Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet henkilökuvat juhannus Jumala kartanot kirjeet museot näyttelyt norjalaiset posti sää taidenäyttelyt taiteilijat vuotuisjuhlat

un
München Midsommar aftonen 70.
Älskade Mamma
Efter aft två gånger ha gått till Porten
förgäfves, fick jag i dag, till min stora
glädje Mammas bref. Jag har blifvit
bortskämd i Italien med att få
helsningar hemifrån hvarannan dag.
och denna vecka har derföre före
fallit mig som en hel evighet.
Ännu är jag helt sorgligt upprörd.
af underrättelsen om lilla fortas sjuk.
dom och den förändring i Morbror G.
sommarplaner, som deraf är en följd.
Måtte blott sjukdomen snart gå
öfver, ty att länge vaka vid ett sjuk-
låga togo alltför mycket på Moster
Fannys och Morbrors krafter. Kl.
skola hoppas det bästa, och be Gud
derom?
i
Att Hendhar ej till-
talar Mamma, synes nogsamt af
brefven, men jag för min del tänker
så mycket på glädjen att efter allt
det som skall återse Eder, att jag
rakt ej kommit ihog stället der detta

skall ske. "Nord oder såd, menn nur
die Seele glickt"!
I dag på morgonen var jag på
den stora allmänna tyska utställningen
af konst och konstindustri, som
varit så mycket omtalad i tidnin-
garna. Inemot tusen taflor, det
mesta goda medelmåttor. Jag än
strängdt mig ej vid vandringar
i glaspalatset, det såg nog Krohn
efter. Hvar halftimme kördes jag
i trädgården för att hvila lika
länge. Hans makart som tyskar
na anse som en korfé, är en ut-
märkt skicklig målare men det
är ej genomlänt, och är mest
beräknade på att göra effekt.
Dessutom är det så mycket
chic" i hans egendomliga taflor –
vackra vienerinnor i orientaliska
brokiga drägter, guldbrokad siden
och sammet, påfoglar, färgad mar-
mor – allt i ganska vacker koloristisk
förening men utan någon synnerlig
r
ater
Uto
öfve

n
Mar-
toristen
erlig
eet
et
eu
kärlek till naturen. Några alldeles
makalösa landskap, ett af dicker
fr. Estland, som anslog mig mycket.
Kaulbachs kartong till Nero år,
som bekant den grannaste slut-
seln med bengalisk eld i en 5 akter
opera, Verners "Tyskland enhet (en
gegantisk tafla på guldgrund likaså.
Ett präktigt porträtt af Dollinger,
målardt af Lenbach. Det som
intresserade mig mest var Lingel-
mayers teckningar till Göthes
Zanst: ovilkorligen de vackraste
som kunna göras. Tanst och Mefisto
feles äro makalösa hela vägen ige
nom, likaså bibersonerna, Marga-
vecka litet för vänlig, på två i eller
tre scener här, der också hon är
mästerligt framstäld. Hela den
fantastiska andra delen af Faurt
är briljant, och som sagdt, alla
scener der fanst spelar hufvudiska
Utom originalteckningarna funnos
äfven såväl etsningar som träd snill

och verket, som snart skall
komma ut i flere upplagar (aliga
format) lofvar bli utmärkt
I alla fall företedde exposition
icke sådana saker som äfven det
sämsta salon i Paris har att bjuda
på, och de bästa sakerna här skulle
vara konstverk af andra Ranga s
Paris (undant. Lingelbachs ofvan anta
tade teckningar, Fritz Kaulbach (bror
till Wilh. och landskap – En ovanlig
begaf norsk målare Eilif Petersen har
präktiga saker på exp. – han är vid
mina år (tänk och håller på mig
en stor tafla, som blifvit såld till museet
i Stullgart. Kristian tyrann. Jag blir
bekant med honom i går och var på
hans atelier – en alldeles ovanligt.
begåfvad, hygglig ung man – djerf i kolorite
särdeles skicklig, skada att han ej mera
litet omsorgsfullare, då skulle vid
bli utmärkt. – Nu vill Krohn att
vi skola gå ut och äta. I morgon
resa vi till Nürnberg derifrån tills
har sofvit hela efter
Dresden
middag och är alldeles sömns inkirrig är

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt fick Alexandra Edelfelts brev först tredje gången han gick till posten; han har i Italien blivit bortskämd med att få brev hemifrån varannan dag.

  Italia Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är sorgligt upprörd över underrättelsen om att Morbror Gustaf Barndts son Gösta är sjuk; han hoppas och ber till Gud att sjukdomen snart går över, för det tar alltför mycket på Moster Fannys och Morbrors krafter att vaka länge vid ett sjukläger.

  Fanny Brandt Gustaf Brandt Erik Gustaf Ragnar Brandt
 • Hindhår tilltalar inte Alexandra Edelfelt; Edelfelt gläder sig så mycket att återse familjen att han inte tänker på stället där detta sker, "Nord oder Süd, wenn nur die Seele glüht"! [nord eller syd, så länge själen glöder].

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har varit på allmänna utställningen av tysk konst och konstindustri; Pietro Krohn har sett till att han inte ansträngde sig vid vandringen i glaspalatset; där fanns ca tusen tavlor, det mest goda medelmåttor; Hans Makart, som tyskarna betraktar som en koryfé [ledande gestalt], är en skicklig målare, men jagar bara effekter; Edelfelt anslogs av Eugène Dückers makalösa landskap från Estland och Wilhelm von Kaulbachs kartong till Nero, samt Anton von Werners gigantiska tavla "Tysklands enhet"; Franz von Lenbach har målat ett "präktigt" porträtt av Ignaz von Döllinger; mest intressant var Lingelmayers teckningar till Johan Wolfgang von Göthes Faust; Faust och Mefistofeles är makalösa hela vägen igenom; Margaretha är lite för vanlig, med undantag för ett par scener där hon är mästerligt framställd; det mesta var ändå sämre än på salongen i Paris; utöver det medelmåttiga var endast Lingelbachs [?] tidigare nämnda teckningar, Fritz Kaulbach (brorson till Wilhelm von Kaulbach) och landskapen.

  Pariisi Viro Saksa Glaspalats Pietro Krohn Wilhelm von Kaulbach Franz von Lenbach Nero Hans Makart Anton von Werner Lingelmayer Johann Wolfgang von Goethe Eugène Dücker Faust Mefistofeles Ignaz von Döllinger Margareta Friedrich Kaulbach
 • Edelfelt har träffat en ovanligt begåvad norsk målare i hans egen ålder, Eilif Petersen; Edelfelt har varit i hans ateljé, och han håller på med en stor tavla, Kristian tyrann, som blivit såld till muséet i Stuttgart; Petersen är djärv i koloriten och skicklig, skada bara att han inte tecknar mera omsorgsfullt.

  Stuttgart Eilif Peterssen Kristian II
 • Pietro Krohn vill att de ska gå ut och äta, så Edelfelt tar farväl; följande dag reser de till Nürnberg och därefter till Dresden; *Edelfelt törs inte tänka på att det är midsommarafton då vädret är regnigt och han saknar Italiens sol.

  Italia Dresden Nürnberg Pietro Krohn
 • I Dresden hoppas Edelfelt kunna skriva till morbror Gustaf Brandt.

  Dresden Gustaf Brandt