Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

handelsresor sjukdom (tillstånd) ammattitaitokilpailut ateljeet henkilökuvat hotellit Jumala junat juomat kaunokirjallisuus kihlaus kirjeet kuvataideoppilaitokset maailmannäyttelyt matkat matkustajat museot naiset opinnot osoitteet palkinnot politiikka ranskalaiset sää sähkeet saksalaiset sanomalehdet taidenäyttelyt talvi teologit vaatteet viinit ystävät

PParis le 18 Nov 1896.
Nu sitter jag åter, älskade Mamma, vid Weirs
skrifbord, belyst af den gamla, afritade lam-
Paris och skickar den varmaste helsning
till Eder! Jag bedrag mig icke – alla mina
Pariservänner voro hjertliga och vänliga
mot mig i ateliern – handslag och omfam
ningar och eviga frågor upptog mig hela
förmiddagen. Och alla frågade de efter
Ellen, som om hon också hört till familjen.
Geceldrig, Bourgain, Meyssat, Wier och
många många andra säga sig ha väntat på
mig med otålighet, och äro glada att se
mig igen, längre och fetare än någonsin
I går på f.m. kom jag till staden efter
en genomvakad natt i kupén, således som
nig och trött. Mitt telegram kom för slut till
Thrndtson, så att jag fick hjelpa mig sjelf
och för till Hotel des strangers, se Raune,
och händelsen fört Schybergson, Holmberg
och Nordström före mig. Senare på f. m.
kom Bson och sökte mig – vi språkade om
nytt och gammalt och på begåfva vi oss
till Runebergs der jag till min glädje fann
alla friska och raska och så och den danske
thesl. Kand. Bohn som värdade mig i
början af min sjukdom i Rom och sif fick
tyfus på kuppen. Likaså hörde jag att
Krohn har det vida bättre nu i det har

lund med sina nu är betydligt bättre, han
alldeles återstäld och hon konvalescent
efter en lätt tyfus. Runebergs bo i andra
andan af verlden ej långt från Madame
Jacquinot, ha ännu ej rigtigt i ordning
och ha mest haft bråk och tråk har
Walter har fått en dålig atelier och
har genom Kinos sjukdom och den lilla
födelse varit förhindrad att arbeta. Berndtson
har blifvit placerade antikklassen och det
gör honom godt. Weir hade tusen saker
att berätta från detta sista år: Sorgliga och
glada. Hans fästmö har slagit upp emedan
kan ej ville komma tillbaka till amerika än
nu. Detta tycker jag är förnuftigt, ty det bar sig
ej att älska konsten och en flicka på samma
gång. Den ena eller den andra sider vid detta tje-
nande af två herrar. Hans resa till Spanien får
intressant-först i förrgår kom han åter hit.
Hans taflor fr. Salongen har jag sett, och tycka
dem ej vara så fula, som Pauline skref.
Apropos P. så sade W. att hon under Wintern
bombarderade honom med bref och inbjudningar
som han såg sig tvungen att besvara neka
e emedan har just vid det laget hade så
mycket att göra, och att hon således låtsa
vara mankerad på honom. Jag tror att P.
lika som der der fröken i hus tycker om
unga karlar, och det må hon gerna göra
såvida hon ej derigenom inkraktart de
unga karlannes tid och arbete. – I Ham-
burg var jag en morgonstund och besåg
då A
sen om
läkar
racka
af de
genom
göra
det bor
samma
ygger
men
h
är det
somma
Paris
i Paris
der, så
eller t
mit til
Mate
Han är
göra så
fort
hjol i
gen är
mig
samt
amerisk
Gérôme
i Ecole
ännu
grefve
savez en

han
escent
andra
Dame
äsning
nar.
och
lillas
Berndtson
och det
saker
gliga och
emedan
eniska an-
I bar sig
samma
detta tje-
gen får
är hit
och tycke
skref.
Wintern
Gudningar
meka
Isa
i låtsa
att P.
er om
nast
t
Han-
h besåg
då den vackra staden. Alstena låg fru
sen och sedan hade vi tjock snö ännu till
laln. – Ja Mamma trodde så skulle var
ra här (en hel vecka tidigar att der
af de två, karkomma bref som jag fick
genom Berndtson – men hvad skall man
göra då naturhinder ställa sig i vägen.
5 Åbo-snöstorm i Salköping de i Götheborg det –
samma och så i Aachus. Hela Danmark
ligger under fotstjock snö. Här är det varm
men har dock varit köldgrader också. Nu

är det omöjligt att gå i vinterpaletå
sommaraktigt är det. Berndtson ser mycket
Parisisk ut – har sitt hår à la Capoul,
pannan, och har låtit göra sig nya ala
der så han ser ut som en spansk grand
eller sydamerikansk slafhandlare som kom
mit till Paris för att lifva af sina räntor.
Maxime Laivre är nu maisier i ateliern
Han och många andra ha rådt mig att
göra min uppvaktning hos Gérôme så
fort som möjligt. Weir säga att jag
gjort stora framster, isynnerhet hvar får
gen och uppfattningar beträffar och råder
mig att börja på med något större nu.
samt presenterade mig för flere nukomna
amerikanare såsom "un des plus forts de chez
Gérôme). Nya svårigheter att åter inträda
i Ecole des Beaux Arts – mitt namn var
ännu ej utspricket är listerna sekreterare
grefve d'Ortez sade skrattande "non" vouss
laviz été malade mais vous n'êtes pas mort encore"

nu blir det svåraste att få atelier. Här
finnes en i närheten men den är för dyr
de flesta äro redan uthyrda. Tillsvidare skall
jag bo hos Berndtson – i ett hôtel garna.
I afton skall jag samman träffa med Weir
Bson Meysrat, Wencher, Bastien (arkitekten.
pules B. är ännu på landet) Chivreuil och Maxime
och då tänker jag bjuda något bättre vin.
Baude har jag sökt men ännu ej träffat.
Alla tala om Mammas sorg och svara
tid och alla sluta de med: fais donc la
veri ici!" Gueldry bjöd mig på frukost
till sin familj i dag, men jag antog ej emedan
jag tidigare sofvat mig Bson att komma nu
honom. Får jag atelier, så är Blon för
tjust att bo med mig, och lofvar betala
hälften. – Ateliern är sig fullkomligt lik
samma typer, samma prat och samma skoj
Hela tyskland och isynnerhet alla tyska
tidningar äro i uppror derför att man
Forvist en tysk skulptör Berserdisk från
Dumonts atelier i Ec. de B. A. – Här är man
ledsen åt händelsen men säger att man ej
röst honom, utan att han gick ensam och
långleddes samt fann sig ovanligt bemött
och derföre klagat hos ministern. I en tysk
tidning framkalls der ans der Pariser kurt
skicke veriesener deutsche" såsom ett skäl
hvarför Prinseen icke borde delta i verlds-
utställning en 1894. Emellertid har direktörn
för se des B.A. svarat preussiska minister
i ett reskript att ingen tysk officielt kunde
förvisas från skolan, samt att han och alla lära
gerna säga att flere komma det, samt att

han vore högst ledsen öfver att afvannämde
ungdom ej fann sig väl bemött i skolan, men
att han ej hade något att säga om elever
sinnestämning mot honom personligen. Som
sagdt taltes icke om annat. – På jernväga
kom jag tillsammans med en hamburgs
som gjorde i olja, en fransor som reste
för ett klädeshus och en gammal bayrare
som i sin ungdom och i rest i affärer.
vas ist ikre artikel" frågte hamburgarna
mig. "Jag reser ej för affär var svaret
Nå, nun, ein Geschaft mussen be dock heben
Ja, jag målar taflor "Al, alse se portrait!
malen – schlechtes geschäft, gent bli uns
En Hamburg nicht – sarum marker sig nicht
Oeldvache, das Geschäft gent gut – de
kann man en kolossalles geld verdien".
Nu just kom Wen hem, för att hem
mig till middagen. Den kathar jag hade
i Finland och Sverige har längesedan
rist sin kos, och jag är nu frisk som
en bock. – Alla syssla om mig och råda
mig till försigtighet be mig knappa igen
öfverrasken, slå och kragen byta om
på fötterna o. s. v. – Hvad det är eget
att vara här igen – Paris – il n'y a qui
säger Weir också efter sin spanska resa
Hvad han mest beundrade i Spanien
var, egendomligt nog: Rafael, Holbein
och Sitian i el Prado, – icke spanska,
målarne sjelfve. I Alhambra har han

gjort mycket goda studier och
likaså i Foledo – mest arkitektur
förstås. – Ack hvad det skall bli ro
ligt att snart kunna skrifva från
egen atelier att man är darbete.
I morgon börjar jag likväl på atelier
ty denna vecka är concours, och
jag är ledsen att ha kommit för sent
i morgse för att ta plats. – Gérômes
elever ha hedrat sig i år – Wencher
grand prix de Borne, Dagnan har
gjort utmärkta saker och flere yngre
s t.ex. Gueldrig, säges ha ovanlig
Nu brack har Weir, som
talent. –
sitter och beundrar Ellens porträtt, på
mig, har mig helsa Mamma mycket
jag omfamn Eder och ber Gud väl
signa och bevara den och dem jag
högst älskar på jorden
Mammas ej
Atte
Win ha mig ytterligare sägar
att Mamma kan tryggt lita på honom
han skall nog se om mig i vinter och
ställa så till att jag ej förkyla mig!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt sitter och skriver vid Julian Alden Weirs skrivbord; alla hans Parisvänner, Ferdinand Gueldry, Gustave Bourgain, Albin Meyssat, Weir och många andra, var glada över att se honom, längre och fetare än någonsin; alla frågade efter Ellen Edelfelt.

  Ellen Edelfelt Julian Alden Weir Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry Albin Meyssat
 • Edelfelt anlände föregående förmiddag sömnig och trött; hans telegram till Gunnar Berndtson kom för sent, så han fick själv ta sig till Hôtel des Etrangers på rue Racine.

  Hôtel des Etrangers Gunnar Berndtson
 • Till Hôtel des Etrangers hade händelserna fört Gottfrid Schybergson, Axel Fredrik Holmberg och Ernst Nordström före Edelfelt.

  Ernst Nordström Gottfrid Schybergson Axel Fredrik Holmberg
 • Gunnar Berndtson kom senare och de begav sig till Runebergs där alla var friska och raska; likaså var även den danske teol.kand. Bohn som skött Edelfelt i Rom och själv blev sjuk; han fick höra att Pietro Krohn har det bättre sedan Ole (Otto) Haslund och fru har återhämtat sig från tyfus.

  lukumuistit Pietro Krohn Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Bohn Otto Haslund Frederikke Haslund
 • Runebergs bor i andra ändan av staden, inte långt från Madame Jacquinot; Walter Runeberg har fått en dålig ateljé och har på grund av Ninos [Johannes Runeberg] sjukdom och den lillas födelse varit förhindrad att arbeta.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Jacquinot Johannes Runeberg Vasthi Runeberg
 • Gunnar Berndtson har placerats i antikklassen och Edelfelt tycker det gör honom gott.

  Gunnar Berndtson
 • Julian Alden Weirs fästmö har slagit upp förlovningen i och med att Weir inte vill återvända till Amerika ännu; Edelfelt tycker det är förnuftigt, det går inte att älska konsten och en flicka samtidigt.

  Amerikka Julian Alden Weir
 • Julian Alden Weir har just återvänt från Spanien; Edelfelt har sett hans tavlor för salongen och tycker inte de var så fula som Pauline Ahlbergs skrev.

  Espanja Pauline Ahlberg Julian Alden Weir
 • Julian Alden Weir sade att Pauline Ahlberg under vintern bombarderade honom med brev och inbjudningar som han såg sig tvungen att tacka nej till på grund av mycket arbete, vilket gjorde Pauline mankerad [stött/sårad]; Edelfelt tror Pauline tycker om unga karlar, och det må hon göra, såvida hon inte inkräktar på de unga karlarnas tid och arbete.

  Pauline Ahlberg Julian Alden Weir
 • I Hamburg hann Edelfelt bese den vackra staden en stund på morgonen; Alexandra Edelfelt trodde säkert att han kommit fram en hel vecka tidigare; två brev väntade på honom hos Gunnar Berndtson; naturhinder ställde sig i vägen, det var snöstorm i Åbo, Falköping, Göteborg och i Aarhus; hela Danmark ligger under fotsdjup snö; Alstern låg frusen och det var tjock snö ända till Cöln.

  Turku Hampuri Köln Tanska Göteborg Århus Falköping Alster Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson
 • Gunnar Berndtson ser mycket parisisk ut; han bär sitt hår à la Capoul i pannan och har låtit göra nya kläder; han ser ut som en spansk grand eller en mexikansk slavhandlare som kommit till Paris för att leva på sina räntor.

  Pariisi Gunnar Berndtson Victor Capoul
 • Maxime Faivre är massier i ateljén [ateljéföreståndare]; han och andra har rått Edelfelt att göra Jean-Léon Gérôme sin uppvaktning så fort som möjligt.

  Jean-Léon Gérôme Maxime Faivre
 • Julian Alden Weir säger att Edelfelt gjort framsteg och råder honom att börja med något större; han presenterade Edelfelt för flera nykomna amerikaner som "un des plus forts de chez Gérôme" [en av de starkaste hos Gérôme]

  Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir
 • Det var inga problem att återinträda i École des Beaux Arts, Edelfelts namn fanns fortfarande i listorna; sekreteraren greve d'Ortez sade skrattande "non, vous avez été malade mais vous n'êtes pas mort encore" [nej, ni har varit sjuk men ni är inte död ännu].

  École des Beaux-Arts d' Orthez
 • Det blir svårast att få ateljé; tills vidare bor han hos Gunnar Berndtson i ett hôtel garnie [möblerat hotell/hyresrum].

  Gunnar Berndtson
 • I kväll ska Edelfelt träffa Julian Alden Weir, Gunnar Berndtson, Albin Meyssat, Joseph Wencker, Émile Bastien (arkitekten, Jules Bastien är ännu på landet), Léon Chevreuil och Maxime Faivre; han ska bjuda något bättre vin; han har sökt Charles Baude, men ännu inte träffat honom; alla talar om Alexandra Edelfelts sorg och svåra tid och uppmanar att hon ska komma till Paris.

  Alexandra Edelfelt Jules Bastien-Lepage Charles Baude Gunnar Berndtson Julian Alden Weir Joseph Wencker Léon Chévreuil Maxime Faivre Albin Meyssat Émile Bastien-Lepage
 • Ferdinand Gueldry bjöd Edelfelt på frukost till sin familj, men Edelfelt hade redan lovat följa med Gunnar Berndtson.

  Gunnar Berndtson Ferdinand Gueldry Gueldry Gueldry
 • Om Edelfelt får en ateljé vill Gunnar Berndtson bo med honom och lovar betala hälften.

  Gunnar Berndtson
 • Ateljén är sig lik; hela Tyskland och de tyska tidningarna är upprörda över att man förvisat en tysk skulptör Besserdich från Auguste Dumonts ateljé i Ecole des Beaux Arts; en tysk tidning ansåg att konstskolans inställning till tyskar var ett skäl för Preussen att inte delta i världsutställningen 1878; direktorn för Ecole des Beaux Arts har svarat preussiska ministern att ingen tysk officiellt förvisats från skolan, och att man gärna såg att flera tyskar kom dit, samt beklgade att eleven inte funnit sig väl bemött i skolan.

  Saksa Preussi École des Beaux-Arts Besserdich Auguste Dumont
 • På tåget fanns en hamburgare som handlade i olja, en fransos som reste för ett klädhus och en gammar bagare som också rest i affärer som ung; hamburgaren frågade Edelfelt vilka affärer han reser i; då Edelfelt sade att han var målare kommenterade hamburgaren att med ett sådant yrke lever man inte på i Hamburg och föreslog att han skulle slå sig in på olja.

  Hampuri
 • Julian Alden Weir kom för att hämta Edelfelt till middagen; katarren han hade i Finland och Sverige har försvunnit; alla pysslar om och råder honom till försiktighet beträffande hälsan.

  Suomi Ruotsi Julian Alden Weir
 • Det är underligt att vara tillbaka i Paris; Julian Alden Weir säger att det bara finns ett Paris också efter sin resa till Spanien; det som han beundrade mest var Rafael, Hans Holbein och Tizian i El Prado, inte de spanska konstnärerna; Weir har målat goda studier i Alhambra och Toledo.

  Pariisi Alhambra Toledo Espanja Pradomuséet Rafael Tizian Julian Alden Weir Hans Holbein
 • Edelfelt börjar i ateljén följande dag; han kom för sent i morse för att ta plats i concoursen [tävlingen] som hålls denna vecka.

 • Jean-Léon Gérômes elever har hedrat sig detta år; Joseph Wencher vann grand prix de Rome, Pascal Dagnan har gjort "utmärkta" saker och flera unga som Ferdinand Gueldry sägs ha ovanlig talang.

  lukumuistit Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Joseph Wencker Ferdinand Gueldry
 • Julian Alden Weir som sitter och beundrar Ellen Edelfelts porträtt skyndar på Edelfelt och ber hälsa Alexandra Edelfelt; Weir hälsar att han ska se till så att Edelfelt inte förkyler sig i vinter; Edelfelt tar farväl och önskar Guds välsignelse.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Julian Alden Weir