Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

senatorer stadshus festligheter ambassadörer älymystö diplomaatit henkilökuvat ilotulitukset juomat kansallislaulut kansallispäivät kirjailijat naiset näyttelijät näyttelyt patsaat remontti renessanssi sää samppanja taidenäyttelyt taiteilijat tasavaltalaisuus tilaukset ulkonäkö vaatteet

Paris, Nationalfesten
d. 14 Juli 1882
Älskade Mamma, –
Flaggor, böss-skott, hornmusik,
sedan tidigt på morgonen –
med perspektiv af fyrverkerier
och briljant illumination i
afton. I går var jag på
invigningsfesten à Hôtel de
Ville – 8 tusen menniskor – det
var förfärligt man trängdes såsom
på alla republikanska fester, dit
alltid alldeles för många inbju-
das. Marseillaisen spelades och
sjöngs af Operans chör, folket,
skolgossarne, republikanska
gardets musik o.s.v. Efter att
ha fått ett glas champagne i
en bufett efter en strid på
lif och död, der min nya frack

höll på att få sitta emellan,
gick jag min väg med kapten
Bagge – en svensk officer som
sedan kriget är i generalstaben
här. Utkomna på place de
la Grève stod jag helt förbluffad
öfver den magnifika anblick
hôtel de Ville erbjöd. Byggnaden
är nu fullkomligt återstäld
i sitt första skick, den rikaste
herrligaste renaissance – allt-
sammans upplyst på det
mest magiska sätt med elektriskt
ljus, gas, färgade lyktor som också
voro hållna i stil. Hela reno
Vattenkonster på hvilka kastades
färgadt sken, spelade. Republi-
kanska gardet till häst höll vakt
i sina magnifika uniformer,
och hela platsen böljade af
en menniskomassa som ansågs
gå till 150 à 200 tusen – alla
skreko oupphörligt "vive la Republique

och municipalrådet svarade
uppifrån första våningen med
samma rop. Hotel de Ville
har nu om möjligt flere statyer
än förr och en del af Paris
mest berömda barn: Jean Goujon,
Beaumarchais Moliére m.fl. stå
i en halfcirkel ute på platsen
framför hufvudingången: det
hela föreföll utmärkt stiligt –
Öfverst från tornet skimrade
ett enormt R.F. och på sidotor-
nen stodo Liberté – Paix. –
I dag väntar jag Duperret kl.
4 för att med honom gå och
drifva omkring i staden och se
på hemkomsten från revyn.
Vädret är vackert, ej för varmt
och folket ser ut att ha roligt
alla gator äro prydda med guir-
lander, flaggstänger och alla men-
niskor bära trefärgade kokarder.
I går på festen voro Grevy
alla ambassadörerna, en stor

del senatorer och deputerade,
delegationer från alla lärda
samfund, Victor Hugo m.fl.
(denne sistnämnde fick jag dock ej
se i mängden).
Jag tror jag får mina saker
färdiga om en vecka eller
något mer – Men nu kom-
mer det en beställning – Reuter-
skiöld ville gerna att jag skulle
måla hans fru. – Jag har länge
tänkt be att få måla henne
gratis, och nu passar det så mycket
bättre Ännu är ingenting afgjordt
kunde jag svänga ihop det
på 14 dagar så vore det ju ej
så illa. Courtois målar nu
Madame Alice Regnault, den vackra
aktrisen – Kanske en af de mest
komplett vackra qvinnor i Paris –
han har börjat för 4 dagar sedan
och tror sig ha slutat det om en
vecka. – Jag måste neml.

ha många saker att exponera
nästa vinter. Se här hvad
det gäller. Jag börjar tro jag
håller lyckan i min hand och
galen vore jag om jag släppte
mitt tag. – "Les jeunes" ämna
anställa en fin-fin utställning
i nästa januari. 20 stycken
skulle hyra Petits lokal – hvar
och en betala 1000 frcs (hvilket
dock snart fås igen medelst inträdes
afgiften). Jag har haft äran bli
vald till en af dessa 20. Rika
Stewart står i spetsen. På listan
funnos nu redan Boldini,
Courtois, Dagnan, Sargent, Gervex,
Jan van Beers, Egusquiza (spanjor)
Jean Beraud, Jacquet, Bastien
Lepage. Hvar och en har rättig
het till 4 meter på cimaisen.
Jag blir den enda från Norden,
tycks det. – Men nu gäller det att

få något rigtigt godt – och
sedan till Salongen. Det
går, det går! Det är ändå
roligt att ha succès.
Jag har på de sista dagarne
målat i pastell. Jag skall
ta ett sådant försök med mig
till Finland. –
Hvad fru Reuterskiöld betreffa
är jag säker på att göra
något bra af henne. Hennes
Louis XV fysionomi – denna
blandning af grande dame och
smånätt svensk bondflicka har
alltid gjort att jag tyckt att
det skulle vara roligt att måla
henne. Blond, uppäst, med
ljusblå ögon à la Butti – une
tête chiffonnée, enfin. Får nu
se. Reuterskiöld skall komma
till mig en af dagarna. De äro döm
da att stanna här hela sommarn
då han är chargé d'affaires med

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Flaggor, böss-skott, hornmusik, sedan tidigt på morgonen – med perspektiv af fyrverkerier och briljant illumination i afton. I går var jag på invigningsfesten à Hôtel de Ville – 8 tusen menniskor – det var förfärligt man trängdes såsom på alla republikanska fester, dit alltid alldeles för många inbjudas. Marseillaisen spelades och sjöngs af Operans chör, folket, skolgossarne, republikanska gardets musik o.s.v. Efter att ha fått ett glas champagne i en bufett efter en strid på lif och död, der min nya frack höll på att få sitta emellan, gick jag min väg med kapten Bagge – en svensk officer som sedan kriget är i generalstaben här.

  Hôtel de Ville Parisoperan Bagge
 • Utkomna på place de la Grève stod jag helt förbluffad öfver den magnifika anblick hôtel de Ville erbjöd. Byggnaden är nu fullkomligt återstäld i sitt första skick, den rikaste herrligaste renaissance – alltsammans upplyst på det mest magiska sätt med elektriskt ljus, gas, färgade lyktor som också voro hållna i stil. Vattenkonster på hvilka kastades färgadt sken, spelade. Republikanska gardet till häst höll vakt i sina magnifika uniformer, och hela platsen böljade af en menniskomassa som ansågs gå till 150 à 200 tusen – alla skreko oupphörligt "vive la Republique och municipalrådet svarade uppifrån första våningen med samma rop.

  Hôtel de Ville Place de Grève
 • Hotel de Ville har nu om möjligt flere statyer än förr och en del af Paris mest berömda barn: Jean Goujon, Beaumarchais Moliére m.fl. stå i en halfcirkel ute på platsen framför hufvudingången: det hela föreföll utmärkt stiligt – Öfverst från tornet skimrade ett enormt R.F. och på sidotornen stodo Liberté – Paix.

  Pariisi Hôtel de Ville Molière Pierre de Beaumarchais Jean Goujon
 • I dag väntar jag Duperret kl. 4 för att med honom gå och drifva omkring i staden och se på hemkomsten från revyn. Vädret är vackert, ej för varmt och folket ser ut att ha roligt alla gator äro prydda med guirlander, flaggstänger och alla menniskor bära trefärgade kokarder.

  Henri-A. Duperret
 • I går på festen voro Grevy alla ambassadörerna, en stor del senatorer och deputerade, delegationer från alla lärda samfund, Victor Hugo m.fl. (denne sistnämnde fick jag dock ej se i mängden).

  Victor Hugo Jules Grévy
 • Jag tror jag får mina saker färdiga om en vecka eller något mer

 • Men nu kommer det en beställning – Reuterskiöld ville gerna att jag skulle måla hans fru. – Jag har länge tänkt be att få måla henne gratis, och nu passar det så mycket bättre Ännu är ingenting afgjordt kunde jag svänga ihop det på 14 dagar så vore det ju ej så illa.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Courtois målar nu Madame Alice Regnault, den vackra aktrisen – Kanske en af de mest komplett vackra qvinnor i Paris – han har börjat för 4 dagar sedan och tror sig ha slutat det om en vecka.

  Pariisi Gustave Courtois Alice Regnault
 • Jag måste neml. ha många saker att exponera nästa vinter. Se här hvad det gäller. Jag börjar tro jag håller lyckan i min hand och galen vore jag om jag släppte mitt tag. – "Les jeunes" ämna anställa en fin-fin utställning i nästa januari. 20 stycken skulle hyra Petits lokal – hvar och en betala 1000 frcs (hvilket dock snart fås igen medelst inträdesafgiften). Jag har haft äran bli vald till en af dessa 20. Rika Stewart står i spetsen. På listan funnos nu redan Boldini, Courtois, Dagnan, Sargent, Gervex, Jan van Beers, Egusquiza (spanjor) Jean Beraud, Jacquet, Bastien Lepage. Hvar och en har rättighet till 4 meter på cimaisen. Jag blir den enda från Norden, tycks det. – Men nu gäller det att få något rigtigt godt

  Pohjoismaat Jules Bastien-Lepage Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Henri Gervex John Singer Sargent Julius Stewart Jean Béraud Jan van Beers Giovanni Boldini Georges Petit Rogelio de Egusquiza Gustave Jacquet
 • och sedan till Salongen. Det går, det går! Det är ändå roligt att ha succès.

 • Jag har på de sista dagarne målat i pastell. Jag skall ta ett sådant försök med mig till Finland.

  Suomi
 • Hvad fru Reuterskiöld betreffa är jag säker på att göra något bra af henne. Hennes Louis XV fysionomi – denna blandning af grande dame och smånätt svensk bondflicka har alltid gjort att jag tyckt att det skulle vara roligt att måla henne. Blond, uppäst, med ljusblå ögon à la Butti – une tête chiffonnée, enfin. Får nu se. Reuterskiöld skall komma till mig en af dagarna.

  Berta Edelfelt Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Ludvig XV
 • De äro dömda att stanna här hela sommarn då han är chargé d'affaires

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Brevet saknar slut.