Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet hyvästely kesä konsulaatit kuninkaalliset kuninkaat lääkärit lämpötila matkat osoitteet ravintolat ruoka sää sairaalat talous tanskalaiset työjärjestys ystävät

Romna, onsdag d. 31 maj 1876
No Via de Niccole de Salentins 72.
Älskade Mamma
Nu är då ändtligen hospitalet qvätt. I går
Älskade jag har sig säger och i allt med
jag ännu före till alla dem för att jag.
sttala mina ställning och det fantal, af folket
deruppe. Jag känner det så utmärkt.
fritt och roligt nu stilitet medan
ensamhet och man kappstiska än hoff
mera tillfällade för den som er frisk, och
d fastän jag verker Mamma har den dessa från
ganta, utläggar sina talte om icke en
gamla hvar känner jag mig dess mycket
bättre kändag. Degling nog kansk att
jag gå och dag har det egen Silverbelägga
för att göra några sporslingen skall trängning
da är den grafi ändå för väcker gör att
min skulle kunna det bli att fleradt sig
dess unier till spning. Hon senare
var jag i går in lycka. Jan var varit
som allad och kans värdig aller att se
mer så rasa från Genily. Jag sedan annan
på Mammas vägnar också, och hans hit
om var i gruggen vill jag åt herrligt sötande
Mama. – Vi hattlagat frukost sjelfvade

och komma att fortfara dermed efter det
lyckades så bra i dag. Förlorade ägg kuppe
nör bröd bort hvad kan man mera begära
Vi komma trol. att ställa vårt lif som följer
kaffa kl. 8, så börjar R. måla och jag går
ut för att komma igen kl. 11. – Från 11-8 får
jag ej gå ut, det har Krohn och doktorn
förbjudit mig. Solen är så brännande
att man ej våga utsätta sig för dess
lodråta strålar, kritikerna stängas och Roma
ne sjelfva gå ju ej ut under denna del af
dagen. Värdinnan har en tjock solbrand
Signora med mustascher skall ge Krohn
Lartmann och mig frukost kl. 1. – Sedan
fortsätter Krohn att måla och mellan
4-6 går jag åter ut, för att efter ske
tad promenad träffa nämnde herrar
på restauranten. Kl. 8 skall jag vara
hemma och kl. 9 – 1/2 10 i säng.
(Senare) Nu har jag varit på hospi
talet, gjort en timmes visit hos Kansli-
radet Schultz och hans hulda maka, be
talt min räkning, samt tagit afsked
arkitekten Leiken och fru Wiesener,

hvilka i nästan vecka kunna följa
mitt exempel, och draga bort från
mons capitalines. – räkningen för
dessa 2 månader tydde för allt i allom
på 376 fr. 10 e. deraf 55 frcs för 11
nattvak betalade åt främmande vakta-
re (ty Giod Anni är endast skyldig att
vaka hvar tredje natt hos olika sjuka) 30
för is till omslig och bäddningar 16 för
mederin (egendomligt att det ej var mera för
chinin som jag ätit så mycket). – Åt Grovan
ni gaf jag på Krohns råd 25 frcs i dricksp. åt
köksan 10 och åt Pepi, en italiensk hospi-
lasbetjent 5 frs. – Till De Erhardt lemnade
jag i går 200 i ett kuvert; han säger
på det utan lade det genast i sido. Tänk
af fru Wieseness har han ej velat ta
en skilling (de erbjödo 400), ehuru han visste
hon var rik mans dotter, emedan hon var
en läkares fru. Han hade så ofta blifvit
skland och Frankriker
vårdad af de skickligaste läkare för intet, och
kunde ej gå från yrkes-contemen. Var
det ej gentill i alla fall? Det är en
utmärkt karl, erhårdt, det säga alla med
en mun. Wieseners tänka nu på någon

vacker present, men ha ännu ej klart
för sig hvad det skall blifva. Fru och fr.
Wiesener flytta upp i Hôtel Costanzi
här vid samma gata, och komma kanske
jannt. Dr Holm att lemna kom samtidigt
med oss. Dr Wiesen som också legat i tyfus
i Köpenhamn det han kunnat släpa sig från
Rom, har varit illa deran, han också, men
hoppas dock bli så bra att han senare kan
komma sin fru tillmötes i Schweitze
Nu just fick jag Mammas bref med berättelsen
om Borgå resan och Johannesbörja omöjlighet för
oss unde somma. Sak samma, hvar det blir,
utmärkt förtjusande roligt blir det att få
tillbringa några månader hemma med Mam
o.syskonen. Måtte Gud unna mig denna
lycka. – Här hos Krohn trifs jag förträffar
Här finnes så ofantligt mycket för öga
och tanke, o. framför alls Krohn sjelf, alltid
samma lifliga, pratsamme, glad och vänliga
präktiga menniska. – Ahrenberg stackare
har drabbats af samma öde som kungen af
Grekland och danska kronprinsessans hofdame
som fått tyfus annorstädes men fått sjukdoms
tröst här. I dag fick jag äter ett gladt
bref från "la bande" i Paris, de beundra

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har flyttat till Pietro Krohn på Via di Niccolo da Talentius 72; han skall ännu upp till Capitolium för att betala sin räkning och ta farväl; han känner sig fri och tycker det är roligt att inte längre vara på sjukhus, även om han inte längre har den vackra trädgården med utsigt över Palatin och det gamla Rom; han kanske far dit upp för att teckna blyertsskisser av trädgården.

  lukumuistit Palatinen / Palatium / Palatinum Capitolium Pietro Krohn
 • Edelfelt var föregående dag med Pietro Krohn hos Erhardt; han tackade doktorn även å Alexandra Edelfelts vägnar och Erhardt bad Edelfelt hälsa sin mamma.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Wolfgang Erhard
 • De har tillagat sin frukost själva i dag; deras dagar kommer troligen att börja med kaffe kl. 8, sedan målar Pietro Krohn och Edelfelt går ut för att återvända kl.11; doktorn och Krohn har förbjudit honom att vara ute mitt på dagen i den brännande solen.

  Pietro Krohn
 • Värdinnan ger Pietro Krohn, Kristian Zahrtmann och Edelfelt frukost [lunch] kl. 1; Krohn fortsätter att måla medan Edelfelt mellan kl. 4–6 går ut på nytt för att sedan gå med de två andra till middagsrestaurangen. Kl. 8 ska han vara hemma och ca 1 timme senare i säng.

  Pietro Krohn Kristian Zahrtmann
 • (Senare) Edelfelt har varit på hospitalet (sjukhuset); han gjorde en timmes visit hos Kansliradt Schultz och hans "hulda maka"; han har betalat sjukhusräkningen; han har tagit avsked av fru Wiesener och arkitekten Leitzen, som nästa vecka får lämna Mons Capitolinus.

  Capitolium Alette Helene Wiesener Leitzener Schultz Schultz
 • Räkningen för de två månaderna på sjukhus blev 376 francs och 10 centimes; i drickspeng gav han på Pietro Krohns inrådan 25 francs åt Giovanni, 10 francs åt köksan och 5 francs åt Pepi, en italiensk "hospitalbetjänt"; till doktor Erhardt lämnade han föregående dag ett kuvert med 200 francs.

  Pietro Krohn Wolfgang Erhard Giovanni Pepi
 • Doktor Erhardt har inte velat ta betalt av fru Wiesener, trots att hon är en rik mans dotter, i och med att hon var en läkares fru; han hade så ofta blivit vårdad av de skickligaste läkare i Tyskland och Frankrike gratis, att han inte kunde avvika från yrkeskutymen.

  Ranska Saksa Wolfgang Erhard Joachim Wiesener Alette Helene Wiesener Anthon Mohr
 • Fru och fröken Wiesener flyttar till Hôtel Costanzi och kommer med doktor Holm att lämna Rom samtidigt som Edelfelt; Doktor Wiesener har legat i tyfus i Köpenhamn och hoppas att ha tillfrisknat tillräckligt för att komma sin fru till mötes i Schweitz.

  Kööpenhamina Sveitsi lukumuistit Hôtel Costanzi C. Holm Joachim Wiesener Alette Helene Wiesener Marie Elise Wiesener
 • Just anlände Alexandra Edelfelts brev med berättelsen om Borgåresan och beskedet att det är en omöjlighet för dem att bo på Johannisberg i sommar; Edelfelt bryr sig inte om var det blir, han ser fram emot att tillbringa några månader hemma med Mamma och syskonen.

  Porvoo Johannisberg Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt trivs hos Pietro Krohn; där finns mycket för öga och tanke, och framför allt finns där Krohn själv.

  Pietro Krohn
 • Jacob Ahrenberg har drabbats av samma öde som kungen av Grekland och danska kronprinsessans hovdam som fått tyfus på annat håll, men smittats här.

  Kreikka Johan Jacob Ahrenberg Louise Georg I
 • Edelfelt har fått ett glatt brev från "la bande" [gänget] i Paris; *de beundrar Pietro Krohn och hoppas får hälsa honom som vän och förbundsbroder i Paris.

  Pariisi Pietro Krohn
 • *Det är möjligt att Edelfelt härefter bara skriver varannan dag; han ska snart ge Alexandra Edelfelt en adress hon kan skriva till; tillsvidare får hon adressera breven till danska konsulatet.

  Alexandra Edelfelt
 • *Samma kväll har fröknarna Winquist, som bor i samma hus, bjudit Edelfelt och Pietro Krohn på te och middag.

  Pietro Krohn Bertha Winquist Selma Winquist
 • *Walter Runeberg har 2000 francs av Victor Hovings pengar som står till Edelfelts förfogande; det är bättre att han tar av dem än att han låter skicka hemifrån då kursen är så dålig.

  Victor Hoving Walter Runeberg
 • *Edelfelt hälsar till Morbror Gustaf Brandt, systrarna, Tante Gadd och alla.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Nu vet Edelfelt först vad värme vill säga; det är grymt men vackert.