intelligens, det ser jag tydligt. Jag känner också att jag ser idiotisk ut när jag sitter och illfänas med nom. Mascha, genitivus Maschi dat. Masche, accusativus Maschu Prepositionalis o Masché, instrumentalis Mascheju eller Maschéi = genom Mascha – Kan man ej bli tokig, säg? Här sitter jag och läser och lär mig ingenting – Nej lefde jag så länge som Metusalah så blef jag ändå alltid den "falske tysken" inför den "trogne ryssen".

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Nikolaj Ivanovitj Pajevski Methusalem
 • Idag tänker jag gå på Salongen för sista gången, ty den stängs om tisdag.

 • Medaljerna utdelas med stor ceremoi den 23 Kl. 2 på dagen i Industripalatset.

  Industripalatset i Paris
 • I går och förrgår sprang jag hela dagen för Bos Shaumans bok – Portalis, och några andra bibliofiler som jag rådfrågade (Portalis bjöd mig på frukost i går) menade att boken var värd omkr. 500 frcs, emedan exemplaret var smutsigt, illa inbundet och med för smala marginaler – skulle det varit rent, inbundet i maroquin och med större kanter vore det värdt 1500 – att ett exemplar såldes 5000 beror derpå att detta tillhört Marie Antoinette och hade hennes chiffer och namnteckning hvilket mycket förändrar saken. De flesta bibliofiler ha boken Portalis rådde mig derföre att sälja den åt någon antiqvarisk bokhadlare. Jag var hos 6 hvilka alla bjödo 300, 350 o.s.v. den siste bjöd 400 och jag sålde den. De 400 frcs skall jag i Dag skicka Schauman. – Har jag gjort en dumhet? Säkert är att jag ej skulle ha fått mycket mera för den i alla fall, äfven om jag sprungit ännu en dag. – Berndtson och Pasteur ha nu haft att göra med saken ett års tid och det har ej blifvit något af.

  Gunnar Berndtson Jean Baptiste Pasteur Roger de Portalis Berndt Otto Schauman Marie Antoinette
 • Jag önskar blott att snart bli färdig (ändå ej förr än om en månad) med mina taflor.

 • Fröken Tobiesen reser i dag. Hon var litet stött på mig för att den utlofvade visiten i min atelier ej blifvit af, men jag visste ej att hon skulle resa så snart.

  Olga von Tobiesen
 • Igår var jag der (hos Martinows) på aftonen. De äro ohelsosamma för mina nerver dessa 2 fröknar Martinow och Mamma dito – Deras tysk-svenska plågar mig, men ännu mera den franska de tala sinsemellan – De försäkra att högst få menniskor tala vacker fanska här i Paris – och att man i ryssland och Finland i allmän

  Suomi Pariisi Venäjä Martinow Martinow Martinow
 • Brevet saknar slut