Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

religion (fenomen) henkilökuvat historia kaivertajat kirjat kirjeet konfirmaatio kristinusko matkat näyttelyt päivälliset sähkeet seuraelämä taidekauppa taidekokoelmat taidenäyttelyt talous taulut

Paris d
Älskade Mamma,
I går afsände jag ett telegram med
anhållan om 1000 francs. Expositonen
skall näml vara alldeles i ordning redan
den 15; de 500 frcs som ännu återstå af
cautionssumman skola då betalas, likasom
en del af ramarna. I allmänhet tycker
man mycket om min tafla – får se
hvilken effekt den kommer att göra
deruppe. Jag ställer ännu ut några
småsaker: Portalis porträtt, den der
studien från i fjol som Anni satt för,
och som af Mr Norbert Vuy blifvit
såld åt Alice Regnault, aktrisen,
och
den
gamla interiören från Schiffershaus i
Lübeck. Huru jag skall få plats för
alt detta vet jag ännu ej. Isynner-
het som vi numera få blott 3 meter 50
på cimaisen – Några af sakerna skola
komma i höjden, men hvilka som
sålunda skola uppoffras, vet jag än-
nu ej.
Jag har nu rigtigt kommit in i
gängorna igen, varit med på tvenne
diners mensuels, på middag hos Portalis
o.s.v. Det är alltid roligt hos P. Alla
de der herrarne, bibliophiler, samlare

och kännare som alltid tala om
literatur och konst, påminna mig on
18 seklet. Också ha de alla stora sympathier
för det förgångna. Portalis har skrifvt
ett digert verk öfver gravörerna
under förra seklet, har samlingar
af Fragonards bästa teckningar,
känner sin Voltaire och dennes samtid
på sina fem fingrar. En gammal
Mr de Marillon, påminnande om
Gustaf Philip, förvånade mig genom
att han hade reda på allting –
från
Sveriges
och Rysslands historia – till alla mina
salongstavlor – och han lefver ändå hela
året om ute på sitt gods.
Nu just kom Antell med en
svensk målare Hall, och de ha stört
mig en god stund. Emellertid vill
jag skifva brefvet färdigt om
det också blir kort och osamman
hängande. I afton skall jag till
Runebergs. Antell är f.n. en af
mina stora beundrare. Han pratar
och gör reflexioner öfver en massa

teckningar så att jag verkligen
är mycket störd.
Från fru Etter hade jag att mycket
vänligt bref i dag. Hon urskulda
de sig öfver Sasha. Jag är ganska
nöjd med att han kom då jag
ännu ej var installerad och
ej hade begynt arbeta. Nu har
jag ändtligen fått det trefligt
i mitt sofrum. Jag har retouchue-
rat taflan, porträttet af fru Meatleff
fonden endast) och väntar nu på
ramarna. Konsthandlare löpa
här i massa. Det är roligt att
kunna vara stolt på sig. En,
gubben Bulla, som skall ha min
reproduktion af taflan, säger att
jag ej skall begära mindre än
5000 för Tajta. Hvad tycks?
Nu slutar jag, ty annars blir
det allt för idiotiskt hvad jag
skrifver
– Jag misstog mig på datum

för Annis konfirmation.
Nu, om söndag skall jag tänka
på henne med det bästa, det
innerligaste mitt syndiga hjerta
ännu har qvar.
Farväl – Jag hoppas skrifva
mera snart, ursäkta detta
och var ej ledsen på Mammas
Atte
Gubben Standertskiölds tilltag
synes barockt. Ingen undra
om barnen äro rasande.
Från Sascha har jag haft bref
(en sådan rolig stil han skrifver
som en åttioårig piga). Han tyckes
ha tråkigt i Nizza, som öfverallt
för resten.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • I går afsände jag ett telegram med anhållan om 1000 francs. Expositonen skall näml vara alldeles i ordning redan den 15; de 500 frcs som ännu återstå af cautionssumman skola då betalas, likasom en del af ramarna.

 • I allmänhet tycker man mycket om min tafla – får se hvilken effekt den kommer att göra deruppe. Jag ställer ännu ut några småsaker: Portalis porträtt, den der studien från i fjol som Anni satt för, och som af Mr Norbert Vuy blifvit såld åt Alice Regnault, aktrisen, och den gamla interiören från Schiffershaus i Lübeck. Huru jag skall få plats för alt detta vet jag ännu ej. Isynnerhet som vi numera få blott 3 meter 50 på cimaisen – Några af sakerna skola komma i höjden, men hvilka som sålunda skola uppoffras, vet jag ännu ej.

  Lyypekki Alexandra Edelfelt A. de Portalis Alice Regnault Norbert Vuy
 • Jag har nu rigtigt kommit in i gängorna igen, varit med på tvenne diners mensuels, på middag hos Portalis o.s.v. Det är alltid roligt hos P. Alla de der herrarne, bibliophiler, samlare och kännare som alltid tala om literatur och konst, påminna mig on 18 seklet. Också ha de alla stora sympathier för det förgångna.

  Roger de Portalis
 • Portalis har skrifvt ett digert verk öfver gravörerna under förra seklet, har samlingar af Fragonards bästa teckningar, känner sin Voltaire och dennes samtid på sina fem fingrar.

  Voltaire Roger de Portalis Jean-Honoré Fragonard
 • En gammal Mr de Marillon, påminnande om Gustaf Philip, förvånade mig genom att han hade reda på allting – från Sveriges och Rysslands historia – till alla mina salongstavlor – och han lefver ändå hela året om ute på sitt gods.

  Ruotsi Venäjä Gustaf Philip Armfelt de Marillon
 • Nu just kom Antell med en svensk målare Hall, och de ha stört mig en god stund. Emellertid vill jag skifva brefvet färdigt om det också blir kort och osammanhängande.

  Herman Frithiof Antell Hall
 • I afton skall jag till Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Antell är f.n. en af mina stora beundrare. Han pratar och gör reflexioner öfver en massa teckningar så att jag verkligen är mycket störd.

  Herman Frithiof Antell
 • Från fru Etter hade jag att mycket vänligt bref i dag. Hon urskuldade sig öfver Sasha. Jag är ganska nöjd med att han kom då jag ännu ej var installerad och ej hade begynt arbeta.

  Emilie von Etter Alexander Jacobson
 • Nu har jag ändtligen fått det trefligt i mitt sofrum. Jag har retouchuerat taflan, porträttet af fru Meatleff fonden endast) och väntar nu på ramarna.

 • Konsthandlare löpa här i massa. Det är roligt att kunna vara stolt på sig. En, gubben Bulla, som skall ha min reproduktion af taflan, säger att jag ej skall begära mindre än 5000 för Tajta. Hvad tycks?

  Joseph Bulla Fredrika Snygg
 • Nu slutar jag, ty annars blir det allt för idiotiskt hvad jag skrifver – Jag misstog mig på datum för Annis konfirmation. Nu, om söndag skall jag tänka på henne med det bästa, det innerligaste mitt syndiga hjerta ännu har qvar. Farväl – Jag hoppas skrifva mera snart, ursäkta detta och var ej ledsen på Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Gubben Standertskiölds tilltag synes barockt. Ingen undra om barnen äro rasande.

  Carl August Standertskjöld
 • Från Sascha har jag haft bref (en sådan rolig stil han skrifver som en åttioårig piga). Han tyckes ha tråkigt i Nizza, som öfverallt för resten.

  Nizza Alexander Jacobson