Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) joulu Jumala kirjeet seuraelämä valokuvat vuotuisjuhlat

fredag d. 22 dec. 96.
Älskades Mamma
Nu blott några ord för att hjertligt
tacka Eder för Edra julönskningar. Bref
vet skall vara inlemnadt kl. 5 och
är nu 22 5. – I går emottog jag Mam
Anni och Buttis bref – den bästa
julklapp jag kunde få.
Vi äro ej bjudna till Runebergs.
B. och jag voro der i går och de talade
ej ett ord om julaftonen – således
ännu de fina den alldeles en far-
med Lörenzos. Vi komma således
med bricker och Nordström, Wolff och
Philf, att fina den heliga aftonen
tilen har fallit och försträckt
sig och ligger nu till sängs för
8 dagar, jag går ofta hos honom
lyckligtvis är det ingenting far-

ligt. – Rida raska hvarium
men jag har gjort många än-
dringar och får goda råd af
Simi och Sean, min granne, en-
gelsmannen. Gerômes bankett är
uppskjuten på en vecka, emedan
hedersgästen ej hade den aftonen
ledig. – I afton går jag till
Mili med Ellens fotografier
Nu börjar det skymma, och
jag har ej tid att göra lämpar
i ordning – Farväl således. Tusen
helsningar, varma och hjertliga
Gud, den högsta välsigen Eder
och gifver Eder sin frid.
Acku Morbror, och tante Gadd
och tacka ännu en gång Anni
och Butti
Mammas legen
Atte.
t bier söt!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö