Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) nyårsgåvor asevelvollisuus ateljeet henkilökuvat italialaiset Jumala kahvilat Kalevala kansalliseepokset kevät kielet kirjallisuus kuvanveisto lämpötila leikit lyriikka mytologia päivälliset puistot ravintolat sää sanomalehdet seuraelämä sotilaat suomen kieli talous talvi tanssipaikat tavat (tapakulttuuri) teatteritaide uusivuosi vaatteet vuodenajat vuotuisjuhlat

Paris d. fruari 189
Älskade Mamma
Fåfängt har jag väntat på några underrättelsen
hemifrån under de tre dagar af 1877 som
nyss förflutit. Detta hindrar mig dock ej att
af fullaste hjerta önska Eder ett godt nytt
år, och detta är väl för mig den käraste
anledning att skrifva. Usch hvad det måtte
vara kallt deroppe – 30 grader det är ju alldeles
förskräckligt. Här ha vi haft det allra skönaste
väder 13, 14 och 15 grader varmt med solsken
Det är ju alldeles ovanligt midt i vinter
också börja lindarne att skjuta skött och
gråsmattorna äro så gröna och frodiga som
om våren. Barn och stortfolk promenera i
tusentals i trädgårdar och packer – ingen
eldar hemma och man kan tryggt gå i
sommarpaletå. Naturligtvis kan detta
ej räcka länge och man påstår att vår
ren skall bli kall. Emellertid kan man
njuta af det herrliga vädret nu så länge
det räcker. – Vår festmiddag för Gérorme
gick af stapeln i lördags hos Wepler.
Stämningen var ej lifvad derföre att man
visste att hedersgästen skulle bege sig bort re
dan kl. 9. Vid desserten proponerades skå
lär för Gérôme och Werche och vi gingo
och klingade med dessa två och så var det
så godt som slut. Jag hade ritat motsedelse

som här medföljer. Den tycktes slå an, och
Gerôme fann den "gentil". – Efter middagen
gingo vi en hel hop på maskradbalen
på Frascati der det var olidligt varmt och
mycket folk. På middagen fick jag se många
af Gérômes gansla elever som vunnit erkän-
nande: Melingare (son till den store aktörer), Paul
Lenoir, Becker (icke vår) m. fl. Bastien Lepage
som helt och förnekat Cabanel och står väl
med Gérôme var nu, som förr med om Bau-
katten. Gérôme hade hedersplatsen med Wencher
till höger och Dagnan till venster – midt emot
lätt Boulanger med Milinque och Bastien –
Lepage som grannar. Bland samlingen af elever
var det eget att se en dragonofficer och en
cuirrassier (emellne som tjenar sitt år.
Nyårsaftonen var jag, som sagdt hos Mme Jacquis
not, der jag emot min förmodan hade rigtigt
roligt. Somnia och trött gick jag dit men blef
der muntert stämt af Thilip och Mlle Marque-
rite. Mr Parodi, författarn till Rome var
cie, som spelas på théâtre français var der,
men han när hela tiden sysselsatt med frö-
hen Krogius, som till, allas förargelse, ej ville
slappa sitt tag. Något litet fick jag tala med
honom. Han är, som Mamma kanske fäst i dag.
bladet italienar och har endast fyra år varit
i Frankrike och skrifver redan fransk vers. – Han
nya
kyrsta
ett a

ville
med
i dag
varit
Han
l
aknade rätt mycket baron Axel mellen och
tycktes ej tröttna att höra talas om Finland
dess literära förhållanden o.d. Han kände Ru-
neberg rätt bra, och ville nödvändigt skaffa
sig någon öfversättning af kungarne på Sålande
som särdeles intresserade honom. Tänk Mr På-
rodi har kämpat igenom Kalevala och
kunde 10 gånger mera finsk mytkologi än
jag. – Ungdomen i sällskapet representer
råd af Mlle Marguérite och Lilli J. två unga
Mlle Perrot, deras bror Henry (en Petit crevis
men beskedlig och fiffig pariser ungdom) Paulin
Mr Sterky och jag roade sig med alla möjligt
lekar bland annat med boutsarimes. Lycklig
vis hade man rätt att låta bli ty jag skulle ej ha
gått i land med en enda råd vers. – Vid supén
koskades champagne upp då klockan slog 12
och man drack på 1877 års lycka. – Hvad jag
då tänkte på Er. I ett ögonblick stod allt
det myckna som passerat sedan ett år klär
för min inne syn och jag bad tyst Gud och
gifva oss, men var älskade Mamma främst
ett lyckligar är än det som nu gått i sin
graf. – Mins Mamma sista nyårsaftonen? Eller
var rask då och Axel Antell var vår gäst! –
Mamma vet att det här i Frankrike är
sed att med korskyss önska godt nytt år.
Detsamma såg jag i Antwerpen der jag på
nyårsaftonen var i en fransk familj och
kysste hela tullen. Nu blef det derföre
ett allmänt kyssande – jag höll mig dock endast

till mig i färgen konster då och och
de andra vara. Så snart jag kom är säng på
nyårsmorgonen var det mitt första göra att hästa
mig i en vagn för att komma upp till Gerom
Alla hans elever samlades der kl. 7, önskade
godt nytt år, bjöder på cigarrer och konstverk.
G. håller allt ännu på med sina kolossala
Gladiatorer – en grupp som kommer att bli
mycket bra. Han är bostande lika mycket
skulptör som målare. Det är pollice verso, som
Mamma vet – de två gladiatörena förgrunden.
Ett porträtt af hans lilla flicka tafla) tycka
jag ej om. Det är skickade och tråkigt.
Sedan var jag på nyårsvisiter hos Börjesons,
Runebergs, Sargents fick ge 5 frcs åt con-
ciergen 7 åt kyparen 1 frcs på Suide och 1 på
Regener, 3 frans på vårt matställe – ja det är
en olycklig dag – nyårsdagen här.
Jag hoppas jag får bref i morgon och får
då tillfälle än fortsätta detta. Rida ränka
är icke så lätt som jag trodde. Hvad det
kostar att ha modell – och 2 modeller moder
och barnet, som jag får lof att ha några gånger
I dag har jag varit på Cluny och målat
en interiör som kanske han begagnas för
taflan. Farväl och Godnatt goda, älskade
Mamma – Helsa alla, småflickorna mest
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har förgäves väntat på underrättelser hemifrån; han önskar dem ett gott nytt år.

 • Hemma har det varit kallt, 30 grader på minus; hos Edelfelt har det varit upp till 15 grader varmt, lindarna har börjat skjuta skott och gräsmattorna är gröna och frodiga; folk promenerar i tusentals i trädgårdar och parker, ingen eldar hemma och man kan gå i sommarpaletå; det lönar sig att njuta av det härliga vädret så länge det varar, våren förutspås bli kall.

 • I lördags hölls festmiddagen för Jean-Léon Gérome hos Wepler; hedersgästen måste avlägsna sig redan kl. 9; vid desserten proponerades skålar för Gérôme och Joseph Wencker; Edelfelt hade ritat matsedeln och Gérôme tyckte den var "gentil" [elegant, fin]; en del fortsatte sedan till maskeradbalen på Frascati.

  Café Frascati Wepler Jean-Léon Gérôme Joseph Wencker
 • På middagen såg Edelfelt många av Jean-Léon Gérômes tidigare elever, som nått framgång: Lucien-Étienne Melingue (son till aktören Étienne Mélingue), Paul Lenoir och [Georges] Becker (inte vår Adolf von Becker); Jules Bastien-Lepage, som nu helt förnekat Alexandre Cabanel, var nu som förr med om banketten; Gérôme satt på hedersplatsen mellan Joseph Wencker och Pascal Dagnan, mittemot satt Gustave Boulanger med Melingue och Bastien-Lepage; det var underligt att bland eleverna se en dragonofficer och en kyrassiär (elever som gör sitt år av värnplikt).

  Jules Bastien-Lepage Adolf von Becker Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Léon Gérôme Alexandre Cabanel Gustave Boulanger Joseph Wencker Lucien-Étienne Mélingue Étienne Mélingue Paul-Marie Lenoir Georges Becker
 • Edelfelt var på nyårsaftonen hos Madame Jacquinot; Philip Forstén och Mademoiselle Marguerite Jacquinot livade upp stämningen; där var Monsieur Alexandre Parodi, författaren till "Rome vaincue" som spelas på Théâtre français; fröken Krogius lade till allas förargelse beslag på Parodi; Edelfelt fick tala med honom lite; som Alexandra Edelfelt kanske läst i Helsingfors Dagblad är Parodi italienare och han har endast fyra år varit i Frankrike och skriver redan fransk vers; han liknar baron Axel Mellin; han var intresserad av Finland, kände till Johan Ludvig Runeberg och ville ha en översättning av Kungarna från Salamis; Parodi har läst Kalevala och kunde 10 gånger mer finsk mytologi än Edelfelt; Mademoiselles Marguerite och Lilli Jacquinot, två unga Mademoiseller Perrot, deras bror Henry Perrot, Pauline Ahlberg, Carl Gustaf Sterky och Edelfelt var ungdomarna i sällskapet och de roade sig bland annat med bouts-rimés, en rimningslek.

  Ranska Suomi lukumuistit Théâtre-Français Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Krogius Axel Gustaf Mellin Filip Forstén Jacquinot Marguerite Jacquinot Carl Gustaf Sterky Alexandre Parodi Henri Perrot Lilli Jacquinot Sophie Perrot Perrot
 • Då klockan slog 12 drack man för ett lyckligt år 1877; Edelfelt bad Gud ge dem, främst Alexandra Edelfelt, ett lyckligare år än det som gått i sin grav; senaste nyårsafton var Ellen Edelfelt ännu rask och Axel Antell var deras gäst; i Frankrike är det sed att med korskyss önska gott nytt år, detsamma såg Edelfelt i Antwerpen hos en fransk familj; Edelfelt korskysste endast Madame Jacquinot som stod närmast och lät de andra vara.

  Ranska Antwerpen Alexandra Edelfelt Axel Antell Ellen Edelfelt Jacquinot
 • På nyårsmorgonen samlades alla elever hos Jean-Léon Gérôme för att önska gott nytt år; de bjöds på cigarrer och konstverk; Gérôme håller ännu på med sina kolossala gladiatorer; han är lika mycket skulptör som målare; som Alexandra Edelfelt vet är det pollice verso, de två gladiatorerna i förgrunden; Edelfelt tyckte inte om Gérômes porträtt av sin lilla flicka.

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Suzanne Gérôme
 • För ekonomin är nyårsdagen en olycklig dag; Edelfelt gav pengar åt conciergen [vaktmästaren], kyparen på Suède och på Regence, samt på deras matställe.

  Café de la Régence Café Suède Chez Mademoiselle Anne
 • Rida ranka är inte så lätt som han trodde; utgifter för två modeller, modern och barnet, kostar; i dag har han målat interiörer på Cluny, som kanske kan användas för tavlan; han önskar Alexandra Edelfelt godnatt och hälsar alla, småflickorna mest.

  Musée de Cluny Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt