Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aikakauslehdet kaiverrukset kustantajat kylpylät lämpötila mallit (ammatti) näyttelyt sää sähkeet talous tutkinnot valokuvat vuodenajat

den 3 maj 1877
Älskade Mamma!
Det kan möjligtvis glädje Mamma att jag
under gårdagen af tre skilda förläggare firmor
fick bref med anhållan om uteslutande rätt
att publicera protografier och gravurer af min
tafla. 1° Goupil & Ce, (som införa Reproduktio
nen i le Salon di 1877, skrifva till mig att
de skulle vara heureux de voir figurer votre
tableau dans la publication que nous avons
l'entention de faire des principaux ouvrages de
salon de cette Annie" – och åt hvilka jag utan
dröjsmål skref jakande svar. – Vi terrier k
Lecadre en stor fotograffirma och 3° Nondstedt
Söner i Stockholm, genom en härvarande medlem
i affären, Doktor Laurin. – Är det ej roligt att
folk fäst sig vid denna tafla, som jag varit
så rädd för? – Nordstedts söner ville ha den i
träsnitt i Nordiska målares taflor, men nu då
jag svarat Goupil, få de uppgöra saken med
honom. Jag får naturligtvis ett antal fotogra
fier gratis och kan sålunda bli känd, ty
Goupil har ju filial konsthandel i London, Ber-
lin, Haag och New-York. I dag kom unga Waller
hitupp, frågade mycket om sin bror Mischa och
sade slutligen att han fått i uppdrag af en person
(påtagligen fru Karamsen) som sett salongen, att
fråga priset på taflan. Jag svarade såsom
kloka menniskor rådt mig att ej kunde gifva
något besked förrän om en månad eller så.
Jag vet alls ej hvad jag skall begära – Mina kamrater
ha rådt så olika 1500, 1000, 2000 o. s. v. Becker

vill ej sälja sin under 5000 – och den är ändå bara
en reproduktion af en gammal tafla – och har icke
fått plats på cimaisen. – Wallern frågade som sagdt
ofantligt om Mischa, som han tyckes hålla mycket
af, och jag berättade allt hvad jag kände till – hans
jagtpassion, hans spel och sång, t.o.m. om de upp-
stoppade foglarne som kostades ut på gården. Han
skall till Aachen för att undergå en badkur och väntar
möjligtvis Mischa dit till sommaren. – Cedercreutzes
äro i staden, hörde jag af Walléer, och jag begaf mig gena
det. Frihet och fröken samt fru Kraerar, alla pasto-
de sig ha haft en svår vinter i Mentone sjukdom
och oro hela tiden. I öfvermorgon går jag med den
på Salongen. – I dag kom telegram från Mille att han
blifvit kandidat, och jag förde svaret på telegrafbyrå
och undertecknade det så att jag fick mera mest
. – Helsa honom mycket från mig
lyckönskningar
Fröken Marie sade sig må bättre här än i Menton-ensligt
heten, sjukdomen, det enformiga lifvet hade ofantligt tagit
på hennes humör och nerver. – Ahlbergs träffade
jag i förrgår på Salongen – de voro särdeles vänliga
mot mig – jag misstog mig då jag trodde dem vara o
intresserade för konst, och de äro ju nära lignade med
Malmström, och brodren H. Cederschöld målar. Modell
på förmiddagarna, promenaden i salongen, der jag
ännu ingenting sett, på eftermiddagarna, glädje att se
min tafla behaga dem som ser den, om de också äro paster
allt detta gör att jag är utfaren och förbi. – Estlanders
Ledskrift får vänta tills i morgon jag kan ej, jag orkar
jag sliter ut mig om jag sätter mig att skrifva
I dag. – Här är sol i ateliern på eftermiddagen så
att man kan stekas – de dera ridåerna (arbetslösa
blef öfver dagar) förtaga väl reflexen men icke hettan. –
Hvad jag skrifver osammanhängande – jag tror här
är 40 grader varmt – ute är det blåsigt. I morgon
skall jag gå ensam till Salongen för att få se något
ty endast ensam kan man se och tänka, ifall man ej

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det kan glädje Alexandra Edelfelt att veta att tre firmor anhållit om ensamrätt att publicera fotografi och gravyr av Edelfelts tavla; 1. Goupil & Cie skulle införa reproduktioner av de främsta arbetena i "le Salon de 1877" och Edelfelt svarade genast jakande; Adolphe Goupil har filialer i London, Berlin, Haag och New York; 2. fotograffirman Ferrier & Lecadre; 3. Nordstedt & söner i Stockholm meddelade genom doktor Albert Laurin att de ville ha tavlan i träsnitt i Nordiska målars tavlor; de får göra upp om saken med Goupil.

  Lontoo Tukholma Berliini Haag New York Alexandra Edelfelt Adolphe Goupil Albert Laurin
 • Unga Emil Walléen besökte Edelfelt och frågade efter sin bror Mischa; slutligen sade han att han fått i uppdrag av en person att fråga priset på tavlan; det är antagligen fru Karamzin som för tillfället är i staden.

  Aurora Karamzin Emil Walleen Mikael Walleen
 • Edelfelt svarade att han inte kan ge något besked om priset förrän om en månad; han vet inte vad han ska ta för pris; kamraterna har sagt så olika, 1 500, 1 800, 2 000 francs.

 • Adolf von Becker vill inte sälja sin tavla för under 5 000 francs, trots att den bara är en reproduktion av en gammal tavla och har inte fått plats på cimaisen [högre vägglist].

  Adolf von Becker
 • Emil Walléen frågade om Mischa Walleen; Edelfelt berättade om hans jaktpassion, samt spel och sång; Emil ska till Aachen för att undergå en badkur och väntar möjligtvis Mischa dit till sommaren.

  Aachen Emil Walleen Mikael Walleen
 • Emil Walléen berättade att Cedercreutzes är i staden; Edelfelt sökte upp Friherrinnan Emmy och fröken Maria Cedercreutz, samt fru Sofia Kraemer; alla påstod sig ha haft en svår vinter i Mentone.

  Menton Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz Emil Walleen
 • Det kom telegram från Mille (Emil) Cedercreutz att han blivit kandidat; fröken Marie Cedercreutz sade sig må bättre här än i Mentone.

  Menton Maria Cedercreutz Emil Cedercreutz
 • Edelfelt träffade Ahlbergs på Salongen; han hade misstagit sig när han trodde de var ointresserade av konst; de är nära lierade med August Malmström, och brodern Henrik Cederschöld målar.

  August Malmström Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg Henrik Cederschiöld
 • Edelfelt har modell på förmiddagarna; på eftermiddagarna går han till Salongen och gläder sig att se att hans tavla behagar dem som ser den; han är alldeles uttröttad och korrespondensen till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift får vänta till följande dag.

  Carl Gustaf Estlander
 • På eftermiddagarna ligger solen på hans ateljé, så att det blir stekhett; de dyra ridåerna [gardinerna] förtar reflektionerna men inte hettan.

 • Följande dag skall han gå ensam till Salongen; det är bara när man är ensam som man kan se och tänka, *ifall man inte har någon som man fullt sympatiserar med; han ber om förlåtelse för det slarviga brevet; *Cedercreutz ber hälsa.

  Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz Maria Cedercreutz