Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

staten (offentlig makt) faraoner personlighet juhannus kirjeet näyttelyt sanomalehdet taidenäyttelyt ulkonäkö vuotuisjuhlat

pengarna för boken (i öfvermorgon)
att han talar om detta i Hufvud
stadsbladet.
Klockan lider till 5 och jag måste
skicka af brefvet. Nästa gång blir
det längre. Min lilla flicka i träd
gården blir rigtigt bra tror jag.
Jag har målat en spanska på
lediga stunder, men det blir då-
ligt, rigtigt dåligt, så att jag tror
jag lemnar henne och Faraos
dotter i deras värdt.
Mannerheim och fröken Norden
stam gå här och drifva – ack
hvad hon ser gammal ut. Hon
lär allt fortfarande anse honom
för Verldens största geni – jag tror
att det är något på tok i Manner-
heims hjerna – annars kan jag ej
förstå hans sjelfbelåtenhet och oför-
ändrade sätt, hans sätt att föraktligt
tala om skojare och icke-gentlemen

o.s.v.
Krohn vill nödvändigt att jag
skall skicka något till Köpenhamn
men jag tror ej att staten går
in på att ge taflan till icke-
Officiella expositioner, och an-
nat har jag ej. –
Nu farväl – roligt midsom-
mar önskar jag eder af allt
hjerta – Helsa Etters och
alla hjertligt
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • [saknar början] pengarna för boken (i öfvermorgon) att han talar om detta i Hufvudstadsbladet.

  Berndt Otto Schauman
 • Klockan lider till 5 och jag måste skicka af brefvet. Nästa gång blir det längre.

 • Min lilla flicka i trädgården blir rigtigt bra tror jag.

 • Jag har målat en spanska på lediga stunder, men det blir dåligt, rigtigt dåligt, så att jag tror jag lemnar henne och Faraos dotter i deras värdt.

 • Mannerheim och fröken Nordenstam gå här och drifva – ack hvad hon ser gammal ut. Hon lär allt fortfarande anse honom för Verldens största geni

  Sofia Nordenstam Carl Mannerheim
 • jag tror att det är något på tok i Mannerheims hjerna – annars kan jag ej förstå hans sjelfbelåtenhet och oförändrade sätt, hans sätt att föraktligt tala om skojare och icke-gentlemen o.s.v.

  Carl Mannerheim
 • Krohn vill nödvändigt att jag skall skicka något till Köpenhamn men jag tror ej att staten går in på att ge taflan till icke-Officiella expositioner, och annat har jag ej.

  Kööpenhamina Pietro Krohn
 • Nu farväl – roligt midsommar önskar jag eder af allt hjerta – Helsa Etters och alla hjertligt från Atte

  Emilie von Etter Sebastian von Etter