Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet festligheter landskap (fysiska helheter) förälskelse drunkning sjukdom (tillstånd) esitelmät henkilökuvat kansallispäivät kartanot kielet kirjeet kukat kuolema lahjat linnat luonteenpiirteet naiset näyttelyt nimipäivät onnettomuudet opettajat orientalismi päivälliset palvelusväki pohjoismaalaiset sää syntymäpäivät taidenäyttelyt talous tilaukset vaatteet valokuvat venäjän kieli ystävät

Paris d 9 Juli 1882.
Älskade Mamma,
Jag skäms grundligt vid tanken på
att det nu är en vecka sedan jag
skref. Jag har varit ute i Maisons
Laffitte igen en gång, på middagsbjudnin
gar nästan alla dagar och så har
jag arbetat på att få mina saker
färdiga – men framförallt har jag
som vanligt skjutit upp med bref-
skrifningen
Vi äro nu inne i "la semaine trico-
lore den 14 är nationalfesten och jag
hoppas jag kommer på den stora ban-
ketten i Hôtel de Ville som nu igen
invigs af ungefär samma sorts
herrar (le conseil municipal, alla
radicala) som för 11 år sedan brände
upp det. –
Det är ju rysligt hemska saker som
Mamma berättar om. Fröken Rahns
drunkning och Bertha Levins död!

Stackars Borns, de ha då alla
möjliga öden! –
Ifrån Paul Etter hade jag bref
i går; den bukett jag bad honom
skicka till fröken Manzey kunde i
alla fall ej komma fram i tid
och i godt skick, ty Manzeys lära
vara på resa. Jag får derföre
skjuta upp saken till hennes namns-
dag den 17 september. Min ryska
lärare förtviflar om mig – han var
rigtigt arg här sist, ty jag kunde ej
ett ord. – Dels är timmen dumt
vald från 5 till 7, efter att ha
målat och hungrig som jag är före
middagen, dels intresserar det mig
verkligen bra litet. Dessutom börjar
jag bli för gammal för att lära
mig utantill en massa saker.
Det är verkligen dumt att ej ha
läst litet ryska i skolan.
Courtois, von Stetten och jag äro ofta
tillsammans om aftnarna. Ute i
Maison Laffitte äro de ytterst vänliga
mot mig, men jag tycker ej om

denna Louis XlV och Napoleons
stil, den är hård och kall, om
också aldrig så storartad och ståtlig.
Becker målar några småtaflor derute
som man kan gråta åt. Berndtson
håller i evighet på med en liten
interiör som nog blir bra, men
som räcker otroligt länge.
Grommé reser sjelf bort om någon
vecka och lemnar då nycklarna
åt mig och Berndtson; jag kommer
dock sannolikt ej att begagna mig
af rättigheten att bo och måla
der. I går läto vi fotografera
oss ute på slottet,
gruppen
med fonderna
af arkitekturen som verkligen är
kunglig. Der finnes bl.a. några chemi-
néer som äro mästerligt väl gjorda
utmärkta bas-reliefer o.d. Berndt-
son stannar troligen derute hela
sommarn – Det blir ju billigt och
ytterst beqvämt för honom. En
gammal kastellan kommer att
passa upp honom och han kan
måla derute landskap och interiörer
allt hur han vill. Landskapet är
alldeles förtjusande. Det hela på-
minner mig, så löjligt det än kan

låta om Kiala. I stället för
ån Seinen, i stället för Finnby
St Germain, och i stället för Borgå
Paris, samt sist och slutligen en
fullkomligt rak allé som går
direkt till triumfbågen. Fastän
Paris ligger på öfver en svensk
mil derifrån synes dock staden
mycket tydligt. Hvad dessa
omgifningar äro förtjusande, förtrollan
de vackra, rika, yppiga, lummiga
med villor och trädgårdar, och
sommarklädda fruntimmer och elegan-
ta ekipager öfverallt.
Vädret har varit ytterst ostadigt –
stark värme omvexlande med regn
och blåst – jag går derföre allt
ännu med temmeligen stark snufva.
Talte jag om en Miss Brown från
Amerika som har de mest besyn-
nerliga funderingar – vill ställa till
en skandinavisk konstutställning
här och i Amerika, samt fara
till Finland och der försöka locka
Gubben Topelius att komma

öfver för att hålla föreläsningar
och förevisas i New York, Chica-
go o.s.v. – Jag kan tänka mig
Gubben T. – det vore både ynkligt
och löjligt att se honom trajas
omkring så der – Björnson har
visserligen gjort en sådan tur, men
han är en "höfdinge-natur" som
tycker om att se "trälarne” ligga för
sina fötter. –
Hvad säger man om Skobaleffs
död? Eget att han icke fick dö
med svärd i hand.
Bra roligt vore det att kom-
ma hem snart. Jag kan vara tem-
meligen säker på att få fult väder
derhemma, ty det är ju vanligtvis
min lott, men hvad gör det. Jag
ryser vid tanken på en längre vistel-
se i Ryssland i år. Det skulle ta
lifvet af mig att ännu vara der
en hel vinter. Jag måste nöd-
vändigt ställa ut ett vackert
porträtt i nästa år för att få
porträttbeställningar här – så att

Jag ej ens kan komma i frestelsen
att stanna i Ryssland. Gubben
Miatleff har skrifvit ett ytterligare
bref om "vår affär" samt skickat
dokumenter som bestyrka taflans
äkthet – men inga 500 rublar
ha ännu synts till.
Klädningarna och de andra kom-
missionerna skall jag bestyra om
Jag tror det i alla afseenden
är klokare att ta åt Anni en
höstklädning.
Helsa Etters tusenfaldt – Jag
skall hemta med mig ett kinesiskt
broderi åt fru Etter, det kan ju
passa bra efter alla hennes många
broderade dynor. Har finnas så-
dana
kinesiska broderier
som äro alldeles utmärkt
vackra. – Nu farväl tusen helsnin
gar till alla från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag skäms grundligt vid tanken på att det nu är en vecka sedan jag skref. Jag har varit ute i Maisons Laffitte igen en gång, på middagsbjudningar nästan alla dagar och så har jag arbetat på att få mina saker färdiga – men framförallt har jag som vanligt skjutit upp med brefskrifningen

  Maison-Laffitte
 • Vi äro nu inne i "la semaine tricolore den 14 är nationalfesten och jag hoppas jag kommer på den stora banketten i Hôtel de Ville som nu igen invigs af ungefär samma sorts herrar (le conseil municipal, alla radicala) som för 11 år sedan brände upp det.

  Hôtel de Ville
 • Det är ju rysligt hemska saker som Mamma berättar om. Fröken Rahns drunkning och Bertha Levins död! Stackars Borns, de ha då alla möjliga öden!

  Alexandra Edelfelt Francisca von Born Helene von Born (epävarma yhteys) Viktor Magnus von Born Bertha Levin Rahn
 • Ifrån Paul Etter hade jag bref i går; den bukett jag bad honom skicka till fröken Manzey kunde i alla fall ej komma fram i tid och i godt skick, ty Manzeys lära vara på resa. Jag får derföre skjuta upp saken till hennes namnsdag den 17 september.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Min ryska lärare förtviflar om mig – han var rigtigt arg här sist, ty jag kunde ej ett ord. – Dels är timmen dumt vald från 5 till 7, efter att ha målat och hungrig som jag är före middagen, dels intresserar det mig verkligen bra litet. Dessutom börjar jag bli för gammal för att lära mig utantill en massa saker. Det är verkligen dumt att ej ha läst litet ryska i skolan.

  Nikolaj Ivanovitj Pajevski
 • Courtois, von Stetten och jag äro ofta tillsammans om aftnarna.

  Gustave Courtois Carl von Stetten
 • Ute i Maison Laffitte äro de ytterst vänliga mot mig, men jag tycker ej om denna Louis XlV och Napoleons stil, den är hård och kall, om också aldrig så storartad och ståtlig. Becker målar några småtaflor derute som man kan gråta åt. Berndtson håller i evighet på med en liten interiör som nog blir bra, men som räcker otroligt länge. Grommé reser sjelf bort om någon vecka och lemnar då nycklarna åt mig och Berndtson; jag kommer dock sannolikt ej att begagna mig af rättigheten att bo och måla der. I går läto vi fotografera oss ute på slottet, gruppen med fonderna af arkitekturen som verkligen är kunglig. Der finnes bl.a. några cheminéer som äro mästerligt väl gjorda utmärkta bas-reliefer o.d.

  Maison-Laffitte Adolf von Becker Gunnar Berndtson William Grommé Napoleon I Bonaparte Ludvig XVI
 • Berndtson stannar troligen derute hela sommarn – Det blir ju billigt och ytterst beqvämt för honom. En gammal kastellan kommer att passa upp honom och han kan måla derute landskap och interiörer allt hur han vill.

  Maison-Laffitte Gunnar Berndtson
 • Landskapet är alldeles förtjusande. Det hela påminner mig, så löjligt det än kan låta om Kiala. I stället för ån Seinen, i stället för Finnby St Germain, och i stället för Borgå Paris, samt sist och slutligen en fullkomligt rak allé som går direkt till triumfbågen. Fastän Paris ligger på öfver en svensk mil derifrån synes dock staden mycket tydligt. Hvad dessa omgifningar äro förtjusande, förtrollande vackra, rika, yppiga, lummiga med villor och trädgårdar, och sommarklädda fruntimmer och eleganta ekipager öfverallt.

  Pariisi Porvoo Kiala Seine Saint-Germain-en-Laye Maison-Laffitte Finnby
 • Vädret har varit ytterst ostadigt – stark värme omvexlande med regn och blåst – jag går derföre allt ännu med temmeligen stark snufva.

 • Talte jag om en Miss Brown från Amerika som har de mest besynnerliga funderingar – vill ställa till en skandinavisk konstutställning här och i Amerika, samt fara till Finland och der försöka locka Gubben Topelius att komma öfver för att hålla föreläsningar och förevisas i New York, Chicago o.s.v. – Jag kan tänka mig Gubben T. – det vore både ynkligt och löjligt att se honom trajas omkring så der – Björnson har visserligen gjort en sådan tur, men han är en "höfdinge-natur" som tycker om att se "trälarne” ligga för sina fötter.

  Suomi Amerikka New York Chicago Bjørnstjerne Bjørnson Zacharias Topelius Brown
 • Hvad säger man om Skobaleffs död? Eget att han icke fick dö med svärd i hand.

  Michail Dmitrijevitj Skobeljev
 • Bra roligt vore det att komma hem snart. Jag kan vara temmeligen säker på att få fult väder derhemma, ty det är ju vanligtvis min lott, men hvad gör det.

 • Jag ryser vid tanken på en längre vistelse i Ryssland i år. Det skulle ta lifvet af mig att ännu vara der en hel vinter. Jag måste nödvändigt ställa ut ett vackert porträtt i nästa år för att få porträttbeställningar här – så att Jag ej ens kan komma i frestelsen att stanna i Ryssland.

  Venäjä
 • Gubben Miatleff har skrifvit ett ytterligare bref om "vår affär" samt skickat dokumenter som bestyrka taflans äkthet – men inga 500 rublar ha ännu synts till.

  Vladimir Ivanovitj Mjatlev
 • Klädningarna och de andra kommissionerna skall jag bestyra om Jag tror det i alla afseenden är klokare att ta åt Anni en höstklädning.

  Alexandra Edelfelt
 • Helsa Etters tusenfaldt – Jag skall hemta med mig ett kinesiskt broderi åt fru Etter, det kan ju passa bra efter alla hennes många broderade dynor. Har finnas sådana kinesiska broderier som äro alldeles utmärkt vackra.

  Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • Nu farväl tusen helsningar till alla från Atte