Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet diplomaatit italian kieli kielet kirjeet konsulit kuolema kuolinpesät kuvanveisto matkat näyttelyt sairaalat taidekokoelmat talous taruolennot taulut

Rom, onsdag d. 24 maj 1896.
Älskade Mamma
Er hårdt menade i dag på morgonen att
jag visserligen nu sedan kunde flytta till
Krohn, men att jag likaså godt kunde stanna
här några dagar till. I dag om en vecka
är det sista maj, och som det är ingen sjuk
som spekulerar på mitt rum, kan jag
lilla dess
tryggt stanna här. – Förrän den 15 Juni
tror jag dock ej någon afresa blir utaf.
Krohn har näml. varit störd i sitt arbete
derigenom att han blifvit utsent till den
ena af utredningsmannen i den nyl. afl. den-
ska konsuln Bravös bo, hvad hans artister
ka qvarlåtenskap beträffar. Gubben som dag
efter sig en stor massa
vid 80 år, lemnar
teckningar, taflor och skizzer, uppgående till
flere hundra numror, allt rysligt skräp, säger
Krohn, så när som på en heten samling ut-
kast af Thorvaldsen. Katalogiserandet
af allt detta här tagit af Krohn åt-
minstone en veckas tid. Wisserligen åter
står bra litet på hans tafla men jag
är af den oförgripliga åsigt att han

må göra den färdig här, hvilket han
och torde hinna med till den 10 à 12 frcs
Runeberg kommer, som Mamma vet,
ej att lemna Rom förrän d. 20, då han hopp
på sin Pycke färdig, och kommer tills dess
att bo med oss – Krohn disponerar ju
nu äfven öfver sin vän Hasslunds rum
o. atelier. R. har haft tusen förargelsen
genom att han af ryska ministern insa
till curator för Hovings pengar. 1° fick
han ej ut bakete för Hs kreditiv i början.
Vid 2° Hogsvärden der vi bott till med
1500 frcs som skadeersättning för den för-
lust han komme att lida derföre att en
gresgästerna
tyfus patient dött der, och sål. Skrämmas
bort. 3° springer denne samma var f.d.
värd alltjemnt och fordrar mera pengar
för sitt besvär 42 Har R. ej hållit ordentlig
räkning på pengarna de första dagarna (då inga
visste hur mycket det var) och fruktar att
några hundra blifvit i stillhet stulna fr.
Hs låda m. m. Att han förlorat mycken
tid med allt detta behöfver ej tilläggas
Hans prycke går framåt och har betad
som äro mycket bra, men jag har alltid

en
fa
des
er
argelser
ensatt
af
rekt
ingar
hen
är
att
tyckt att den icke varit "d'aplomb" d. v. s.
att hon ej stått stadigt, och detta är första
vilkort för en staty (stare-stå). Likaså
tycker jag rigtigt om hufvudet, som likväl
ej var färdigt då vi sist sågo bilden. Den
Prycke, beställd af dr Antell är helt
naken, och förest. henne i det ögonblick hon
håller lampan öfver den sofvande anor
beredd att döda honom, med dock i hande.
Prycke, lyftad af Lephirerna är utmärkt
väl hyggen i enarmor – isynnerhet en af
pojkarna, och denna grupp kommer bestämdt
(samte Takanens byster) att bli det bästa
vid utställningen i sommar.
dugtig
ne
e
Jag har såg mina utfärder och läsningar
af reschandböckerna kommit till den
slutsatsen, att om jag någonsin mera
förinnas mig att komma till Italien,
jag då skall bereda mig på helt annat
sätt för en sådan färd. 1° skall jag då
klugga italienska, så att jag kan det vanli-
gaste, dr Ladeker och romersk historia
3° skall jag i något bibliothek gå igenom
afbildningar af de gallerier jag kommer
att se, 3° skall jag genom arbete söka
vara längre kommen än nu, ty en

nybegynnare uppfattar bra mycket mindre
af den italienska konsten än den som Fram-
pat ut barnskorna inom måleriet.
Det är nog en härd dom, (som jag dock
med den mest stoiska resignation underkasta
mig) den der att jag ej får besöka några galler
de.
Tänk Florens, Bologna München, Cassel
allt herrligheter som förbli fördölda för
mig tills vidare. Vi ha nämligen tänkt
resa, om Gud vill, först till Florens, stanna der
några dagar (i början får jag resa mera än 10 à
12 timmar i gången så en kalt i Bologna
eller snarare i Botzen (Tyrol) så i München
och vidare öfver Frankfurt Cassel o. Ham-
ig. – Jag inser till fullt att vandrandet
gallerie är farligt, dels emedan det är

så tröttande, dels till följd af den stora
skilnad i temperatur som alltid finnes mellan
den yttre heta sommarluften och den kalla
kyrklikt isande i gallerierna. Gamla sten
kyrkor o. Gallerien äro verkligen bland det
kallaste som finnes, trol. der för att salen
aldrig tränger in till dem. Jag skall, sedan
jag promenerat i trädgården, skrifva några
ord till tack för GOh. Armfelts bref. Ack,
har ett halffärdigt bref till Lulle, bör-
sadt den 28 mars, man skulle tycka
alt fortsättningen borde vara möget öfvertanke
Många helsna till syskonen, Mr Gust. Tajta och alla vänner
från
ramla o. noga
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Erhardt menar att Edelfelt redan nu kunde flytta till Pietro Krohn, men att han lika gärna kan stanna några dagar; ingen sjuk väntar på hans rum så han kan tryggt stanna där till sista maj.

  Pietro Krohn Wolfgang Erhard
 • Avresan blir inte av före den 15 juni; Pietro Krohn har störts i sitt arbete av att han utsetts till utredningsman av den nyligen avlidne danska konsuln Johan Bravos artistiska kvarlåtenskap; ”gubben” lämnade efter sig en stor massa teckningar, tavlor och skisser; enligt Krohn är det bara en liten samling utkast av Bertel Thorvaldsen som är av värde.

  Pietro Krohn Bertel Thorvaldsen Johan Bravo
 • Edelfelt anser att Pietro Krohn borde göra färdig sin tavla där, vilket han torde hinna till mitten av juni.

  Pietro Krohn
 • Som Alexandra Edelfelt vet reser Walter Runeberg från Rom inte före den 20 juni, eftersom han hoppas få färdig sin Psyche; Runeberg kommer att bo med Edelfelt och Pietro Krohn; Krohn disponerar nu även över sin vän Ole (Otto) Hasslunds rum och ateljé.

  lukumuistit Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Walter Runeberg Otto Haslund Psyche
 • Ryska ministern har utsett Walter Runeberg till kurator för Victor Hovings pengar, vilket bara varit till besvär; 1. han fick inte ut valuta för Hovings kreditiv i början; 2. värden där de bott krävde 1500 francs i skadeersättning för den förlust han kommer att lida av att en tyfuspatient dött där och således skrämmer bort hyresgäster; 3. samma värd springer och fordrar mera pengar för sitt besvär; 4. i början höll Runeberg inte ordentlig räkning på pengarna och fruktar att några hundra har blivit stulna från Hovings låda.

  Victor Hoving Walter Runeberg
 • Walter Runebergs Psyche går framåt, även om Edelfelt tycker att statyn inte står stadigt; doktor Herman Frithiof Antell har beställt skulpturen; Psyche är helt naken och avbildad i det ögonblick då hon står i beråd att döda den sovande Amor; Psyche som lyfts av sefirerna är utmärkt huggen i marmor och kommer vid sidan av Johannes Takanens byst att bli det bästa vid utställningen i sommar.

  Walter Runeberg Herman Frithiof Antell Johannes Takanen Amor Psyche
 • Om det förunnas Edelfelt att på nytt resa till Italien ska han förbereda sig på ett annat sätt; han ska "plugga" italienska och studera Bædeker (reseguidebok) och romerska historia; han ska på något bibliotek gå igenom avbildningar av de gallerier han kommer att se; han ska ha hunnit längre som konstnär för att bättre kunna uppfatta den italienska konsten; det är en hård dom att han för tillfället inte får besöka några gallerier på grund av sjukdomen; till en början får han inte resa mer än 10 till 12 timmar; hemresans etapper ser följaktligen ut att bli Florens, Bologna eller Botzen (Tyrol); München, via Frankfurt till Cassel och Hamburg.

  Italia Hampuri München Firenze Frankfurt Kassel Tiroli Bologna Bolzano
 • Edelfelt ska skriva några ord till tack för Gustaf Philip Armfelts brev; han har ett halvfärdigt brev till Lulle (Julian) Serlachius påbörjat den 28 mars; han hälsar till syskonen, Morbror Gustaf Brandt, Tajta (Fredrika Snygg), vänner gamla och unga.

  Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Serlachius Fredrika Snygg Gustaf Philip Armfelt
 • *Bra att Erik Johan Löfgren fernissar Edelfelts tavlor, han är vanare än Adolf von Becker.

  Adolf von Becker Erik Johan Löfgren
 • *Edelfelt är fortfarande så mager i kroppen att Pietro Krohn säger att han ser ut som en streckgubbe.

  Pietro Krohn