Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) landskap (fysiska helheter) aateli apurahat ateljeet insinöörit jesuiitat joulu joululahjat Jumala juutalaiset kahvilat käsityöläiset katolisuus kielet kirjeet kuolema mallit (ammatti) munkit (uskonto) näyttelijät opinnot osoitteet perheet pohjoismaalaiset ravintolat ruotsin kieli sanomalehdet suomalaiset suomen kieli taidekritiikki taiteilijat talous taulut teatteritaide uusivuosi vuotuisjuhlat

Paris d. 3 aanuari 1887.
Älskade Mamma fortsätt d. 7
Mammas efterlängtade bref kom i dag
Så ledsamt att Mamma varit sjuk un-
der juldagarna! Hvad jag är glad att
den förfärliga kölden litet gifvit med sig
ty jag har ryst hvarje gång jag läst
derom i Edra bref eller i tidningarna.
Jag har nog under dessa tider ofta
tänkt på nyåret i fjol och detta,
tänkt att Herrens vägare äro underliga
och ontransakeliga och att detta jordiska
lif är intet att bygga på! Men då
Gud låter oss lefva qvar på denna
jörd, så är det väl främst för att ver
ha och arbeta, och för att med för-
tröstan och mod se emot framtiden. –
Hvad Mamma skrifver om rida ränka
är nästan ord för ord detsamma som Simi
sade mig nyss. – Ett ringa fåtal förstå sig
på den historiska rigtigheten och
utförandet – men alla på uttrycket och
lifvet i taflan, och dessutom äro ju
dessa ett conditios sine que hon för
hvarje konstverk. Det är äfven så som

jag skulle vilja måla historie, att kostymer
och detaljer helt och hållet skulle underordnas
det rent menskliga, det för hvar man begripliga
i ämnet. – Nu har jag redan gifvit ut
35 frcs i modell, och ändå ej kommit
någon hvart, och har ändrat ställningarna
så många gånger, att jag ännu ej fått det
hela ordentligt "mis en place". Den med
dels jag begagnat mig af, är alldeles olämpa
för hufvudet, och dessutom något mager
och klen. Jag har derföre skrifvit till
en af Wencher rekommenderad elsassiska
18 år, och hon har i dag på morgonen
varit här – och sagt att hon ej har en mig
mit ledig till den 24s! Tänk hvad det
målas många blondiner nu! Hon är
sem antydt är blond, ung, och rödblommig
och ser verkligen så ut som en medeltids
skönhet – med litet stilisering tror jag
hennes drag bli mycket bra. Jag får
således vänta, vänta med det som
jag mest längtat att göra – Blancas hufvud
och får måla barnet och accissoirerna
nu så godt jag kan. Var lugnt att jag
skall
h. fr
dlen o
haura
först
sålede
med
nu i
en af
hans
och de

ser ut
hvilk
lands
sådan
ha g
desti
se fa
till a
målni
sätte
nyan
än
viljan

dand
rplig
vit ut
met
ingarna
edet
re med
olämpl
ger
till
assiska
en mi-
det
on är
koms
deltids
tur
ell
es hufvu
rerna
att jag
skall söka göra drottningen vacker! Sinne säger:
Il faut que tu la fasse jolie et distingée
d'un bout à l'autre, car autrement ton tableau
naura pas d'interet. Kanske är det bra att
först se huru det andra blir så att man
således bättre kan göra hufvudet i harmoni
med det hela. – Hvad jag skulle vilja kunna
nu. Maxime Laivre, har som jag sade, blifvit
en af de bästa i ateliern. Goupil har köpte
hans lilla tafla: Gérôm i sin atelier för 1000 frcs
och den kommer troligen att bli publicerad
le Salon" (det planschwerk, som G. hvarje år
ger ut. Max har lofvat mig en af sina studier
hvilken jag vill välja. Jag tror att jag tar ett
landskap eller sjöstycke ty han har 100 tal
sådana. Det är en stor brist hos mig att aldrig
ha gjort landskapsskizzer. Gérôme råder mycket
der till, ty derigenom lär man sig att hastigt
se färgen och raskt återgifva den och mån-
lär sig äfven att göra taflor genom landskap
målning. Naturen erbjuder de vackraste mot
sättningar af ljus och skugga, varma och kalla
nyanser. Måtte jag blott kunna ha sinnet
öppet för det verkligt sköna och kraft i
viljan – ty det är ändå hufvudsaken. Ofta

har jag med ledsnad att att jag blifvit staden paterna
nöjdare med mig sjelf. – Häromdagen var jag på
en finsk "reunion" i Café de la Regence. – Zorens in-
neberg och jag äro ej rigtigt gjorda för hvarandra.
Han har ett ortrefligt sätt: försmådligt och tvärsäkert
i högsta grad och leder sjelf resonnemanget på
konst, der han är en magta stor domare i Israel.
Han affärdar vanligtvis det som ej behagar honom
med: ja det är ju alldeles eländigt uselt! Om
Ingres sade han, som jag är öfvertygad derom, ej
begriper Ingres storartade teckning. Ja, nog fanns
det god vilja hos honom, men intet förmåga – Ernst
Nordström hade häromdagen varit med honom i Cluny,
och der hade han yttrat sig med stor säkerhet och begått
orimliga klusar i sina omdömen – "Ja det der är i
ju tydligt från den och den gröken" död. v. då föremåla
alls ej liknat det som under den tiden frambragts.
Men jag stukade honom" tillade Nordström stolt.
N. är en hygglig, flitig och intresserad ungdom,
men är så ytterst nöjd med sig sjelf och hvad han
vet. Galland lär berömma honom för hans flet, han
bedt honom komma upp på sin privata atelier, och
inför ateliern sagt att han gerna säga flere
främlingar der, för att hans gunstiga herrar elever
af dem skulle lära hvad flit är. Inom parenthes

säges det att Gallands elever äro stora lättingar
börjande med hans egen son, massier i ateliern. – Han
dagen bad jag N. komma och konstruera perspektio
vet på min tafla, han kom å dragande kall och
embetes vägnar, var vigtig, bråkade och fjeskade
med vinkellinealer passare och löd, för att efter
några timmars bråk laga till ett perspektiv som
visserligen var rigtigt, men alldeles olämpligt
för min tafla. Allt hvad han sade visste jag lika
bra sjelf, och insåg att den diskriptiva gromilie
Ns force ej hade mycken nytta med sig, då det
gällde att komponera en interiör. Berndtson
anmärkte
sade mycket rigtigt, att N. gjorde intrycket af en
snickare derhemma, som man ber komma för att
polera ett bord eller lappa en stol, och som stolt
tillbakavisar all hjelp med ett: på hvad skå nu
jungfrun säga nog vet jag hur du skå vara. Elle
något dylikt. Om aftnarna går N. i Bonnats
atelier. Han arbetar som en träl och gör väl
stora framsteg, och skulle ha mycken nytta af ett
är till här i Paris. Han inser det sjelf och dröm-
mer om att få för längning på sitt stipendium.
Nordström är ändå en gammal bekant och en hygglig
menniska att ha att göra med. Londén är ett ortreflig
original. Han ser verkligen frasig" ut, har den

underligaste röst jag någonsin höst: gnällig och skrikig
i högsta grad. Och så har han ej folkvitt, skriker och
regerar öfverallt på restauranter och kaféer, så att
Nordström, som mest har att göra med honom, numera
undviker att sammansträffa med honom på sådana
ställer. För någon tid sedan behedrade han mig med
ett besök, satt här i 3 timmar och förde derunder
ett sådant oväsen, ljungade mot ryssar och finnoman
i så högljudda ord, att jag hvad minut väntade att
få se grannarna instörta för att fråga om man
höll på att mörda någon häruppe. "Jag är hvarken
fennoman eller svekoman, jag är finne, uppre
hade han 3 gånger under denna minnesrika för
middag, alltid forte fortissimo och som jag tror på
tonen trestrukna C. – Ett annat älsklingsämne
är våra polytekiska lärares odugtighet. Londén
är alldeles ofantligt förtjust i Frankrike och
undervisningar här, samt påstår att intet land han
hvad mathematik, natur och ingeniörvetenskap beträffa
jemföras dermed. – En herrligt landsmänna typ är
le Bavon Aminoff, l'ami des ministre
du qvand duché de la Finlande, le bavon Stjern
vall-Wallén, le neveu de m. le comte d'Aminoff
aide de camp geneval de så majesté l'Empe
veur, le plus besvant de bra la Sainte
El
le
an
än
till
hvilk
son
om för
suitel
i af
toub
Marg
bone
lig som
gas. –
porträ
Pierr
Jag
om si
odugl
fick
på p

lrikig
ch
å att
scenen
sådana
ej med
under
inorian
stade att
man
arken
eppra
riden
och
and han
behaf.
le
ne stjena
unoff
Eupé
ute
Eglise Catholique, apostolique et Vomaine,
Ja en narr, som gör ingenting, men exista
rar, gör bekantskaper i de gamla "vase
familjerna, känner franska högadelns slägtre.
gister utantill, protektör, utan pengar" för
les sociétés des ouvriers catoliques". Han
använder sin dyrbara tid att springa på visite
till "comtesser, abbéer, jesuiterfäder" o.d. till
hvilka han fått rekommandationer af solig ba-
ron Mannerheim. Han går 3 gånger i messan
om söndagarna, och känner alla "de snälla je-
suitev- péverna" vid Rue Vangirade. De flesta
ä af familj bland jesuiterna, t. ex. pève
Foobes, à lovd Forsbes, père de Hazes à
marquis de Hases o.s.v. Visserligen är jag
bonopantist, men man får lof att visa
sig som ligatimist i de cercles der jag um-
gas. –" – Han bad att få låna gubben Atte Anni
porträtt för att visa "uniformen" åt M. de Chateau-
Thierry – sekreterare vid en katholsk propagande
Jag kommer så väl i hog när gubben talade
om sin kära nevia: den förb. lättingen och
oduglingen! – Ändtligen har jag fått se lami
Feste, den omtalade pjesen af Erkmann. Chatrie
på français. Det är en byhistoria, utan

teskig såg entrig eller krånget af det fullt i
en rigtig hvila att se den efter L. Abouts. Den
ster
från Elsass
och sedelats pjeser. Folkvisor och folkdrägter
intressigt interiörer, inga anspelningar på
Elsass medarande ställning helt rätt och slätt en
folk scen. Att är nästan hufvudsaken i pjesens
men den spelas makalöst. Got, såsom en gam-
mal judisk by-rabbin öfverträffar sig sjelf
Fedde som den rike bonden Fritz. Coquelin
som skallfogden. Reuhemberg såsom Suzal
ella äro de så utmärkt enkla, bondiska och
dock fina i sitt spel. Jag tror jag skrifver om
denna och om Paul o. Vergina till Dagbladet.
Fortsättning (söndag den 7 de Januari på mor-
gonen). – Stackars gubben Morbror Au-
gust. Går han bort så lemnar han visse
regen ången märkbar tomhet efter sig, men
med honom brister också det sista bandet
som ännu qvarhöll oss vid Kiala. Gubben var
ändå bra gammal och afsigkommen sist.
Måtte gulsoten ej föra plågor med sig. Om
vädret varit drägligt, så hoppas jag att
Mamma rest det på en dag. Gubben är
gammal och lider, och Mamma har ju allt
varit hans favorit. – Gud välsigne er
på denna vackra söndagsmorgon, som alltid! Helsa

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelts efterlängtade brev kom i dag; hon har varit sjuk under julen; den förfärliga kölden hemma har lite gett med sig; Edelfelt har ofta tänkt på nyåret i fjol och på att Herrens vägar är underliga och outrannsakliga.

  Alexandra Edelfelt
 • Alexandra Edelfelts ord om Rida ranka är desamma som Filadelfo Simis; båda anser att det bara är ett fåtal som förstår sig på den historiska riktigheten, medan alla uppfattar uttrycket och livet i tavlan; dessa är ju ett conditio sine qua non [ett ofrånkomligt villkor] för alla konstverk; Edelfelt skulle också vilja måla historia på så sätt att kostymer och detaljer underordnas det rent mänskliga.

  Alexandra Edelfelt Filadelfo Simi
 • Edelfelt har redan gett ut 35 francs på modeller och ännu inte fått allt att stämma; hans nuvarande modell är olämplig för huvudet; Joseph Wencker rekommenderade en 18-årig elsassiska, men hon är inte ledig före den 24; hon är blond, rödblommig och ser ut som en medeltidsskönhet; han får ge sig till tåls med att måla det han mest längtar efter, Blankas huvud; han skall försöka göra drottningen vacker; Filadelfo Simi säger att han måste göra henne vacker och ståtlig från topp till tå, annars kommer tavlan inte att väcka intresse.

  Joseph Wencker Filadelfo Simi
 • Maxime Faivre har blivit en av de bästa i ateljén; Adolphe Goupil har köpt hans tavla "Gérôme i sin ateljé" för 1000 francs och kommer troligen att publicera den i planschverket "Salon" som Goupil årligen ger ut.

  Jean-Léon Gérôme Adolphe Goupil Maxime Faivre
 • Maxime Faivre har lovat Edelfelt en av sina studier; Edelfelt väljer troligen ett landskap eller "sjöstycke".

  Maxime Faivre
 • Det är en stor brist att Edelfelt aldrig gjort landskapsskisser; Jean-Léon Gérôme råder dem att teckna landskap för att lära sig färguppfattning och att göra tavlor; Edelfelt önskar bara att han har sinnet öppet för det verkligt sköna och kraft i viljan; han märker att han blivit kallare, likgiltigare och nöjdare med sig själv.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt var häromdagen på en finsk "reunion", träff, i Café de la Regence; Edelfelt kommer inte överens med Lorenzo Runeberg, som är en försmädlig och tvärsäker domare i konst; Runeberg avfärdade bland annat J.A.D. Ingres med att denne hade vilja men inte förmåga; Ernst Nordström hade varit med Runeberg till Cluny, där Runeberg gjort flera felaktiga omdömen; Nordström hade gett honom svar på tal.

  Café de la Régence Musée de Cluny Ernst Nordström J. A. D. Ingres Lorenzo Runeberg
 • Ernst Nordström är en hygglig ungdom, men ytterst nöjd med sig själv; Nordströms lärare Pierre-Victor Galland har berömt hans flit inför klassen.

  Ernst Nordström Pierre-Victor Galland
 • Pierre-Victor Gallands elever sägs vara mycket lata, inte minst hans son som är massier i ateljén [ateljéföreståndare].

  Pierre-Victor Galland Jacques Galland
 • Edelfelt hade bett Ernst Nordström komma och konstruera perspektivet på hans tavla; Nordström kom utrustad med alla hjälpmedel och gjorde omständligt ett perspektiv, som visserligen var riktigt men alldeles olämpligt för Edelfelts tavla; deskriptiva geomiljöer som är Nordströms styrka var inte mycket till hjälp då det gällde att komponera en interiör; Gunnar Berndtson ansåg att Nordström påminde om en snickare i Helsingfors.

  Helsinki Gunnar Berndtson Ernst Nordström
 • Ernst Nordström går om kvällarna i Léon Bonnats ateljé; han arbetar som en träl och gör stora framsteg; han skulle ha mycket nytta av ett år till i Paris och han hoppas få förlängning på sitt stipendium.

  Pariisi Ernst Nordström Léon Bonnat
 • Hjalmar Londén är ett otrevligt original; han talar med en gnällig, skrikig och hög röst; Ernst Nordström undviker därför att träffa honom på kaféer och restauranger; Londén besökte för en tid sedan Edelfelt och satt i tre timmar och diskuterade högljutt ryssar och fennomaner; Londén är ofantligt förtjust i Frankrike och den polytekniska undervisningen där.

  Ranska Ernst Nordström Hjalmar Londén
 • En annan "härlig" landsman är baron Adolf Aminoff som är hängiven katolik och vän till ministerstatssekreterare baron Emil Stjernvall-Walléen, brorson till greve Adolf Aminoff, Hans Majestät kejsarens generaladjutant; Aminoff är en narr som känner franska högadelns släktregister utantill och är protektor utan pengar för "les sociétés des ouvriers catoliques" [katolska arbetarsällskap]; han använder sin tid åt att springa på visiter till "comtesser, abbéer, jesuiterfäder", till vilka han fått rekommendationer av salig [avlidne] baron Mannerheim; han går tre gånger i mässan på söndagarna och han känner jesuitfäderna vid Rue Vaugirard; bland jesuiterna är de flesta av god familj, t.ex. père Forbes och père de Hazes.

  Emil Stjernvall-Walleen Adolf Aminoff Adolf Aminoff August Erik Mannerheim Forbes de Hazes
 • Adolf Aminoff bad att få långa "gubben" Atte Aminoffs porträtt för att visa uniformen åt Monsieur Chateau-Thierry; Edelfelt kommer ihåg då gubben Aminoff talade om sin neveu [brorson]: "den förbannade lättingen och oduglingen!"

  Adolf Aminoff Adolf Aminoff de Château-Thierry
 • Edelfelt har äntligen sett "L'ami Fritz", den omtalade pjäsen av Erkmann-Chatrian på français; det är en byhistoria utan tecken till intrig eller krångel, vilket är skönt efter Edmond Abouts, Alexandre Dumas och Octave Feuillets pjäser; det förekommer folkvisor och folkdräkter från Elsass, men inga anspelningar på Elsass nuvarande situation; skådespelarna är makalösa; Edmond Got spelar en gammal judisk by-rabbin, Frédéric Fèvre är den rike bonden Fritz, Benoît Coquelin skattfogden och Suzanne Reichemberg Suzel; Edelfelt tror han skriver om denna pjäs och om Paul och Virginie till Helsingfors Dagblad.

  Elsass-Lothringen Théâtre-Français Benoît Constant Coquelin Edmond Got Octave Feuillet Alexandre Chatrian Émile Erckmann Edmond About Frédéric Febvre Suzanne Reichenberg Alexandre Dumas Paul Virginie Fritz Kobus Suzel
 • Brevet fortsatt söndag 7 januari på morgonen.

 • Morbror August Streng är sjuk i gulsot; om han dör lämnar han ingen märkbar tomhet efter sig, men med honom brister det sista bandet till Kiala; Edelfelt hoppas att Alexandra Edelfelt besökt honom om vädret varit drägligt, hon var "gubbens" favorit; Edelfelt önskar dem Guds välsignelse och hälsar *till alla, i synnerhet Morbror August; har hans brev på julaftonen kommit fram, och julklapparna han sände med Mili Mechelin?

  Kiala Alexandra Edelfelt Emilie Mechelin August Streng
 • Pietro Krohn har ännu inte svarat på brevet; genom Börjesons vet Edelfelt ändå att Krohn och Ole Haslund med fru mår bra; Krohn har varit själen i skandinavernas julfirande där nere [i Rom].

  Pietro Krohn Otto Haslund Frederikke Haslund John Börjeson Louise Börjeson