Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

marknader sjukdom (tillstånd) festligheter akatemiat amerikkalaiset ansiomerkit englannin kieli juhannus kahvilat kielet kirjeet kukat kunniamerkit mallit (ammatti) matkat mitalit sähkeet suomalaiset syntymäpäivät talous vaatteet vuotuisjuhlat

Paris d. 26 juni 82
Älskade Mamma,
Jag har modell både på för och
eftermiddagen nu – det är den
lilla flickan med sin Mamma – och
som de troligen komma om en
qvart, blir brefvet ej långt.
Tack för flickornas mått – Jag skall
försöka få något ljusblått att Bertha,
ljusblå-grönt, med guipurer – Detta
kunde ju bli vackert. Åt Anni tar
jag troligen en höstklädning.
Ända tills i går har jag gått och
varit temmeligen lat igen, men nu
skall jag denna vecka, arbeta som en
träl för att få taflorna så färdiga
som möjligt – midsommaraftonen
tillbragtes af flere finnar på kaféet,
med att dricka svensk punsch.
Dagen förut voro vi ett helt band
målare och fruntimmer – några amerikanskor,
Alice Regnault (aktris från Palais Royal) m.fl.
ute på Marknaden-festen i Neuilly

Vi voro inne och sågo på alla
feta flickor, alla panoramor,
åkte på alla karuseller och gunga
de i alla gungor –
Jag var icke sjelf på medalj-
utdelningen, emedan jag var rädd
att ej ha några bekanta der,
och emedan jag hade min supplice
från Petersburg vid Akademins
högtidsdag i friskt minne. –
Medaljen har jag emellertid nu
den är större än den förra, och
bar på frånsidan MichelAngelos
bröstbild.
Hvad det vore roligt att kunna
förflytta sig till Haiko med ens –
Om jag ändå ej hade dessa tråkiga
taflor att måla till slut, så skulle
jag resa i morgon dag.
Har Mamma lust att
komma och möta mig i Sverige
d.v.s. först vara en vecka eller
så hos Leuhusens och så skulle
jag komma och taga Mamma, och

så kunde vi följas åt hem. Pengar
finnas ju nog efter Mamma har
tagit 5000 till Borgå. – Tillställnin-
garna för resan borde ej bli så särde-
les kostsamma. Som sagdt, tänk
på saken – om Mamma verkli-
gen tycker att det kunde bli roligt.
Jag kan ju alltid bestämma
14 dagar förut när jag kommer
hem, jag telegraferar då och
ber blott om ett svar för att kun-
na rätta mig derefter – fru Etters
vänlighet att ge Anni engelska
lektioner förvånar mig ej – hon
är verkligen bra söt och snäll.
Hon skulle väl ändå ej göra detta
och så mycket annat om det
ej roade henne, och jag tror verkli-
gen att vi ej äro henne likgiltiga
–Jag skall i afton skrifva till
Paul Etter att han skickar en
bukett till fröken Manzeys födelse-
dag – några dagar efteråt skall
jag skicka en vexel på 60 frcs
som borde kunna bestrida det

hela.
Mamma må nu rigtigt, rigtigt
väl sköta om sin helsa – hjertfelen
vill jag aldrig mera höra talas om.
Jag känner mig alldeles bort-
kollrad vid tanken att någongång
icke ha Mamma så frisk och glad
och hurtig vid min sida. – Nej Mam-
ma får ej bli krasslig, eller modfälld
eller ha några sorger. – Tänk på
hur ypperligt väl det har gått oss –
tänk på min stora oförtjenta succès,
på mina briljanta affärer o.s.v.
Således: varken andtäppa eller
fulbildning eller dåligt humör.
Och nu farväl för denna gång
Modellen kommer
Tusen helsningar från Atte
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag har modell både på för och eftermiddagen nu – det är den lilla flickan med sin Mamma – och som de troligen komma om en qvart, blir brefvet ej långt.

 • Tack för flickornas mått – Jag skall försöka få något ljusblått att Bertha, ljusblå-grönt, med guipurer – Detta kunde ju bli vackert. Åt Anni tar jag troligen en höstklädning.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Ända tills i går har jag gått och varit temmeligen lat igen, men nu skall jag denna vecka, arbeta som en träl för att få taflorna så färdiga som möjligt

 • midsommaraftonen tillbragtes af flere finnar på kaféet, med att dricka svensk punsch.

 • Dagen förut voro vi ett helt band målare och fruntimmer – några amerikanskor, Alice Regnault (aktris från Palais Royal) m.fl. ute på Marknaden-festen i Neuilly Vi voro inne och sågo på alla feta flickor, alla panoramor, åkte på alla karuseller och gungade i alla gungor

  Neuilly-sur-Seine Théâtre du Palais-Royal Alice Regnault
 • Jag var icke sjelf på medaljutdelningen, emedan jag var rädd att ej ha några bekanta der, och emedan jag hade min supplice från Petersburg vid Akademins högtidsdag i friskt minne.

  Pietari
 • Medaljen har jag emellertid nu den är större än den förra, och bar på frånsidan MichelAngelos bröstbild.

  Michelangelo
 • Hvad det vore roligt att kunna förflytta sig till Haiko med ens – Om jag ändå ej hade dessa tråkiga taflor att måla till slut, så skulle jag resa i morgon dag.

  Haikko
 • Har Mamma lust att komma och möta mig i Sverige d.v.s. först vara en vecka eller så hos Leuhusens och så skulle jag komma och taga Mamma, och så kunde vi följas åt hem. Pengar finnas ju nog efter Mamma har tagit 5000 till Borgå. – Tillställningarna för resan borde ej bli så särdeles kostsamma. Som sagdt, tänk på saken – om Mamma verkligen tycker att det kunde bli roligt. Jag kan ju alltid bestämma 14 dagar förut när jag kommer hem, jag telegraferar då och ber blott om ett svar för att kunna rätta mig derefter

  Ruotsi Porvoo Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen
 • fru Etters vänlighet att ge Anni engelskalektioner förvånar mig ej – hon är verkligen bra söt och snäll. Hon skulle väl ändå ej göra detta och så mycket annat om det ej roade henne, och jag tror verkligen att vi ej äro henne likgiltiga – Jag skall i afton skrifva till Paul Etter att han skickar en bukett till fröken Manzeys födelsedag – några dagar efteråt skall jag skicka en vexel på 60 frcs som borde kunna bestrida det hela.

  Emilie von Etter Sophie Manzey Alexandra Edelfelt Paul von Etter
 • Mamma må nu rigtigt, rigtigt väl sköta om sin helsa – hjertfelen vill jag aldrig mera höra talas om. Jag känner mig alldeles bortkollrad vid tanken att någongång icke ha Mamma så frisk och glad och hurtig vid min sida. – Nej Mamma får ej bli krasslig, eller modfälld eller ha några sorger. – Tänk på hur ypperligt väl det har gått oss –tänk på min stora oförtjenta succès, på mina briljanta affärer o.s.v. Således: varken andtäppa eller fulbildning eller dåligt humör.

  Alexandra Edelfelt
 • Och nu farväl för denna gång Modellen kommer Tusen helsningar från Atte Atte