Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) landskap (fysiska helheter) antiikki helluntai historia ilotulitukset italialaiset juhlat Jumala kansallispäivät kirjallisuus kuninkaat maaseutu politiikka sää taiteilijat tanskalaiset vuotuisjuhlat ystävät

Frascaté d. 4 Juni 1876
fringstdag.
Älskade Mamma,
I går skref jag ett korrespondens kort till
hemmal, men skulle just sticka det i sådan
Då jag märkte att jag tagit miste på
kort och fått ett, som var giltigt endast
för Italien; det skrifna sonderrefs derför
Först i går kom jag hitut; det kostade
visserligen på mig att ej få vara
i Rom i dag, Pingstdagen, som i år
infaller på årsdagen af den italiensk
konstitutionen. I dag på morgon
passerade trupperna i Rom för Victor
Emanuel på Anirinale, middagstiden
utdelade senatorerna i Romerska folket
namn (Senatur populusque romanus) från
Capitolie trappa ut medborgerliga
belöningar (corona civica) åt deraf
förtjente Romare, och på aftonen
kl. 9. är stort fyrverkeri på San
Angelo. Krohn menade dock, att
fyrverkeriet, det som egentligen är
det sevärdaste af allt det ofvar
nämnda, blefve så sent på aftonen
kl. 9, och jag ju möjligen kunde ådra
ga mig någon förkylning som han

ej ville ha på sitt samvete. Du
har ju tid att se sådant främdeles
i verlden – men du har ej tid att bli
sjuk en enda dag nu då vi skola
resa om några veckor" säger han. Men
för att följa Krohns vilja drog jag
derföre hitut, och är alls ej ledsen
häröfver. Det är guddomligt
vacket härute. Den lilla staden Frassa
li ligger just på slutningen af
albanerbergen, de vackraste trädgården
den herrligaste grönska och blomprakt
omgifva villorna. – Dessa romarnes
sommar bostäder ha anorna för sig
här – ett stycke i från ligger ruiner
na af Ciceros tusenlum. – Från
höjden har ser man den omåtliga
campagnan som förtonar sig små.
ningom från gulgrönt i förgrunden
till klart blått i färden, så långt
borta den eviga stoden der Peters-
kyrkans ljusblå silhouett bildar
hufvudpartiet och allra längst
hafvet, skinande som silfver i
solen. – Mitt öga förtjuses af allt
detta, likasom jag andas friare och
bättre häruppe än i Rom, der

ckla
bli
meed
er
Secrocion och den qvalmiga hettan
äro så qväfvande. Walter R. har
skaffat mig ett ram, med den vackra
te utsigt öfver campagnan och
Sabinerbergen och han och hans
fru ha ordentligt tvungit af mig
löftet att äta middag hos dem alla
dagar. Jag sitter f.n. och skrifver
hos dem. W. är i staden, och kommer
ej hit förrän i morgon, hans goda
Kloka, vanliga fru är nedströd nu
öfver lilla gossens sjukdom. Han
far tänder och lider af mag-krångel
Att de längta från Rom, som har
så ytterst sorgliga minnen för dem, är
ju ganska naturligt.
om de först dagen med flygande
fanor och klingande spel" kom
så ha vi ej varit så utan här
heller. I morse redan kl. 4, vackrar
jag i min sötaste sömn genom han
och boss-skott och kl. 6 uppstämdt
regementsmusiken en ljudelig mars
tik under mina fönster. Sedan
på förmiddagen folklif, musik
på hufvud storet (egendomligt nog
just under högmessan), helgdagsdragte
öfverallt och i guldarmband, brocher
och ringar utspokade, veta, mörklätta

mustaschbeprydda matronor som
gå och njuta af att få visa sig
i all sin ståt. Vi hoppas kunna
se raketerna första Ramne i afton,
för resten skall äfven här bli fyra
verkeri och bengaliska ålder.
Ledsamt har jag efter Krohn, kan
har blifvit mig så kär under denna
tid, och jag trifs så bra med honom. Alla
säga att den tafla han nu ingen är så
mycket bättre än de förra – för mycket refleka
rade bilderna. – Krohn lärer en la Runebergs.
utsågs af danskar anses som ovanligt be-
gåfvad åt alla håll – minst som målare.
Detta kan jag ej förstå sedan jag sett denna
tafla o. hans teckningar, som äro ut-
märkta. Han säger sjelf att bara ofta tänkt
öfverge måleriet för att bli konsthistoriker
och skribent. Det vore oförsvarligt i mitt
tycke, och vill han ej låta sina kunskaper
liliga som en fordold onyttig skall så hindrar
ju ingen honom att skrifva fastän han
är målare. Jag tror att han gjort mycket
förstudier för sigt arbete. åtminstone finnas
en massa manuskript i hans bordslådor.
Det förargar mig att jag ännu skall
vara sådan ynkrygg – bli trött och inte
tala mat, men jag hoppas vara alldeles

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Föregående dag skrev Edelfelt ett korrespondenskort, men märkte då han skulle posta det att han i misstag fått ett kort som var giltigt bara för Italien; han rev därför sönder det han skrivit.

  Italia
 • Föregående dag åkte han från Rom; det kostade på att inte få vara i Rom i dag på Pingstdagen, som detta år infaller på årsdagen av den italienska konstitutionen; på morgonen passerade trupperna i Rom revy för Victor Emanuel på Quirinale; senatorerna delade i romerska folkets namn ut medborgerliga belöningar (corona civica) på Capitoliums trappa; på kvällen väntade ett stort fyrverkeri på San Angelo; Pietro Krohn menade att Edelfelt i varje fall inte skulle ha kunnat delta i fyrverkeriet som hölls så sent att han kunde dra på sig en förkylning, som kunde äventyra resan hem.

  lukumuistit Capitolium Quirinalen Castel Sant'Angelo Pietro Krohn Viktor Emanuel II
 • Den lilla staden Frascati ligger på sluttningen av Albanerbergen; romarnas sommarbostäder har anor här; ett stycke bort ligger ruinerna av Ciceros Tusculum; från höjden ser man den omätliga Campagnan, och långt borta den eviga staden med Peterskyrkans ljusblåa siluett, allra längst bort skiner havet som silver i solen; Edelfelt andas friare än i Rom, där siroccon och den kvalmiga hettan är kvävande.

  Frascati lukumuistit Campagna romana Peterskyrkan Albanobergen Tusculum/Tusculanum Marcus Tullius Cicero
 • Walter Runeberg har ordnat rum med utsikt över Campagnan och Sabinerbergen åt Edelfelt; han skall äta middag med Runebergs varje dag; Walters goda, kloka, vänliga fru är nedstämd över pojkens sjukdom; det är naturligt att de längtar bort från Rom, som har "så ytterst sorgliga minnen för dem".

  lukumuistit Campagna romana Sabinerbergen Lina Runeberg Walter Runeberg Johannes Runeberg
 • Det är inte bara i Rom dagen firats; Edelfelt väcktes kl. 4 på morgonen av kanon- och bösskott; kl. 6 stämde regementsmusiken upp en ljudlig marsch under hans fönster; på dagen var det folkliv och musik på huvudtorget; överallt såg han helgdagsdräkter och feta, mörklätta och mustaschprydda matronor "utspökade" i guldarmband, broscher och ringar; de hoppas se raketerna från Rom i kväll; där ska också bli fyrverkeri och bengaliska eldar.

  lukumuistit
 • Edelfelt saknar Pietro Krohn, som blivit honom så kär och som han trivs så bra med.

  Pietro Krohn
 • Enligt Walter Runeberg lär danskarna anse att Pietro Krohn är ovanligt begåvad åt alla håll, minst som målare; detta kan Edelfelt inte förstå efter att ha sett Krohns tavla och teckningar som är utmärkta; Krohn har ofta tänkt överge måleriet för att bli konsthistoriker och skribent; Edelfelt anser att han kan vid behov skriva fastän han är konstnär; han tror att Krohn gjort förstudier till något arbete, åtminstone finns en massa manuskript i hans bordslådor.

  Pietro Krohn Walter Runeberg
 • Det förargar Edelfelt att vara sådan ynkrygg att han blir trött och inte tål mat; han hoppas med Guds hjälp bli helt återställd i sommar.

 • *Edelfelt ville ge mycket för att Alexandra Edelfelt kunde se det livliga sällskapet ute på gatan. *Edelfelt sänder många hjärtliga hälsningar.

  Alexandra Edelfelt