Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) huutokauppa juomat ruokavaliot sairaalat taulut ystävät

Tism. 2 här. 1886.
Älskade Mamma!
Tusen Tack för Bursch, som har
tilhunde i dra pra horgenie. Lystiligens
hör jag idag fast vara tige frisk som de
tre fingrande. Dage – Temperatism han
vant husten ärförandet andra den Dage
jag hos förristen med Elltagelser
af den Fulhet, som följer med Friflös.
Ledan ej. Ejende trogen slagi Mager.
Nogla faste priset Jaar jag endan bli
söd sit af fortsen, men – alltnis glad ored
af inne orien med Lef. Thec og Cho-
lolade – og formiten hos Buttighet Lie al
sligt flydande tors. Fr. Undersltelie i Buste
tis Krohn, som jag ej hos den förundra
mig ord, ej den om listionen, se dera
s fantlig höja som, dit hölllen och detta
hman trade stige. Jeg synes det
Sgud med alla den, som hos Castik deret
Senya fort par dessa gamla Hidier. Ni

af de en overdrevent detalte – frem g.
sydligt af totalier ominen.
Under sin Doye har jag uppe et
hunnit samt sildeb, thi Trohn har
brödt min ind senant. Pors allt nöjer
stannit här helt dagen i gunnen. Om
After, ma till grad, commer endom
figor Lygsperieren. Gravann og protes
om dit og det. Grani ej Schoreityes
oss förniten af Toral af en Lygeparne
stred, flind, Elog oss fruntar alt glad, se
åt jag tvis af i agenting på Zorden
lågade gjort har Ledsiock. I morgon
sagdt Estörde till mig, en tre hörens jely
gör den afgehindre trogen "os fait ej
jag vid åt jag oss pra Bedringroej.
gjorde diser ord min sig enderlig, gl
tlils alls innen. Farmed og tal
sen för att stor Duboises, som ej
fyllet är se ung – chin fram för alt
torbror Gustav, Tante Gadd, gamla
Tajta, ty de sjön Stortende
k
kunde
t
sive
e
han
sköns
me
efter
han
hrens
to
jar
er ord

an
e
del
Att

de
Tack på samma häddel – dit af ett
tycks mig, här. I dag dagligen og
stundligen varit i mins Tanter.
Mammas egen
Atte.
tigen den.
Idag har Albert fruk Löd fil och
shive herde orenvoir og unde unden hvil-
De eget merlig af des er Lol rysken,
ej i ritlet og kl. Zigens sant qvinte
tjock staandskrift, men de min hiska
har åt et ej meget vänskligt af
dinos i en läggende Stilling en
men är ingen – enligen han mina et
eller hos det mig ej
Aller ha och försörgt
från en från för til af öfvira noget
men, sin sommer han en kl. Kraftes
Ile de icke talla många. Gerna.
fs. Tilbudet för Albertig. Studier.
terveine om åt supa mig i hjel

änder A eller ligt. Deroy i Finland.
Far ger jag engång aftigt af Berin
i och Land, som Runeberg alla sig tack
aren af eldre og ljust alleren som Dreng
igen ängar og som ni har
sjun
jant gjunnen Altes tror först förhöjes
helsa
Inhus för mig – ser allet sig den gå
bedt om jag ensatte fasta söd Lil af Sehold
fört tid siltiger. Han som rigti
De riska munga gång. Jag det delesente
Siglad, og sett sige dem, af det inne
ligt kan gladt dem min end det den
ligen gläder miss. A till Alberti Hin
det fins svaga hjur af den lillagender

e Sierbes typer, og af jag gjer
sylig. Berius på frus fera hen ädle
Tanlemnade oss Ejurliga fleste sett et
tidninsyn om
alt och godt og Erjor
nog är
dvar
gover vid Seramis förande Lier.
den
Dits term

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Pietro Krohn skriver på Edelfelts diktamen och tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelt har fått vara lika frisk som de föregående dagarna; temperaturen har varit oförändrad och han har, med undantag för den trötthet som följer med kraftlösheten, inte känt några slags plågor; han får ännu inte äta fast föda, gläder sig över att få dricka kaffe, te och choklad och alla slags flytande föda.

 • En underrättelse i brevet till Pietro Krohn som Edelfelt inte kan låta bli att förundra sig över är den om auktionen och den ofantligt höga summa allt detta kom att stiga till; han tycker synd om alla dem som kastat pengar på dessa gamla studier.

  Pietro Krohn
 • Under dessa dagar har Edelfelt knappt en minut varit utan sällskap; Pietro Krohn har trots hans förmaningar stannat hos honom hela dagen igenom; på kvällarna kommer sjukskötaren Giovanni och pratar om ditt och datt; i morse sade Erhardt att Edelfelt var på bättringsvägen.

  Pietro Krohn Wolfgang Erhard Giovanni
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa till alla hans vänner, Morbror Gustav Brandt, Tante Adèle Gadd, gamla Tajta (Fredrika Snygg) och de kära systrarna; de har dagligen och stundligen varit i hans tankar.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Fredrika Snygg
 • Pietro Krohns tillägg: idag har Albert fått lov att skriva både inledning och avslutning på brevet; hans handstil kanske verkar lite väl osäker, men det är svårt att skriva i liggande ställning; Krohn vill tacka för Alberts studiekamraters inbjudan att "supa ihjäl" honom under ett besök i Finland; även om Krohn någongång avlägger ett besök i Johan Ludvig Runebergs land, som genom Albert kommit än mera nära, vill han helst få lov att ha lite av livet i behåll; det gläder honom att dagligen genom breven till Albert få ta del av den tankemöda och det hjärta som är tecken på allt det goda som gror vid Suomis tusende sjöar.

  Suomi Johan Ludvig Runeberg Pietro Krohn