Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet nyårsgåvor sjukdom (tillstånd) tjugondag Knut asunnot demokratia henkilökuvat hotellit joulu joululahjat juhlat kaunokirjallisuus kirjailijat kuninkaat lyriikka musiikki näyttelyt norjalaiset pohjoismaalaiset politiikka sähkeet sanomalehdet seuraelämä taidekritiikki taidenäyttelyt talous ulkonäkö uusivuosi vaatteet vuotuisjuhlat

Julafton kl. 4 e.m.
Älskade Mamma,
För en stund sedan skickade jag
ett telegram till Eder som genast
skall visa, hvad ni för resten veta
att jag alltid är er nära i mina
tankar, och att jag isynnerhet
i dag med mina innerligaste
välönskningar för Eder går Julen
till möte. – Ja julen här är
ju alls ej detsamma som hem-
ma. Öfverhufvnd får jag ej
tag i någon julstämning med
mindre jag är med Eder, ty
främmande menniskors julglädje
är ej tillräcklig för att komma
mitt hjerta att slå. Här är
julen och nyåret för en ungkarl
åtminstone liktydigt med en massa
sällskapspligter, obetalta räkningar

genomtråkiga visiter och några
tråkiga skandinaviska sam-
qväm. Och pengar, pengar sugas
man ut på från alla håll
nästa vecka skall jag skicka
några julklappar. – bl.a. en
skärm som mamma så gerna
ville ha. Så snart jag får Annis
mått skall jag bestyra om
klädningen, som då få gå och
gälla för julklapp, om den
också kommer först efter tjugon
de dag Knut
Jag har haft snufva de 3 sista
dagarne och då vet Mamma hur
idiotisk man är. – Vår utställning
bedömes olika i pressen – Några
anse den vara "le dessus du panier"
andra tala om peinture commer-
ciale et d'exportation. De äro
så dumma och pretentiösa dessa
tidningsskrifvare. Emellertid
säga de flesta endast godt
om mig. Tills dato ha vi haft
omkr. 500 personer dagligen, så

att utgifterna, om detta fortfar,
kunna bli betäckta.
Igår afton var jag hos
Björnstjerne Björnson.
Han verkar i allmänhet
mycket behagligare, anspråks
lösare och hyggligare än hvad
man föreställer sig. Sällan har
väl också en stor konstnär
blifvit mera förlöjligad häcklad
och påljugen än han. I detta
fall delar han öde med Victor
Hugo. Naturligtvis är han för-
färligt norsk ock röd demokrat,
men låter också andra säga
sin mening. Han är förtjust
i min tafla, men ännu mera
i Portalis' porträtt, som han
aser så godt i karakteristi-
ken.
Han är alltid i tagena, Björn-
son. En lifskraft och en rikedom
på idéer som förvånar – ehuru
hans funderingar ofta slås om-
kull af logiken. Paris be-

hagar honom mycket:
"Man blir saadan dramatisk
stæmt”. Han skall gå på
boulevarden, i folkhvimlet och
tänka ut sin nya bok. Komisk
ser han ut på gatan: en stor
hög skinnmössa och en knöl-
påk värdig jag vet ej hvilken
af forntidens vikingar. Hans
fru förefaller ganska hygglig –
de äro illa installerade tills
vidare i garni, men nu skola
de köpa möbler och bo här
i två år. Kauffmann spår
att innan denna tid går till
ända, han redan fått öfver
nog af Paris. Valter och
Björnson äro naturligtvis icke
för hvarandra sympathiska.
"Det är en ärans man, säger
Björnson, men han är fördoms-
full och torr”. – I alla fall
märker man nog att man

har att göra med en stor in-
telligens. Småaktig är han i sitt
hat till kung Oskar, och för-
summar ej ett tillfälle att
förlöjliga honom. "Den skandi-
naviske Kejser" som han kallar
honom. – Gambetta är hans
idol – dock anser han honom
ej tillräckligt demokrat. Alla
Parisertidningar ha talat om
Björnsons ankomst.
Vid något tillfälle ber jag mam-
ma skrifva upp sina melo-
dier till Björnsons verser. Jag
skulle gerna vilja låta spela
och sjunga dem för honom.
Naturligtvis om mamma ej har
något deremot.
Mammas porträtt behagar alla
menniskor – och jag får höra de
vackraste saker om min mam-
mas utseende, uttryck o.s.v.
– I afton skall jag först
kl. 5 på middag till Runebergs.

Jag väntar med otålighet ett
paket med julklappar åt bar-
nen, som jag köpt i går och
som ännu ej skickats till
mig. Kl. 9 går jag derifrån
till en skandinavisk tillställning
som lofvar på humoristiska
teckningar af Larson med tre
åtföljande verser. –
Och nu farväl – Gud välsigne
Er och gifve Eder en glad
helg. Förlåt nu att mina
julklappar komma alldeles
post festum, men de äro lika
välmenta för det. Vill
Mamma, af mina pengar, ge
något åt Tajta och Mari,
så gör det. Och dermed
tar jag er alla i famn ock
saknar er, saknar er obeskrifligt
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • För en stund sedan skickade jag ett telegram till Eder som genast skall visa, hvad ni för resten veta att jag alltid är er nära i mina tankar, och att jag isynnerhet i dag med mina innerligaste välönskningar för Eder går Julen till möte.

 • Ja julen här är ju alls ej detsamma som hemma. Öfverhufvnd får jag ej tag i någon julstämning med mindre jag är med Eder, ty främmande menniskors julglädje är ej tillräcklig för att komma mitt hjerta att slå. Här är julen och nyåret för en ungkarl åtminstone liktydigt med en massa sällskapspligter, obetalta räkningar genomtråkiga visiter och några tråkiga skandinaviska samqväm. Och pengar, pengar sugas man ut på från alla håll

 • nästa vecka skall jag skicka några julklappar. – bl.a. en skärm som mamma så gerna ville ha. Så snart jag får Annis mått skall jag bestyra om klädningen, som då få gå och gälla för julklapp, om den också kommer först efter tjugonde dag Knut

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jag har haft snufva de 3 sista dagarne och då vet Mamma hur idiotisk man är.

  Alexandra Edelfelt
 • Vår utställning bedömes olika i pressen – Några anse den vara "le dessus du panier" andra tala om peinture commerciale et d'exportation. De äro så dumma och pretentiösa dessa tidningsskrifvare. Emellertid säga de flesta endast godt om mig.

 • Tills dato ha vi haft omkr. 500 personer dagligen, så att utgifterna, om detta fortfar, kunna bli betäckta.

 • Igår afton var jag hos Björnstjerne Björnson. Han verkar i allmänhet mycket behagligare, anspråkslösare och hyggligare än hvad man föreställer sig. Sällan har väl också en stor konstnär blifvit mera förlöjligad häcklad och påljugen än han. I detta fall delar han öde med Victor Hugo. Naturligtvis är han förfärligt norsk ock röd demokrat, men låter också andra säga sin mening.

  Bjørnstjerne Bjørnson Victor Hugo
 • Han är förtjust i min tafla, men ännu mera i Portalis' porträtt, som han aser så godt i karakteristiken.

  Bjørnstjerne Bjørnson A. de Portalis
 • Han är alltid i tagena, Björnson. En lifskraft och en rikedom på idéer som förvånar – ehuru hans funderingar ofta slås omkull af logiken. Paris behagar honom mycket: "Man blir saadan dramatisk stæmt”. Han skall gå på boulevarden, i folkhvimlet och tänka ut sin nya bok. Komisk ser han ut på gatan: en stor hög skinnmössa och en knölpåk värdig jag vet ej hvilken af forntidens vikingar.

  Pariisi Bjørnstjerne Bjørnson
 • Hans fru förefaller ganska hygglig – de äro illa installerade tills vidare i garni, men nu skola de köpa möbler och bo här i två år.

  Bjørnstjerne Bjørnson Karoline Bjørnson
 • Kauffmann spår att innan denna tid går till ända, han redan fått öfvernog af Paris.

  Pariisi Bjørnstjerne Bjørnson Richard Kaufmann
 • Valter och Björnson äro naturligtvis icke för hvarandra sympathiska. "Det är en ärans man, säger Björnson, men han är fördomsfull och torr”.

  Bjørnstjerne Bjørnson Walter Runeberg
 • I alla fall märker man nog att man har att göra med en stor intelligens. Småaktig är han i sitt hat till kung Oskar, och försummar ej ett tillfälle att förlöjliga honom. "Den skandinaviske Kejser" som han kallar honom. – Gambetta är hans idol – dock anser han honom ej tillräckligt demokrat.

  Bjørnstjerne Bjørnson Léon Gambetta Oskar II
 • Alla Parisertidningar ha talat om Björnsons ankomst.

  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Vid något tillfälle ber jag mamma skrifva upp sina melodier till Björnsons verser. Jag skulle gerna vilja låta spela och sjunga dem för honom. Naturligtvis om mamma ej har något deremot.

  Alexandra Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson
 • Mammas porträtt behagar alla menniskor – och jag får höra de vackraste saker om min mammas utseende, uttryck o.s.v.

  Alexandra Edelfelt
 • I afton skall jag först kl. 5 på middag till Runebergs. Jag väntar med otålighet ett paket med julklappar åt barnen, som jag köpt i går och som ännu ej skickats till mig.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Johannes Runeberg Vasthi Runeberg
 • Kl. 9 går jag derifrån till en skandinavisk tillställning som lofvar på humoristiska teckningar af Larson med tre åtföljande verser.

  Carl Larsson
 • Och nu farväl – Gud välsigne Er och gifve Eder en glad helg. Förlåt nu att mina julklappar komma alldeles post festum, men de äro lika välmenta för det. Vill Mamma, af mina pengar, ge något åt Tajta och Mari, så gör det. Och dermed tar jag er alla i famn ock saknar er, saknar er obeskrifligt Atte

  Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Mari / Marie