Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

akatemiat asunnot junat kirjeet koti kuvanveisto lämpötila lapset (perheenjäsenet) linja-autot matkat osoitteet posti ravintolat sää savukkeet täit tilaukset

Frascaté d. 5 Juni 1896.
Älskade Mamma!
I går då jag som vanligt spatserade
nedåt slationen kl. 6 på aftonen, såg
jag till min stora gläde Runeberg
komma med Krohn, som ville kom-
ma ut och så huru jag hade det.
Han bragte mig äfver Mammas
bref, det med sorgen öfver att
lemna den kära bästaden vid Esplo-
nadegatan – som jag så väl förstod.
Men att tvifla på att Mamma ej
skulle kunna skapa ett lika trefligt
hem hvar som helst, det lönar sig
så inte. I det fallet tror jag åt.
minstone att hvar och en är sin
lyckas smed, såvida Gud bevarar
en från svåra sorger och stora mot –
gångar. Vi skola hoppas att Han

skänker Mamma trefnad och ro:
Bissens Runebergs och vi gingo
sedan och äta qvällsvard i en
trattoria och Krohn kom och
sof hos mig. Han tror att
han möjligtvis blir färdig till
nästa torsdag. fl. fredag, men
jag vågar knapt tro derpå
Fru Runeberg menar att jag
förut borde dra norrut och
så vänta på Krohn några daga
der – men luften är ju i alla
fått 10 tusengånger bättre här än
i Rom, ehuru visst hettan är
svår, och jag kan således stanna
här ännu en vecka. Huru vi
sedan resa vet jag ej – lika litet
som jag har klart för mig om
jag alls skall fara till Köpenha
Att vi komma att stanna
i Florens någondag och att

jag då i vagn skall ta i
ögnasigte något af stadens ytter
och dess omgifningar tar jag
för afgjordt. – Det är svårt
att ej få gå upp till Academin
de Bille arti Petti eller Uffisci-
Jag skrifver så oredigt
emedan jag vill skynda mig
att få dessa rader på pasten
förrän det sista aftontåget går
till Rom. Petersen, en beskedlig
komlig dansk, men särdeles talent
full målare bor nu i rummet bred
vid – han vistas här för att göra
studier och jag skall redan i morgo
gå ut med honom – mitt dolig får
niente förefaller mig ganska
drägligt – jag spatserar, läser
tidningar på cafét åter hos
Runebergs och söker italienska ci.
gareller (dåliga). Fru Runebergs
humör är dåligt nu för tiden

men det är ej att undra öfver ty
jogsen är pirrig utan att egentligen
vara sjuk, han ser blek ut och
är från början ej något starkt
barn. Hon synes räkna dagar-
na till afresan med ofantlig äta
lighet. Tvärr har hr åtminston
en vecka arbete, eller mer på
on staty. Krohn sade att det
var en Scerocco så man kunde
de galen i Rom. Stackars Krohn
som skall bråka i hettan. Måtte
han ej förderför sig – han går på
som en ursinnig. – Tanken att
komma hem lifvar mig till
den jag att jag knapt tors tänka
derpå i går allt bra så kommer
jag kanske litet tidigare än först
var sagdt – om jag ej ätes upp
af lopporna här förut – de äro
legio och göra mig mycken förargelse
och sveda. Nu tror jag klockan

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Föregående dag mötte Edelfelt på sin kvällspromenad ned mot stationen inte bara Walter Runeberg utan även Pietro Krohn, som ville se hur han har det.

  Pietro Krohn Walter Runeberg
 • Pietro Krohn hade med sig Alexandra Edelfelts brev där hon skriver om sorgen över att lämna bostaden på Esplanadgatan; Edelfelt tvivlar inte på att Mamma äger förmågan att skapa sig ett trevligt hem var som helst.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelt och Pietro Krohn åt kvällsvard med Runebergs och Bissens på en trattoria; Krohn sov över hos Edelfelt; Krohn tror han blir färdig med tavlan följande vecka, vilket Edelfelt inte vågar tro på: fru Lina Runeberg anser att han borde resa norrut och vänta på Krohn där; luften är bättre här än i Rom, även om hettan är svår, så Edelfelt stannar ännu en vecka.

  lukumuistit Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Vilhelm Bissen Anna Vilhelmine Bissen
 • Edelfelt vet inte när eller hur de reser; han vet inte heller om han ska fara till Köpenhamn; han tar för givet att de stannar i Florens någon dag; det tar emot att inte få gå upp till Academia de Belle Arti, Pitti eller Uffizii.

  Kööpenhamina Firenze Palazzo Pitti Uffizi Accademia di Belle Arti di Firenze
 • Edelfelt skriver oredigt för han skyndar sig att få färdig brevet så att det hinner med sista kvällståget till Rom; Edvard Petersen, en beskedlig, "komlig", talangfull dansk målare bor i rummet bredvid; följande dag skall de gå ut tillsammans; Edelfelts "dolce far niente" [ljuva sysslolöshet] förefaller honom dräglig, han spatserar, läser tidningar på kaféet, äter hos Runebergs och röker italienska cigaretter.

  lukumuistit Lina Runeberg Walter Runeberg Edvard Petersen
 • Fru Lina Runeberg är nuförtiden på dåligt humör; sonen är "pirrig" och blek utan att vara sjuk och är från början inget starkt barn; Walter Runeberg har ännu åtminstone en veckas arbete med sin staty; Pietro Krohn sade att det var en sirocco så att man kunde bli galen i Rom.

  lukumuistit Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Johannes Runeberg
 • Tanken på att komma hem livar Edelfelt till den grad att han inte vågar tänka på det; loppor besvärar honom; *omnibussen till stationen går snart så han avslutar och hälsar farväl.