Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

höyrylaivat insinöörit junat laivat lumi matkat sää talvi

d.
nod.
inland till Aarhuses, der tåget åter fått stanna för
ino. legat här öfver natten. Öfverfarten stor mig, kattigat
i skyhöga vågor – Damerna naturligtvis sjösjalla. En lycka
var att jag ej reste förut, ty stormen har varit förfärlig
och många fartyg ha förlist. gjort bekantskap under
väger med en hygglig norsk ingeniör, som följer
med till Hambure. Hvad tycks om att de danska jern.
vägarna stoppa för snö den har tiden på året. Först
i afton äro vi i Hamburg, och derifrån tror jag näst.
jag får direkte. I största hast på jernvägs stationer
många helsningar från
Atte.

SNNERNERNERSELLERNERNERNERNERNERERNERNERNERADDRESSERNE
DRET-RORE
(Par denne Side Skrires Rin Adressen.
fru A. Edelfelt.
kasiongatan 34.
Helsingfors
lia R. Petersburg. Den land
n
GURETAGNENERSALETTIONERSELLERELANSIONÇADRONORANNERNERNERNERELANDROTERANNNEROTENSIONNнNBondensksunstsatt El

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

  • Edelfelt har anlänt till Aarhuus, där tåget fått stanna p.g.a. av snön; överfarten över Kattegatt var stormig, damerna blev naturligtvis sjösjuka; lyckligtvis reste han inte tidigare, stormen har varit förfärlig och många fartyg har förlist.

    Århus Kattegatt
  • Edelfelt har gjort bekantskap med en hygglig norsk ingenjör, som följer med till Hamburg; vad tycks om att de danska järnvägarna stoppas för snö den här tiden på året?

    Hampuri