Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

vapen (tekniska objekt) religion (fenomen) sjukdom (tillstånd) amerikkalaiset apurahat ateljeet gotiikka hammassärky Jumala kalusteet katolisuus keisarinnat keskiaika kuvataideoppilaitokset kuvitus lyriikka näytelmät näyttelijät näyttelyt opinnot ravintolat renessanssi ruhtinaat sanomalehdet seuraelämä suomalaiset taiteilijat talous työjärjestys

Älskade Mamma. Paris d. 12 Jan. 1891
Blott några ord med intyget från
Ecole des Beaux-Arts. Det är väl
allt som behöfs för stipendiets
lyftande? – Det är ju undertecknadt
af direktören Guillaume sjelf.
Min svullna kind börjar nu bli menska
gare, och i morgon hoppas jag igen se
ut som folket mest. Som jag sade, så
strök jag häromdagen ut hvart streck
på rida tanka och började på ny
kula – visserligen var det att bästa
de utgifna modellpengarna genom
fönstret, men jag är nu nöjdare med
kompositioner, och har kanske litet
mera la main faite". I morgon är
jag bjuden på middag t. Madame
på Mme Enjolras
Jacquinot. Det omtalade spektaklet,
der Philip och fr. Levin skola spela
med, skall gå af stapeln den 25 i
denna månad – rätt roligt skall det bli
att se huru vara finska representanter
skola ta sig ut på scenen här i Paris.

Denna vecka har jag arbetat på förmiddag
på min tafla, gått i cours du soir och
mest suttit på restauranten efter dinen
med kunderna der. – Simi är en bra
talentfull ung målare, och jag tror att
han af alla är den som ger de för
nuftigaste råd. Se der en beundrare
af den gamla renaissanen! När man
tala och alla de grannlåter och knep
som herrarne efter Rafael och de made
na betjenat sig af säger han med
ett sublimt förakt: Ations donc,
est-ce que les ancieus avaient berois
de toutes ces l'êtises-là! Han håller
på med en tafla från Granada för
salongen, som lofvar bli mycket bra.
Weir, som har alla möjliga äfventyr,
hade här om dagen ett som var mindre
angenämt. Med en annan amerikanar
hade han gått ut till Pointdue Jour fåt
St Cloud till) och der ätit middag i en
liten cabaret. Då värden hemtade
räkningen, befanns denna öfver-
skridag den öfver enskomna summan,
och Wei protesterade. Som inga an-
dra
värdi
tar
väg
får
har
höl
ma
i o
somn
viso
och
sitta
fru
ibl
lig
åt g
ej
het
natu
nat
skull
llt
och
hy
och

ar
emang
an-
middag dra voro närvarande i värdshuset, blef
värden ovettig – Wen likaså, och den förr-
låer
tar slutligen en läddad bassa från

väggen och hotar skjuta Win och hans
följeslagare om de ej betalade. – Weir
har sednare varit och anklagat detta
nöt och hans hustru, (som understöd
mannen i hans fina beteende) i Mairier
i det arrondissement dit Port du
omshör. – få se om han skall få rätt
visa. – Gunna arbetar på ateliern
och på efter middagen brukar han mest
sitta tyst, tänka uppå intet just. Hans
fullkomliga moltigande förargar mig
ibland, men han är så god och vän
lig att jag ej har hjerta att säga det
åt honom. – Litet mera ruff skulle
ej skada. Hans underbara liknöjd.
het förvånar mig – men det är så hans
natur. Vore han rik så vore det an-
nat, och jag tror i sanning att han
skulle göra mycket mera, om han hade
allt rigtigt fint omkring sig, lakeger
och hejdukar och inga omsorger. –
Isynnerhet då jag sjelf är nedstämdt,
och detta inträffar ofta, tyvärr, är han

alls ej rätta männen att inge mig nytt med
och minstra opp mig. – De fyra är han
gått och slutat i Hfors ha bestämdt ej varit
honom till den ringaste nytta, och under
fyra år kan man värja sig vid ett
apathiskt vegeterande, som sedermera
är en mycket tills hinders. – Jag hålla
f. n. på med att läsa Pascals Pensées.
hvad der finnes utmärkta tankar derible
och hvad han ser Kristendomen stort och
vackert – annaslunda än de små usla
stackarne som nu föra katolicismens
rak i Frankrike! – Jag håller på att
söka en Mariabild och en bonstol från
1300 talet, att rätta i ena hornet af
min tafla, i en fördjupning af rummet.
För resten tänker jag göra ett halffärdigt
tapisseri på bordet bredvid henne, och en
silfverask med silke träd och nålar –
ett gothiskt skåp bakom henne och tapet
ri på väggarne. – Nadescha skulle allt
vara rätt svår att illustrera – isynnerhet
i afseende å ensemblen – en sådan massa
fullkomligt olika typer – Kejsarinnans hof,
furstarna, Miljutin – Nadescha sjelf – och
allesammans Runebergska framförallt.
Godnatt min goda, älskade Mamma,
God natt små syskon, Gud välsigne Eder
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver några ord i anslutning till intyget från École des Beaux-Arts som han sänder; intyget är undertecknat av direktören Eugène Guillaume och Edelfelt hoppas att det är allt som behövs för att lyfta stipendiet.

  École des Beaux-Arts Eugène Guillaume
 • Svullnaden i Edelfelts kind har nästan lagt sig.

 • Häromdagen strök Edelfelt ut varje streck på rida ranka och började om; det var att kasta de utgivna modellpengarna ut genom fönstret, men han är nu nöjdare med kompositionen och har kanske lite mera "la main faite" [~ stadigare på hand].

 • Följande dag är Edelfelt bjuden på middag hos Madame Jacquinot.

  Jacquinot
 • Den 25 denna månad går spektaklet [skådespelet] hos Madame Enjolras av stapeln; Philip Forstén och fröken Bertha Levin deltar och Edelfelt ser fram emot att se hur de finska representanterna tar sig ut på scenen i Paris.

  Pariisi Filip Forstén Bertha Levin Enjolras
 • Denna vecka har Edelfelt arbetat på sin tavla på förmiddagarna.

 • Om kvällarna har Edelfelt gått på Cours du soir [kvällslektion] och suttit på restaurangen efter dinern [middagen].

  Chez Mademoiselle Anne
 • Filadelfo Simi är talangfull och ger enligt Edelfelt de mest förnuftiga råden; Simi beundrar den gamla renässansen och har inte mycket till övers för den grannlåt och de knep som herrarna efter Rafael och de moderna använt sig av: Allons donc, est-ce que les anciens avaient besoin de toutes ces bêtises-là! [Kom igen, hade de gamla behov av alla dessa dumheter!]; Simi håller på med en tavla från Granada för Salongen.

  Granada Rafael Filadelfo Simi
 • Julian Alden Weir hade här om dagen ett mindre angenämt äventyr; han hade gått med en annan amerikan ut till Point du Jour (i riktning mot St Cloud) och ätit middag på en liten cabaret [krog/värdshus]; Weir protesterade då räkningen överskred den överenskomna summan; värden var oresonlig och hotade till slut med en bössa; Weir har sedan anmält "detta nöt" och hans hustru till arrondissmentets Mairie [distriktets stadshus].

  Saint-Cloud Point du Jour Julian Alden Weir
 • Gunnar Berndtson arbetar på ateljén och brukar mest sitta tyst på eftermiddagen; de fyra år han gått och "stulat" [stultat] i Helsingfors har inte gjort honom någon nytta; det kan vara svårt att bli av med ett "apatiskt vegeterande” som man vant sig vid; Gunnar är så god och vänlig att Edelfelt inte har hjärta att säga att hans moltigande och liknöjdhet förargar honom; då Edelfelt är nedstämd är Gunnar inte den rätta mannen att inge nytt mod.

  Helsinki Gunnar Berndtson
 • Edelfelt läser Blaise Pascals Pensées [Tankar]; Pascal ser kristendomen stort och vackert, helt annorlunda än "de små usla stackare" som nu för katolicismens sak i Frankrike.

  Ranska Blaise Pascal
 • Edelfelt letar efter en Mariabild och en bönstol från 1300-talet att sätta i ena hörnet av hans tavla; han tänker också göra ett halvfärdigt tapisseri [bonad] bredvid henne och en silverask med silkestråd och nålar, ett gotiskt skåp bakom henne och tapisseri på väggarna.

  Maria
 • Johan Ludvig Runebergs Nadescha skulle vara svår att illustrera; där förekommer så fullkomligt olika typer, kejsarinnans hov, furstarna, Miljutin och Nadescha själv.

  Johan Ludvig Runeberg Nadeschda Miljutin
 • Edelfelt önskar god natt och Guds välsignelse åt Alexandra Edelfelt och småsyskonen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt