Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) henkilökuvat hotellit höyrylaivat Jumala junat juomat kampaajat kaunokirjallisuus kirjeet kulhot kuninkaalliset kuninkaat kuolema kuvitus löytöretket lyriikka matkat merikapteenit murteet museot naiset näyttelyt onnettomuudet posti ruhtinaat ruoka sää sadut seuraelämä sukulaiset taidekokoelmat taideyhdistykset taiteilijat talvi taulut toimistot ulkonäkö valokuvat vapaamuurarit veneet vesimittarit (luteet) viinit

allt ännu Göteborg d. 7 nov. 1870.
Älskade Mamma! Tänk ett sådant spektakel. Angbåten
från Fredrinsann är ännu inte kommen, och har således
fått inställa en tur, hvaraf följden åter blifvit att jag
fått ligga har 2 dagar i onödan. Snojocka har
hindrat båten att gå ut ur hamnen, likasom
snedrifvorna på jernvägarne fördröjt tagen alla
dessa dagar. Usch en sådan fullständig vinter
har är i dammar och rännstinar frusna, en öfver
allt, kallt och blåsigt. Bra dumt att jag
icke för öfver Petersburg. Den här vägen blir,
med alla dessa väntningar lika dyr, och tar
så ofantligt tid. – Jag hoppas att mam-
fått mina bref från Stockholm, sönköping
och Göteborg. Dessa rader skickar jag öfver
Tyskland, ty det är ändå det säkrafter
kanske; makanda får Mamma de andra
brefven först om veckotal. Jag liter numera
ej det allra ringaste på de svenska kommer
nikationerna. Hvad det är ledsamt att
vara skild från Eder derhemma och dock
ej ha hunnit målet, att sätta här, orolig
och förargad och vänta på en usel ångbåt.
Det är då en ren lycka, att jag haft min
Farbror och Lindholm här. Utan dem hade
jag aldrig fått tiden tillända i denna, den snöda

visningens stad. – Igår morgse kom Lindholm och
hemtade mig och vi begåfva oss så till ångbåtskon-
toret i andra andan af staden, en vandrig, som
jag tyvärr fick lof att upprepade gånger förstaga
mig under gårdagen. Var god och hos efter
om en timme lilo de förfärliga orden som
dömde mig till oro under hela gårdagen
Emellertid förde Lindholm mig omkring
i staden, som ser prydlig, men tråkig ut.
så färdades vi omkring i vagn och hamnade
sedan på museet, som icke går upp mot
vår konstförenings galleri i Helsingfors. Jag
presenterades emellertid för intendenten
kammarherre Lagerberg, och vi bjödos af honom
in i hans arbetsrum (han är ifrig arkiolog
myntsamlare och konstvän, rikt gift) och sutto
der och talade om som, der han varit med sin
frn under min sjukdomstid, och sålunda hört
talas mycket om Hovings och min sorgliga komm
resa. Lagerbergs fru hade kommit hem med
tyfus från Italien och legat sjuk under
kommaren, men var nu bra igen. Kammar-
herra – intendentern var artigheten sjelf, och
jag tvingades att göra en croquis och skrifva
mitt namn i hans album, der kung Carl och
prinsa
Jurst
sina
hne
nom i
närva
vapen
bord
hyycke
dlet
mig
tiden,
kälda,
hade s
Götebo
j Ma
ralen
bry oc
art, s
två ar
och An
1 var
Gerom
ha po
mig, ty

och
tskom-
e som
förlag
Atte.
na som
nig
att
nade
me
las
til

slog
lutto
med sitt
nde hörd
liga komm
mest
reder
och
skrifvar
Carl och
prinsen sidan kung Blan, en massa tyska små
furstar och sedan alla möjliga målare skrifvet
sina förr mig. Lagerberg tycks vara en fåfäng
herre, att dömma af det porträtt af ho-
som i uniform och alla ordnar som han för
närvarande låter måla, af de eviga Lagerbergs
läpensköldar som förekommo skulpterade i
bord stolar och skåp – men för resten en särdeles
hygglig karl. Emellertid kan denna bekant-
skap ha nytta med sig, ty Lagerberg bad
mig entraget skicka hit några taflor i fram
tiden, samt garanterade för att de skulle bli
sålda, om de voro någotsånar bra och isynnerhet
hade vackra ramar, ty det gör tusen här i
Göteborg. Den temporara utställningen hade
ej mycket att bjuda på. Två taflor af Lind-
helsa voro ovilkorligen de bästa. Ifrån Lager
berg och musset tågade vi till en målare Wahl
fest, som studerat i De dorf och Paris och för
två år sedan slagit sig ned här i sin födelsestad,
och ännu icke kunnit bli ihjältråkad här
W. var en hygglig karl och stor beundrare af
Gérôme. Det var hos honom jag såg det gran-
na porträttet af Lagerberg. Nidare förde L.
mig till en dubbel artist, Wiedig, Göteborgs

förnämsta skräddare, som tillika målar, och egen
domligt nog säljer allt hvad han gör. L. och
jag fördes genom skräddare butiken in i ateliern
der en massa halffärdiga landskap, alls
icke så galna som man kunde vänta sig
Lindholm ger honom liktioner à 5 kronor tim-
men, och får alla sina kläder gratis derföre
att han då och då rätter litet effekt i
skräddare artistens taflor. Emellertid hade den-
ne underliga herre ett mycket vackert galle
i af svenska målares taflor, som var
ganska intressant att se. Så gingo vi och
läto raka oss af en barbera oss hos en
här och skäggartist som är stadens fest-poit,
således också en äkta göteborgs artist.
Se der slående bevis på att konsten
låter förena sig med praktiskt förstånd
och penningsförvär! Den nya skolan
har bestämdt sin vägga här!
Hemkommer till hotellet fann jag en
biljett från min farbror, som varit ned
till argbåtskontoret, och der fått veta
att jag ej hade rest, hvarföre han
bjöd mig på middag. Mitt högtidligen
afsked nu således värdigt aftonen först

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • På grund av snön och det vintriga vädret har ångbåten från Fredrikshamn fått ställa in en tur och Edelfelt har inte kommit vidare från Göteborg; han önskar att han tagit vägen via Petersburg; han hoppas att Alexandra Edelfelt fått breven från Stockholm, Jönköping och Göteborg; han litar inte längre på de svenska kommunikationerna och sänder detta brev via Tyskland; det är ledsamt att vara skild från dem där hemma utan att ha kommit fram till målet; det är en lycka att han haft Farbror Erik Edelfelt och Berndt Lindholm.

  Pietari Tukholma Saksa Göteborg Jönköping Fredrikshamn / Frederikshavn Alexandra Edelfelt Berndt Lindholm Erik Edelfelt
 • Föregående morgon gick Edelfelt med Berndt Lindholm till ångbåtskontoret, men han fick lov att återkomma upprepade gånger under dagen; Lindholm förde honom omkring i staden som ser prydlig men tråkig ut; museet går inte upp mot Konstföreningens galleri i Helsingfors; han presenterades för intendenten, kammareherre Magnus Lagerberg, som varit i Rom och hört talas om Edelfelts och Victor Hovings öden; hans fru Tekla hade kommit hem med tyfus från Italien, men var nu bra igen.

  Helsinki Italia lukumuistit Göteborgs museum Victor Hoving Berndt Lindholm Magnus Lagerberg Tekla Lagerberg
 • Kammarherre Magnus Lagerberg bad Edelfelt rita en teckning och skriva sitt namn i hans album, där kung Carl och prinsen, sedan kung, Oscar, en massa tyska småfurstar och alla möjliga målare skrivit sitt namn tidigare.

  Oskar II Magnus Lagerberg Karl XV
 • Magnus Lagerberg tycks vara fåfäng, att döma av porträttet av honom i uniform och av alla ordnar han låtit måla med det Lagerbergska vapensköldarna som finns på bord, stolar och skåp.

  Magnus Lagerberg
 • Bekantskapen med Magnus Lagerberg kan ha nytta med sig; han bad Edelfelt skicka några tavlor i framtiden och garanterade att de skulle bli sålda om de var någotsånär bra; vackra ramar gör därtill susen och hjälper försäljningen i Göteborg.

  Göteborg Magnus Lagerberg
 • På den temporära utställningen var två tavlor av Berndt Lindholm de bästa.

  Berndt Lindholm
 • Berndt Lindholm tog Edelfelt till en konstnär Fredrik Wohlfart, som studerat i Düsseldorf och Paris och som för två år sedan slog sig ned i sin födelsestad; Wohlfart var hygglig och en stor beundrare av Jean-Léon Gérôme; hos honom såg Edelfelt det granna porträttet av Magnus Lagerberg.

  Pariisi Düsseldorf Jean-Léon Gérôme Berndt Lindholm Magnus Lagerberg Fredrik Wohlfart
 • Berndt Lindholm tog Edelfelt också till Göteborgs förnämsta skräddare Julius Weidig, som tillika är målare och säljer alla sina tavlor; Lindholm ger honom lektioner och får i utbyte alla sina kläder gratis; Weidig har ett mycket vackert galleri av svenska konstnärers tavlor; de gick sedan och lät raka och klippa sig hos en hår- och skäggartist som är stadens festpoet; de är slående bevis på att konsten låter förena sig med praktiskt förstånd och penningförtjänst; denna nya skola har bestämt sin vagga i Göteborg.

  Göteborg Berndt Lindholm Julius Weidig
 • Då Farbror Erik Edelfelt fick veta att Edelfelt ännu inte rest med ångbåten blev han inbjuden på middag; Farbrors fru måste ha sett bra ut och gör det fortfarande, hon är mycket behagligare än hon ser ut på de gamla porträtten hemma; Farbror Erik har något genomputsat, affärsmannalikt i sitt yttre; Edelfelt fann sina kusiner snälla och pigga; fyra av dem gick redan i skola: Axeline 11 år, Gustaf 10, Robert 8 och Albert 6 år; de två yngsta heter Anna (kallas Nyter) 3 år och Erik som ännu inte fyllt 1 år; när Alexandra Edelfelt låter ta några fotografier hos Charles Riis måste hon skicka dem till Farbror Erik; Edelfelt följdes till hotellet av de två äldsta manliga kusinerna; lille Robert berättade om att han föregående år hade fallit i en vak; Gustaf berättade om undervisningen i elementarläroverket och förklarade för brodern att Edelfelts och deras pappa var bröder; Edelfelt gick in till "Oceans" kontor för att få besked om ångbåten; Göteborgskontoret är fint och farbror satt inne i direktionens rum; båten hade ännu inte gått från Frederikshavn.

  Göteborg Fredrikshamn / Frederikshavn Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt Erik Edelfelt Charles Riis Axeline Edelfelt Albert Edelfelt Robert Edelfelt Gustaf Edelfelt Clara Edelfelt Anna Edelfelt Erik Edelfelt
 • Föregående kväll var Edelfelt bjuden till Berndt Lindholm; där var Fredrik Wohlfart, en finsk ingenjör Bonsdorff och Lindholms svägerskor; det är egendomligt att Lindholm valt den fulaste av systrarna Bohle, den yngsta svägerskan ser riktigt bra ut; Edelfelts guddotter Sigrid Lindholm har redan börjat tala och Ragnar Lindholm talar med äkta Göteborgsdialekt.

  Göteborg Berndt Lindholm Carolina Lindholm Ragnar Lindholm Sigrid Lindholm Fredrik Wohlfart von Bonsdorff Bohle
 • Brevet fortsatt på aftonen samma dag.

 • Ingenjör Bonsdorff kom på morgonen och pratade bort hela förmiddagen; Edelfelt åt middag hos Farbror Erik Edelfelt; på kvällen hade farbror bjudit dit kapten Louis Palander, kapten Krusenstjerna, samt sin svärmor fru Nina Grischotti och Palanders fru och barn; det var roligt att höra sjömännen tala om sina minnen; Palander hade fört [fartyget] Polhem till Nordpolen; Farbror Erik utbringade en skål för Edelfelt.

  pohjoisnapa Erik Edelfelt Louis Palander Anna Palander von Bonsdorff Krusenstjerna Catrina Grischotti Axel Palander Annie Palander Louise Palander Mary Palander
 • Tante Clara Edelfelt gav Edelfelt ett album med fotografier från Göteborg.

  Göteborg Clara Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt får inte tro att Farbror Erik Edelfelt är någon sjöbjörn med vaggande gång; han ser hygglig och fin ut och har pappa Carl Albert Edelfelts vackra vårdade händer; lilla Axeline bad hälsa till Anni och Butti (Berta) Edelfelt; Gustaf läste upp Sven Dufva och No 15 Stolt; Robert envisades med att berätta H.C. Andersens sagor; Albert och Anna var odygdiga och kördes snart till kojs.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt Hans Christian Andersen Erik Edelfelt Axeline Edelfelt Albert Edelfelt Robert Edelfelt Gustaf Edelfelt Anna Edelfelt N:o 15 Stolt Sven Dufva
 • Alla var förtjusta i Ellen Edelfelts porträtt.

  Ellen Edelfelt
 • Farbror Erik Edelfelt berättade om Carl Albert Edelfelt som ung student; farbror hade varit över i Finland en sommar medan "Gubben" Erik Albrekt Benzelstjerna levde.

  Suomi Carl Albert Edelfelt Erik Edelfelt Erik Albrekt Benzelstierna
 • Edelfelt måste gå och sova; gåssteken och vinet har gjort honom sömnig; han ska upp tidigt följande morgon då båten går; Farbror Erik har gett honom order om hur han ska vara klädd på sjön.

  Erik Edelfelt
 • Farbror Erik Edelfelt är ivrig frimurare; han rådde Edelfelt att gå med i en orden när han fyllt 25, i likhet med Eljert Mobeck och Alexander Leuhusen.

  Erik Edelfelt Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen
 • "Manne" Leuhusens död har väckt deltagande i Göteborg; han sägs ha varit en utmärkt sjökadett och bra gosse.

  Göteborg Alexander Leuhusen
 • Edelfelt innesluter alla därhemma i sina böner och Guds välsignelse; han hoppas att Gud ska låta honom bli något för sin älskade Alexandra Edelfelt; han hälsar till syskonen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Illustration: Edelfelt med sina kusiner Robert och Gustaf Edelfelt spankulerande på Göteborgs gator.

  Göteborg Robert Edelfelt Gustaf Edelfelt