Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) landskap (fysiska helheter) hevonen hotellit italialaiset kuninkaat lapset (perheenjäsenet) matkat museot naiset osoitteet posti ranskalaiset ravintolat retket sää seuraelämä taidekokoelmat täit talous upseerit vaatteet valokuvat


Frascate, tisdag d. 13 Juni 1876.
Älskade Mamma
Först i går fick jag det första brefvet från
Michaelsg. 19, och svarit kommer derföre äfven
litet sent. Jag önskar Eder alla tomtett
lycka i det nya hemmet och gläder mig
att snart få se det sjelf. Att det vart
ett olidligt bråk begriper jag så väl, och
att det likaså fordrats en ovanlig uppfin-
ningsförmåga för att finna plats för alla
de många saker som funnos i det förra
qvarteret. Skall Walléen vara på
Hindhår i sommar? Jag visste ej att han
skulle flytta till Mamma förr än i höst, och
var således förvånad öfver att han nu
redan installerat sig.
afton.
Krohn var härute i går och resten af
för 10 minuter sedan (kl. 8 på morg. Han
trodde sig helt säkert vara färdig sist i
fredag, så att vi natten mot lördagen eller
lördag morgon kunna bege oss af. Han
har bråkat skrapat och kluddat på sin
tafla så att han är helt nervös och längtar
härifrån lika så mycket som jag. – Då jag således
i går afton hade både Runebergs Bissens
Krohn o. Petersen här, bjöd jag dem på middag
i en trottoria i det var godt och billigt, och

alla voro glada. I dag skall jag äta med
Bissens. Med dem har jag alla de tre
sista dagarna företagit excursioner
upp åt bergen, bland villorna, men alla
gånger ha vi blifvit öfverfallna af
hällregn. Efter det plaskande som
vi haft då och då under dessa dagar, har
luften blifvit så frisk och sväl, att
det är ett sannt nöje att måndag den.
Vi voro i går i Villa Mandragoni, ett
palats som till storlek och låga påminnan
om en kunga borg. Om några dagar skall
jag kanske skicka Eder några fotografier
från Frascati, och ni kunna då beundra
dessa villa, parker och utsigter, så godt
dit sig göra läter då man ej har
färger i taflan. – Mitt rum vid piazza
Merialo kl 74 har utsigt åt campagna
och Sabinerbergen, och hvarje morgon
mötes mitt ögon af en herrlig syn-
dimman från campagnan som högra sig,
och ofvarom Sabinerbergen som i
blått, mörk blå violett – stå skarpt tecknade
mot den helt ljusblå genomskinliga himlen
Jag har det mycket bra der jag bor, om
jag undantar att der finnes loppor i
miljoner. 3 strutar insektpulver ha
endast åstadkommit en låten bråk dels

undergång. Värdinnan en ful, glad och prata
som käring kommer alla aftnar in och
frågar om jag har allt hvad jag skall ha,
och tilläggar helt förtroligt. Då hon voglio
de complimenti, fatte come se io fusse la
madre! – När hon ser mig på gator
och tors ser jag hennes anlete skina
och hon generar sig ej att på ett afstånd
af 50 steg skrika: Ah Signorino mig, som
stå oggi? eller något dylikt. Hon har
för resten ett dotter som är bra vacker
med denna starka färg som Romavinnorna
ha, bruna ögon och fina, kraftiga drag. En
rigtigt berömd romersk skönhet ser jag alla
dar. Hon är härute med sin man och
de sitta mest hela den på kaféet eller
företa med några vänner tur i bergen.
Runeberg har sitt henne sin hon var vaxan
flicka. Hon har verkligen varit berömd
i Rom för sitt utseende. Denna skönhet är
blek och har ytterst fina nervösa drag, ser
således helt parisisk ut, likasom hennes
Toilette är så elegant som om hon i går
kommit från modesten Mlle Esther vid Rue
Richelsen. I allmänhet tänka de italienska
damerna mycket på sin roilette och på
Pincio t.ex. utvecklas en lyx och elegant, som
icke ger efter Paris. – Vackra hästar vackra
fruntimmer och ytterst eleganta officerare
det ser man verkligen på Monte d'iniro,

och under de 2 promenadtimmarna före solnedgar
gen är trängsla så stor att vagnarna få gå
fot för fot. A propos jag har sett Victor
Emannel der, han är strykful, liknar porträttet
na, är hopparrod i ansigtet och ser alls
ej fin ut. Märkvärdigt att just italenarnes
kring skall råka de så ut. –
Fru Wiesener, frik de, Dr Holm afreste
i dag från Rom till Botsen i Tyrolen, der
de komma att bli några dagar. Vi komma
kanske att träffa dem der. I Florens
på vi tänkt bli i dag Krohn håller ännu på
att jag ej får gå i gällerier, och hvad göra vi då
der längre, annat än sida Pantali qval) derifrån
direkt till Botten – I dag – München 2.
Dresden 2 – Berlin. S. o. sedan vet jag
ej. Det är närmaste vägen öfver besten viss
Till resan tänkte jag ta 600 frcs af St. 5 pengar
om det blir öfver något, så kan jag ju ge
det tillbaka. – Huru skall jag nu be Mam-
ma adressera sina bref.? Vill Mamma
riskera att skrifva posta restante Berlin, men
det kunde hände att brefvet kommer först
då vi rest derifrån och då få vi det aldrig.
Adressera dem kanske till Krohns far
Professor Krohn Nyhavn 18, Kjöbenhavn
så tycker komma de mig dock tillhända. Om
jag reser öfver Lybeck vet jag ännu ej.

Helsa alla bekanta hjertligt från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Igår kom det första brevet från det nya hemmet på Mikaelsgatan 19.

  Alexandra Edelfelt
 • Ska Mikael Walléen vara på Hindhår i sommar? Han bor hos Alexandra Edelfelt redan nu och inte först fr.o.m. hösten.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt Mikael Walleen
 • Pietro Krohn tror att han blir färdig senast på fredag och att de kan åka efter det; föregående kväll bjöd Edelfelt Krohn, Bissens, Runebergs och Edvard Petersen på middag på en trattoria.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Vilhelm Bissen Edvard Petersen Anna Vilhelmine Bissen
 • I dag skall Edelfelt äta med Bissens; de tre senaste dagarna har han gjort exkursioner med dem uppåt bergen bland villorna och överfallits av hällregn, som gjort luften frisk och sval; föregående dag var de till Villa Mandragoni, ett palats som påminner om en kungaborg; möjligen sänder Edelfelt några fotografier från Frascati.

  Frascati Villa Mondragone Vilhelm Bissen Anna Vilhelmine Bissen
 • Edelfelts rum vid piazza Mercato No 74 har utsikt mot campagnan och Sabinerbergen; han har det bra där han bor med undantag för att där finns loppor.

  Campagna romana Sabinerbergen
 • Värdinnan på hotellet kommer varje kväll in och frågar om Edelfelt har allt han behöver, och skäms inte för att på gatan skrika: "Ah signorino mio, come sta oggi?" [Ah, min unge herre, hur mår ni idag?]; värdinnan har en vacker dotter med denna starka färg som "romarinnorna" har; Edelfelt ser också varje dag en berömd romersk skönhet; Walter Runeberg har sett henne sedan hon var växande flicka; hon är blek och har ytterst fina nervösa drag och ser således parisisk ut; hennes toiletter [kläder] är så eleganta som om hon kommit från modisten Mademoiselle Esther vid Rue Richelieu.

  Walter Runeberg Esther
 • De italienska damerna tänker i allmänhet mycket på sina kläder.

 • På Monte Pincio ser man en lyx och elegans som inte står efter Paris, vackra hästar, vackra kvinnor och eleganta officerare; under de två timmarna före solnedgången är trängseln så stor att vagnarna får gå fot för fot.

  Pariisi Pincio
 • Edelfelt har sett Viktor Emanuel där [Pincio] och han är "strykful"; märkvärdigt att just italienarnas kung skulle råka se så ut.

  Viktor Emanuel II
 • Fru Wiesener, fröken Wiesener och doktor Holm reste i dag från Rom till Botzen i Tyrolen; Edelfelt kommer kanske att träffa dem där.

  lukumuistit Tiroli Bolzano C. Holm Alette Helene Wiesener Marie Elise Wiesener
 • I Florens kommer Edelfelt och Pietro Krohn att stanna bara en dag; Krohn anser att Edelfelt ännu inte får gå i gallerierna, så det vore endast att lida Tantale kval att stanna där längre; därifrån åker de till Botzen (1 dag), Munchen (2 dagar), Dresden (2 dagar), Berlin (1 dag) och sedan vet han inte.

  München Berliini Dresden Firenze Bolzano Pietro Krohn Tantalos
 • Edelfelt tänker ta 600 francs av Victor Hovings pengar till resan.

  Victor Hoving
 • Edelfelt vet inte om han vågar be Alexandra Edelfelt adressera sina brev post restante Berlin; de kan ha åkt därifrån före breven kommer fram; om hon adresserar dem till Pietro Krohns far: Professor Krohn Nyhavn 18, Kiøbenhavn, borde han få dem i något skede; han vet ännu inte om han reser via Lybeck; han hälsar hjärtligt åt alla.

  Kööpenhamina Berliini Lyypekki Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Frederik Krohn
 • *Pojken Runeberg håller på att få tänder och marrar dygnet igenom, vilket måste ta på fru Lina Runebergs nerver.

  Lina Runeberg Johannes Runeberg
 • *Edelfelt hoppas att morbror Gustaf Brandts flicka bara har en lindrig gastrisk feber.

  Gustaf Brandt Ebba Brandt