Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) arkkitehdit epidemiat kirjeet maanjäristykset näyttelyt nimipäivät norjalaiset nunnat opiskelijaelämä palvelusväki sää sähkeet saksalaiset ylioppilaat ystävät

Rorn, lördag d. 13 maj 1896.
Älskade Mam
I dag ha vi lyckligtvis åter det allra
vackraste väder, så man kan hoppas
på att hädanefter alla dagar få se
rigtigt italienskt solsken och en rigtigt
blå himmel. Detta hoppas jag, kom-
men väl att bådraga till det "ritablisse
ment complet" som jag eftersträfvar, ehuru
väl hela sommaren går åt innan jag blir
rigtigt återstäld. – Från mina vänner
Paris har Krohn haft åtskilliga bref,
fulla af deltagande för mitt öde; vi
vänta nu åter på bref från Baude,
och så, svarar jag sjelf derpå. vara
sig att Weir blifvit varnad af Pauline A.
eller fått några andra förhinder, men nog
sitter han lugnt i Paris ännu. –
Under det tyfusepidemin i allmänhet
tyckes aftaga här i Rom, ha under

rättelser intripit från Neapel o.
Palerna, att några skandinaver ligga
sjuka der. Tänk hvilken svårighet der,
utan landsman och med endast italienska
läkare. Doktorinnan Wiesener tycks,
Gudskelof, bli bättre dag från dag, lika
så en ring tysk arkitekt likhardt. En anna
då Lützener har deremot, följd af för tidigt
uppstigande och köttsåtande haft ett åter
fall som tyckes ganska envist. Fru Wiese
ners svägerska som kommit hit och varit
här redan 3 veckor, och de Holm, minner
ha alla glädje de sig åt fru Ws förbättring,
dock är hon ännu dålig och grar – tänk att
hon nu i en veckor sväfvat mellan lif o.
död. – Alla tycka de att jag med hvar
dag blir raskare; köksan, en trind
tarna från Thuringen kommer alla aftnar
då jag intager mitt thé och frågar hvad
jag tyckt om middagen, och förvånar sig
alltid öfver att jag nu är så bra att
jag kan sitta upp nästan hela dagen, gå ut
o.s.v. – En fransk och en tyska kunna

iska
som äro här, gratulera mig äfven hvarje
dag till framsteg i förbättringen. Ellen det
behöfs bra mycket ännu, det känner
jag bäst sjelf. – Egendomligt är det
med sjukdomarna i Italien – de tyckas hett
annorlunda än hemma så t.ex. kurerat
har diarrike om sommaren med et, me-
loner och guskor. Likaså anser man
här att en blodfattig mager person
lättare går igenom tyfus än en blodrik.
värdet der vi bodde
Flere italienare, som sett Hoving o. mig
skola redan i början af vår sjukdom se
spått att jag skulle gå igenom emen H.
duka under för sjukdom tyfus. Sålunda
har kanska engång men ofta omtalade
blodfälligdom varit mig till nytta. Dock
var jag till följd deraf ytterligt svag under
de värsta tiderna, ja, jag minnes, att
jag ej kunde lyfta upp arman högre än
ett har tum, och icke vända mig i
sången, utan att någon hjelpte mig.
Det borde ju blir särdeles färgligt
sommar under expositionen i Hfors.
Måtte vi alla få vara friska om.
Ack, om våren ville bli vacker derhemma
det tänker jag så ofta, för Ellens skulle
och sommaren sedan! En sådan

vacker sommar som den i fjol skulle vara en
välsignelse både för henne o. mig
Och nu farväl älskade, goda Mamma,
som lidit så mycket, mycket under min
sjukdom! Jag tänker ofta jag huru grymt
det måtte ha varit, men Gud har hjelpt oss.
Helsa alla vänner och kyss ryska
Mamma som
nen.
Atte.
P. S. Just nu fick jag att bref från
Mamma af den 6te Maj. Hvad jag
är glad att Mamma kunnat vara fri
från sorg på sin namndag, tack vara
telegrammet ta Fr. Runeberg.
Dessutom skref Axel Antell
den goda sprätta pojken, till mig
likaså Bourgein. Jag har i det
skrifvit några ord till Uthetimfullt
och tackat för hans bref.
Krohn ber helsa, så
mycket
Bre

P. S. Har Mamma hört att vår tröja
reskamrat, Harling, varit sjuk i Milano.
Underrättelserna från om honom har Rune-
berg från Finland; det är troligt att
han haft en släng af ty fall. – Dock
skulle han redan vara återstäld

kl. 5 2 bref från Mamma som
Krohn just nu hemtade mig. Tack för
dem! Studenternas majfest måtte ha

varit bra rolig om vädret var vackert
hvilket är ganska osäkert den 13 maj hos oss. –
Orkanen i dag sågs ha haft ett ögon
blicks jordshalf med sig, jag märkte det
icke men alla andra på hospitalet
säges ha hoppas upp ur sina sängar
Nu regnar det icke mera men storm
Hettan är den mest tryckande. Linder
glödhet – direkt från Sahara.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Vädret är vackert och Edelfelt hoppas härefter alla dagar få se riktigt italienskt solsken, och att det bidrar till att han blir fullständigt återställd, även om han räknar med att hela sommaren går åt innan han blir riktigt frisk.

 • Pietro Krohn har fått åtskilliga brev från Edelfelts vänner i Paris; Edelfelt väntar inom kort brev från Charles Baude; Julian Alden Weir har antingen blivit varnad av Pauline Ahlberg eller fått andra förhinder, åtminstone har han inte gjort någon ansats att lämna Paris.

  Pariisi Pietro Krohn Pauline Ahlberg Charles Baude Julian Alden Weir
 • Tyfusepidemin tycks avta i Rom; underrättelser har kommit in om att några skandinaver ligger sjuka i Neapel och Palermo; Doktorinnan Wiesener och en ung tysk arkitekt Eckhardt blir bättre för varje dag; en annan tysk arkitekt Leitzener har däremot haft ett återfall till följd av att han stigit upp för tidigt och köttätande; Fru Wieseners svägerska har kommit dit och doktor Holm och nunnorna glädjer sig åt fru Wieseners förbättring.

  lukumuistit Napoli Palermo C. Holm Alette Helene Wiesener Eckhardt Leitzener Marie Elise Wiesener
 • Edelfelt blir raskare för varje dag, men mycket återstår; köksan, en trind tärna från Thüringen förvånar sig över att han nu är så bra; en fransk och en tysk nunna gratulerar honom varje dag för hans framsteg i tillfrisknandet; i Italien tycks sjukdomarna annorlunda än hemma; här anser man att en blodfattig mager person lättare går igenom tyfus än en blodrik; flere italienare (bl.a. värden där de bodde, Pietro Krohns husvärdinna) skall redan i början ha spått att Edelfelt klarar sig men Victor Hoving dukar under av sjukdomen; Edelfelts ofta omtalade blodfattigdom har kanske för en gångs skull varit till nytta.

  Italia Thüringen Pietro Krohn Victor Hoving
 • Det borde bli festligt i sommar under [konst- och industri]expositionen i Helsingfors.

  Helsinki
 • Edelfelt hoppas att våren blir vacker hemma, och att sommaren blir lika vacker som i fjol i Finland; det skulle vara en välsignelse för Ellen Edelfelt, och för honom.

  Suomi Ellen Edelfelt
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelts, som lidit så mycket under hans sjukdom, men Gud har hjälpt dem; han hälsar alla vänner och ber henne kyssa syskonen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • P.S. Edelfelt fick just ett brev av Alexandra Edelfelt daterat den 6 maj och är glad att hon utan sorg kunnat fira sin namnsdag, tack vare telegrammet till Fredrik Runeberg.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg Fredrik Runeberg
 • Edelfelt har också fått brev från Axel Antell och Gustave Bourgain.

  Axel Antell Gustave Bourgain
 • Edelfelt har i dag skrivit till Gustaf Philip Armfelt och tackat för hans brev.

  Gustaf Philip Armfelt
 • Pietro Krohn hälsar så mycket.

  Pietro Krohn
 • P.S. Alexandra Edelfelt har kanske hört att deras tredje resekamrat Harling varit sjuk i Milano, troligen en släng av tyfus, men han ska redan vara återställd; Walter Ruenberg hade fått underrättelserna om honom från Finland.

  Suomi Milano Alexandra Edelfelt Harling Walter Runeberg
 • Pietro Krohn kom just med två brev från Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Studenternas majfest den 13 maj var antagligen rolig om vädret var vackert.

 • Orkanen i dag förde med sig ett jordskalv, som Edelfelt inte märkte av; nu regnar det inte mera men hettan är tryckande då den glödheta vinden kommer direkt från Sahara. *Pietro Krohn hälsar.

  Sahara Pietro Krohn