Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

landskap (fysiska helheter) ilmasto junat matkat museot rautatiet sää saksalaiset taidekokoelmat turkit vaatteet

Mellan Hagen och
Barmen
på tåget
d. 24 nov
Älskade Mamma,
Jag skall försöka att an-
vända mobecks konst att
skrifva på jernväg. Kl.
är nu 7 på aftonen och
vi äro i närheten af El-
berfeld. Kl. 1/2 12 först kom-
mer jag till Aachen. I
det hela är jag ej särde-
les trött – man vänjer
sig ypperligt, och nu känner,
jag mig nästan kapabel
att fortsätta 24 timmar till.
Jag är ganska nöjd med

att ha tagit denna väg
öfver Magdeburg. Derigenom
har jag en god del af dagen
kunnat beundra naturen
i Hartz, som jag förr vis-
serligen genomfarit men
aldrig sett på. Man kän-
ner att man är i Europa
nu igen – mildt, fuktigt
väder; allt har denna egen-
domligt varma, djupa färg
i grått och brunt som karaktä
riserar mellersta delen af vår
verldsdel, och som jag aldrig
finner deruppe i Norden.
Här är gråväder något
vackert. Derhemma är det
jemnt och nätt det värsta på

jorden. Det är egendomligt
hvad lukten kunna föra en
tillbaka till gamla minnen.
Hvar gång jag kommer bort från
norden och Ryssland, frapperar
mig denna mellersta Europas grå-
vädersluft och lukt, blandad af
väta, fet jord och stenkolsrök.
Ovillkorligen måste jag då tänka
på mina första intryck från
min första resa till Antwerpen.
Så dumt att måsta resa så här
som kurir! – Jag har i dag
varit på några mils afstånd
från Hildesheim, som jag så
gerna ville se engång; och
heller icke långt från Cassel
der ett af Europas bästa Gallerier
finnes. Alldeles ensam har
jag varit i dag, Gudskelof.

Inga nyfikna tyskar ha
plågat mig med frågor och
li satsattningar sådana som:
Sie Sind wahrscheinlich aus
den eller den tyska staden.
Pelspaletån blir mig allde-
les för het, – Jag är ej mera
i Ryssland.
Egendomliga, pittoreska små
städer i Hartzbergen – All-
deles röda, med höga gaflar,
gruppera de sig magnifikt och
ta sig bra ut mot de bruna
aflöfvade träden och de mörk-
blå bergen vid horizonten.
Nu tar pappret slut – detta
afskickar jag från nästa station
är det icke någotsånär bra
för att vara skrifvet på ett
snälltåg i fullgång – Mammas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag skall försöka att använda mobecks konst att skrifva på jernväg.

  Eljert Edvard Mobeck
 • Kl. är nu 7 på aftonen och vi äro i närheten af Elberfeld. Kl. 1/2 12 först kommer jag till Aachen. I det hela är jag ej särdeles trött – man vänjer sig ypperligt, och nu känner, jag mig nästan kapabel att fortsätta 24 timmar till.

  Aachen Elberfeld
 • Jag är ganska nöjd med att ha tagit denna väg öfver Magdeburg. Derigenom har jag en god del af dagen kunnat beundra naturen i Hartz, som jag förr visserligen genomfarit men aldrig sett på.

  Magdeburg Harz
 • Man känner att man är i Europa nu igen – mildt, fuktigt väder; allt har denna egendomligt varma, djupa färg i grått och brunt som karaktäriserar mellersta delen af vår verldsdel, och som jag aldrig finner deruppe i Norden. Här är gråväder något vackert. Derhemma är det jemnt och nätt det värsta på jorden. Det är egendomligt hvad lukten kunna föra en tillbaka till gamla minnen, Hvar gång jag kommer bort från norden och Ryssland, frapperar mig denna mellersta Europas gråvädersluft och lukt, blandad af väta, fet jord och stenkolsrök. Ovillkorligen måste jag då tänka på mina första intryck från min första resa till Antwerpen.

  Venäjä Eurooppa Antwerpen Pohjoismaat
 • Så dumt att måsta resa så här som kurir! – Jag har i dag varit på några mils afstånd från Hildesheim, som jag så gerna ville se engång; och heller icke långt från Cassel der ett af Europas bästa Gallerier finnes.

  Eurooppa Kassel Hildesheim
 • Alldeles ensam har jag varit i dag, Gudskelof. Inga nyfikna tyskar ha plågat mig med frågor och li satsattningar sådana som: Sie Sind wahrscheinlich aus den eller den tyska staden.

 • Pelspaletån blir mig alldeles för het, – Jag är ej mera i Ryssland.

  Venäjä
 • Egendomliga, pittoreska små städer i Hartzbergen – Alldeles röda, med höga gaflar, gruppera de sig magnifikt och ta sig bra ut mot de bruna aflöfvade träden och de mörkblå bergen vid horizonten.

  Harz
 • Nu tar pappret slut – detta afskickar jag från nästa station är det icke någotsånär bra för att vara skrifvet på ett snälltåg i fullgång – Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt