Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) kaunokirjallisuus kirjeet ruokavaliot sää sairaalat sanomalehdet työjärjestys

Roma, söndag d. 14 maj 1896
Älskade Mamma
Jag skrifver litet kortare till Mamma
i dag, derföre att jag just slutat ett bref
till Axel Antell. Erhardt sade till mig
i går att jag nu godt kunde åka omkring
i staden och Krohn och jag skulle
verkligen bege oss af i dag kl. 2, får
nu se om blåsten saktar af tills
dess (kl. är nu 11. – Det här nämnlig
varit alldeles lugnt från 10-71, sedan det
stormat på morgonen, men nu börjar det igen
Krohn längtar nu bara efter den
tid då jag kan lemna hospitalet.
Nu menar Runebergs att jag skall komma
ut till Frascati der fru R. och gossen komma
att vistas, (Walt. kommer dit ut 23 ggr i veckor),
och Krohn vill att jag skall bo hos honom,
en: han tycker att jag skulle få dödstrå-
ligt derute, så ensam som jag skulle bli
Nå, allt det der låter nog arrangera sig

om blott vår Herre ger mig helsa och
krafter igen tills dess. – Se här en bild af
min dag, sådan den varit under den senaste veckan.
vaknar kl. ½ 6 – reflexioner, kaffetörst i
crescende – kaffe kl 8) med 2 bullor och smör-
reflexioner igen, litet läsning af Augsb.
Allg. Leiting. – uppstigning kl. 10. toilett
Kl. 11: buljon. promenad i rummen (salen i
mitt rum – de i trädgården från 12 till
3/4 på 1 (när det ej regnet som det gjort ett par gjor)
middag kl. 2. Hvila till 3, då Krohn brukar
komma – litet brefskrifning, mycket prat med
Krohn, och inändning af frisk luft på verander
till 6 då Krohn vanligtvis går med Ds
Holm och fröken Wiesiner för att äta middag
6-7 – prat med Giovanni, eller läsning af
Peckedich klubben (som jag delvis läst förut, men som alltid
än lika galen) kl. 7 thé. – Kl. 8 i säng. Kl.
/ 10 à 10 sofver jag redan godt. brukar
vakna 2 ggr om natten för att dricka
men har för resten en ypperlig sömn –
Den gamla ryssen som bor här bredvid
och lider af elephanteasis och ålderdoms
krämpor ss. blindito gikt är en baron
Kyster, slägt med ministern för Kejsahuset

o. alla andra kustrar. Han har sedan 40 år
fört ett vagabondlif i alla Europas länder,
Indien, Syd-o. Nordetmerika och Austrélie
och har slutligen ruinerade hamnat i Rom
der han gifvit lektioner i 7 språk, nå-
got hvarmed han ännu fortfar, så
att halfvuxna pojkar ofta synas gå
in till honom. – Han vill träffa mig,
för att fråga efter bekanta finnar, men hans
många lektioner ha hindrat mig att gå
in till honom. Bl. a. har han genom
Geovanni frågat efter grefve Aminoff. Månne
han mina Adolf A. – Nu känner jag
mig litet trött och slutar derföre.
Gud välsigne Eder alla!
Mammas egen
Atte.
Barberaren har i dag klippt med
här och låtit borsten försvunna från Mahe o.
kinder – med ett ord återgifvit mig åt
civilisationen.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Brevet till Alexandra Edelfelt blir lite kortare i dag eftersom han just avslutat ett brev till Axel Antell.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell
 • Erhardt har gett Edelfelt lov att åka omkring i staden; han ska i väg med Pietro Krohn på eftermiddagen om inte blåsten förhindrar dem från att åka.

  Pietro Krohn Wolfgang Erhard
 • Pietro Krohn ser fram emot den tid då Edelfelt kan lämna hospitalet [sjukhuset] och vill att han ska bo hos honom; Walter Runeberg menar att Edelfelt ska komma ut till Frascati där fru Runeberg och sonen vistas och dit Walter kommer ett par gånger i veckan.

  Frascati Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Johannes Runeberg
 • Den senaste veckan har hans dagsrutiner varit följande: vaknar kl. halv 6 - reflexioner; kl. 8 kaffe med bullar, reflexion, läsning av Augsburger Allgemeine Zeitung; kl. 10 uppstigning, toalett; kl. 11 buljong, promenad i rummet; kl. 12 promenad i trädgården om vädret tillåter; kl. 1 middag; kl. 2 vila; kl. 3 Pietro Krohn kommer, brevskrivning, prat med Krohn, inandning av frisk luft på verandan; kl. 6 brukar Krohn gå med doktor Holm och fröken Wiesener för att äta middag medan Edelfelt pratar med Giovanni, eller läser Pickwickklubben; kl. 7 te; kl. 8 i säng och han somnar vanligen före kl. 10.

  Pietro Krohn C. Holm Giovanni Marie Elise Wiesener
 • Bredvid bor baron Küster, en gammal ryss som lider av elefantiasis och ålderdomskrämpor; han är släkt med ministern för kejserliga huset; sedan 40 år har han fört ett vagabondliv i Europa, Indien, Syd- och NordAmerika och Australien; ruinerad har han hamnat i Rom där han ger språklektioner; Küster vill träffa Edelfelt för att fråga efter bekanta finnar; genom Giovanni har han frågat efter greve Aminoff, Edelfelt frågar sig om han menar Adolf Aminoff.

  Etelä-Amerikka Eurooppa lukumuistit Australia Pohjois-Amerikka Intia Küster Adolf Aminoff Giovanni
 • Barberaren har klippt och rakat Edelfelt i dag, han har återvänt till civlisationen.