Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

apotit hallitukset (valtiot) isänmaallisuus islam Jumala katolisuus kirjeet kuningattaret kuninkaalliset kuolema kuvataideoppilaitokset ministerit munkit (uskonto) mytologia näyttelyt opinnot papit parlamentit piispat pohjoismaalaiset poliitikot politiikka presidentit sanomalehdet sodat tasavaltalaisuus Turkin sota turkkilaiset vallankaappaukset venäläiset

Paris d. 24 maj 1897
Älskade Mamma,
är skref jag till Anni, och lofvade då att fort-
hälla till Mamma i dag. Om jag ej har mycken
tid öfrig att skrifva på, så kommer det deraf
att jag mer än halfannan timmer suttit på laf
snede för att läsa allt det om Runebergssorgen
jag kunde komma öfver i svenska, finska
och norska tidningar. Hvad det är hedrande
och vackert för de nordiska folken att de
verkligen tagit den oersättliga förlusten à
coeur, och på allt sätt sökt ge ett värdigt ut-
tryck åt sin sorg.
Hvad Mamma öfverskattar min taflas värde.
Låt vara att den har sina förtjenster
men icke är den värd såmynhet som skam
ma ånger. Roligt är det emellertid att jag från
många håll af kamrater och andra får höra
att den gör ett godt intryck. Den saknar något
effekt, och är härd i konturen (då man betrakta
den från längre håll). Hvad en kritiker i Finlands
allmänna tidning, som för resten är ytterst vänligt
stämd mot mig, anmärker om drättningens hand
att den är för stor, så tror jag det ej. Jag har
noga mätet och tecknat denna hand och den
kan möjligtvis endast se för stor ut genom att
fingrarna äro litet utspärrade. Såsom "morceau
de peinturen tror jag att denna hand är det bästa
hela taflan. Kritiken, som skrifvit korresper
dansen i F. A. T. är tydligen en svensk skribent
Resholm, som vistas här. Jag har en gång sett honom

Cederström och han frågte då efter Stolpes
adress, sägande sig vilja skrifva till F. A. T. –
I går var jag som jag redan skref till Anni
bjuden till Enjolrad på middag. Frun och
de tre abbéerna (stamgäster) rigtigt pomaderade
in mig med komplimanger för min vackrasta
lent" den ena mera tjockt påstruken än den
andra. Frun och hennes Briktfar l'akka Carmer
det är ett par ljusa fåglar, falska som hin
lismande, salfvelsefulla och med den farbetsatt
far icke rigtigt bra på bottnen hvad finkänslighet
och hyfsning beträffar. Abbe Cermer är en
verldsman, parisare ut och in, men ifrig om
af Sacori-Coeur-partiet, pladdrar och skall grande
heter ena minuten och blickar mot himlen den
andra. Den hederligaste af dem alla är abbé
Dumas, en slägtinge till Alex. Dumas, en rättfram
menniska, ehuru han icke tyckes ha emot
att äta och dricka – godt och mycket. – Detta sällska
jublade naturligtvis öfver sakernas nuvarar
de ställning sedan Mac mahon störtat ministern
och fått de impopuläraste, minst sympatikiska
ministrar som kunde påträffas uti de klerikala
de Braglie och de Fourton och bonapartisten de Men
Mamma ser att parlamentet är upplöst
på 3 månader – och det enda dessa reaktioner
skojare vinna derpå är att nationen nästa
gång skickar röd-röda deputerade. Mac Makom
sätt att gå till våga bevisar att kospraten sitter
i honom och att han helt och hållet låter styra
sig af sin ytterst bigotta och aristokratiska fru,
och sedan af de Broglie & Comp, ett sällskap
intrig
intrige
roka
rakter
en
Jegra
upp
ej

a
stå
M

ha
Mi

E s
gla
An
det
beva
Ingen
får m
after
her
som h
dom
.
efter a
kan
på såg
ty åt

ha
elle
el
intrigörer som nu de se kommit till magten
intrigera mot den styrelse som föder dem och
söka undergräfva den konstition som plu
raliteten stadfästadt. Det är något berhörde att
en minoritet entrigera mot ett helt land och
segrar ibland. Finnena ha varit ytterst
upprörda dessa dagar, men alla republikaner
uipperna folket att hålla sig lugnt, såsom det också
varit. Mac-Mahon, nu så impopulär och ned
kaled som möjligt, tyckes ha varit rädde för
uppror och patruller ha ridit genom gatorna
alla nätter och sedan i går äro vakterna för-
starkta så som de endast varit strax efter kom-
meinen. – Allt hyggligt, intelligent och fortestan
folk är sorgset. Man är kapen öfver den
na "coup d'état" så omotiverad, så orättvis som
möjligt. Som sagdt jublade Madame E. och hen-
nes prester vid tanken på att kaftonen åter
kommit till heders, att Mac Mahon icke sträffat
de upprösiska biskoparna och att den hel. Fadren
gladt sig åt ministerens afsked på grått papper
skulle det nu bli krig med Tyskland, så är
det helt och hållit de klerikalas fel. Gud
bevare Frankrike från en sådan gräslig olyckas
Ingen menniska talar mera om kuskarna.
få Ryssarna ännu på ryggen. – Det skall jag se
efter i morgon. Jag är öfvertygad om att ni
mest får höra talas om stora segrar dechera
som korsetskär" vunnit öfver de otrogna". –
Döm om min förvåning då kommerceradet
v. Zenckell med sonen Marcus träder en
efter att ha stött sig i den mörka korridoren
Han kom för att fråga om jag ville följa den
på salongen fru Laine är med i onsdag – med
ty åtföljande frukostbjudning. – Hvad det är

en att det har
folk kommer till en. – Jag har tält med hyressa
och om jag säger upp i slutat af Juni så är det
lids nog att flytta i September eller Oktober.
Adile Ehrnrooth sökte jag ändtligen upp. Jag
har verkligen ej kunnat gå det förut. Hon var
förtjust att se sin lilla älskade Albert, sin söta göra
men såg ut att i djupet af sin själ vara manke
rad öfver den söta snälla Albertspartighet. Jag
kan ju ej annat än be om förlåtelse en två och
dre gånger. Lyckligtvis ha de då varit på Salongen
med fr. Judien. Jag har aldrig fått se salong
i fred. Sist då jag rymde från Ecole des Beaux
eits för att få gå ensam, så öfverfölls jag fått
minuter sedan jag kommit in i ondustripalatset
af den tråkiga gnällande Londén, som förklarar
mig att Courtois tafla var osedlig emedan den
förestälde en naken qvinna – Är der galen, det
är ju en liten gosse på 12, 1 år, en har dessus.
sade jag; efter ett envist påstående gaf Londén
slutligen med sig med ett öfverlägset "kanske,
sådana der träffar man – blinda som döma
måleri, döfva som tala i musik,
Jag har bestämdt glömt tre fjerdedelar af hvad
Jag tänkte skrifva då jag började – det får bli
till härnäst – Jo Ahlbergs äro resta, Lausins likaså
dr Lamin öfverlemnade åt mig att bestyra om träsna
Pederstörens måleri, hans fåfänga och ett sjelf
troende som gränsar till det otroliga – det blir
till nästa gång. Likaså om mina kamrater: Petit
esard, Dagnan, Courtois, Guildig vinna i mina ögon
max förlorar snobb och utan har
je travaillerai dur cette semaine à l'en
joprende tout mon courage d'une main, et ta
ponceau de Paulse. Tusen helsningar.
m
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Föregående dag skrev Edelfelt till Annie Edelfelt och lovade skriva till Alexandra Edelfelt följande dag.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har halvannan [en och en halv] timme suttit på Café Suède och läst alla finska, svenska och norska tidningar om Runebergssorgen; det är hedrande och vackert att de nordiska folken tagit den oersättliga förlusten à cœur [till hjärtat] och gett ett värdigt uttryck åt sorgen.

  Café Suède Johan Ludvig Runeberg
 • Alexandra Edelfelt överskattar värdet på Edelfelt tavla; hans kamrater och andra har sagt att den gör ett gott intryck; den saknar något effekt och är hård i konturen då man betraktar den på långt håll.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts tavla har fått god kritik i Finlands allmänna tidning; han håller inte med om att drottningens hand är för stor, han har mätt och tecknat noga; kanske ser den stor ut på grund av att fingrarna är lite utspärrade; kritiken har tydligen skrivits av en svensk skribent, Gottfrid Renholm; Edelfelt har träffat honom en gång, då han och Gustaf Cederström frågade efter Pehr Theodor Stolpes adress, för att han ville skriva till Finlands allmänna tidning.

  Gustaf Cederström Gottfrid Renholm Pehr Theodor Stolpe
 • Som Edelfelt skrev till Anni Edelfelt var han föregående dag till Enjolras på middag; frun och de tre abbéerna [abbotarna], som är stamgäster, överöste honom med komplimanger om hans vackra talang; Madame Enjolras och abbé Curmer, som är fruns biktfar, är falska som hin, lismande och salvelsefulla; abbé Curmer är anhängare av Sacre Cœur-partiet; den hederligaste är abbé Dumas, som är släkt med Alexandre Dumas; detta sällskap jublade över det politiska läget sedan Patrice de Mac Mahon störtat ministären och i stället fått de mest impopulära ministrar, de klerikala Albert de Broglie och Oscar Bardi de Fourtou och bonapartisten Alfred de Meaux.

  Alexandra Edelfelt Patrice de Mac Mahon Enjolras Albert de Broglie Oscar Bardi de Fourtou Édouard Michel Curmer Dumas Alexandre Dumas Alfred de Meaux
 • Som Alexandra Edelfelt ser är parlamentet upplöst på 5 månader; Patrice de Mac Mahons agerande visar att korpralen sitter kvar i honom, och att han låter sig styras av sin bigotta och aristokratiska fru, samt av Albert de Broglie & co.

  Alexandra Edelfelt Patrice de Mac Mahon Élisabeth de Mac Mahon Albert de Broglie
 • Republikanerna uppmanar folket att hålla sig lugna; Patrice de Mac Mahon har varit rädd för uppror och vakterna har inte varit så förstärkta sedan efter kommunen; allt hyggligt, intelligent och fosterländskt folk är häpen över denna "coup-d'état" [statskupp]; Madame Enjolras och hennes präster jublade åt att kaftanen åter kommit till heders, att Mac Mahon inte straffat de upproriska biskoparna och att den heliga fadern [påven] glatt sig åt ministärens avsked; om det blir krig med Tysklad är det de klerikalas fel; Gud bevare Frankrike från en sådan olycka.

  Ranska Saksa Patrice de Mac Mahon Enjolras Édouard Michel Curmer Dumas Pius IX
 • Ingen talar mera om turkarna; får ryssarna fortfarande stryk?; där hemma hörs antagligen mest om stora segrar som "korsets här" vunnit över de "otrogna".

 • Edelfelt blev förvånad då kommerserådet Frans von Frenckell med son Marcus sökte upp honom i lägenheten; de frågade om Edelfelt ville följa dem på Salongen på onsdag (Fru Zäume är också med); det är förargligt att ha en sådan ruskig ingång då bättre folk kommer till en; han har talat med hyresvärden; om han säger upp ateljén i slutet av juli är det tid att flytta i september eller oktober.

  Laura von Seüme Frans von Frenckell Markus von Frenckell
 • Edelfelt har äntligen sökt upp Adèle Ehrnrooth; lyckligtvis har hon redan varit på Salongen med fröken Judéen.

  Adelaïde Ehrnrooth A Judéen
 • Edelfelt har inte sett salongen ensam ännu.

 • Senast rymde Edelfelt från Ecole des Beaux Arts för att få gå ensam på Salongen; fem minuter efter att han anlände till Industripalatset överfölls han av den tråkiga gnällande Hjalmar Londén; Londén förklarade att Gustave Courtois tavla var osedlig i och med att den föreställde en naken kvinna; Edelfelt rättade honom och sa att det var Narcissus, en pojke på 12, 13 år.

  Industripalatset i Paris École des Beaux-Arts Gustave Courtois Hjalmar Londén Narcissus
 • Ahlbergs och Laurins har rest; Albert Laurin överlämnade åt Edelfelt att ordna träsnittet.

  Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg Albert Laurin Louise Laurin
 • Edelfelt får nästa gång skriva om Gustaf Cederströms måleri, fåfänga och självförtroende.

  Gustaf Cederström
 • Pierre Petit Gerard, Pascal Dagnan, Gustave Courtois och Ferdinand Gueldry vinner i Edelfelts ögon, medan Max Faivre förlorar.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Ferdinand Gueldry Maxime Faivre Pierre Petit-Gérard
 • Edelfelt ska arbeta hårt på Ecole des Beaux Arts denna vecka; han tar allt sitt mod i ena handen och penseln i andra.

  École des Beaux-Arts
 • *Jean Paul Laurens har fått medaille d'honneur [hedersmedalj] för "Marceaus död".

  Jean Paul Laurens François Séverin Marceau