Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kritiikki kylpylät menestyminen palvelusväki raskaus ruotsalaiset taulut

fullkomligt oväntade succès
i år ger mig hopp och mod.
Det är förmätet, sturskt, men
rasande roligt att tänka
på att eröfra en verld.
– Måtte jag blott ej bli förströdd
stora känslor, stor viljekraft
är det enda som kan rädda
mig från att totalt sönder-
smulas i verldslifvet. Olyckligt
vis ha menniskorna så mycket
smickrat mig och göra det ännu
i "le monde" att jag ej finner
mig illa deri, men det får ej
det får ej gå för långt, ty då
är jag sönderslagen, förbi. –
Jag har ännu en tafla att
göra färdig, men den går på
2 dagar – lilla flickan i träd-
gården anses bra och så har
jag målat en aqvarell och gjort
någa pasteller (de första i mitt lif)

som folk anse ovanliga för en
icke specialist. Bastien
säger att jag är "habile comme
un singe” och jag vet att
jag har ”la patte" d.v.s ganska
lätt handalag. Huruvida jag
säljer dessa småsaker här
eller tar dem med mig till Finland
vet jag ej. Det olyckliga med
pastell är att teckningen genast
måste sättas i glas och ram
ty annars är den förstörd!
– Det var ju ett öde som
generalskan har med sina
svenskor – sådana nöt de äro.
Hvarför i all verlden, skäms
Hélène Born att vara i grossess –
det är ju nu ingenting att
cachera. Dessa Borns ha
verkligen alla oturer – deras
pump- och sjöbad i Pellinge

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • fullkomligt oväntade succès i år ger mig hopp och mod. Det är förmätet, sturskt, men rasande roligt att tänka på att eröfra en verld. – Måtte jag blott ej bli förströdd stora känslor, stor viljekraft är det enda som kan rädda mig från att totalt söndersmulas i verldslifvet. Olyckligtvis ha menniskorna så mycket smickrat mig och göra det ännu i "le monde" att jag ej finner mig illa deri, men det får ej det får ej gå för långt, ty då är jag sönderslagen, förbi.

 • Jag har ännu en tafla att göra färdig, men den går på 2 dagar

 • lilla flickan i trädgården anses bra

 • och så har jag målat en aqvarell

 • och gjort någa pasteller (de första i mitt lif) som folk anse ovanliga för en icke specialist.

 • Bastien säger att jag är "habile comme un singe” och jag vet att jag har ”la patte" d.v.s ganska lätt handalag.

 • Huruvida jag säljer dessa småsaker här eller tar dem med mig till Finland vet jag ej. Det olyckliga med pastell är att teckningen genast måste sättas i glas och ram ty annars är den förstörd!

  Suomi
 • Det var ju ett öde som generalskan har med sina svenskor – sådana nöt de äro.

  Emilie von Etter
 • Hvarför i all verlden, skäms Hélène Born att vara i grossess – det är ju nu ingenting att cachera.

  Helene von Born
 • Dessa Borns ha verkligen alla oturer – deras pump- och sjöbad i Pellinge

  Pellinge Francisca von Born Viktor Magnus von Born
 • Brevet saknar slut.