Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) epidemiat kartat kukat kuolema kuvitus norjalaiset nunnat puutarhat ranskalaiset sairaalat sanomalehdet tanskalaiset

Arm. tisdag d. 9 maj 1890.
Älskade Mamma,
Mammas bref till Krohn säger Mammas,
än det kanske vore bäst att ännu komlig
hålla. Hovings dödjer mig. Jag har emeller
tid tagit, denna sorgliga sanning ganska
rasigneradt, och lycka var det att Krohn
såder mig det för några dagar sedan, annars
hade jag fått veta det i alla fall i går
på ett ganska obehagligt sätt. Hvangs
sjuksköterska, (en tysk bokbindaskaste är namn
nu här på hospitalet. Hon har varit på det
strängaste förbjuden att gå in till mig, men
j går afton kl. 10, då jag sof, kommer
hon dock inlänsande och säger ett gällt
Gutina Uben, min galet 3 skull, så jag vaknar
de. Hennes åsyn verkade obehagligt på mig;
hon har alltid varit ytterst beskedlig
men, som jag tyckt litet "lätwetagerge.
Derpå frågade hon efter den långa, unga
konstnäreng som skulle vara på bättrings-
nag. – Jag kunde aldrig tro att hon me-

hade mig, isynnerhet som hon påstod
honom heta Eckhardt, – men det gjorde
hon verkligen, ty hon kände ej egen mig
upplyst som jag var endast af nattlämpa
Mitt lilla skägg gjorde att till sinne och
gumman är som sagdt besynnerligt
Derpå började hon i en ramsa: Wis.
sie nicht, der, der mitt einen freunde, der so
ein reicher mercante var, hicker ge komme
Est, den fein Treund ist aber gestaben.
o. s. v. och så berättade hon fortare än jag
hinner säga allt det der hela Havings död,
min flyttning till kaspitalet och hvad hon
hört om min sjukdom. Hon afbrats
dock af ett dundrande "was thun se
då? af Gissonni, som hört de sista orden
i hennes berättelse. Jag tackade Gud att
jag visste det förut, ty annars skulle
det ha verkat rysligt på mig.
Ju mera jag tänker på Mammas för-
slog att komma hit under sjuk –
domen desto mera är jag glad och
nöjd öfver att det gått så som
det gjort. Tänk hvad denna resa
skulle ha kostet! – och hvad som är

rigtigare, jag tror ej att Mammas krafter
På starka de än må vara kadet ut-
härdat en så forcerad och lång resa.
Och nu, om Gud vill, kan jag kanska
komma till Mamma rask och sund, och
Mamma slipper se mig i feberyra och sjukdom
blek och mager. Den norske doktor
Holm har i de danske är norska tidning
infört en värning för nordbor att komma
till Rom – skada att ej en dylik blifvit
införd i de finska tidningarna ty här lär
det öfverskämma af finnas. – 20
eftermiddagen jag har haft ett kärt
besök i Walter Runeberg med för har varit
haroppe, hemtat mig blommor och pratat
jungefrån 1/2 tirr. Hvad har ej kände sin
Jag såg fru Rs sist. Han var dock så glad
öfver min förbättre och öfver att se my
ligen. De tyckte båda att jag såg sämre
och skralare ut den sista veckan jag
gick uppe än nu. – Nå, magrare är
jag näsa, men ser, som W. R. sade, mycket
mera pigg och glad ut. – Jag har ha
den senaster tid ej blifvit så bortskänd
med blommor, som förut. Här var då
en fransk kunna på hospitalet, Soeur Jeanne,

som var så utmärkt snäll mot mig på allt
sätt, kom och talade och hopp och förbättrig
och förarade mig hvarinnan dag en vackra
blomster qvart, som då, mennes jag, alltid fröjden
de mig mycket. Hon hade ett så briljant
vackert och allvarligt hufvud, var ej alldeles
nog mera, men tog sig så slutlig ut i sitt det
och vackra drägt. – Godnatt älskade
Mamma, det börjar skymma och jag får
ej skrifva mer. Detta bref är skrifvit. 3
hepriser. – Helsa alla från mig.
Gud välsigne och bevare är alla. –
Mammas en
Atte.
AIE

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelt hade i ett brev till Pietro Krohn sagt att det kanske vore bäst att ännu hemlighålla Victor Hovings död för Edelfelt; Edelfelt har tagit nyheten med resignation och är glad över att ha fått veta om saken, i annat fall skulle saken ha avslöjats på ett ganska obehagligt sätt föregående dag; Hovings sjuksköterska (en tysk bokbindarhustru) sökte upp Edelfelt på sjukhuset och rabblade upp vad som hänt tills hon avbröts av Giovanni.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Victor Hoving Giovanni
 • Edelfelt är glad att Alexandra Edelfelt inte kom dit under hans sjukdomstid; resan skulle ha kostat och tagit på krafterna; på detta sätt slipper Mamma se honom i feberyra och sjukdom.

  Alexandra Edelfelt
 • Norske doktor Holm har infört en varning för nordbor att komma till Rom i norska och danska tidningar; det är synd att en varning inte har förts in i finska tidningar; Rom lär svämma över av finländare.

  lukumuistit C. Holm
 • Walter Runeberg med fru har varit på besök.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt har på sista tiden blivit bortskämd med blommor; en fransk nunna, soeur [syster] Jeanne, på hospitalet hade varit mycket snäll mot honom, talat om hopp och tillfrisknande under sjukdomstiden, samt varannan dag tagit med sig blommor, vilket fröjdade Edelfelt mycket; hon var inte alldeles ung, men tog sig stilig ut i sitt dok och vackra dräkt; han avslutar med att önska Alexandra Edelfelt god natt.

  Alexandra Edelfelt Jeanne
 • *Illustration i brev: bottenplan och karta över sjukhuset och dess omgivning med Tarpejska klippan; fru Wiesener är dålig; Pietro Krohn hälsar.

  Tarpejska klippan Pietro Krohn Alette Helene Wiesener