Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

transportmedel militärer (personer) religion (fenomen) Jumala junat keisarinnat keisarit konfirmaatio kristinusko matkat ranskalaiset rautatiet sää sähkeet saksalaiset suomalaiset taidekauppa talous tilaukset

Berlin (Centralstation, Friedrichs-
strasse) d. 24 kl. ½ 7 pa mor-
gonen
Älskade Mamma,
Två nätter på jernväg redan –
Det värsta är öfverståndet så-
ledes, och i morgon kl. 10
är jag i mitt kära Paris igen.
Etters voro med mig på Warschauer
bangården; det är alltid ledsamt
att skiljas, och fastän jag för
ingenting i verlden hade ve-
lat bli i Petersburg, var det
dock med vemodiga känslor
jag tog farväl af dem –
och också af hela den Etters-
Manzey Petersburgska tanke-

gången – der ändå fröken S.
utgör themat. – Biljettför-
säljaren var en finne, och
då jag, för erhållande af
direkt biljett, uppgaf mitt
namn, blef han mycket vänlig.
önskade mig lycklig resa o.s.v.
Han skulle ha gjort bättre i
att ge mig en ordentlig bil-
jett öfver Lehrte, Stendal och
Cöln. Nu har jag en öfver
Magdeburg och Aachen som
gör att jag om 20 minuter
åter får kuska af istället för
att som vanligt vara hela
förmiddagen i Berlin. Är
det ej förargligt? Kom ihog,

att om Mamma i vår kommer
hit ta biljett öfver Lehrte –
man är lika fort framme i Paris
och det är ett Express-tåg.
Till reskamrater har jag haft
2 tyskar – en Petersburgstysk
och en Berlinertysk – lika goda
båda. En fransk familj med
en vacker och kokett dotter i
sofkupén bredvid. Öfverhufvud
taget har jag sofvit godt.
De ryska sofkupeerna äro
idealiska.
Jag hoppas att genralen fram-
fördt mitt bref ock mina helsnin
gar, att Mamma fått tele-
grammet samt afsändt
pengarna och teckningen
af Anni till Paris. Skrif
och säg om Schauman satt

det kejserliga köpet i tidnin-
garne – har han det ej
ännu
, så
hindra honom derifrån.
I morgon konfirmeras Anni,
är det ej så. Jag skulle så
gerna ha velat skrifva till
henne så, att hon fått brefvet
just i morgon – men nu låter
det sig ej göras och hon får det
först i nästa vecka. Så godt
jag kan, ber jag Gud välsigna
henne, gifva henne den glädje
och det lugn som ligger i en
ren barnatro. Jag önskar henne
allt det bästa jag vet. Måtte
hon alltid blifva lika snäll och söt
som hon nu är!
Tusen helsninger till alla –
från
Mammas
Atte
Här är töväder, sottigt men varmt.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Två nätter på jernväg redan – Det värsta är öfverståndet således, och i morgon kl. 10 är jag i mitt kära Paris igen.

  Pariisi
 • Etters voro med mig på Warschauer bangården; det är alltid ledsamt att skiljas, och fastän jag för ingenting i verlden hade velat bli i Petersburg, var det dock med vemodiga känslor jag tog farväl af dem – och också af hela den Etters-Manzey Petersburgska tankegången – der ändå fröken S. utgör themat.

  Pietari Warszawa-bangården / Varsjavskij-stationen Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Biljettförsäljaren var en finne, och då jag, för erhållande af direkt biljett, uppgaf mitt namn, blef han mycket vänlig. önskade mig lycklig resa o.s.v. Han skulle ha gjort bättre i att ge mig en ordentlig biljett öfver Lehrte, Stendal och Cöln. Nu har jag en öfver Magdeburg och Aachen som gör att jag om 20 minuter åter får kuska af istället för att som vanligt vara hela förmiddagen i Berlin. Är det ej förargligt?

  Berliini Köln Stendal Magdeburg Aachen Lehrte
 • Kom ihog, att om Mamma i vår kommer hit ta biljett öfver Lehrte – man är lika fort framme i Paris och det är ett Express-tåg.

  Pariisi Lehrte Alexandra Edelfelt
 • Till reskamrater har jag haft 2 tyskar – en Petersburgstysk och en Berlinertysk – lika goda båda. En fransk familj med en vacker och kokett dotter i sofkupén bredvid.

  Pietari Berliini
 • Öfverhufvudtaget har jag sofvit godt. De ryska sofkupeerna äro idealiska.

 • Jag hoppas att genralen framfördt mitt bref ock mina helsningar, att Mamma fått telegrammet samt afsändt pengarna och teckningen af Anni till Paris.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Sebastian von Etter
 • Skrif och säg om Schauman satt det kejserliga köpet i tidningarne – har han det ej ännu, så hindra honom derifrån.

  Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman
 • I morgon konfirmeras Anni, är det ej så. Jag skulle så gerna ha velat skrifva till henne så, att hon fått brefvet just i morgon – men nu låter det sig ej göras och hon får det först i nästa vecka. Så godt jag kan, ber jag Gud välsigna henne, gifva henne den glädje och det lugn som ligger i en ren barnatro. Jag önskar henne allt det bästa jag vet. Måtte hon alltid blifva lika snäll och söt som hon nu är!

  Alexandra Edelfelt
 • Tusen helsninger till alla – från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • Här är töväder, sottigt men varmt.