Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) hov (samhälleliga system) personlighet Jumala kartanot keisarinnat keisarit kuolema linnat matkat ministerit palatsit palvelusväki raskaus sähkeet taidekauppa tilaukset ulkonäkö vaatteet

d. 17 nov. fredag
Älskade Mamma –
Ett ögonblick har jag på mig.
För en stund sedan expedierade
Jag ett telegram, nu har vi
ätit middag, och jag skall resa
om en 1/2 timme till Boruvna,
och ingenting är inpackadt
ännu.
Hvilken tur på Gatchina! Jag
fick genast företräde hos Kejsarin
nan. Hon har embellerat
ofantligt, var utmärkt välklädd
i "velours frappé vieil or et
feu” – och var vänligheten sjelf
– Hon gratulerade mig till succèsen
i Paris, talte om Moskva –
Frågte hur Mamma och mina
systrar mådde, samt förklarade

att jag måste ha haft det "godt
hjemme, for det De er bleven
saa tyk" – således också hon
tycker det!! Länge pratade
hon, vänligt, snällt rigtigt
som om hon varit glad att se
mig igen, så pretentiöst det
än låter. Derpå såg hon på
skizzen
den schjerfbeckska
som hon fann "nydelig,
saa rigtig naturlig og enkel"
"Den gør saadan et godt Indtryk"
o.s.v. – Jag explicerade att jag
skulle skicka skizzer ytterligare
från Paris – "Ja de kan De göre,
men jeg vil ha det Billedet,
saa kan De ju gøre et andet til
Kejseren" – Jag talte om expositio
nen hos Petit, och hon gick
in på allt – önskade mig lycka

och gaf sin hand att kyssa
hvarpå jag, med tacksamhet
tog afsked af henne, den söta
och snälla menniskan.
Jag kom ut strålande naturligt
vis – Fru Flotow och Duperret
gratulerade mig, och vi åto en
god frukost tillsammans.
Många af officerarne, soldaterna
och vakterna kände igen mig
Xenia Alexandrowna var litet
blyg men vi blefvo nog snart
goda vänner. – Flere ministrar
fingo audiens efter mig, Tolstoi
bl.a – en rysligt obehaglig
figur.
Nu måste jag sluta – ty
tiden lider. Rysligt sorgligt
är det med Helène Borns
död. Hvad det är hemskt

ändå för qvinnorna att föda
barn till verlden och ofta
mista lifvet på kuppen. –
Jag är nöjd – naturligtvis
tänk hvad det skall se bra
ut i katalogen "appartient
à S.M. l'Imperatrice de Russie.” –
Aqvarellen blef der – Troligen
köper kejsarn den. Mme Flotow
sade bara att hon är nöjd att
ej ha sådana kammarjungfrur
der på slottet, der det finns så
många officerare. –
Nu farväl, jag hinner ej mera
Allt har i dag gått ypperligt
måtte jag ej bli alltför utfa
ren af resan i natt. Natten
mot måndag resa vi tillbaka, och
om tisdag far jag om Gud vill
till Paris
Mammas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ett ögonblick har jag på mig. För en stund sedan expedierade Jag ett telegram, nu har vi ätit middag, och jag skall resa om en 1/2 timme till Boruvna, och ingenting är inpackadt ännu.

  Borovno
 • Hvilken tur på Gatchina! Jag fick genast företräde hos Kejsarinnan. Hon har embellerat ofantligt, var utmärkt välklädd i "velours frappé vieil or et feu” – och var vänligheten sjelf – Hon gratulerade mig till succèsen i Paris, talte om Moskva – Frågte hur Mamma och mina systrar mådde, samt förklarade att jag måste ha haft det "godt hjemme, for det De er bleven saa tyk" – således också hon tycker det!! Länge pratade hon, vänligt, snällt rigtigt som om hon varit glad att se mig igen, så pretentiöst det än låter. Derpå såg hon på skizzen den schjerfbeckska som hon fann "nydelig, saa rigtig naturlig og enkel" "Den gør saadan et godt Indtryk" o.s.v. – Jag explicerade att jag skulle skicka skizzer ytterligare från Paris – "Ja de kan De göre, men jeg vil ha det Billedet, saa kan De ju gøre et andet til Kejseren" – Jag talte om expositionen hos Petit, och hon gick in på allt – önskade mig lycka och gaf sin hand att kyssa hvarpå jag, med tacksamhet tog afsked af henne, den söta och snälla menniskan. Jag kom ut strålande naturligtvis

  Pariisi Moskova Gattjina Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Maria Fjodorovna Alexander III Alexandra Edelfelt Helene Schjerfbeck Georges Petit
 • Fru Flotow och Duperret gratulerade mig, och vi åto en god frukost tillsammans. Många af officerarne, soldaterna och vakterna kände igen mig Xenia Alexandrowna var litet blyg men vi blefvo nog snart goda vänner.

  Henri-A. Duperret Marie von Flotow Xenia Alexandrovna
 • Flere ministrar fingo audiens efter mig, Tolstoi bl.a – en rysligt obehaglig figur.

  Dmitrij Andrejevitj Tolstoj
 • Nu måste jag sluta – ty tiden lider

 • Rysligt sorgligt är det med Helène Borns död. Hvad det är hemskt ändå för qvinnorna att föda barn till verlden och ofta mista lifvet på kuppen.

  Helene von Born
 • Jag är nöjd – naturligtvis tänk hvad det skall se bra ut i katalogen "appartient à S.M. l'Imperatrice de Russie.”

  Venäjä Maria Fjodorovna
 • Aqvarellen blef der – Troligen köper kejsarn den. Mme Flotow sade bara att hon är nöjd att ej ha sådana kammarjungfrur der på slottet, der det finns så många officerare.

  Alexander III Marie von Flotow
 • Nu farväl, jag hinner ej mera Allt har i dag gått ypperligt måtte jag ej bli alltför utfaren af resan i natt. Natten mot måndag resa vi tillbaka, och om tisdag far jag om Gud vill till Paris Mammas Atte

  Pariisi Alexandra Edelfelt