Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

opera (konstart) hyvästely jumalanpalvelus junat kirjeet kirkkokunnat konsertit kuolema löytöretkeilijät matkat musiikki muusikot osoitteet posti sää säveltäjät seuraelämä sukulaiset suomalaiset vierailut yhtiöt


– det i Paris franske restanter en litet
– Det varit så som en

.

voro
högst få räknade mindre än 60 vårar, men
mana
Leuhusens ansågs det såsom en speciel är
tighet af gubben G. att bjude mig i så respekta-
fvisk
slyst
helt sällskap, och jag förstod nog också att sätta värde
Heins
derpå. Jag satt emellan gamla öfverst Munik och
det
kofintendenten Killander. Vidare voro der: Stats-
Hun
radet Faxe, presidenten i Höfretten lemiken,
hafrätter baron Schwerin, landsekret. Landegren
hyn
lygt a
prosten modig, Leuhusen, öfverste löjtnant Krüger,
husen
borgmästar Printsenskiöld kapten Thioren o.
han v
fl. Middagen var mycket fin, ty G. är kans
Mohr
för att vara gourmetrid. Alla i full gala med
kans
ordnar och band. Jag hade naturligtvis mitt nöje
safton
i att sitta och observera alla dessa herrar. Gubben
Schwerin utsedde genialorier, hofrättisterna tala det så
de om delade domsagor, öfverste lagtnant kriger skälld som
på serberna, gubben munsk svor och kollander
bott
doftande af pomada och parfymer, njöt af bordets
var l
läckerheter. Gegerfelt är, som Mamma vet Jurisdoktor och Mo
och en mycket beläst och berest man, och talar gerna
alla
i konst och litteratur. Efter middagen dragas spelborden
S. och
fram, och jag satte mig att bläddra i planschverk, tills fick h
midda
farbr. L. gaf signal till uppbrott. Härifrån be-
ur fr
gåfvo vi oss till Mobecks, dit jag med Leuhusen
lands

voro bjudna på musik. En tyska violoncellist, Harta
mann, från Kapellet i Köpenhamn hade kommit till
ial är
Fönköping på genomresa, och Marinatin Mobeck hade
respekta
viel
ta värde
slagit ambargo på honom, och ställt till trio mig
ell och
Keinty, sonen), Violonell och piano, Stejutza (fadren).
tats-
Det var bra roligt att höra dem – Stecthanen
Hummel, Hendelsohn spelades mest hela aftonen
ett
Isynnerhet ett ändaste af den sistnämde slog ofant
egren
ligt an på mig. Det inbjudna musikvännerna voro fin-
inger,
husens, fröknar Petersens, Emelle och Bistas, friherri-
ren o.
hand
nan von Otter med dotter och doktorinnan Quinnerstedt.
med
Mobeck var förtjust i musiken och mycket artigvärd-
ett sig i
Hans fru har äldrats dugtigt, tycker jag: samma still
saktmodiga våren som förr. Dagen derpå, dad. S. i gåren
ubben
det söndag. i kyrkan såg jag fröken Idu Basilier,
till
er skälld som kommit till fljeng för att hålla koncert, som hon
bott hos samma fru som Månne i Stockholm, och
der
det
var landsmaninne till mig, bjöds hon jemte Gogerfelt
o
och Mobeck till Stockheter Meidän Ida, tyckte de
ris detta
lad gera
alla var litet kokett och det är hon väl äfven. Gustas
ulborden
S. och jag följde henne till hennes repetition, der jag
M, tills
fick höra arior är Barberaren, don Juan o. a. Efter
middagen henade och bad mig tante L. att lära något
åbe.
ur fänrik Stål, hvilket jag också gjorde: Gamle Hurtis
Leuhusen
landskafdingar o. s. v. – Den sista aftonen har

galen slags paste gerna saker att der första, som skall det om
härdligtigt blef och att stortigt på middag fattnet och att skall den det
salade hade sig stang fund. Kl. 1 skickades de tvår äldsta, att söka kyrkan
an är vid ställande direktör i de detta genom talat Oscad. Han
dlet kapen och slag att de mig och min stade handssvägen köpte
Sålunder med fru sin att nej ta renlig. Palandet vara med på härdligt
skölds polar expeditioner frågade om sinneligen och skalltid och
tafvet om hvisständigt. Han de sin der mer det kort och man lif att
dar som det är lik sina porträttar ut medellera de af effredan
fattare och ej är mig arti är pappas ha ångraten ej går i
mie jag är jag det andlinga sig med var. En tusen till minglalting
desins student struhjelm har erket, der och hans gossalting följa
mig till hotelligt. De sig unde på nätter och jag måsta måla ett
jag skall vara uppigt i morgon kl. 4. ett farbisk var jag hela
Mamma mycket slikaså kan får jag bland. Jag bör gör ett allt
och trefligt till finner och rendring såsom trägliga i egnarligt
men har att utmärkt hur det sätt. – De låt skanda telegraf.
pnad. Om jag kunde skulle jag fortsättad, men sig men billad
sk ta farväl mest välsignar af slänge Lindelse
Detalnings frans Mammas. Den defet. f. d. v. s.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Trött och outsövd sätter sig Edelfelt att skriva efter sin första dag i Götheborg; tågresan var ett elände; lokomotivet gick sönder i Falköping och snälltågsresenärerna måste fortsätta resan med godståg; lyckligtvis hade han Thor Odencrantz med sig.

  Göteborg Falköping Tor Odencrantz
 • I lördags var Edelfelt på middag hos Herman von Gegerfelt: högst få av de andra "räknade mindre än 60 vårar"; han satt mellan gamle översten Carl Bror Munck och hovintendenten Johan Fredrik Killander; på plats fanns också statsrådet Arvid Gustaf Faxe, presidenten i hovrätten Åke Lemcken, hovrättsassessor baron Alexis Schwerin, landssekreterare Landegren, prosten Carl Gustaf Modig, Alexander Leuhusen, överstelöjtnant Krüger, borgmästare Axel Printzenskiöld och kapten Theorin.

  Johan Fredrik Killander Alexander Leuhusen Arvid Gustaf Faxe Åke Lemchen Alexis von Schwerin Landegren Carl Gustaf Modigh Krüger Axel Printzensköld Carl Anders Theodor Theorin Herman von Gegerfelt Bror Munck af Fulkila
 • Edelfelt var med Leuhusens bjuden till Mobecks på musikafton: en tysk violoncellist Hartmann från kapellet i Köpenhamn hade kommit till Jönköping på genomresa; Eljert Mobeck hade lagt beslag på honom och ställt till en trio med viol Wilhelm Heintze (sonen), violoncello och piano Gustaf Wilhelm Heintze (fadern); de spelade Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Johann Hummel, och Felix Mendelsohn; inbjudna var Emelie och Brita Petersens, friherrinnan von Otter med dotter och doktorinnan Quennerstedt; Mobecks hustru har åldrats och har fortfarande samma stilla och saktmodiga väsen.

  Ludwig van Beethoven Adelaide Leuhusen Felix Mendelssohn Eljert Edvard Mobeck Birgitta af Petersens Alexander Leuhusen Hartmann Joseph Haydn Johann Hummel Emilia af Petersens Estrid von Otter (epävarma yhteys) Hedda-Lovisa von Otter (epävarma yhteys) Emilia Johanna Quennerstedt Emilie Augusta Mobeck Gustaf Wilhelm Heintze Wilhelm Heintze
 • I kyrkan på söndagen såg Edelfelt fröken Ida Bantin, som kommit till Jönköping för att hålla konsert; i och med att hon bott hos samma fru som Manne Leuhusen i Stockholm och hon var landsmaninna med Edelfelt bjöds hon till middag, tillsammans med Herman von Gegerfelt och Eljert Mobeck; Gustaf Leuhusen och Edelfelt följde henne till repetitionen och fick höra arior ur bl.a. Barberaren [i Sevilla] och Don Juan.

  Tukholma Jönköping Eljert Edvard Mobeck Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Ida Basilier Herman von Gegerfelt Don Juan
 • Tante Adelaide Leuhusen bad Edelfelt läsa något ur Fänrik Stål; han läste Gamle Hurtig, landshövdingen o.s.v.

  Adelaide Leuhusen Stål Gamle Hurtig
 • Sista kvällen hos Leuhusens var melankolisk; Edelfelt hade läst Manne (Alexander) Leuhusens brev från Philadelphia, Island, Medelhafvet och Madeira, och tanken på honom som var hela familjens hopp fyllde deras sinnen med sorg; tante Adelaide Leuhusen gav Edelfelt goda råd för framtiden och talade så kärleksfullt att det var som om Alexandra Edelfelt varit där; Eljert Mobeck, Gustaf och tante Leuhusen följde trots ett förfärligt oväder med Edelfelt till stationen; farbror Leuhusen hade tagit hjärtligt farväl av honom.

  Philadelphia Islanti Välimeri Madeira Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Då Edelfelt anlände till Göteborg sov han ut och gick sedan i ett ännu förfärligare "yrväder" än i Jönköping" för att söka upp Berndt Lindholm, som blev glad och överraskad av besöket.

  Jönköping Berndt Lindholm
 • Edelfelt sökte upp sin farbror Erik Edelfelt, som inte var hemma; han träffade hans fru och sina sex kusiner; de har det mycket fint hos sig och bor i ett nytt kvarter i staden; farbrors fru ser bra ut och är yngre än vad Edelfelt tänkt sig; den äldsta flickan Axeline liknar Axel Antells yngsta syster [Vilhelmina]; av pojkarna ser Alberts namne bäst ut; *Robert och Gustaf heter de andra; Robert, som skall ha det "bästa huvudet", beskrev sin skola och berättade hela H.C. Andersens John Blund.

  Axel Antell Hans Christian Andersen Erik Edelfelt Axeline Edelfelt Albert Edelfelt Robert Edelfelt Gustaf Edelfelt Clara Edelfelt Vilhelmina Antell John Blund
 • *Klockan 6 hämtade de två äldsta pojkarna farbror Erik Edelfelt, som är verkställande direktör på "assuransbolaget" [försäkringsbolag] Ocean; farbror blev häpen och glad och bjöd in sin svåger kapten Louis Palander med fru för att se på Edelfelt.

  Erik Edelfelt Robert Edelfelt Gustaf Edelfelt Louis Palander Anna Palander
 • *Louis Palander var med på Adolf Erik Nordenskiölds polarexpedition: han frågade om Lemström och Malmberg; hans fru ser mycket söt och behaglig ut; farbror Erik Edelfelt är lik porträtten, medellängd, axelbred och fetlagd, inte alls lik Carl Albert Edelfelt.

  Carl Albert Edelfelt Adolf Erik Nordenskiöld Erik Edelfelt Louis Palander Anna Palander Lemström Malmberg
 • *En student Wärnhjelm, en kusin till faster, var också där och han följde Edelfelt till hotellet; farbror Erik Edelfelt gör ett glatt och trevligt intryck; han och hans fru hälsar till Alexandra Edelfelt; Edelfelt avslutar med att önska Mamma Guds välsignelse.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Clara Edelfelt Wärnhjelm
 • *Skriv brev till Paris, poste restante eller till Gunnar Berndtsons adress: Rue du vieux colombier 9.

  Pariisi Gunnar Berndtson