Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

landskap (fysiska helheter) militärer (personer) henkilökuvat hotellit insinöörit junat koulut kuolema matkat metallurgia naiset sää sanomalehdet seuraelämä sotilasopetuslaitokset sukulaiset suomalaiset upseerit vapaamuurarit vierailut ylioppilaat

fönköping fredag d. 5 nov. 1896.
Älskad Mamma! – Det var då inte så lätt att komma härifrån den
Mamma trodde. Man ville alls ej höra talas om att jag skulle
resa i dag, såsom min mening var, och huru man öfvertilla
mig, så beslöt jag mig att stannar till söndagen då jag
får till Götheborg för att om måndag eller tisdag ge mig af
till Hamburg. – Det kan kanske se ut så brist på karakten
styrka, är jag ej fullföljde min första plan, men fart jag
Tante, Mobeck och Gustaf ha alla i gemen tagit saker i
allvarsamt och blifvit så ledsna vid allt slags tal om
afresa i dag, att jag ej kunde låta bli än ge eftergi
så många böner och så mycken hjertligt vänlighet.
I går morgse kl. 5 kom jag hit – tog in på hotellet
och tänkte sofva ut der till kl. 11, men väcklig
redan kl. 9 af Gustaf Leuhusen, som varit medvid
stationen för att vänta mig med ett senare tåg, och
sedan stuckit sig in på hotellet för att höra åt om jag
kommit. Mammas bref hade näml. kommit sa-
gen förut, och man väntade mig alldeles gifvit en af
dagarne. Med en hjertlighet som rigtigt kan röra en i
hjertat blef jag mottagen hos Leuhusens. Att Mannes
död tyckt sorgens prägel på allas anleten är klädd
Furbror L. och doktorn sågo så nedslagna ut och

att sörjerna tagit på tante Adelaïde det
kan man lätt förstå då man vet huru Mamma
var afhallen, ja hennes rigtiga favorit.
I går voro vi ute och promenerade längs
den stora gatan och träffade då bl. a. Gegerfelt
och kiltander, båda två högst förvånade att
se mig – De frågade mycket efter hennes nöd – Mamma
och Ellins död. I förbigående sagdt, är jag bjuden
på herrmiddag till Gignfelt i morgon, lördag, i
morgon afton till Mobeck på musik och i afton
till Torpa till Odineranti. Hennig P. har jag
träffat. Han har lagt af det hyperisthetiska snabbe-
riet och blifvit mycket hygglig och förståndig om, och
är ett godt visa – häradshöfdingsämne i Hofratten.
Det är ändå bra vackert här vid försköping
Det har varit klart och frusit dessa dagar och
ett fint snötäcka har gifvit det vackra ländska –
pet att så äkta nordiskt, storartadt tycke.
Jag återgår för ett ögonblick till Stockho
Pauline har redan rest till Paris enligt
Hvad jag har fått höra – min fruktan ven således onödig
i Stockholm. Faster H. förde mig, såsom af taladt var
till en Er Menzel, medarbetare i aftonbladet
och Götheborgsporten, och, enl. hvad Mobeck

sedan sagt, en af Sveriges finaste pennor.
Mengel tycktes vara mycket bekant med fasten
Hermanin och har känt pappa. – Hos honom
satt jag länge och talade om Finland och
finska förhållanden, om Runeberg, Lönnrot
o.s.v. – Roligt att träffa en så inteligen
och instruerad person. Fasten H. hade ofta
talt om mig hos herrskapet Mengel, och
sken af fröjd öfver att få presentera
mig nu. Derifrån vandrade vi till en
assessorska Göthe (en slägting!). Hon hade sin
Pappa och Mamma, sade hon, var mycket
vänlig mot mig, och bad genast att jag
skulle kalla henne tant. Hon såg utmärkt
bra ut, gumman, och hennes unga dotter
likaså; hon har sju söner, alla fullvuxna,
officerar, doktorer o. s. v. Eget att så med
ens bli bekant, med slagt o. varin

man aldrig haft aning om. – Kl. 5 körde jag
hem fasten H., som skildes från mig med tårar
och uppmaningar att helsa Mamma, och söka
upp farbror Erik i Götheborg. På stationen träd
fade jag genast 2 finnar Bremer och Tammelan-
der (hvars mor heter Grahn). Den senare är en går
mal skolkamrat som besökt bergsskolan här så
Sverige, och blifvit en dugtig karl. Han reste nu
ned till Vermland för att anställa metällningar
analyser för Nordenskölds räkning. Vi hade som
ma väg ändå ned till Laxå, således till kl. 1 på
natten. Öfverallt träffar man numera finner
de resa mycket och ha reda på sina stycken. –
Här är sorg i huset, det synes nog. Öfvertid
sjelf har varit lugn och resignerad, ut och
Tante, som nog fått känna pröfningar hon också,

o att det kan gång. Doktorn på
blifvit betydligt allvarligare och magrat något, tycker
jag, men är samma genomädla, vanfästa menniska
som förut. – Gustaf har vuxit upp och är
blott ett halft hufvud kostar än jag, knappast
det en gång, har lagt ut och för sig utmärkt
bra; han har mycket af detta hurtiga, snygga
och städade som nu utmärkans för de svenska
ungherrarne. Han håller på att tentera för student
examen här vid Jönköpings lär verk, kommer
så i vår till Parlberg och blir om 2 år officera
smålandensarer. För resten hästkarl och husar af
hela sin själ, snäll och präktig, god och pålestig.
Lille Fredrik har allt ännu de vackra ögonen
af hvilka det ena är större än det andra, och den hus
Edvard är en rigtigt truls, tjock och finhylt och
bra stor för sina år. Dessa två ungdomar ha
en fransk guvernant vid namn Bonenfant, och
hon bär syna för säga, ser ut som ett litet barn och
går med två långa flatar i nacken. De små första
franska temmeligen bra, och talade det äfven så att
man förstår dem. Tante Iden är alls ej förändra
tycker jag. Hvad hon ser bra ut – det är ett
rigtigt nöje att bara sitta och se på henne.

eker
ranska
sticker.
men
officer,
är af
.
hur
Hon har naturligtvis så mycket att tala med
mig, och har intet rigtigt börjat att, säger hon-
Hvad vi således resonnerat tills dato är blott
pretudier till hvad som komma skall. Alla
tala de så varmt och kärleksfullt om Ellen,
och hennes porträtt ha de varit mycket förtjusta
i. All den vänlighet jag har erfar, har jag
dock Mamma att tacka för. Det är omöjligt
att beskrifva hvad de hålla af Mamma och
ställa Mamma högt. Nej, att inte den mor kom
med" det gå de allt jämnt på med. – I går afton
voro fröknar Petersens här öppa och Duktorna likaså
Brita har vuxit upp nu och ser så trind och
treflig ut, och frågade mycket om Fanny o. Helsa
Ehrnrooth samt anny Björksten, så att när Mam-
ma träffar dem, så hilla dem från henne. Leuhuer
sjelf var på frimureriet M. P. 3. – mellersta pelare
tredje – som det stod annonserat i fönköpingstiden
gar. I hela sin skrud, frack alla ordnar och frimmar
teckning kom han sedan kl. 10 vid lag hem, och pratade
med oss andra. Mobeck o. Leuhure gå igen på med
att jag borde bli frummar, om inte här så i Paris,
och mohrik gjorde redan upp att härvarande loge
borde samlas till extra möte för denna vigtiga
angelägenhet. – Att jag skulle ha mycken nytta deraf
derom är jag saker, men jag tror vi spara saken
till en annan gång. Aler lustiga upptag af
nobeck under de senaste åren omtalades, visser
ritningar och musik – bl. a. ett stort album
för skön konst, som han låtit inbinda i elegant
band, innehållande den allra galnaste samling af
bondtra snitt, omkrliga och lustiga visor, kärleks-
trädet "gyllene regler för akta män, m. fl. dumhe-


snart kunna skrifva mera
a
till
eiden ingen

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det gick inte så lätt att hålla fast vid reseplanen som Alexandra Edelfelt trodde; farbror Alexander och tante Adelaide Leuhusen, Eljert Mobeck och Gustaf Leuhusen har så enträget bett Edelfelt stanna längre att han skjutit upp avresan med ett par dagar; han åker på söndag till Götheborg för att ge sig av till Hamburg; han anlände föregående morgon och tog in på hotellet för att sova ut; Gustaf Leuhusen kom inte långt därefter för att möta honom.

  Hampuri Göteborg Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Manne (Alexander) Leuhusens död har tagit på Farbror Alexander Leuhusen, doktor Eljert Mobeck och tante Adelaide Leuhusen.

  Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Under en promenad träffade Edelfelt på Herman von Gegerfelt och Johan Fredrik Killander; de frågade efter "hennes Nåd" Alexandra Edelfelt och om Ellen Edelfelts död.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Johan Fredrik Killander Herman von Gegerfelt
 • Edefelt är följande dag bjuden på herrmiddag till Herman von Gegerfelt, på kvällen till Eljert Mobeck på musik och ikväll till Odencrantz på Torpa; han har träffat Henning Odencrantz, som har lagt av det hyperestetiska snobberiet och blivit mycket hygglig och förståndig.

  Torpa Eljert Edvard Mobeck Hartvig Odencrantz Jakobina Odencrantz Herman von Gegerfelt Henning Odencrantz
 • Det är vackert i Jönköping; ett fint snötäcke har gett det vackra landskapet en så äkta nordisk och storartad lyster.

  Jönköping
 • Edelfelt återgår till Stockholm; Pauline Ahlberg har redan rest till Paris; Edelfelts fruktan i Stockholm var således onödig.

  Pariisi Tukholma Pauline Ahlberg
 • Edelfelt gjorde som sagt med faster Hermanine Edelfelt ett besök hos Paul Mengel, medarbetare i Aftonbladet och Götheborgsposten; Eljert Mobeck har sedan sagt att Mengel är en av Sveriges främsta pennor; han har känt pappa Carl Albert Edelfelt; Edelfelt satt länge och talade med honom om Finland, Johan Ludvig Runeberg och Elias Lönnrot.

  Suomi Ruotsi Johan Ludvig Runeberg Elias Lönnrot Carl Albert Edelfelt Hermania Edelfelt Paul Mengel Eljert Edvard Mobeck
 • Därefter gick de till en släkting, assessorskan Juliana Gethe, som sade att hon sett Carl Albert och Alexandra Edelfelt; hon bad genast att Edelfelt skulle kalla henne tant och såg utländskt bra ut, likaså hennes unga dotter; hon har sju fullvuxna söner.

  Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt Juliana Geete Hilda Geete
 • Edelfelt körde hem faster Hermanine Edelfelt, som med tårar bad honom hälsa Alexandra Edelfelt och söka upp farbror Erik Edelfelt i Göteborg

  Göteborg Alexandra Edelfelt Hermania Edelfelt Erik Edelfelt
 • På stationen träffade Edelfelt genast två finnar Bremer och Tammelander (vars mor är född Grahn); Tammelander är en gammal skolkamrat som besökt bergsskolan i Sverige och reste nu ner till Vermland för att ordna metallurgiska analyser för Adolf Erik Nordenskiölds räkning; de åkte samma tåg ända till Laxå; numera träffar man överallt finnar.

  Ruotsi Vermlanti Laxå Adolf Erik Nordenskiöld Bremer Berndt August Sebastian Tammelander (epävarma yhteys) Adele Lovisa Katarina Tammelander
 • Det märks att det är sorg i huset; översten Alexander Leuhusen har varit lugn och resignerad; tante Adelaide Leuhusen talar ständigt om sin älskade pojke; doktor Eljert Mobeck har blivit allvarligare och magrat något.

  Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Gustaf Leuhusen skriver studenten vid Jönköpings läroverk, åker på våren till Carlberg och blir om två år officer vid Smålandshusarerna; lille Fredrik Leuhusen har ännu de vackra ögonen, det ena större än det andra; Edvard Leuhusen är en riktig "truls", tjock och finhylt; de två ungdomarna har en fransk guvernant vid namn Bonenfant som ser ut som ett barn och går med två långa flätor i nacken; de små talar tämligen bra franska; Tante Iden Leuhusen ser fortfarande bra ut, det är ett nöje att se på henne.

  Karlberg Adelaide Leuhusen Gustaf Leuhusen Fredrik Leuhusen Edvard Leuhusen Bonenfant
 • Alla talar så vackert om Ellen Edelfelt; de är förtjusta i hennes porträtt; all vänlighet Edelfelt möter har han Alexandra Edelfelt att tacka för.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Föregående kväll kom fröknarna Petersens på besök, Doktor Eljert Mobeck likaså; Brita Petersens har vuxit upp och ser trind och trevlig ut; hon frågade om Fanny och Helena Ehrnrooth, samt Fanny Björksten; då Alexandra Edelfelt träffar dem kan hon hälsa från Brita.

  Alexandra Edelfelt Helena Ehrnrooth Eljert Edvard Mobeck Birgitta af Petersens Fanny Ehrnrooth Fanny af Björksten Emilia af Petersens
 • Alexander Leuhusen var på frimurarmöte M.P.3 – mellersta pelaren tredje – som det stod annonserat i Jönköpings tidningar; Eljert Mobeck och Leuhusen anser att Edelfelt borde bli firmurare, om inte där så i Paris; Mobeck föreslog redan att den därvarande logen skulle samlas till extra möte för detta ärende; Edelfelt anser att han skulle ha mycket nytta av medlemskapet i frimurarna men sparar saken till en annan gång; man talade om flera lustiga upptåg av Mobeck, verser, ritningar och musik, bl.a. ett stort album för skön konst baserat på Norströms "kistebrev och granna bilder i Jönköping".

  Pariisi Jönköping Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen Norström
 • Det är underligt att träffa Leuhusens och Eljert Mobeck efter 4 år, de är lika vänliga och bekanta som om de aldrig varit skilda åt; man har talat mycket om Paris och vad Edelfelt upplevt där; de bedömer saker och förhållanden så förnuftigt och opartiskt att man inte kunde tro att de är släkt med persona questionis [personen i fråga, Pauline Ahlberg].

  Pariisi Adelaide Leuhusen Pauline Ahlberg Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen
 • (Dagen därpå - lördag) Föregående kväll var Edelfelt hos Odencrantz på Torpa; gubben [Hartvig Odencrantz] "har fallit af ofantligt"; där var mycket musik och mycket tal om Finland.

  Suomi Hartvig Odencrantz Jakobina Odencrantz
 • Edelfelt reser med Thor Odencrantz till Götheborg följande dag.

  Göteborg Tor Odencrantz
 • Alexandra Edelfelt får inte förvåna sig över att det han skrev i går var så osammanhängande; Edvard och Fricke-pojken Leuhusen stod bredvid bordet och pratade ideligen; han ber innerligt hälsa till syster Ellen Edelfelts grav och omfamna Anni och Blis [Berta] Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Fredrik Leuhusen Edvard Leuhusen
 • *Edelfelt hoppas snart kunna skriva mera; nu ska han till Herman von Gegerfelt.