Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) apurahat ateljeet elämäkerrat henkilökuvat joulu Jumala kirjeet kuvataideoppilaitokset lämpötila laulajat museot musiikkioppilaitokset näyttelyt opinnot osakunnat osoitteet ruotsin kieli saksan kieli seuraelämä taideyhdistykset talous taulut vaatteet voimistelu vuokra-asunnot

den der det ber 188
Älskade Mamma
Det är nästan alltid gifvit, att man får
ypperligt tid att skola sin korrespondans,
lektyr o. a då man arbetar flitigt, men
gifvit försummar sådant då man lättjas
Under denna vecka har tiden gått, jag vet
ej huru och jag har ej kommit mig att be-
svara Mammas kära bref som jag fick ännu
dag jul på morgonen, förrän det andra
med 2 vexlar på 2 28 frcs hvardera kom
och skämde ut mig för min tröghet.
Tusen Tack för långa och kosta bref, skrifva
i en enslag aftonstund eller midt under
bäkning bråk främmande och småflickor
nas prat – de äro alltid ljusglimtar i
mitt lif strålar från det ljusa fredhetta
himmets verld. – Pengarna komma mig
bra till pass, och det är ju bättre att ha
dem litet på förhand. Berndtson är ej en
förfärlig knipa – någon vexel har ej för-
kommit och han har helt enkelt glömt
att omnämna dess inhändigande; då han
derföre i de mest bedjande ordalag skref
ning efter pengar, skickades serundant som
svar emedan man ansåg att prinsan ej

anländt – dom om Berna storms förtviflan
Jag hade lånat pengar åt Weir och
kunde ej ge honom mycket. Wolff, Norde
ström, Philip, Becker Runeberg ha skulder
blott och inga pengar – således har den stackar
Gunnar, som ej kunnat betala sin hyra
fått lof att bo två veckor längre vill
Rue du vieux colombier, och har tillska
hyrt ett rym här – således dubbel ut-
gift. Nu kommer väl något åtminston
om någon vecka. Måtte nu afdelningar
ej glömma honom! – I går och i dag
har jag mest suttit och ritat på Che-
ny för interiören till min tafla
och suddat på något litet blott för
att "couvres la toile" Jag tror jag
får lof att om någon tid köpa
ett ordentligt staffli med skref
til det 6 frcs som jag har nu håller
ej rigtigt bra en så stor tafla. Stor
leken blir half naturlig – hufvudet
som på Ellens porträtt. Allte
jag om för Mamma att jag samma
träffat då och då med en hers stirkes
Paulines kusin. Han har varit här
hos mig och har i afton bjudit mig
på o
taf att
tvens
Unger
t till
Jag h
för Ge
tala o
ra om
myck
estan
Han s
till at
och ha
bra och
haft
konst
at
det
hans
tuga n
sedan
fr. Ser
det är
fors,
den


hon
elder
tag
hyra
i
Lillet
lut-
Linston
till
istiska
här
mi
på middag. Det är en stills om något
rafatt men mycket hygglig herre, talar
svenska med några tyska uttryck i
ungefär som några af våra biburgenser
t.ex. nätt man istället för hygglig karlo
Jag har gjort en teckning till matsedell
för Géroms bankett och skall i morgon
tala med Maxime och andra för att afgö-
ra om den duger. Maxime har gjort
mycket stora framsteg sedan jag sist var
i Paris och är nu en af de bästa i ateliern
Han har en tafla för salongen. Gérôme i
sin atelier som är mycket bra. Gérôme
och hans stora vindstrundar äro mycket
bra och interiören ej illa. Filip F. har
haft något spektakel med en lärare i
konservatoriet och har tagit sitt skilja
betyg. Om Filip säger sannt så var lärar
dum och brutal och felet helt och hållit på
hans sida. Om någon månad tänker han
bega sig till Miland, det hans nog stått allt
sedan han i Hfors kom tillsammans med
fr. Synnerberg och Holm. Jag vet ej om
det är värdt att tala om saken i Helsing-
fors, der onda tungor genast förvåna
den. Filip säger fl. förlora intet

ä sig för sig med en redan har blifvad för en satt
klass det han ej ville komma och der läsaren var
dålig. Gunnar, som i går var hos Runebergs
sade att både R. och hans fru förklarat att de
mycket gerna skulle vilja ha haft oss till
julaftoner, men som fröjden hufvudsakligast
väntarrangerad för Nino, och denna af Oligy-
het ej gör annat än gråtar då främmande är
tillstädes hade ej velat bedröfva hans afton
kr
med några mindre behagliga personers när-
varo. – Gymnastiken gör mig godt, det
känner jag, och ännu mera då kalla tvätt
ningarne – jag har sedan jag börjat på med de
senare ej en gång haft hosta – snufva här
man alltid under vintern i Paris. Nu hvad
det måste vara rysligt kallt hos Er der öppe
30 grader, nej, då föredrar jag tusen går
ger det här klimatet – vi ha ännu ej
haft köldgrader en enda gång, mest
3, 4, grader varmt med duggregn. Mina
strumpor börja få betänkliga luckor och
blanchesseuserna mina att de äro svara
att reparera, på några har när. Es flan
der och GCh. A. ha skrifvit vänligt båda
E. ber mig en lefnadsteckning öfver Perrar
Jag vet verkligen bra litet om honom

och känner af hans arbeten ej annat än
det som finns på Luxembourg. Axelet
har skrifvit några ord mest om en
kommission som han vill ha uträttade
Konstföreningens vägnar har jag varit
hos flere konshandlare för att höra
åt efter plansches och ginser och har
gått igenom åtskilliga samlingar
Vår bankett för genom hålles
hos Wepler, boul. Flichy, helt nära
Rue des Carrieus der jag borde först.
Det är en god restaurant och helt
nära Gérôme hvilket är en artighet.
af oss. – Nu skrifver den
beskedliga Stecky att han är uppta-
gen för i qväll genom att en vara
kommit till städer och ber mig upp-
skjuta middagen till nästa vecka
Klockan den oblidkeliga är 3/4 på
5 och brefvet måste i sådan. Således
adjö, godt nytt år och Gud välsigen
den och dem som är mig kärast
på jorden
Mammas egen
förstipendet.
Atte
Intyget från Ecole des B. de skall jag skicka.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Då man arbetar flitigt får man ypperligt tid att sköta sin korrespondens, medan den försummas då man lättjas; Edelfelt hann få två brev från Alexandra Edelfelt innan han svarade; det andra innehöll 2 växlar på 228 francs vardera; breven är ljusglimtar från det ljusa fridfulla hemmets värld.

  Alexandra Edelfelt
 • Gunnar Berndtson är i en förfärlig knipa; någon växel har inte förkommit han har helt enkelt glömt att omnämna dess inhändigande; Edelfelt har lånat pengar åt Julian Alden Weir och kunde inte ge mycket åt Berndtson, medan Wolff, Ernst Nordström, Philip Forstén, Adolf von Becker och Walter Runeberg bara har skulder och inga pengar; Gunnar har inte kunnat betala sin hyra och fått lov att bo två veckor längre vid Rue du vieux colombier, samtidigt som han hyrt rum i samma hus som Edelfelt; Edelfelt hoppas att [nyländska] avdelningen inte glömmer Berndtson [stipendier].

  Adolf von Becker Gunnar Berndtson Ernst Nordström Walter Runeberg Julian Alden Weir Filip Forstén Eugen Wolff
 • Edelfelt har suttit på Cluny och ritat interiörer till sin tavla; han får lov att köpa ett ordentligt staffli, det nuvarande håller inte riktigt bra en så stor tavla; storleken blir halv-naturlig, huvudet som på Ellen Edelfelts porträtt.

  Musée de Cluny Ellen Edelfelt
 • Edelfelt kommer inte ihåg om han talat om för Alexandra Edelfelt att han då och då träffat en herr Sterky, Pauline Ahlbergs kusin; han är stillsam och något tafatt, men hygglig; han talar bra svenska men med några tyska uttryck, ungerfär som viburgenserna [viborgare], t.ex. nätt man istället för hygglig karl.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Carl Gustaf Sterky
 • Edelfelt har gjort en teckning till matsedel för Jean-Léon Gérômes bankett; han ska fråga Maxime Faivre och andra om den duger.

  Jean-Léon Gérôme Maxime Faivre
 • Maxime Faivre har gjort stora framsteg sedan Edelfelt senast var i Paris; han är bland de bästa i ateljén; hans tavla för Salongen "Gérôme i sin ateljé" är mycket bra.

  Pariisi Jean-Léon Gérôme Maxime Faivre
 • Filip Forstén har grälat med en lärare i konservatoriet och tagit skiljebetyg; om någon månad tänker han bege sig till Milano, dit han velat ända sedan han lärde känna fröken Hortense Synnerberg och Bruno Holm i Helsingfors; det är inte värt att tala om saken i Helsingfors där onda tungor genast förvränger den.

  Helsinki Milano Filip Forstén Hortense Synnerberg Bruno Holm
 • Gunnar Berndtson har varit hos Runebergs; de ville ordna julafton huvudsakligen för blyge Nino, som inte gör annat än gråter då främmande är närvarande, därför hade de inte bjudit in andra.

  Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Johannes Runeberg
 • Gymnastiken och de kalla tvättningarna gör gott; Edelfelt har inte haft hosta en enda gång, snuva har man alltid under vintern i Paris; han föredrar det varmare klimatet än de 30 grader som de har därhemma; Edelfelts strumpor börjar bli så slitna att blanchisseuserna [blekerskorna] menar att de är svåra att reparera.

 • Edelfelt har fått brev från Carl Gustaf Estlander och Gustaf Philip Armfelt.

  Carl Gustaf Estlander Gustaf Philip Armfelt
 • Carl Gustaf Estlander ber om en lefnadsteckning över Jean-Jospeh Perraud; Edelfelt känner inte till annat av hans arbete än det som finns på Luxembourg.

  Luxembourgpalatset Carl Gustaf Estlander Jean-Joseph Perraud
 • Axel Antell har skrivit några ord, mest om en kommission som han vill ha uträttad.

  Axel Antell
 • På [Finska] Konstföreningens vägnar har han varit hos flera konsthandlare för att höra efter planscher och gipser.

 • Banketten för Jean-Léon Gérôme hålls hos Wepler, vid boulevard Clichy, nära rue des Carrières där Edelfelt tidigare bodde.

  Wepler Jean-Léon Gérôme
 • Carl Gustaf Sterky meddelar att han är upptagen ikväll och måste skjuta upp middagen till nästa vecka; Edelfelt önskar Gott nytt år och Guds välsignelse; han ska skicka intyg för stipendiet från Ecole des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Carl Gustaf Sterky