Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

henkilömaalaus historia historiantutkimus interiöörit kirjallisuus kuolema kuvitus linnat sisustus unet valokuvat vuorokaudenajat

Gripshotell d. 26 Sept.
Obs! Jag har ej bättre kapt
än detta och boklådan
edan sängd i Mariefrek.
Älskade Mamma!
Iftnarna här på Gripsholm kunna ibland blifvit att
långa, ty de begynnat redan kl. 6. – Detta mörkrets snära
inkrytande gör att min arbetsdag blir rätt kort, ty
kan ej komma från middagen förrän 3 à half 4, och
af 2 eller 11 timme man kan arbeta på eftermiddagen äro
samma som intet. Jag hade tänkt att i morgon resa
ill Stockholm, och i måsta onsdag (de 2 det rask derifrån till
Hfors, men tyvärr har jag ännu ej blifvit så klart att jag
kalla resa härifrån, och jag får derföre uppskjuta suchesar
till fredagen, och borde soljudar i söndag om alla dagar vara
ben. – Elvad som också mycket bidragat hit att jag
feslutit mig för att stanna, är, är jag under de sista dagarna
tecknat Eller Brahes porträtt på lediga stunder och nu
också ville ha färgar på det. De två dagar, som jag så
då förlorar uppvägas i fullt matt af nöjet att hafvar
detta porträtt. – Som jag re
rina tala aningade Mamma
vi bland den öfver min
upptäck något konterfej, som särskildt vore af intresse för fin
i katalogen sett efter Mamman på Py St. Creut
år, och fåfängt har
– Stälhandsk. Choraiche o. a. – Emellertid har jag nu temligen
nöja sett det som förtjenar dess på Gripholm, och jag tror att
ja han haft nytta af ett om hvarje kapa utmärkt vackra
Bjöbeliner finnas här i de och kronprinsammen, och ett porträtt
Lenvis et i gobelin som hänger der är så vackert, att jag
till det kan i tafla med hvad som helst i den vägen
Också äro tapetinna i detta rade i kompteckningslustrumentet
afd. drotter. Lovisa upptagna till 30,000 (Edr. Mandalsen
yller är i miserabelt skick har än gelf och mattor de
l utslitna, de senare olikt de är vackra
allmänhet, och skelet än tjufgodhet från Frekommigt
har ej bref
mest inlagde ardeles onstnärskvärdig
om att taga några vinteriererar, ty det något mig.
mark gjort allt hvad gör han, och hans teckn
ä
träffa fullkomligt anmärkningsvärda med
de angelserna, kokans en
anta motid på inte enda med kunde
na, isynnerhet kokles som är vackert ornerade oss tanter
med blommor ansenler från golf till till. Eriks
fängelse, denna dystra hata, still qvar som ett hemskt
hennes marke från flydda tidens barbari, och man k
knappt tänka sig huru förhärdade det bröderhjerta måtte

varit, som tänkt ut och byggt ett sådant nästa till
pirorum åt sin faders son. Dock finnas nya historieforska
re, som neka till att Erik varit insparrad här, och som Panledan
af den massa hoffolk, som enligt gamla handlingar bevisligt
följde Erik till Gripskohn, sluta till att han haft flere rum till
sin disposition, och blott vid yttringar af galenskap lastes in
kunnas död och
den omtalta sängelserellen. –
liktagets ankomst till Schlin upp han såväl tidningar
har. Flögtidligt måtte tagets ankomst
i, som menniskornas tar
till Schhn hafva varit och lika så kistans uppbärande till slottet
Allt detta hafva naturligtvis de finska tidningarna talat
eur, och jag hoppas, att de äfven reproducerat tales,
avalis (utomordentligt vackra posem: Kicky Carls Eriksta,
om nu läser i alla franska tidningar. Om tre veckor
först blir begrafninga, och jag får således ej se något
af högtidligheterna, om icke händelsen skulle
att jag får se menniskornassan som tränger sig för att
ser kuhnens litorde parade, ty jag tänker allt af ade mig
in med att stå en i dag i quell för att få ser det kungliga
Ekenstjerna kan lästat mig böcker och
iheter
eg har god tid att läsa under de långa aftnarna, ty att
måla något då går ej allt. Forts de XV. Ebba stratet
porträtt har sedan Savancerat så långt att man har
känna igen et, och jag ångrar alls ej att jag beslöt
dock jag ej till
som särskildt skulle locka i Sthlm, der de bättre theatra
ga äro stängda, och jag med undantag af Ahlbergs

var bekanta. – Jag skall dock göra visit såväl skor kant.
som hos riksarkivaren Nordström och manskelgren
hvilken sistnämnde jag fåfängt sökte i Köpenhamn
Nu då det allt mera lider mot höst, tycker jag det
skall blifva rätt roligt att komma hem, och hela sista
natten drömde jag om Finland men besynnerligt
nog utgjorde Er det Nordström och hans bror Loskaken) haft
personerna i mina drömbilder. – Jag är säker på
att i Helle hafva mig till mötet bref sårat ske
Mamma som af Leuhusens, hvilka med säkerhet
e skrifva då takte skizze skicka sitt fotografikort. –
o ha ser Mamma sjelf hurus bläcken är han,
dit det stor genom slappret helt och hållet, och
e slutar derföre med många helsningar och
herthast
väl. Jag ställa Morbror omtal.
ferna speciel, och bed dem till mig
Enckels ej besvarat deras hem om
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Arbetsdagarna har p.g.a. mörkrets tidiga inbrott blivit så korta att Edelfelt inte hunnit så långt som han velat och måste stanna längre på Gripsholm; han hade tänkt resa till Stockholm följande dag och sedan till Helsingfors, men resan uppskjuts med ett par dagar.

  Helsinki Tukholma Gripsholm
 • Edelfelt har tecknat porträtt av Ebba Brahe på lediga stunder.

  Ebba Brahe
 • Edelfelt har sökt konterfej [porträtt] som skulle vara av intresse för finländare: Gustaf Philip Creutz, Torsten Stålhandske, Michael Choræus, men inte funnit något.

  Gustaf Philip Creutz Torsten Stålhandske Michael Choræus
 • Edelfelt har sett allt som förtjänar att ses på Gripsholm; där finns vackra gobeliner, i synnerhet ett porträtt av Ludvig XV; tapeterna är i drottning Lovisas bouppteckningsinstrument värderade till 40 000 riksdaler; endast golven och mattor är i miserabelt skick; Johan III:s och Erik XIV:s fängelserum är bland de intressantaste interiörmotiven.

  Gripsholm Ludvig XV Erik XIV Johan III Lovisa
 • Carl Johan Billmarks teckningar täcker redan allt vad som kunde göras beträffande interiörer.

  Carl Johan Billmark
 • I tidningarna stod det om Carl XV:s liktåg, om dess ankomst till Stockholm och hur kistan bars upp till slottet; Edelfelt hoppas att också de finska tidningarna publicerade Talis Qualis [C. V. A. Strandberg] utomordentligt vackra poem ”Kung Carls Eriksgata”; begravningen hålls först om tre veckor då Edelfelt redan har rest, han tänker inte heller köa en hel dag för att se kungens lik på lit de parade.

  Tukholma Stockholms slott Karl XV Carl Vilhelm August Strandberg
 • Fredrik Ekenstjerna har lånat Edelfelt böcker.

  Fredrik Ekenstierna
 • Brevet fortsatt den 28 [september 1872].

 • Porträttet av Ebba Brahe har framskridit.

  Ebba Brahe
 • Det finns inget som lockar i Stockholm; de bättre teatrarna är stängda och Edelfelt har inga bekanta där förutom Ahlbergs; han skall göra visit hos kapten Johan Ahlberg, riksarkivarie J.J. Nordström och Nils Mandelgren, den sistnämnde sökte Edelfelt förgäves i Köpenhamn.

  Tukholma Kööpenhamina Johan Georg Ahlberg Nils Månsson Mandelgren Emilia Ahlberg Jacob Johan Nordström
 • Hela förra natten drömde Edelfelt om Finland; Ernst Nordström och dennes bror Loschaken förekom i drömmarna.

  Suomi Ernst Nordström Karl Mauritz Nordström
 • Brev från Alexandra Edelfelt och Leuhusens väntar antagligen i Stockholm; tante Adelaide Leuhusen skulle skicka sitt fotografi; Edelfelt hälsade till morbror Gustaf Brandt.

  Tukholma Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Gustaf Brandt Alexander Leuhusen